Method: vitals.slowrenderingrate.get

Opisuje właściwości zbioru danych.

Żądanie HTTP

GET https://playdeveloperreporting.googleapis.com/v1beta1/{name=apps/*/slowRenderingRateMetricSet}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa zasobu.

Format: apps/{app}/slowrenderRateMetricSet

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu SlowRenderingRateMetricSet.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/playdeveloperreporting

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie protokołu OAuth 2.0.