GMSPlaceFeatureDay Sınıf Referansı

GMSPlaceFeatureDay Sınıf Referansı

Genel bakış

Normalden farklı çalışma saatleri olabilecek belirli bir güne ait bilgileri gösterir.

Mülkler

NSDate * tarih
 Olağan dışı çalışma saatleri olabilecek tarih.
BOOLisExceptional
 Belirli tarihlerdeki (genellikle tatil günlerindeki) normal saatlerin yerini alabilen istisnai çalışma saatlerinin olup olmadığını döndürür.

Gayrimenkul Dokümanları

- (NSDate*) tarih [read, copy]

Olağan dışı çalışma saatleri olabilecek tarih.

- (BOOL) isExceptional [read, assign]

Belirli tarihlerdeki (genellikle tatil günlerindeki) normal saatlerin yerini alabilen istisnai çalışma saatlerinin olup olmadığını döndürür.