Method: vitals.excessivewakeuprate.query

Wysyła zapytanie o dane w zbiorze danych.

Żądanie HTTP

POST https://playdeveloperreporting.googleapis.com/v1beta1/{name=apps/*/excessiveWakeupRateMetricSet}:query

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

To pole jest wymagane. Nazwa zasobu.

Format: apps/{aplikacja}/excessiveWakeupRateMetricSet

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "timelineSpec": {
  object (TimelineSpec)
 },
 "dimensions": [
  string
 ],
 "metrics": [
  string
 ],
 "filter": string,
 "pageSize": integer,
 "pageToken": string,
 "userCohort": enum (UserCohort)
}
Pola
timelineSpec

object (TimelineSpec)

Specyfikacja parametrów agregacji osi czasu.

Obsługiwane okresy agregacji:

 • DAILY: wskaźniki są agregowane w odstępach dat kalendarzowych. Ze względu na ograniczenia historyczne jedyna obsługiwana strefa czasowa to America/Los_Angeles.
dimensions[]

string

Wymiary, według których grupujesz dane.

Obsługiwane wymiary:

 • apiLevel (string): poziom interfejsu API Androida, który działał na urządzeniu użytkownika, np. 26.
 • versionCode (int64): wersja aplikacji uruchomionej na urządzeniu użytkownika.
 • deviceModel (string): unikalny identyfikator modelu urządzenia użytkownika. Identyfikator urządzenia to „deviceBrand/device”, gdzie „deviceBrand” odpowiada wartości Build.BRAND, a urządzenie odpowiada elementowi Build.DEVICE, np. google/coral.
 • deviceBrand (string): unikalny identyfikator marki urządzenia użytkownika, np. google.
 • deviceType (string): typ (nazywany też formatem) urządzenia użytkownika, np. TELEFON.
 • countryCode (string): kraj lub region urządzenia użytkownika określony na podstawie jego adresu IP, przedstawiony w postaci dwuliterowego kodu ISO-3166 (np. USA w przypadku Stanów Zjednoczonych).
 • deviceRamBucket (int64): pamięć RAM urządzenia w MB, w zasobnikach (3 GB, 4 GB itp.).
 • deviceSocMake (string): marka podstawowego układu scalonego urządzenia, np. Samsung. Źródła wiedzy
 • deviceSocModel (string): model podstawowego układu scalonego urządzenia, np. „Exynos 2100”. Źródła wiedzy
 • deviceCpuMake (string): marka procesora urządzenia, np. Qualcomm
 • deviceCpuModel (string): model procesora urządzenia, np. „Kryo 240”.
 • deviceGpuMake (string): marka procesora graficznego urządzenia, np. ARM
 • deviceGpuModel (string): model GPU urządzenia, np. Mali
 • deviceGpuVersion (string): wersja GPU urządzenia, np. T750.
 • deviceVulkanVersion (string): wersja interfejsu Vulkan urządzenia, np. „4198400”.
 • deviceGlEsVersion (string): wersja OpenGL ES urządzenia, np. „196610”.
 • deviceScreenSize (string): rozmiar ekranu urządzenia, np. NORMAL, DUŻY.
 • deviceScreenDpi (string): gęstość ekranu urządzenia, np. mdpi, hdpi.
metrics[]

string

Dane do zagregowania.

Obsługiwane dane:

 • excessiveWakeupRate (google.type.Decimal): odsetek unikalnych użytkowników w okresie agregacji, którzy mieli ponad 10 wybudzeń na godzinę.
 • excessiveWakeupRate7dUserWeighted (google.type.Decimal): średnia krocząca excessiveWakeupRate z ostatnich 7 dni. Wartości dzienne są ważone na podstawie liczby unikalnych użytkowników z danego dnia.
 • excessiveWakeupRate28dUserWeighted (google.type.Decimal): średnia krocząca excessiveWakeupRate w ciągu ostatnich 28 dni. Wartości dzienne są ważone na podstawie liczby unikalnych użytkowników z danego dnia.
 • distinctUsers (google.type.Decimal): liczba unikalnych użytkowników w okresie agregacji, które zostały użyte jako wartość normalizacji danych excessiveWakeupRate. Te dane są uwzględniane w przypadku użytkownika, który wykonał jakąś czynność na urządzeniu, tj. nie tylko używał aplikacji na pierwszym planie, ale też działał w tle. Zachowaj ostrożność, aby nie agregować tych danych w dalszym ciągu, ponieważ może to spowodować kilkukrotne zliczenie użytkowników. Wartość jest zaokrąglana do najbliższej wielokrotności liczby 10, 100, 1000 lub 1 000 000, w zależności od jej wielkości.
filter

string

Filtry, które można zastosować do danych. Wyrażenie filtrowania jest zgodne ze standardem AIP-160 i obsługuje filtrowanie według równości wszystkich wymiarów podziału.

pageSize

integer

Maksymalny rozmiar zwracanych danych.

Jeśli wartość nie zostanie określona, zwróconych zostanie maksymalnie 1000 wierszy. Maksymalna wartość to 100 000, a wartości powyżej 100 000 zostaną zmienione na 100 000.

pageToken

string

Token strony otrzymany z poprzedniego wywołania. Podaj tę wartość, aby pobrać kolejną stronę.

Podczas podziału na strony wszystkie pozostałe parametry podane w żądaniu muszą odpowiadać wywołaniu, które dostarczyło token strony.

userCohort

enum (UserCohort)

Widok użytkownika do wyboru. Dane wyjściowe będą odpowiadać wybranemu widokowi.

Obsługiwane wartości:

 • OS_PUBLIC Aby wybrać dane ze wszystkich publicznie dostępnych wersji Androida. To jest ustawienie domyślne. Obsługuje wszystkie powyższe wymiary.
 • APP_TESTERS Aby wybrać dane użytkowników, którzy zdecydowali się zostać testerami. Obsługuje wszystkie powyższe wymiary.
 • OS_BETA Aby wybrać dane tylko z wersji beta Androida, z wyłączeniem danych z opublikowanych wersji Androida. Obsługiwane są tylko te wymiary:
 • versionCode (int64): wersja aplikacji uruchomionej na urządzeniu użytkownika.

 • osBuild (string): kompilacja systemu operacyjnego urządzenia użytkownika, np. „T1B2.220916.004”.

Treść odpowiedzi

Wiadomość z odpowiedzią na temat: excessivewakeuprate.query.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "rows": [
  {
   object (MetricsRow)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Pola
rows[]

object (MetricsRow)

Zwrócone wiersze danych.

nextPageToken

string

Token kontynuacji umożliwiający pobranie następnej strony danych.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/playdeveloperreporting

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie protokołu OAuth 2.0.