ข้อมูลอ้างอิงชั้นเรียน GMSPlaceSpecialDay

ข้อมูลอ้างอิงชั้นเรียน GMSPlaceSpecialDay

ภาพรวม

แสดงข้อมูลในวันใดวันหนึ่งที่อาจมีเวลาทำการต่างจากปกติ

พร็อพเพอร์ตี้

NSDate * วันที่
 วันที่ที่อาจมีเวลาทำการพิเศษ
บูลีนisExceptional
 แสดงผลว่าวันนั้นมีเวลาทําการพิเศษซึ่งสามารถแทนที่เวลาปกติในบางวันได้หรือไม่ (มักจะเป็นวันหยุด)

เอกสารประกอบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

- (NSDate*) date [read, copy]

วันที่ที่อาจมีเวลาทำการพิเศษ

- (BOOL) isExceptional [read, assign]

แสดงผลว่าวันนั้นมีเวลาทําการพิเศษซึ่งสามารถแทนที่เวลาปกติในบางวันได้หรือไม่ (มักจะเป็นวันหยุด)