REST Resource: vitals.slowrenderingrate

Zasób: SlowrenderRateMetricSet

Zasób singletona reprezentujący zbiór danych powolnego renderowania.

Ten zestaw wskaźników zawiera dane renderowania niskiego poziomu przechwycone przez SurafeFlinger. Sesje są sprawdzane na podstawie histogramu danych „prezentowanie i prezentowanie” obsługiwanych przez dowolną warstwę SurfaceFlinger należącą do aplikacji.

Powolna sesja to sesja, w której ponad 25% klatek nie przekroczyło docelowej liczby klatek (20 lub 30 klatek na sekundę).

UWAGA: ten zestaw danych jest dostępny tylko w przypadku gier.

Obsługiwane okresy agregacji:

 • DAILY: dane są zbierane w przedziałach dat kalendarza. Ze względu na ograniczenia historyczne jedyną obsługiwaną strefą czasową jest America/Los_Angeles.

Obsługiwane dane:

 • slowRenderingRate20Fps (google.type.Decimal): odsetek unikalnych użytkowników w okresie agregacji, w których wystąpiło powolne renderowanie.
 • slowRenderingRate20Fps7dUserWeighted (google.type.Decimal): średnia wartość krocząca slowRenderingRate20Fps w ciągu ostatnich 7 dni. Wartości dzienne są ważone na podstawie liczby różnych użytkowników w danym dniu.
 • slowRenderingRate20Fps28dUserWeighted (google.type.Decimal): średnia wartość krocząca slowRenderingRate20Fps w ciągu ostatnich 28 dni. Wartości dzienne są ważone na podstawie liczby różnych użytkowników w danym dniu.
 • slowRenderingRate30Fps (google.type.Decimal): odsetek unikalnych użytkowników w okresie agregacji, w których wystąpiło powolne renderowanie.
 • slowRenderingRate30Fps7dUserWeighted (google.type.Decimal): średnia wartość krocząca slowRenderingRate30Fps w ciągu ostatnich 7 dni. Wartości dzienne są ważone na podstawie liczby różnych użytkowników w danym dniu.
 • slowRenderingRate30Fps28dUserWeighted (google.type.Decimal): średnia wartość krocząca slowRenderingRate30Fps w ciągu ostatnich 28 dni. Wartości dzienne są ważone na podstawie liczby różnych użytkowników w danym dniu.
 • distinctUsers (google.type.Decimal): liczba unikalnych użytkowników w okresie agregacji, które zostały użyte jako wartość normalizacji danych slowRenderingRate20Fps/slowRenderingRate30Fps. W przypadku tych klatek aplikacja jest uwzględniana jako użytkownik. Zachowaj ostrożność, aby nie liczyć tej wartości jeszcze raz, ponieważ może to spowodować wielokrotne zliczanie użytkowników. Wartość jest zaokrąglana do najbliższej wielokrotności wartości 10, 100, 1000 lub 1 000 000 w zależności od wielkości.

Obsługiwane wymiary:

 • apiLevel (string): poziom interfejsu API Androida, który działał na urządzeniu użytkownika, np. 26.
 • versionCode (int64): wersja aplikacji, która była uruchomiona na urządzeniu użytkownika.
 • deviceModel (string): unikalny identyfikator modelu urządzenia użytkownika. Forma identyfikatora to „deviceBrand/device”, gdzie „deviceBrand” odpowiada kompilacji.BRAND, a urządzenie – „Build.DEVICE”, np. google/coral.
 • deviceBrand (string): unikalny identyfikator marki urządzenia użytkownika, np. google.
 • deviceType (string): typ (nazywany też formatem) urządzenia użytkownika, np. TELEFON.
 • countryCode (string): kraj lub region urządzenia użytkownika określony na podstawie jego adresu IP, podany jako dwuliterowy kod ISO-3166 (np. Stany Zjednoczone).
 • deviceRamBucket (int64): pamięć urządzenia, w MB, w zasobnikach (3 GB, 4 GB itp.).
 • deviceSocMake (string): typ głównego układu SOC na urządzeniu, np. Samsung Odniesienie
 • deviceSocModel (string): model głównego układu urządzenia na urządzeniu, np. „Exynos 2100”. Odniesienie
 • deviceCpuMake (string): typ procesora urządzenia, np. Qualcomm,
 • deviceCpuModel (string): model procesora urządzenia, np. „Kryo 240”.
 • deviceGpuMake (string): nazwa GPU urządzenia, np. ARM.
 • deviceGpuModel (string): model GPU urządzenia, np. Mali
 • deviceGpuVersion (string): wersja GPU urządzenia, np. T750.
 • deviceVulkanVersion (string): wersja urządzenia Vulkan, np. „4198400”.
 • deviceGlEsVersion (string): wersja OpenGL urządzenia ES, np. „196610”.
 • deviceScreenSize (string): rozmiar ekranu urządzenia, np. NORMAL, DŁUGIE.
 • deviceScreenDpi (string): gęstość ekranu urządzenia, np. mdpi lub hdpi.

Wymagane uprawnienia: aby uzyskać dostęp do tego zasobu, użytkownik wywołujący musi mieć uprawnienie Wyświetlanie informacji o aplikacji (tylko do odczytu).

Zapis JSON
{
 "name": string,
 "freshnessInfo": {
  object (FreshnessInfo)
 }
}
Pola
name

string

Nazwa zasobu.

Format: apps/{app}/slowrenderRateMetricSet

freshnessInfo

object (FreshnessInfo)

Podsumowanie częstotliwości aktualizacji danych w tym zasobie.

Metody

get

Opisuje właściwości zbioru danych.

query

Wykonuje zapytania na temat danych w zbiorze.