Method: mapTypes.heatmapTiles.lookupHeatmapTile

Parça PNG resminin verilerini içeren bir bayt dizisi döndürür.

HTTP isteği

GET https://pollen.googleapis.com/v1/mapTypes/{mapType}/heatmapTiles/{zoom}/{x}/{y}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
mapType

enum (MapType)

Zorunlu. Polen ısı haritasının türü. Haritanın grafik olarak göstereceği polen türü ve indeks kombinasyonunu tanımlar.

zoom

integer

Zorunlu. Haritanın yakınlaştırma düzeyi. Bir harita içeriğinin harita görünümünde ne kadar büyük veya küçük görüneceğini tanımlar.

 • Yakınlaştırma düzeyi 0, tüm dünyayı tek bir karo içinde gösterir.
 • 1. yakınlaştırma düzeyi, 4 karo halinde tüm dünyayı gösterir.
 • 2. yakınlaştırma düzeyi, 16 karo halinde tüm dünyayı gösterir.
 • 16. yakınlaştırma düzeyi,65.536 karo halinde tüm dünyayı gösterir.

İzin verilen değerler: 0-16

x

integer

Zorunlu. İstenen parçadaki doğu-batı noktasını tanımlar.

y

integer

Zorunlu. İstenen parçanın kuzey-güney noktasını tanımlar.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Rastgele bir HTTP gövde metnini temsil eden mesaj. Yalnızca ham ikili program veya HTML sayfası gibi JSON olarak temsil edilemeyen yük biçimleri için kullanılmalıdır.

Bu mesaj hem istekteki hem de yanıttaki akışkan ve akışkan olmayan API yöntemlerinde kullanılabilir.

Üst düzey istek alanı olarak kullanılabilir. Bu, URL veya HTTP şablonundan parametreleri alıp istek alanlarına yerleştirmek ve ham HTTP gövde metnine erişmek istediğinizde kullanışlı olur.

Örnek:

message GetResourceRequest {
 // A unique request id.
 string request_id = 1;

 // The raw HTTP body is bound to this field.
 google.api.HttpBody http_body = 2;

}

service ResourceService {
 rpc GetResource(GetResourceRequest)
  returns (google.api.HttpBody);
 rpc UpdateResource(google.api.HttpBody)
  returns (google.protobuf.Empty);

}

Akışkan yöntemlerin kullanıldığı örnek:

service CaldavService {
 rpc GetCalendar(stream google.api.HttpBody)
  returns (stream google.api.HttpBody);
 rpc UpdateCalendar(stream google.api.HttpBody)
  returns (stream google.api.HttpBody);

}

Bu türün kullanılması yalnızca istek ve yanıt gövde metinlerinin ele alınma biçimini değiştirir, diğer tüm özellikler herhangi bir değişiklik olmadan çalışmaya devam eder.

Başarılı olursa yanıt, biçimi yöntem tarafından tanımlanan genel bir HTTP yanıtı olur.

JSON gösterimi
{
 "contentType": string,
 "data": string,
 "extensions": [
  {
   "@type": string,
   field1: ...,
   ...
  }
 ]
}
Alanlar
contentType

string

Gövde metninin içerik türünü belirten HTTP Content-Type üstbilgisi değeri.

data

string (bytes format)

Ham ikili program olarak HTTP istek/yanıt gövdesi.

Base64 olarak kodlanmış bir dize.

extensions[]

object

Uygulamaya özgü yanıt meta verileri. Akışkan API'ler için ilk yanıtta ayarlanmalıdır.

Rastgele türde alanlar içeren bir nesne. "@type" adlı ek alan, türü tanımlayan bir URI içerir. Örnek: { "id": 1234, "@type": "types.example.com/standard/id" }.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.

MapType

Polen ısı haritasının türü. Haritanın grafik olarak göstereceği polen türü ve indeks kombinasyonunu tanımlar.

Sıralamalar
MAP_TYPE_UNSPECIFIED Harita türü belirtilmedi.
TREE_UPI Isı haritası türü, ağaç dizini grafik haritasını temsil eder.
GRASS_UPI Isı haritası türü, çim endeksi grafik haritasını temsil eder.
WEED_UPI Isı haritası türü, yabani ot dizini haritasını temsil eder.