On-Demand Rides and Deliveries API

İsteğe Bağlı Yolculuk ve Teslimat sağlayıcılarına yönelik hizmetler.

Hizmet: Filoengine.googleapis.com

Hizmet adı fleetengine.googleapis.com, RPC istemci taslakları oluşturmak için gereklidir.

maps.fleetengine.v1.TripService

Yöntemler
CreateTrip Fleet Engine'de bir gezi oluşturur ve yeni geziyi döndürür.
GetTrip Tek bir seyahatle ilgili bilgi alma.
ReportBillableTrip Faturalandırılabilir gezi kullanımını raporla.
SearchTrips Belirli bir araçla ilgili tüm gezileri alın.
UpdateTrip Yolculuk verilerini günceller.

maps.fleetengine.v1.VehicleService

Yöntemler
CreateVehicle İsteğe bağlı araç paylaşımı veya teslimat hizmeti sağlayıcıyla ilişkili yeni bir aracı somutlaştırır.
GetVehicle Fleet Engine'den bir araç iade eder.
ListVehicles İstek seçenekleriyle eşleşen bir sağlayıcıyla ilişkili araçların sayfalara ayrılmış bir listesini döndürür.
SearchVehicles İstek seçenekleriyle eşleşen araçların listesini döndürür.
UpdateVehicle Güncellenen araç verilerini Fleet Engine'e yazar.
UpdateVehicleAttributes Bir aracın özelliklerini kısmen günceller.