ข้อมูลอ้างอิงคลาส GMSPlusCode

ข้อมูลอ้างอิงคลาส GMSPlusCode

ภาพรวม

คลาสที่มีการใช้ Plus Codes ของสถานที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://plus.codes/

พร็อพเพอร์ตี้

NSString * globalCode
 Geo Plus Code เช่น
NSString * compoundCode
 โค้ดแบบผสม เช่น

เอกสารประกอบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

- (NSString*) globalCode [read, copy]

Geo Plus Code เช่น

"8FVC9G8F+5W"

- (NSString*) compoundCode [read, copy]

โค้ดแบบผสม เช่น

"9G8F+5W ซูริค สวิตเซอร์แลนด์"