Szablon karty

Wybierz jedną z poniższych kategorii kart, by dowiedzieć się, jak z niej korzystać.


Bilety na przejazdy obsługują renderowanie szablonów. Jeśli nie zdefiniowano żadnego szablonu, używany jest szablon domyślny.

Szablon

Szablon karty jest określony na poziomie klasy i służy do wyświetlania wszelkich powiązanych z nią obiektów. Szablon określa pola, które mają wyświetlać się w poszczególnych sekcjach karty.

Szablon dzieli się na następujące sekcje:

Tytuł karty

Sekcje tytułu karty

Sekcja tytułu karty służy do wyświetlania logo i nazwy operatora biletu oraz podsumowania przejazdu. Każdy z tych elementów jest wymagany. Nie można zmieniać odwołań do pól, które je wypełniają, ani ich pozycji.

Jednak logika renderowania w górnym wierszu pozwala na pewną elastyczność. Górny wiersz biletu, który zawiera podsumowanie przejazdu, zależy od tych pól obiektu TransitObject (przejazd jednoetapowy):

 • object.tripType
 • object.ticketLeg.originName
 • object.ticketLeg.destinationName
 • object.ticketLeg.originStationCode
 • object.ticketLeg.destinationStationCode

Sposób renderowania biletu zależy od tego, które pola nie są puste. Bilet może renderować się na kilka sposobów:

 • Tylko nazwa miejsca odjazdu: wyświetlane jest tylko miejsce odjazdu. Jest to przydatne, gdy bilet dotyczy obszaru, a nie konkretnego przejazdu.
 • Miejsce wyjazdu i miejsce docelowe: po lewej wyświetla się miejsce odjazdu, a po prawej miejsce docelowe. Symbol między nimi zależy od rodzaju przejazdu. Miejsce odjazdu i miejsce docelowe mogą wyświetlać się jako:
  • Nazwy i kody stacji: kody stacji i nazwy wyświetlają się u góry w formie mniejszego tekstu.
  • Tylko nazwy: wyświetlają się nazwy.
  • Tylko kody stacji: wyświetlają się kody stacji.

Wieloetapowe obiekty TransitObject działają bardzo podobnie. W tym przypadku nie używaj object.ticketLeg. Zamiast tego musisz użyć listy object.ticketLegs[]. Musisz określić miejsca odjazdu i miejsca docelowe. Każdy etap musi mieć spójne nazwy lub kody stacji. Wyświetlane miejsce odjazdu pochodzi z pierwszego elementu tablicy, a wyświetlane miejsce docelowe z jej ostatniego elementu.

Kolor tła biletu nie jest polem wymaganym i można go określić na poziomie klasy i obiektu. Pole obiektu ma wyższy priorytet i może zastąpić pole klasy.

Szablon karty

Sekcja szablonu karty służy do wyświetlania dodatkowych wierszy. Te wiersze mogą zawierać pola tekstowe uporządkowanych danych lub pola modułu tekstowego.

Możesz podać liczbę wierszy, która określa liczbę obiektów na liście class.classTemplateInfo.cardTemplateOverride.cardRowTemplateInfos[]. Lista może zawierać 1 lub 2 elementy. Oto dozwolone typy elementów:

 • oneItem, który akceptuje 1 element:
  • item
 • twoItems, który akceptuje 2 elementy:
  • startItem
  • endItem
 • threeItems, który akceptuje 3 elementy:
  • startItem
  • midItem
  • endItem

Każdy element można określić jako selektor jednego pola (.firstValue), selektory dwóch pól (.firstValue i .secondValue) lub zdefiniowany wcześniej element (.predefinedItem). Wyświetlają się wartości wybranego pola i ich etykiety. Jeśli określisz selektory dwóch pól, wartości wybranych pól będą wyświetlane z separatorem „/”. To samo dotyczy etykiet wybranych pól. Zdefiniowane wcześniej elementy są używane, gdy renderowanie jest bardziej złożone.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zastąpić sekcje wierszy karty szablonu, by określić dwa wiersze z trzema elementami, odwołując się do sześciu pól niestandardowych textModuleData na poziomie klasy i ich nagłówków jako etykiet:

Python

 {
  ... //Rest of class
  "textModulesData": [
    {
      "header": "Label 1",
      "body": "Some info 1",
      "id": "myfield1"
    },
    {
      "header": "Label 2",
      "body": "Some info 2",
      "id": "myfield2"
    },
    {
      "header": "Label 3",
      "body": "Some info 3",
      "id": "myfield3"
    },
    {
      "header": "Label 4",
      "body": "Some info 4",
      "id": "myfield4"
    },
    {
      "header": "Label 5",
      "body": "Some info 5",
      "id": "myfield5"
    },
    {
      "header": "Label 6",
      "body": "Some info 6",
      "id": "myfield6"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardTemplateOverride": {
      "cardRowTemplateInfos": [{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield1']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield2']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield3']"
              }]
            }
          },
        }
      },{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield4']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield5']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield6']"
              }]
            }
          },
        }
      }]
    }
  }
}
  

Java

// Rest of class
 .setTextModulesData((new ArrayList<TextModuleData>() {
  {
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 1")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield1"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 2")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield2"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 3")
    .setBody("Some info 3")
    .setId("myfield3"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 4")
    .setBody("Some info 4")
    .setId("myfield4"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 5")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield5"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 6")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield6"));
  }
 }))
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setCardTemplateOverride((new CardTemplateOverride())
   .setCardRowTemplateInfos(new ArrayList<CardRowTemplateInfo>() {
    {
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']"));
       }
      })))
     ));
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']"));
       }
      })))
     ));
     }
 })))
  

PHP

// Rest of class
  $textModulesData1 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData1->setBody("Some info 1");
  $textModulesData1->setHeader("Label 1");
  $textModulesData1->setId("myfield1");

  $textModulesData2 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData2->setBody("Some info 2");
  $textModulesData2->setHeader("Label 2");
  $textModulesData2->setId("myfield2");

  $textModulesData3 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData3->setBody("Some info 3");
  $textModulesData3->setHeader("Label 3");
  $textModulesData3->setId("myfield3");

  $textModulesData4 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData4->setBody("Some info 4");
  $textModulesData4->setHeader("Label 4");
  $textModulesData4->setId("myfield4");

  $textModulesData5 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData5->setBody("Some info 5");
  $textModulesData5->setHeader("Label 5");
  $textModulesData5->setId("myfield5");

  $textModulesData6 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData6->setBody("Some info 6");
  $textModulesData6->setHeader("Label 6");
  $textModulesData6->setId("myfield6");

  $textModulesDatas = array($textModulesData1, $textModulesData2, $textModulesData3,
         $textModulesData4, $textModulesData5, $textModulesData6);

  $startItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']");

  $startItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue->setFields(array($startItemField));

  $startItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem->setFirstValue($startItemFirstValue);

  $middleItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']");

  $middleItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue->setFields(array($middleItemField));

  $middleItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem->setFirstValue($middleItemFirstValue);

  $endItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']");

  $endItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue->setFields(array($endItemField));

  $endItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem->setFirstValue($endItemFirstValue);

  $cardRowTemplate = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate->setStartItem($startItem);
  $cardRowTemplate->setMiddleItem($middleItem);
  $cardRowTemplate->setEndItem($endItem);

  $cardRowTemplateInfo1 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo1->setThreeItems($cardRowTemplate);

  $startItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']");

  $startItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue2->setFields(array($startItemField2));

  $startItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem2->setFirstValue($startItemFirstValue2);

  $middleItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']");

  $middleItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue2->setFields(array($middleItemField2));

  $middleItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem2->setFirstValue($middleItemFirstValue2);

  $endItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']");

  $endItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue2->setFields(array($endItemField2));

  $endItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem2->setFirstValue($endItemFirstValue2);

  $cardRowTemplate2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate2->setStartItem($startItem2);
  $cardRowTemplate2->setMiddleItem($middleItem2);
  $cardRowTemplate2->setEndItem($endItem2);

  $cardRowTemplateInfo2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo2->setThreeItems($cardRowTemplate2);

  $cardTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_CardTemplateOverride();
  $cardTemplateOverride->setCardRowTemplateInfos(array($cardRowTemplateInfo1,
         $cardRowTemplateInfo2));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardTemplateOverride($cardTemplateOverride);

  $payload->setTextModulesData($textModulesDatas);
  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  

Kod tworzy kartę w następującym formacie sekcji kodu szablonu:

Przykład zastąpienia etykiety.

Puste elementy nie są wyświetlane. Więcej informacji znajdziesz w opisie odwołań do pól. Jeśli wszystkie elementy wiersza są puste, wiersz się nie wyświetli. Jeśli puste są tylko niektóre elementy wiersza, elementy z zawartością zostaną odpowiednio rozmieszczone i wyświetli się wiersz z mniejszą liczbą elementów.

Jeśli nie zastąpisz szablonu karty, zostaną użyte: domyślna liczba wierszy i elementów oraz domyślne odwołania do pól. Więcej informacji znajdziesz w opisie domyślnego szablonu.

Jeśli baner powitalny jest określony, pojawi się on po pierwszym wierszu na liście cardRowTemplateInfos zawierającej wiele wierszy. Jeśli jest tylko jeden wiersz, baner powitalny pojawi się nad nim.

Kod kreskowy karty

Elementy kodu kreskowego karty

Sekcja kodu kreskowego karty służy do wyświetlania dodatkowych obrazów lub tekstu nad kodem kreskowym i pod nim. Żadne z pól w tej sekcji nie jest wymagane.

Dostępne są selektory trzech pól, które pozwalają ustawić dwa pola obok siebie nad kodem kreskowym i jedno pole pod nim. Wyświetlają się bez etykiet i mogą być polami tekstowymi uporządkowanych danych, polami modułu tekstowego lub polami modułu obrazów. Jeśli używasz obrazów, muszą być one zgodne ze wskazówkami dotyczącymi marki.

Kod kreskowy jest określany przez typ i wartość. Listę obsługiwanych typów kodów kreskowych znajdziesz w dokumentacji. Można też wyświetlić tekst zaraz pod kodem kreskowym. Ułatwia on skanowanie kodu kreskowego, ale można go użyć w innym celu.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zastąpić sekcję kodu kreskowego na karcie, aby wyświetlić obraz nad kodem kreskowym:

Python

#... rest of class
  "imageModulesData": [
    {
      "mainImage": {
        "sourceUri": {
          "uri": "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg",
          "description": "Coffee"
        }
      },
      "Id": "myimage"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardBarcodeSectionDetails": {
      "firstTopDetail": {
        "fieldSelector": {
          "fields": [
            {
            "fieldPath": "class.imageModulesData['myimage'].mainImage"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setImageModulesData((new ArrayList<ImageModuleData>() {
  {
   add((new ImageModuleData())
    .setId("myimage")
    .setMainImage((new Image()).setSourceUri((new ImageUri()).setDescription("Coffee beans")
     .setUri("http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"))));
    }
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setCardBarcodeSectionDetails((new CardBarcodeSectionDetails())
     .setFirstTopDetail((new BarcodeSectionDetail())
      .setFieldSelector((new FieldSelector())
       .setFields((new ArrayList<FieldReference>(){
        {
         add((new FieldReference()).setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage"));
        }
      })))))
   }
  

PHP

//... rest of class
  $imageUri = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
  $imageUri->setUri("https://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg");
  $imageUri->setDescription("Baconrista flights image");
  $image = new Google_Service_Walletobjects_Image();
  $image->setSourceUri($imageUri);
  $imageModulesData = new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData();
  $imageModulesData->setMainImage($image);
      $imageModulesData->setId("myimage");

  $cardBarcodeFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $cardBarcodeFieldReference->setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage");

  $cardBarcodeFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $cardBarcodeFieldSelector->setFields(array($cardBarcodeFieldReference));

  $cardBarcodeDetail = new Google_Service_Walletobjects_BarcodeSectionDetail();
  $cardBarcodeDetail->setFieldSelector($cardBarcodeFieldSelector);

  $cardBarcodeSectionDetails = new Google_Service_Walletobjects_CardBarcodeSectionDetails();
  $cardBarcodeSectionDetails->setFirstTopDetail($cardBarcodeDetail);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardBarcodeSectionDetails($cardBarcodeSectionDetails);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
      $payload->setImageModuleData($imageModulesData);
  

Kod tworzy kartę w następującym formacie sekcji kodu kreskowego:

Przykład zastąpienia kodu kreskowego karty.

Jeśli nie zastąpisz sekcji kodu kreskowego, używane będą domyślne pola kodu kreskowego. Więcej informacji znajdziesz w opisie domyślnego szablonu.

Szablon szczegółów

Sekcje szablonu szczegółów

Sekcja szablonu szczegółów to lista elementów class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[]. Elementy mogą zawierać dowolne pola uporządkowanych danych, pola modułu tekstowego, pola modułu linków, pola modułu obrazów lub wiadomości.

Każdy element można określić jako selektor jednego pola (.firstValue), selektory dwóch pól (.firstValue i .secondValue) lub zdefiniowany wcześniej element (.predefinedItem). Wyświetlają się wartości wybranego pola i ich etykiety. Jeśli określisz selektory dwóch pól, wartości wybranych pól będą wyświetlane z separatorem „/”. To samo dotyczy etykiet wybranych pól. Zdefiniowane wcześniej elementy są używane, gdy renderowanie jest bardziej złożone. Pola modułu obrazów renderują się w pełnej szerokości bez etykiety.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zastąpić sekcję ze szczegółami karty, aby wyświetlić pojedyncze pole linksModuleData z etykietą:

Python

//... rest of class
  "linksModuleData": {
    "uris": [
      {
        "uri": "http://maps.google.com/",
        "description": "Nearby Locations",
        "id":"mylink"
      }
    ]
  },
  "classTemplateInfo": {
    "detailsTemplateOverride": {
      "detailsItemInfos": [
        {
          "item":{
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.linksModuleData.uris['mylink']"
              }]
            }
          }
        }
      ]
    }
   }
//... rest of class
  

Java

 //... rest of class
 .setLinksModuleData((new ArrayList<LinksModuleData>() {
  {
   add((new LinksModuleData()).setDescription("Nearby Locations")
    .setUri("http://maps.google.com/")
    .setId("mylink"));
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setDetailsTemplateOverride((new DetailsTemplateOverride())
     .setDetailsItemInfos(new ArrayList<DetailsItemInfo>(){
      {
       add((new DetailsItemInfo())
        .setItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
         {
          add((new FieldReference()).setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']"));
         }
        }))));
       }
      }))
//... rest of class
  

PHP


  //... rest of class building
  $locationUri = new Google_Service_Walletobjects_Uri();
  $locationUri->setUri("http://maps.google.com/");
  $locationUri->setDescription("Nearby Locations");
  $locationUri->setId("mylink");

  $linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
  $linksModuleData->setUris(array($locationUri));

  $detailItemFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $detailItemFieldReference->setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']");
  $detailItemFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $detailItemFieldSelector->setFields(array($detailItemFieldReference));

  $detailItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $detailItem->setFirstValue($detailItemFieldSelector);

  $detailsItemInfo = new Google_Service_Walletobjects_DetailsItemInfo();
  $detailsItemInfo->setItem($detailItem);

  $cardDetailsTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_DetailsTemplateOverride();
  $cardDetailsTemplateOverride->setDetailsItemInfos(array($detailsItemInfo));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setDetailsTemplateOverride($cardDetailsTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  $payload->setLinksModuleData($linksModuleData);
  //... rest of class
  

Kod tworzy kartę w następującym formacie sekcji szczegółów:

Przykład zastąpienia szczegółów.

Puste elementy nie są wyświetlane. Więcej informacji znajdziesz w opisie odwołań do pól.

Jeśli nie zastąpisz szablonu szczegółów, wyświetli się, w domyślnej kolejności, domyślna lista pól, do których można się odwołać. Więcej informacji znajdziesz w opisie domyślnego szablonu.

Jeśli przejazd ma wiele etapów, u góry sekcji wyświetla się prosty plan przejazdu, którego nie można przenieść. Jeśli przejazd ma tylko 1 etap, możesz ustawić class.enableSingleLegItinerary, aby wyświetlić prosty plan podróży.

Plan przejazdu wieloetapowego

Szablon listy

Sekcje szablonu listy

Sekcja szablonu listy pozwala wybrać pole, które wyświetla się w widoku kart w aplikacji Google Pay. Karta wyświetla się na liście razem z logo, kolorem tła i 3 wierszami.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zastąpić szablon listy karty, aby wyświetlić pole z datą ważności obiektu jednej karty w pierwszym wierszu szablonu listy:

Python


#... rest of class definition
  "classTemplateInfo": {
    "listTemplateOverride":{
      "firstRowOption": {
        "fieldOption":{
          "fields": [{
            "fieldPath": "object.validTimeInterval.end"
          }]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setListTemplateOverride((new ListTemplateOverride())
   .setFirstRowOption((new FirstRowOption())
    .setFieldOption((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
     {
      add((new FieldReference()).setFieldPath("object.validTimeInterval.end"));
     }
    }))))
//... rest of class
  

PHP

  //... rest of class
  $fieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $fieldReference->setFieldPath("object.validTimeInterval.end");

  $fieldOption = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $fieldOption->setFields(array($fieldReference));

  $firstRowOption = new Google_Service_Walletobjects_FirstRowOption();
  $firstRowOption->setFieldOption($fieldOption);

  $listTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_ListTemplateOverride();
  $listTemplateOverride->setFirstRowOption($firstRowOption);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setListTemplateOverride($listTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  //... rest of class
  

Kod tworzy kartę z następującym odwzorowaniem szablonu listy:

Przykład zastąpienia listy.

Pierwszy wiersz może być określony za pomocą selektora pola lub zawierać podsumowanie przejazdu. Może ono być w jednym z tych formatów:

 • originAndDestinationCodes
 • originAndDestinationNames
 • originName

Drugi i trzeci wiersz można określić tylko za pomocą selektora pól. Pola wyświetlają się bez etykiet. W zgrupowanych biletach drugi wiersz zawsze zawiera datę odjazdu, a trzeci wiersz zawsze zawiera liczbę zgrupowanych biletów.

Etykiety

Wszystkie pola uporządkowanych danych mają etykietę podaną przez Google. Google odpowiada za przetłumaczenie każdej etykiety na wszystkie obsługiwane języki.

Niektóre z tych etykiet można dostosować za pomocą jednego z pól class.custom<name_of_the_field>Label. Jeśli dostosujesz etykietę, to na Tobie spocznie odpowiedzialność za przetłumaczenie jej na wszystkie obsługiwane języki.

Odwołania do pól

Odwołania do pól są używane w różnych częściach szablonu w formie class.classTemplateInfo.*.fields[]. Odwołanie do pola zawiera listę ścieżek do pól uporządkowanych danych, pól modułu tekstowego, pól modułu linków, pól modułu obrazów lub wiadomości.

Niektóre typy ścieżek nie są dozwolone w pewnych odwołaniach do pól. Na przykład niektóre odwołania obsługują tylko ścieżki do pól tekstowych uporządkowanych danych lub pól modułu tekstowego. Pola tekstowe uporządkowanych danych obsługują dane w formie ciągów znaków, zlokalizowanych ciągów znaków, dat i kwot.

Lista pozwala wdrożyć logikę awaryjną. Oznacza to, że jeśli pierwsza ścieżka na liście prowadzi do pustego pola, sprawdzana jest następna ścieżka. Logika awaryjna dotyczy głównie pól tekstowych uporządkowanych danych i pól modułu tekstowego. Nie używaj różnych typów pól na jednej liście. Logiki awaryjnej należy używać rozważnie i tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy pola mają mieć spójny wzór w niektórych obiektach, a w innych nie. Zwykle łatwiej jest utworzyć osobne klasy dla poszczególnych przypadków użycia.

Jeśli wszystkie ścieżki na liście odwołań do pól prowadzą do pustych pól, element używający odwołania nie wyświetli się. Jeśli ten element ma być zawsze widoczny, przynajmniej jedna ścieżka musi mieć zawartość. Aby uzyskać pustą wartość, ustaw w polu znak specjalny (np. „-”), nawet jeśli niektóre pola obsługują ciągi z samą spacją.

Aby odwołać się do pola na liście, możesz użyć indeksu pola na liście lub, w większości przypadków, identyfikatora odwołania. Elementy listy, do których można się odwołać za pomocą identyfikatora, zawierają pole .id. W miarę możliwości używaj identyfikatora odwołania, a nie indeksu pola na liście.

Oto przykład, w jaki sposób należy odwołać się do pól zawartych na liście.

 • object.imageModulesData[0].id = my-first-id
 • object.imageModulesData[1].id = my-second-id
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[0].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[‘my-second-id’]
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[1].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[0]

W tym przypadku pierwszy element w sekcji szczegółów karty jest drugim obrazem zadeklarowanym w obiekcie. Natomiast drugi element w sekcji szczegółów karty jest pierwszym obrazem zadeklarowanym w obiekcie.

Domyślny szablon

Sekcje domyślnego szablonu

Maksymalnie może wyświetlać się tylko jedno pole modułu obrazów z klasy i tylko jedno pole modułu obrazów z obiektu. Jeśli potrzebujesz więcej niż jednego pola modułu obrazów na dowolnym poziomie, zastąp domyślny szablon.

Maksymalnie może wyświetlać się 10 pól modułu tekstowego z klasy i 10 pól modułu tekstowego z obiektu. Pola wyświetlają się w kolejności, w której są zdefiniowane w tablicy. Jeśli potrzebujesz więcej niż 10 pól modułu tekstowego na dowolnym poziomie, zastąp domyślny szablon.

Maksymalnie może wyświetlać się 10 wiadomości z klasy i 10 wiadomości z obiektu. Kolejność wiadomości nie jest gwarantowana. Jeśli potrzebujesz więcej niż 10 wiadomości na dowolnym poziomie lub gwarantowanej kolejności, zastąp domyślny szablon.

W polu modułu linków nie ma limitu identyfikatorów URI, które możesz zdefiniować. Identyfikatory URI są zgrupowane w podanej kolejności na poszczególnych poziomach (klasa lub obiekt):

 1. współrzędne na mapie,
 2. numery telefonów,
 3. adresy e-mail,
 4. strony internetowe.
Identyfikatory w każdej grupie wyświetlają się w kolejności, w której są zdefiniowane w tablicy. Aby ustawić inną kolejność, zastąp domyślny szablon.

Sekcje domyślnego szablonu listy