Street View Resmi Meta Verileri

Giriş

Street View Static API meta veri istekleri, Street View panoramaları hakkında veri sağlar. Meta verileri kullanarak, bir Street View resminin belirli bir konumda kullanılabilir olup olmadığını öğrenebilir, ayrıca enlem ve boylam koordinatlarına, panorama kimliğine, fotoğrafın çekildiği tarihe ve resmin telif hakkı bilgilerine programatik erişim elde edebilirsiniz. Bu meta verilere erişmek uygulamanızdaki hata davranışını özelleştirmenize olanak tanır.

Street View Static API meta veri istekleri ücretsiz olarak kullanılabilir. Meta veri isteğinde bulunduğunuzda kota kullanılmaz. Kota yalnızca Street View Static API kullanarak resim yüklediğinizde tüketilir.

Street View görüntülerine meta veri isteğinde bulunurken panorama görüntüleri 50 metreye kadar doğru olur.

Görüntü meta verilerine erişme

Street View resim meta verisi isteği, aşağıdaki biçimdeki bir HTTP URL'sidir:

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?parameters

URL'lerde standart olduğu gibi tüm parametreler "ve" (&) karakteri kullanılarak ayrılır.

Meta veri istekleri için gerekli parametreler

Meta veri istekleri, Street View Static API görüntü istekleriyle aynı URL parametrelerini kabul eder, ancak yalnızca aşağıdaki parametreler gereklidir:

Şu yöntemlerden birini kullanın:

 • location, bir metin dizesi (Chagrin Falls, OH gibi) veya virgülle ayrılmış enlem ve boylam koordinatları (40.457375,-80.009353) çifti olabilir.

veya:

 • pano: Belirli bir panorama kimliği. Panoramaların kimlikleri zaman içinde değişebilir, bu nedenle bu kimliği saklamayın. Bunun yerine, panorama kimliğini yenileyebilmek için konumun adresini veya enlem ve boylam koordinatlarını kaydedin. Ayrıntılar için Silinen panorama kimliklerini yenileme bölümüne bakın.

Ayrıca:

 • key ve signature — İsteğin kimliğini doğrulamak için API anahtarı gerekir. Dijital imza da bazı durumlarda gerekir ve her zaman önerilir. Daha fazla bilgi edinmek için Anahtar ve İmza alma bölümünü inceleyin.

Yalnızca gerekli parametreleri içeren meta veri isteğiniz şu şekilde görünür:

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?location=&key=YOUR_API_KEY&signature=

veya şunun gibi:

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?pano=&key=YOUR_API_KEY&signature=

Silinen panorama kimliklerini yenile

Bir panorama kimliği almaya çalışır ve ZERO_RESULTS değerini görürseniz ya da hiç değer elde etmezseniz panorama kimliği silinmiştir ve yenilenmesi gerekir.

 1. Gerektiğinde yenileyebilmek için panorama kimliği almak için kullandığınız konum adresini veya enlem ve boylam koordinatlarını kaydedin.

 2. Bir panorama kimliğinin değiştiğini tespit ettiğinizde, bu konuma en yakın panoramaları tekrar aramak ve yeni bir panorama kimliği almak için orijinal konum adresini veya enlem ve boylam koordinatlarını kullanın.

Meta veri istekleri için isteğe bağlı parametreler

Meta veri isteğinize şu parametreleri ekleyebilirsiniz: size, heading, fov ve pitch. Bu parametrelerin, panoramayla ilgili verileri veya hangi panoramanın bulunduğunu etkilemediğini unutmayın. API, belirli bir görüntü isteğiyle ilgili meta veri isteği oluşturmayı kolaylaştırmak için görüntü isteğiyle aynı parametrelerin eklenmesine izin verir ancak meta veri isteklerinde API, isteğe bağlı parametreleri ve değerlerini yok sayar. Bu parametreleri kullanma hakkında bilgi edinmek için Street View Static API geliştirici kılavuzuna bakın.

Yanıt biçimi

Meta veri yanıtları yalnızca JSON biçiminde döndürülür.

Örnekler

1. Örnek: Panorama bulundu

Aşağıdaki URL'ler aynı panoramanın meta verisini ve resmini başarıyla istiyor.

Meta veri isteği ve yanıtı

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?size=600x300&location=eiffel%20tower,%20paris,%20france&heading=-45&pitch=42&fov=110&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE
{
  "copyright" : "© 2017 Google",
  "date" : "2016-05",
  "location" : {
   "lat" : 48.85783227207914,
   "lng" : 2.295226175151347
  },
  "pano_id" : "tu510ie_z4ptBZYo2BGEJg",
  "status" : "OK"
}

Eksik resmin olması beklenen görüntü isteği ve yanıtı.

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?size=600x300&location=eiffel%20tower,%20paris,%20france&heading=-45&pitch=42&fov=110&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE
Eyfel Kulesi

2. Örnek: Panorama bulunamadı

Aşağıdaki URL'ler, belirtilen konumda veya bu konumun yakınında bulunamayan bir panorama için meta verileri ve resmi istiyor.

Meta veri isteği ve yanıtı

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview/metadata?size=600x300&location=78.648401,14.194336&fov=90&heading=235&pitch=10&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE
{
  "status" : "ZERO_RESULTS"
}

Görüntü isteği ve yanıtı

https://maps.googleapis.com/maps/api/streetview?size=600x300&location=78.648401,14.194336&fov=90&heading=235&pitch=10&key=YOUR_API_KEY&signature=YOUR_SIGNATURE
Burada Görüntü Yok Yer Tutucusu

Durum kodları

Meta veri yanıt nesnesindeki status alanı, isteğin durumunu içerir ve Street View isteğinin çalışmamasına neden olan sorunları gidermenize yardımcı olacak hata ayıklama bilgilerini içerebilir. status alanı şu değerleri içerebilir:

Durum Açıklama
"OK" Hata oluşmadığını belirtir; bir panorama bulunur ve meta veriler döndürülür.
"ZERO_RESULTS" Belirtilen konumun yakınında herhangi bir panoramanın bulunamadığını belirtir. Mevcut olmayan veya geçersiz bir panorama kimliği sağlarsanız bu yanıt oluşabilir. [Silinen panorama kimliklerini yenileme](#refresh-pano) konusuna bakın.
"NOT_FOUND" location parametresinde sağlanan adres dizesinin bulunamadığını belirtir. Mevcut olmayan bir adres verilirse bu mesaj oluşabilir.
"OVER_QUERY_LIMIT" Bu API için günlük kotanızı veya saniye başına kotanızı aştığınızı belirtir.
"REQUEST_DENIED" İsteğinizin reddedildiğini gösterir. Bu mesaj, isteğinizi yetkilendirmediyseniz veya API anahtarınızı içeren Google Cloud Console projesinde Street View Static API etkinleştirilmemişse oluşabilir.
"INVALID_REQUEST" Genellikle, sorgu parametrelerinin (adres, enlem ve boylam koordinatları veya bileşenler) eksik olduğunu gösterir.
"UNKNOWN_ERROR" Sunucu hatası nedeniyle isteğin işlenemediğini belirtir. Bu sorun çoğu zaman geçicidir. Tekrar denerseniz istek başarılı olabilir.

Daha fazla bilgi

Street View Static API'yi veya diğer Google Haritalar API'si ürünlerini kullanmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Maps API Destek sayfasına göz atmayı unutmayın.