ค้นหาข้อความ (ใหม่)

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript บริการเว็บ

การค้นหาข้อความ (ใหม่) จะแสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับชุดสถานที่ตามสตริง เช่น "พิซซ่าในนิวยอร์ก" หรือ "ร้านรองเท้าใกล้ออตตาวา" หรือ "123 ถนนสุขุมวิท" บริการนี้ตอบสนองด้วยรายการสถานที่ที่ตรงกับสตริงข้อความและอคติเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้

บริการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการค้นหาที่อยู่ที่ไม่ชัดเจนในระบบอัตโนมัติ และองค์ประกอบที่ไม่มีที่อยู่ของสตริงอาจตรงกับทั้งธุรกิจและที่อยู่ ตัวอย่างของการค้นหาที่อยู่ที่ไม่ชัดเจนคือที่อยู่ที่มีรูปแบบไม่ดีหรือคำขอที่มีองค์ประกอบที่ไม่มีที่อยู่ เช่น ชื่อธุรกิจ คำขออย่างเช่น 2 ตัวอย่างแรกในตารางต่อไปนี้อาจไม่แสดงผลลัพธ์เป็น 0 เว้นแต่จะมีการตั้งค่าตำแหน่ง เช่น ภูมิภาค การจำกัดตำแหน่ง หรือการให้น้ำหนักพิเศษกับตำแหน่งไว้

"10 High Street, UK" หรือ "123 Main Street, US" "ถนน" หลายสายในสหราชอาณาจักร "ถนนหลัก" หลายสายในสหรัฐอเมริกา การค้นหาไม่แสดงผลการค้นหาที่ต้องการ เว้นแต่จะตั้งค่าการจํากัดตําแหน่งไว้
"แฟรนไชส์ร้านอาหารนิวยอร์ก" ร้าน "ChainRestaurant" หลายแห่งในนิวยอร์ก โดยไม่มีที่อยู่หรือแม้กระทั่งชื่อถนน
"10 High Street, Escher UK" หรือ "123 Main Street, Pleasanton US" "High Street" เพียงแห่งเดียวในเมือง Escher ของสหราชอาณาจักร แต่มีเพียง "Main Street" เดียวในเมือง Pleasanton CA ของสหรัฐอเมริกา
"UniqueRestaurantName New York" มีสถานประกอบการเพียงแห่งเดียวที่ใช้ชื่อนี้ในนิวยอร์ก โดยไม่ต้องมีที่อยู่แยก
"ร้านพิซซ่าในหัวหิน" คำค้นหานี้มีการจำกัดตำแหน่ง และ "ร้านพิซซ่า" เป็น ประเภทสถานที่ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แสดงผลการค้นหาหลายรายการ
"+1 514-670-8700"

การค้นหานี้มีหมายเลขโทรศัพท์ โดยจะแสดงผลการค้นหาหลายรายการสำหรับสถานที่ที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์นั้น

โปรแกรมสำรวจ API ช่วยให้คุณสร้างคำขอแบบเรียลไทม์ได้เพื่อทำความคุ้นเคยกับ API และตัวเลือก API ดังนี้

ลองใช้งาน

คำขอค้นหาข้อความ

คำขอการค้นหาข้อความคือคำขอ HTTP POST ในรูปแบบต่อไปนี้

https://places.googleapis.com/v1/places:searchText

ส่งพารามิเตอร์ทั้งหมดในเนื้อหาคำขอ JSON หรือในส่วนหัวโดยเป็นส่วนหนึ่งของคำขอ POST เช่น

curl -X POST -d '{
 "textQuery" : "Spicy Vegetarian Food in Sydney, Australia"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: places.displayName,places.formattedAddress,places.priceLevel' \
'https://places.googleapis.com/v1/places:searchText'

การตอบกลับการค้นหาข้อความ (ใหม่)

Text Search (ใหม่) แสดงผล ออบเจ็กต์ JSON เป็นการตอบสนอง ในการตอบกลับ:

 • อาร์เรย์ places มีสถานที่ที่ตรงกันทั้งหมด
 • โดยแต่ละตำแหน่งในอาร์เรย์จะแสดงด้วยออบเจ็กต์ Place ออบเจ็กต์ Place มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เดียว
 • FieldMask ที่ส่งผ่านในคำขอระบุรายการช่องที่แสดงผลในออบเจ็กต์ Place

ออบเจ็กต์ JSON ที่สมบูรณ์อยู่ในรูปแบบดังนี้

{
 "places": [
  {
   object (Place)
  }
 ]
}

พารามิเตอร์ที่จำเป็น

 • FieldMask

  ระบุรายการช่องที่จะแสดงในการตอบกลับโดยการสร้างมาสก์ช่องการตอบกลับ ส่งมาสก์ช่องการตอบกลับไปยังเมธอดโดยใช้พารามิเตอร์ของ URL $fields หรือ fields หรือใช้ส่วนหัว HTTP X-Goog-FieldMask คำตอบไม่มีรายการเริ่มต้นของช่องที่ส่งคืน หากคุณไม่มาสก์ช่อง เมธอดจะแสดงข้อผิดพลาด

  การมาสก์ช่องเป็นแนวทางปฏิบัติในการออกแบบที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ขอข้อมูลที่ไม่จำเป็น ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงเวลาในการประมวลผลและการเรียกเก็บเงินที่ไม่จำเป็น

  ระบุรายการประเภทข้อมูลสถานที่ซึ่งคั่นด้วยคอมมาที่จะแสดงผล เช่น เพื่อดึงข้อมูลชื่อที่แสดงและที่อยู่ของสถานที่

  X-Goog-FieldMask: places.displayName,places.formattedAddress

  ใช้ * เพื่อเรียกข้อมูลช่องทั้งหมด

  X-Goog-FieldMask: *

  ระบุช่องต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ช่อง

  • ช่องต่อไปนี้จะเรียกใช้ SKU การค้นหาข้อความ (รหัสเท่านั้น)

   places.attributions, places.id, places.name*, nextPageToken

   * ช่อง places.name มีชื่อทรัพยากรสถานที่ในรูปแบบ: places/PLACE_ID ใช้ places.displayName เพื่อเข้าถึงชื่อข้อความของสถานที่นั้น
  • ช่องต่อไปนี้จะเรียกใช้ SKU การค้นหาข้อความ (พื้นฐาน)

   places.accessibilityOptions, places.addressComponents, places.adrFormatAddress, places.businessStatus, places.displayName, places.formattedAddress, places.googleMapsUri, places.iconBackgroundColor, places.iconBackgroundColor, places.iconMaskBaseUri, places.location, places.photos, places.plusCode, places.primaryType, places.primaryTypeDisplayName, places.shortFormattedAddress, places.subDestinations, places.types, places.utcOffsetMinutes, places.viewport
  • ช่องต่อไปนี้จะเรียกใช้ SKU การค้นหาข้อความ (ขั้นสูง)

   places.currentOpeningHours, places.currentSecondaryOpeningHours, places.internationalPhoneNumber, places.nationalPhoneNumber, places.priceLevel, places.rating, places.regularOpeningHours, places.regularSecondaryOpeningHours, places.userRatingCount, places.websiteUri
  • ช่องต่อไปนี้จะเรียกใช้ SKU การค้นหาข้อความ (ที่ต้องการ)

   places.allowsDogs, places.curbsidePickup, places.delivery, places.dineIn, places.editorialSummary, places.evChargeOptions, places.fuelOptions, places.goodForChildren, places.goodForGroups, places.goodForWatchingSports, places.liveMusic, places.menuForChildren, places.parkingOptions, places.paymentOptions, places.outdoorSeating, places.reservable, places.restroom, places.reviews, {1/2}, {1/2}, {1/2},places.servesBeerplaces.servesBreakfastplaces.servesBrunchplaces.servesCocktailsplaces.servesCoffeeplaces.servesDessertplaces.servesDinnerplaces.servesLunchplaces.servesVegetarianFoodplaces.servesWineplaces.takeout
 • textQuery

  สตริงข้อความที่จะค้นหา เช่น "ร้านอาหาร" "123 ถนนสุขุมวิท" หรือ "สถานที่ที่น่าไปที่สุดในเชียงใหม่" API จะแสดงผลการจับคู่คำที่รอการพิจารณาตามสตริงนี้และเรียงลำดับผลลัพธ์ตามความเกี่ยวข้องที่รับรู้

พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ

 • includedType

  จำกัดผลการค้นหาเฉพาะสถานที่ที่ตรงกับประเภทที่ระบุซึ่งกำหนดโดยตาราง A ระบุได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น เช่น

  • "includedType":"bar"
  • "includedType":"pharmacy"
 • languageCode

  ภาษาที่จะแสดงผลการค้นหา

  • ดูรายการภาษาที่รองรับ Google จะอัปเดตภาษาที่รองรับบ่อยครั้ง รายการนี้จึงอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
  • หากไม่ได้ระบุ languageCode ค่าเริ่มต้น API จะเป็น en หากคุณระบุรหัสภาษาไม่ถูกต้อง API จะแสดงผลข้อผิดพลาด INVALID_ARGUMENT
  • API พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อระบุที่อยู่ที่ทั้งผู้ใช้และคนในท้องถิ่นสามารถอ่านได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ฟีเจอร์นี้จะแสดงผลที่อยู่ในภาษาท้องถิ่น และถอดเสียงเป็นสคริปต์ที่ผู้ใช้อ่านได้หากจำเป็น โดยสังเกตภาษาที่ต้องการ ส่วนที่อยู่อื่นๆ ทั้งหมดจะแสดงผลในภาษาที่ต้องการ คอมโพเนนต์ที่อยู่ทั้งหมดจะแสดงผลในภาษาเดียวกัน โดยเลือกจากคอมโพเนนต์แรก
  • หากไม่มีชื่อในภาษาที่ต้องการ API จะใช้การจับคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด
  • ภาษาที่ต้องการจะมีอิทธิพลเล็กน้อยต่อชุดผลลัพธ์ที่ API เลือกแสดงผล และลำดับในการแสดง โปรแกรมเข้ารหัสพิกัดภูมิศาสตร์จะแปลตัวย่อแตกต่างกันไปตามภาษา เช่น ตัวย่อของประเภทถนน หรือคำพ้องความหมายที่ใช้ได้ในภาษาหนึ่ง แต่ใช้ได้ในอีกภาษาหนึ่งไม่ได้
 • locationBias

  ระบุพื้นที่ที่จะค้นหา ตำแหน่งนี้ถือเป็นการให้น้ำหนักพิเศษ ซึ่งหมายความว่าระบบแสดงผลการค้นหารอบๆ ตำแหน่งที่ระบุได้ รวมถึงผลการค้นหานอกพื้นที่ที่ระบุ

  คุณจะระบุ locationRestriction หรือ locationBias ได้ แต่ระบุทั้ง 2 อย่างไม่ได้ ให้คิดว่า locationRestriction เป็นการระบุภูมิภาคที่ผลการค้นหาต้องอยู่ภายใน และ locationBias เป็นการระบุภูมิภาคที่ผลการค้นหาต้องอยู่ใกล้เคียงแต่อยู่นอกพื้นที่ได้

  ระบุพื้นที่เป็นวิวพอร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือวงกลม

  • วงกลมกำหนดด้วยจุดศูนย์กลางและรัศมีเป็นเมตร รัศมีต้องอยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 50000.0 รัศมีเริ่มต้นคือ 0.0 เช่น

   "locationBias": {
    "circle": {
     "center": {
      "latitude": 37.7937,
      "longitude": -122.3965
     },
     "radius": 500.0
    }
   }
  • สี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นวิวพอร์ตละติจูด-ลองจิจูด ซึ่งแสดงในแนวทแยงมุม 2 ตรงข้ามกับจุดต่ำและสูง จุดต่ำจะทำเครื่องหมายมุมตะวันตกเฉียงใต้ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนจุดสูงแสดงถึงมุมตะวันออกเฉียงเหนือของสี่เหลี่ยมผืนผ้า

   วิวพอร์ตจะถือเป็นภูมิภาคปิด ซึ่งหมายความว่ามีอาณาเขตรวมอยู่ด้วย ขอบเขตของละติจูดต้องอยู่ระหว่าง -90 ถึง 90 องศา และขอบเขตของลองจิจูดต้องอยู่ระหว่าง -180 ถึง 180 องศา (รวม - 180 ถึง 180 องศา)

   • หาก low = high วิวพอร์ตจะประกอบด้วยจุดเดียวดังกล่าว
   • หาก low.longitude > high.longitude ระบบจะกลับช่วงลองจิจูด (วิวพอร์ตข้ามเส้นลองจิจูด 180 องศา)
   • หาก low.longitude = -180 องศาและ high.longitude = 180 องศา วิวพอร์ตจะรวมลองจิจูดทั้งหมด
   • หาก low.longitude = 180 องศาและ high.longitude = -180 องศา ช่วงลองจิจูดจะว่างเปล่า
   • หาก low.latitude > high.latitude ช่วงละติจูดจะว่างเปล่า

   ต้องป้อนข้อมูลทั้ง "ต่ำ" และ "สูง" และช่องที่แสดง จะเว้นว่างไม่ได้ วิวพอร์ตที่ว่างเปล่าจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

   ตัวอย่างเช่น วิวพอร์ตนี้ล้อมรอบนิวยอร์กซิตี้ทั้งหมด

   "locationBias": {
    "rectangle": {
     "low": {
      "latitude": 40.477398,
      "longitude": -74.259087
     },
     "high": {
      "latitude": 40.91618,
      "longitude": -73.70018
     }
    }
   }
 • locationRestriction

  ระบุพื้นที่ที่จะค้นหา ไม่มีการแสดงผลลัพธ์นอกพื้นที่ที่ระบุ ระบุพื้นที่เป็นวิวพอร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดวิวพอร์ตในคำอธิบาย locationBias

  คุณจะระบุ locationRestriction หรือ locationBias ได้ แต่ระบุทั้ง 2 อย่างไม่ได้ ให้คิดว่า locationRestriction เป็นการระบุภูมิภาคที่ผลการค้นหาต้องอยู่ภายใน และ locationBias เป็นการระบุภูมิภาคที่ผลการค้นหาต้องอยู่ใกล้เคียงแต่อยู่นอกพื้นที่ได้

 • maxResultCount (เลิกใช้งานแล้ว)

  ระบุจำนวนผลลัพธ์ (ระหว่าง 1 ถึง 20) ที่จะแสดงในหนึ่งหน้า เช่น การตั้งค่า maxResultCount เป็น 5 จะแสดงผลลัพธ์สูงสุด 5 รายการในหน้าแรก หากมีผลลัพธ์เพิ่มเติมที่แสดงจากการค้นหาได้ คำตอบจะมี nextPageToken ที่คุณส่งผ่านไปยังคำขอต่อมาเพื่อเข้าถึงหน้าถัดไปได้

 • evOptions

  ระบุพารามิเตอร์สำหรับระบุหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และอัตราการชาร์จที่พร้อมใช้งาน

  • connectorTypes

   กรองตามประเภทหัวชาร์จ EV ที่มีในสถานที่ ระบบจะกรองสถานที่ที่ไม่รองรับประเภทเครื่องมือเชื่อมต่อออก ประเภทหัวชาร์จ EV ที่รองรับรวมถึงที่ชาร์จแบบรวม (AC และ DC), ที่ชาร์จ Tesla, ที่ชาร์จที่รองรับ GB/T (สำหรับการชาร์จ EV เร็วในจีน) และที่ชาร์จของเต้ารับติดผนัง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารอ้างอิง

  • minimumChargingRateKw

   กรองสถานที่ตามอัตราการชาร์จ EV ขั้นต่ำเป็นกิโลวัตต์ (กิโลวัตต์) ระบบจะกรองสถานที่ที่มีอัตราการชาร์จต่ำกว่าอัตราการชาร์จขั้นต่ำออก เช่น หากต้องการค้นหาที่ชาร์จ EV ที่มีอัตราการชาร์จอย่างน้อย 10 กิโลวัตต์ คุณก็ตั้งค่าพารามิเตอร์นี้เป็น "10" ได้

 • minRating

  จำกัดผลการค้นหาให้แสดงเฉพาะผลลัพธ์ของผู้ใช้ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับขีดจำกัดนี้ ค่าต้องอยู่ระหว่าง 0.0 ถึง 5.0 (รวม) โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 เช่น 0, 0.5, 1.0, ... , 5.0 ระบบจะปัดเศษค่าขึ้นให้เป็นค่า 0.5 ที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น ค่า 0.6 จะลบผลลัพธ์ทั้งหมดที่มีคะแนนต่ำกว่า 1.0

 • openNow

  หากเป็น true ให้แสดงผลเฉพาะสถานที่ที่เปิดให้บริการเท่านั้นในขณะที่มีการส่งคำค้นหา หากเป็น false ให้แสดงผลธุรกิจทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงสถานะเปิด ระบบจะแสดงผลสถานที่ที่ไม่ระบุเวลาทำการในฐานข้อมูล Google Places หากคุณตั้งค่าพารามิเตอร์นี้เป็น false

 • pageSize

  ระบุจำนวนผลลัพธ์ (ระหว่าง 1 ถึง 20) ที่จะแสดงในหนึ่งหน้า เช่น การตั้งค่า pageSize เป็น 5 จะแสดงผลลัพธ์สูงสุด 5 รายการในหน้าแรก หากมีผลลัพธ์เพิ่มเติมที่แสดงจากการค้นหาได้ คำตอบจะมี nextPageToken ที่คุณส่งผ่านไปยังคำขอต่อมาเพื่อเข้าถึงหน้าถัดไปได้

 • pageToken

  ระบุ nextPageToken จากเนื้อหาการตอบกลับของหน้าเว็บก่อนหน้า

 • priceLevels

  จำกัดการค้นหาไว้เฉพาะสถานที่ที่มีการทำเครื่องหมายไว้ที่ระดับราคาบางระดับ ค่าเริ่มต้นคือเลือกระดับราคาทั้งหมด

  ระบุอาร์เรย์ของค่าที่ PriceLevel กำหนดอย่างน้อย 1 ค่า

  เช่น

  "priceLevels":["PRICE_LEVEL_INEXPENSIVE", "PRICE_LEVEL_MODERATE"]
 • rankPreference

  ระบุวิธีจัดอันดับผลการค้นหาในการตอบกลับตามประเภทของคำค้นหา ดังนี้

  • สําหรับคําค้นหาตามหมวดหมู่ เช่น "ร้านอาหารในเชียงใหม่" RELEVANCE (จัดอันดับผลการค้นหาตามความเกี่ยวข้องของการค้นหา) จะเป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถตั้งค่า rankPreference เป็น RELEVANCE หรือ DISTANCE (จัดอันดับผลการค้นหาตามระยะทาง)
  • สําหรับการค้นหาที่ไม่ใช่หมวดหมู่ เช่น "Mountain View, CA" เราขอแนะนําให้ไม่ตั้งค่า rankPreference
 • regionCode

  รหัสภูมิภาคที่ใช้ในการจัดรูปแบบการตอบกลับ ซึ่งระบุเป็นค่า รหัส CLDR แบบ 2 อักขระ พารามิเตอร์นี้อาจทำให้เกิดการให้น้ำหนักพิเศษกับผลการค้นหาได้เช่นกัน ไม่มีค่าเริ่มต้น

  หากชื่อประเทศของช่อง formattedAddress ในคำตอบตรงกับ regionCode ระบบจะไม่ใส่รหัสประเทศใน formattedAddress พารามิเตอร์นี้จะไม่มีผลกับ adrFormatAddress ซึ่งจะรวมชื่อประเทศเสมอหากมี หรือใน shortFormattedAddress ซึ่งจะไม่รวมไว้เลย

  รหัส CLDR ส่วนใหญ่จะเหมือนกับรหัส ISO 3166-1 โดยมีข้อยกเว้นที่สำคัญบางประการ เช่น ccTLD ของสหราชอาณาจักรคือ "uk" (.co.uk) ขณะที่รหัส ISO 3166-1 คือ "gb" (ทางเทคนิคสำหรับเอนทิตีของ "สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ") พารามิเตอร์อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • strictTypeFiltering

  ใช้กับพารามิเตอร์ includedType เมื่อตั้งค่าเป็น true ระบบจะแสดงเฉพาะสถานที่ซึ่งตรงกับประเภทที่ระบุโดย includeType เมื่อเป็นเท็จ คำตอบอาจมีตำแหน่งที่ไม่ตรงกับประเภทที่ระบุโดยค่าเริ่มต้น

ตัวอย่างการค้นหาข้อความ

ค้นหาสถานที่ตามสตริงการค้นหา

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคำขอค้นหาข้อความสำหรับ "อาหารมังสวิรัติสไปซี่ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย"

curl -X POST -d '{
 "textQuery" : "Spicy Vegetarian Food in Sydney, Australia"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: places.displayName,places.formattedAddress' \
'https://places.googleapis.com/v1/places:searchText'

โปรดทราบว่าส่วนหัว X-Goog-FieldMask ระบุว่าการตอบกลับมีช่องข้อมูลต่อไปนี้ places.displayName,places.formattedAddress การตอบกลับจะอยู่ในรูปแบบดังนี้

{
 "places": [
  {
   "formattedAddress": "367 Pitt St, Sydney NSW 2000, Australia",
   "displayName": {
    "text": "Mother Chu's Vegetarian Kitchen",
    "languageCode": "en"
   }
  },
  {
   "formattedAddress": "175 First Ave, Five Dock NSW 2046, Australia",
   "displayName": {
    "text": "Veggo Sizzle - Vegan & Vegetarian Restaurant, Five Dock, Sydney",
    "languageCode": "en"
   }
  },
  {
   "formattedAddress": "29 King St, Sydney NSW 2000, Australia",
   "displayName": {
    "text": "Peace Harmony",
    "languageCode": "en"
   }
  },
  ...
 ]
}

เพิ่มประเภทข้อมูลในมาสก์ของช่องเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น เพิ่ม places.types,places.websiteUri เพื่อรวมประเภทร้านอาหารและที่อยู่เว็บในคำตอบ ดังนี้

curl -X POST -d '{
 "textQuery" : "Spicy Vegetarian Food in Sydney, Australia"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: places.displayName,places.formattedAddress,places.types,places.websiteUri' \
'https://places.googleapis.com/v1/places:searchText'

ตอนนี้การตอบกลับจะอยู่ในรูปแบบดังนี้

{
 "places": [
  {
   "types": [
    "vegetarian_restaurant",
    "vegan_restaurant",
    "chinese_restaurant",
    "restaurant",
    "food",
    "point_of_interest",
    "establishment"
   ],
   "formattedAddress": "367 Pitt St, Sydney NSW 2000, Australia",
   "websiteUri": "http://www.motherchusvegetarian.com.au/",
   "displayName": {
    "text": "Mother Chu's Vegetarian Kitchen",
    "languageCode": "en"
   }
  },
  {
   "types": [
    "vegan_restaurant",
    "thai_restaurant",
    "vegetarian_restaurant",
    "indian_restaurant",
    "italian_restaurant",
    "american_restaurant",
    "restaurant",
    "food",
    "point_of_interest",
    "establishment"
   ],
   "formattedAddress": "175 First Ave, Five Dock NSW 2046, Australia",
   "websiteUri": "http://www.veggosizzle.com.au/",
   "displayName": {
    "text": "Veggo Sizzle - Vegan & Vegetarian Restaurant, Five Dock, Sydney",
    "languageCode": "en"
   }
  },
  ...
 ]
}

กรองสถานที่ตามระดับราคา

ใช้ตัวเลือก priceLevel เพื่อกรองผลการค้นหาให้แสดงเฉพาะร้านอาหารที่ระบุว่าไม่แพงหรือแพงพอสมควร ดังนี้

curl -X POST -d '{
 "textQuery" : "Spicy Vegetarian Food in Sydney, Australia",
 "priceLevels":["PRICE_LEVEL_INEXPENSIVE", "PRICE_LEVEL_MODERATE"]
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: places.displayName,places.formattedAddress,places.priceLevel' \
'https://places.googleapis.com/v1/places:searchText'

ตัวอย่างนี้ยังใช้ส่วนหัว X-Goog-FieldMask เพื่อเพิ่มช่องข้อมูล places.priceLevel ในการตอบกลับ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบ

{
 "places": [
  {
   "formattedAddress": "367 Pitt St, Sydney NSW 2000, Australia",
   "priceLevel": "PRICE_LEVEL_MODERATE",
   "displayName": {
    "text": "Mother Chu's Vegetarian Kitchen",
    "languageCode": "en"
   }
  },
  {
   "formattedAddress": "115 King St, Newtown NSW 2042, Australia",
   "priceLevel": "PRICE_LEVEL_MODERATE",
   "displayName": {
    "text": "Green Mushroom",
    "languageCode": "en"
   }
  },
  ...
 ]
}

เพิ่มตัวเลือกอื่นเพื่อปรับแต่งการค้นหา เช่น includedType, minRating, rankPreference, openNow และพารามิเตอร์อื่นๆ ที่อธิบายไว้ในพารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ

ค้นหาสถานที่ในพื้นที่

ใช้ locationRestriction หรือ locationBias แต่ใช้ทั้ง 2 อย่างเพื่อจำกัดการค้นหาไว้ในพื้นที่หนึ่งๆ ไม่ได้ ลองคิดว่า locationRestriction เป็นการระบุภูมิภาคที่ผลการค้นหาต้องอยู่ภายใน และ locationBias เป็นการระบุภูมิภาคที่ผลการค้นหาต้องอยู่ใกล้เคียงแต่อยู่นอกพื้นที่ได้

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคำขอค้นหาข้อความสำหรับ "อาหารมังสวิรัติสไปซี่" ที่มีความลำเอียงว่าอยู่ภายในระยะ 500 เมตรจากจุดใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก คำขอนี้จะแสดงเฉพาะผลลัพธ์ 10 รายการแรกสำหรับ สถานที่ที่เปิดให้บริการอยู่

curl -X POST -d '{
 "textQuery" : "Spicy Vegetarian Food",
 "openNow": true,
 "pageSize": 10,
 "locationBias": {
  "circle": {
   "center": {"latitude": 37.7937, "longitude": -122.3965},
   "radius": 500.0
  }
 },
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: places.displayName,places.formattedAddress' \
'https://places.googleapis.com/v1/places:searchText'

ค้นหาที่ชาร์จ EV ที่มีอัตราการชาร์จขั้นต่ำ

ใช้ minimumChargingRateKw และ connectorTypes เพื่อค้นหาสถานที่ที่มีที่ชาร์จซึ่งใช้ได้กับ EV ของคุณ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคำขอสำหรับหัวชาร์จ EV ประเภท 1 และ Tesla และ J1772 ประเภท 1 ที่มีอัตราการชาร์จขั้นต่ำ 10 กิโลวัตต์ใน Mountain View แคลิฟอร์เนีย ระบบจะแสดงผลลัพธ์เพียง 4 รายการเท่านั้น

curl -X POST -d '{
  "textQuery": "EV Charging Station Mountain View",
  "pageSize": 4,
  "evOptions": {
   "minimumChargingRateKw": 10,
   "connectorTypes": ["EV_CONNECTOR_TYPE_J1772","EV_CONNECTOR_TYPE_TESLA"]
  }
 }' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: API_KEY' \
-H "X-Goog-FieldMask: places.displayName,places.evChargeOptions" \
'https://places.googleapis.com/v1/places:searchText'

คำขอส่งคืนการตอบกลับต่อไปนี้:

{
 "places": [
  {
   "displayName": {
    "text": "EVgo Charging Station",
    "languageCode": "en"
   },
   "evChargeOptions": {
    "connectorCount": 16,
    "connectorAggregation": [
     {
      "type": "EV_CONNECTOR_TYPE_CHADEMO",
      "maxChargeRateKw": 100,
      "count": 8,
      "availableCount": 5,
      "outOfServiceCount": 0,
      "availabilityLastUpdateTime": "2024-01-10T19:10:00Z"
     },
     {
      "type": "EV_CONNECTOR_TYPE_CCS_COMBO_1",
      "maxChargeRateKw": 100,
      "count": 2,
      "availableCount": 2,
      "outOfServiceCount": 0,
      "availabilityLastUpdateTime": "2024-01-10T19:10:00Z"
     },
     {
      "type": "EV_CONNECTOR_TYPE_CCS_COMBO_1",
      "maxChargeRateKw": 350,
      "count": 6,
      "availableCount": 3,
      "outOfServiceCount": 0,
      "availabilityLastUpdateTime": "2024-01-10T19:10:00Z"
     }
    ]
   }
  },
  {
   "displayName": {
    "text": "EVgo Charging Station",
    "languageCode": "en"
   },
   "evChargeOptions": {
    "connectorCount": 6,
    "connectorAggregation": [
     {
      "type": "EV_CONNECTOR_TYPE_CCS_COMBO_1",
      "maxChargeRateKw": 100,
      "count": 4,
      "availableCount": 3,
      "outOfServiceCount": 0,
      "availabilityLastUpdateTime": "2024-01-10T19:10:00Z"
     },
     {
      "type": "EV_CONNECTOR_TYPE_CCS_COMBO_1",
      "maxChargeRateKw": 350,
      "count": 2,
      "availableCount": 0,
      "outOfServiceCount": 2,
      "availabilityLastUpdateTime": "2024-01-10T19:10:00Z"
     }
    ]
   }
  },
  {
   "displayName": {
    "text": "EVgo Charging Station",
    "languageCode": "en"
   },
   "evChargeOptions": {
    "connectorCount": 5,
    "connectorAggregation": [
     {
      "type": "EV_CONNECTOR_TYPE_J1772",
      "maxChargeRateKw": 3.5999999046325684,
      "count": 1,
      "availableCount": 0,
      "outOfServiceCount": 1,
      "availabilityLastUpdateTime": "2024-01-10T19:10:00Z"
     },
     {
      "type": "EV_CONNECTOR_TYPE_CHADEMO",
      "maxChargeRateKw": 50,
      "count": 2,
      "availableCount": 0,
      "outOfServiceCount": 0,
      "availabilityLastUpdateTime": "2024-01-10T19:10:00Z"
     },
     {
      "type": "EV_CONNECTOR_TYPE_CCS_COMBO_1",
      "maxChargeRateKw": 50,
      "count": 2,
      "availableCount": 0,
      "outOfServiceCount": 0,
      "availabilityLastUpdateTime": "2024-01-10T19:10:00Z"
     }
    ]
   }
  },
  {
   "displayName": {
    "text": "Electric Vehicle Charging Station",
    "languageCode": "en"
   },
   "evChargeOptions": {
    "connectorCount": 10,
    "connectorAggregation": [
     {
      "type": "EV_CONNECTOR_TYPE_OTHER",
      "maxChargeRateKw": 210,
      "count": 10
     }
    ]
   }
  }
 ]
}

ระบุจำนวนผลลัพธ์ที่จะแสดงต่อ 1 หน้า

ใช้พารามิเตอร์ pageSize เพื่อระบุจำนวนผลลัพธ์ที่จะแสดงผลต่อ 1 หน้า พารามิเตอร์ nextPageToken ในเนื้อหาการตอบกลับจะมีโทเค็นที่ใช้ในการเรียกใช้ครั้งต่อๆ ไปได้ เพื่อเข้าถึงผลการค้นหาหน้าถัดไป

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคำขอสำหรับ "พิซซ่าในนิวยอร์ก" ที่จำกัดผลลัพธ์ 5 รายการต่อหน้า

 curl -X POST -d '{
 "textQuery": "pizza in New York",
 "pageSize": 5
 }' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: API_KEY' \
-H "X-Goog-FieldMask: places.id,nextPageToken" \
'https://places.googleapis.com/v1/places:searchText'
{
 "places": [
  {
   "id": "ChIJifIePKtZwokRVZ-UdRGkZzs"
  },
  {
   "id": "ChIJPxPd_P1YwokRfzLhSiACEoU"
  },
  {
   "id": "ChIJrXXKn5NZwokR78g0ipCnY60"
  },
  {
   "id": "ChIJ6ySICVZYwokR9rIK8HjXhzE"
  },
  {
   "id": "ChIJ6xvs94VZwokRnT1D2lX2OTw"
  }
 ],
 "nextPageToken": "AeCrKXsZWzNVbPzO-MRWPu52jWO_Xx8aKwOQ69_Je3DxRpfdjClq8Ekwh3UcF2h2Jn75kL6PtWLGV4ecQri-GEUKN_OFpJkdVc-JL4Q"
}

หากต้องการเข้าถึงผลการค้นหาหน้าถัดไป ให้ใช้ pageToken เพื่อส่งผ่าน nextPageToken ในเนื้อหาคำขอ

 curl -X POST -d '{
 "textQuery": "pizza in New York",
 "pageSize": 5,
 "pageToken": "AeCrKXsZWzNVbPzO-MRWPu52jWO_Xx8aKwOQ69_Je3DxRpfdjClq8Ekwh3UcF2h2Jn75kL6PtWLGV4ecQri-GEUKN_OFpJkdVc-JL4Q"
 }' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: API_KEY' \
-H "X-Goog-FieldMask: places.id,nextPageToken" \
'https://places.googleapis.com/v1/places:searchText'
{
 "places": [
  {
   "id": "ChIJL-LN1N1ZwokR8K2jACu6Ydw"
  },
  {
   "id": "ChIJjaD94kFZwokR-20CXqlpy_4"
  },
  {
   "id": "ChIJ6ffdpJNZwokRmcafdROM5q0"
  },
  {
   "id": "ChIJ8Q2WSpJZwokRQz-bYYgEskM"
  },
  {
   "id": "ChIJ8164qwFZwokRhplkmhvq1uE"
  }
 ],
 "nextPageToken": "AeCrKXvPd6uUy-oj96W2OaqEe2pUD8QTxOM8-sKfUcFsC9t2Wey5qivrKGoGSxcZnyc7RPmaFfAktslrKbUh31ZDTkL0upRmaxA7c_c"
}

ลองใช้เลย

API Explorer ให้คุณสร้างคำขอตัวอย่างเพื่อทำความคุ้นเคยกับ API และตัวเลือก API

 1. เลือกไอคอน API ขยายโปรแกรมสำรวจ API ทางด้านขวาของหน้า

 2. (ไม่บังคับ) ขยายแสดงพารามิเตอร์มาตรฐาน และตั้งค่าพารามิเตอร์ fields เป็นฟิลด์มาสก์

 3. แก้ไขเนื้อหาคำขอ (ไม่บังคับ)

 4. เลือกปุ่มดำเนินการ ในกล่องโต้ตอบป๊อปอัป ให้เลือกบัญชี ที่คุณต้องการใช้ในการส่งคำขอ

 5. ในแผง API Explorer ให้เลือกไอคอนขยาย ขยายโปรแกรมสำรวจ API เพื่อขยายหน้าต่าง API Explorer