Referanslara Genel Bakış

Bu bölümde, İsteğe Bağlı Yolculuklar ve Teslimat Çözümü'nü oluşturan API'lerle ilgili referans belgeler sunulmaktadır.

Fleet Engine API'si

gRPC

REST

Logging

Sürücü SDK'sı

Android

iOS

Tüketici SDK'sı

Android

iOS

Gezinme SDK'sı referans belgeleri için Android için Gezinme SDK'sı veya iOS için Gezinme SDK'sı konusuna bakın.

JavaScript Yolculuk Paylaşımı Kitaplığı

JavaScript Yolculuk Paylaşımı Kitaplığı dokümanları, Google Maps JavaScript API dokümanlarının bir parçasıdır.