Places API แบบทดลอง

Places API รุ่นนี้มีฟีเจอร์ใหม่รุ่นทดลอง ได้แก่

  • ความสามารถของโมเดล Gemini สำหรับ Places API มอบการรองรับ LLM ให้กับ Places API เพื่อให้คุณสามารถส่งกลับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับสถานที่ (เวลาทำการ รีวิว รูปภาพ) ไปพร้อมกับข้อมูลที่ได้รับจาก LLM ได้ ข้อมูลที่สร้างขึ้นนี้มีข้อมูลที่รวบรวมและสรุปจาก LLM เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับสถานที่อยู่แล้ว