Báo cáo phân bổ: tạo báo cáo tóm tắt

Đo lường lượt chuyển đổi quảng cáo được tổng hợp từ người dùng mà không tiết lộ dữ liệu cá nhân. Trước đây được gọi là báo cáo tổng hợp.

Trạng thái triển khai

Báo cáo tóm tắt Báo cáo phân bổ là gì?

API Báo cáo phân bổ giúp bạn có thể đo lường thời điểm một lượt nhấp hoặc lượt xem quảng cáo dẫn đến một lượt chuyển đổi trên trang web của nhà quảng cáo, chẳng hạn như lượt bán hàng hoặc lượt đăng ký. API này không dựa vào các cơ chế hoặc cookie của bên thứ ba có thể dùng để nhận dạng từng người dùng trên các trang web.

API này cung cấp 2 loại báo cáo. Bạn đã có thể thử nghiệm các báo cáo cấp sự kiện trong Chrome. Báo cáo này liên kết một lượt nhấp hoặc lượt xem quảng cáo cụ thể với dữ liệu chuyển đổi ít chi tiết hơn. Trình duyệt trì hoãn việc gửi báo cáo đến các công ty công nghệ quảng cáo trong nhiều ngày để ngăn việc kết nối danh tính trên các trang web.

Báo cáo tóm tắt (trước đây gọi là báo cáo tổng hợp) được biên dịch cho một nhóm người dùng để không thể liên kết với bất kỳ cá nhân nào. Báo cáo tóm tắt cung cấp dữ liệu lượt chuyển đổi chi tiết (chẳng hạn như giá trị giao dịch mua và nội dung giỏ hàng) với dữ liệu linh hoạt về lượt nhấp và lượt xem. Các báo cáo này không bị trì hoãn đến mức độ như các báo cáo cấp sự kiện.

Bạn nên đọc nội dung tổng quan chung về Báo cáo phân bổ (nếu chưa thực hiện) trước khi đọc phần còn lại của bài viết này.

Tại sao chúng tôi cần có báo cáo tóm tắt?

Một nhóm những người dùng thực hiện cùng một hành động trên trình duyệt (chẳng hạn như mua một đôi giày) có thể được tổng hợp số lượt chuyển đổi của họ.

Ngày nay, việc đo lường lượt chuyển đổi quảng cáo thường dựa vào cookie của bên thứ ba. Các trình duyệt đang hạn chế quyền truy cập vào cookie của bên thứ ba để khiến việc theo dõi người dùng trên các trang web trở nên khó khăn hơn và cải thiện quyền riêng tư của người dùng. Attribution Reporting API cho phép các công nghệ quảng cáo đo lường các cuộc trò chuyện theo cách bảo đảm quyền riêng tư mà không cần sử dụng cookie của bên thứ ba.

Trái ngược với các báo cáo cấp sự kiện của Attribution Reporting API liên kết các sự kiện đơn (chẳng hạn như lượt nhấp hoặc lượt xem) với dữ liệu thô, báo cáo tóm tắt cung cấp dữ liệu tổng hợp (chẳng hạn như số lượng người dùng đã chuyển đổi) đính kèm với dữ liệu chuyển đổi chi tiết (chẳng hạn như sản phẩm cụ thể mà người dùng đã mua).

Không giống như cookie của bên thứ ba, các loại báo cáo của Attribution Reporting API không cho phép bất kỳ thực thể nào (chẳng hạn như công nghệ quảng cáo, người mua, nhà xuất bản, v.v.) "xem" hành vi duyệt web của người dùng trên nhiều trang web, trong khi vẫn có thể đo lường lượt chuyển đổi quảng cáo.

Dữ liệu người dùng được thu thập và tổng hợp như thế nào?

Với Attribution Reporting API, hoạt động chi tiết của một người dùng cá nhân trên các trang web và có thể là danh tính của người dùng trên các trang web sẽ được giữ riêng tư đối với trình duyệt của người dùng trên thiết bị của họ. Dữ liệu này có thể được thu thập trong một báo cáo tổng hợp và mỗi báo cáo đều được mã hoá để ngăn nhiều bên truy cập vào dữ liệu cơ bản.

Quy trình tạo báo cáo tóm tắt như sau:

 1. Báo cáo tổng hợp được gửi đến nguồn gốc báo cáo do một nhà cung cấp công nghệ quảng cáo vận hành.
  • Các báo cáo này có thể bao gồm thông tin chi tiết về vị trí, số lượt nhấp, giá trị của lượt chuyển đổi (chẳng hạn như giá mua) hoặc các chỉ số khác do nhà cung cấp công nghệ quảng cáo xác định. Các báo cáo được mã hoá nên công nghệ quảng cáo không thể xem hoặc truy cập vào nội dung của từng báo cáo.
 2. Sau khi nguồn gốc báo cáo của công nghệ quảng cáo nhận được các báo cáo tổng hợp, công nghệ quảng cáo sẽ gửi các báo cáo đó đến một dịch vụ tổng hợp.
  • Trong lần triển khai ban đầu, dịch vụ tổng hợp được vận hành bởi nhà cung cấp công nghệ quảng cáo với một môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE) được lưu trữ trên đám mây. Trình điều phối đảm bảo rằng chỉ các thực thể đã xác minh mới có quyền truy cập vào khoá giải mã và không bên trung gian nào khác (công nghệ quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ đám mây hay bất kỳ bên nào khác) có thể truy cập và giải mã dữ liệu nhạy cảm ngoài quy trình tổng hợp.
 3. Dịch vụ tổng hợp kết hợp dữ liệu đã giải mã và xuất ra một báo cáo tóm tắt cho nhà cung cấp công nghệ quảng cáo.
  • Báo cáo tóm tắt bao gồm một bản tóm tắt về dữ liệu tổng hợp. Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo có thể đọc và sử dụng báo cáo tóm tắt.
Quá trình tạo báo cáo tóm tắt được thể hiện bằng các báo cáo đã mã hoá được gửi đến máy chủ của công cụ thu thập. Máy chủ thu thập sẽ gửi dữ liệu đến một dịch vụ tổng hợp bảo mật. Dịch vụ này có khoá để giải mã dữ liệu và tạo báo cáo tóm tắt. Sau đó, báo cáo được gửi lại cho nhà cung cấp công nghệ quảng cáo.
Để biết sơ đồ trình tự đầy đủ, hãy tham khảo phần Giới thiệu về Báo cáo phân bổ.

Vì các báo cáo riêng lẻ có thể chứa thông tin về hành vi của người dùng trên nhiều trang web, nên dịch vụ tổng hợp phải coi thông tin này là riêng tư. Dịch vụ này sẽ đảm bảo rằng không thực thể nào khác có thể truy cập vào từng báo cáo phân bổ chưa mã hoá. Ngoài ra, bản thân dịch vụ này cũng không được thực hiện bất kỳ hành động xâm phạm quyền riêng tư nào.

Để đảm bảo dịch vụ tổng hợp thực sự an toàn, dịch vụ đó phải có các biện pháp bảo vệ về mặt kỹ thuật và tổ chức mà có thể xác minh được qua quy trình kiểm tra của người tiêu dùng. Những biện pháp bảo vệ này có ý nghĩa trong việc:

 • Những người dùng cá nhân có thể biết dữ liệu cá nhân của họ chỉ có thể được truy cập ở dạng tổng hợp chứ không phải bởi bất kỳ thực thể đơn lẻ nào
 • Các công nghệ quảng cáo có thể xác minh rằng quá trình tổng hợp sử dụng dữ liệu hợp lệ và có thể được giám sát một cách thích hợp

Tạo báo cáo bằng Dịch vụ tổng hợp

Thiết kế ban đầu yêu cầu mỗi nhà cung cấp công nghệ quảng cáo vận hành thực thể riêng của dịch vụ tổng hợp, trong một môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE) được triển khai trên một dịch vụ đám mây hỗ trợ các tính năng bảo mật cần thiết.

Mã của TEE là nơi duy nhất trong dịch vụ tổng hợp có quyền truy cập vào các báo cáo thô. Mã này sẽ được các nhà nghiên cứu bảo mật, người ủng hộ quyền riêng tư và công nghệ quảng cáo kiểm tra được. Để xác nhận rằng TEE đang chạy đúng phần mềm đã được phê duyệt và dữ liệu vẫn được bảo mật, điều phối viên thực hiện việc chứng thực.

Điều phối viên có một số trách nhiệm:

 • Duy trì danh sách hình ảnh nhị phân được uỷ quyền. Những hình ảnh này là hàm băm mật mã của bản dựng phần mềm dịch vụ tổng hợp mà Google sẽ phát hành định kỳ. Hành động này có thể tái tạo để bất kỳ bên nào cũng có thể xác minh hình ảnh giống hệt với các bản dựng dịch vụ tổng hợp.
 • Vận hành hệ thống quản lý chính. Chrome cần có khoá mã hoá trên thiết bị của người dùng để mã hoá báo cáo tổng hợp. Khoá giải mã cần thiết để chứng minh mã dịch vụ tổng hợp khớp với hình ảnh nhị phân.
 • Theo dõi các báo cáo tổng hợp để ngăn việc sử dụng lại trong dữ liệu tổng hợp cho báo cáo tóm tắt, vì việc sử dụng lại có thể làm lộ thông tin nhận dạng cá nhân (PII).

Để cung cấp quá trình kiểm thử dịch vụ tổng hợp trong bản dùng thử theo nguyên gốc hiện đã hoàn tất, Google đóng vai trò là điều phối viên. Về lâu dài, chúng tôi sẽ cố gắng xác định một hoặc nhiều thực thể độc lập có thể có chung vai trò này.

Thông tin nào được thu thập?

Báo cáo tóm tắt cung cấp dữ liệu tổng hợp, ngoài dữ liệu chi tiết về phía quảng cáo và dữ liệu lượt chuyển đổi.

Ví dụ: một nhà cung cấp công nghệ quảng cáo chạy một chiến dịch quảng cáo trên news.example, trong đó, lượt chuyển đổi thể hiện việc người dùng nhấp vào quảng cáo giày và hoàn tất giao dịch mua giày trên shoes.example. Công nghệ quảng cáo nhận được một báo cáo tóm tắt cho chiến dịch quảng cáo có mã 1234567 này, cho biết đã có 518 lượt chuyển đổi trên giày.example vào ngày 12 tháng 1 năm 2022, với tổng mức chi tiêu là 38.174 USD. 60% lượt chuyển đổi đến từ những người dùng mua giày thể thao màu xanh dương có SKU của sản phẩm 987240% là những người dùng mua xăng-đan màu vàng với SKU của sản phẩm 2643. Mã chiến dịch là dữ liệu chi tiết phía quảng cáo, còn SKU của sản phẩm là dữ liệu lượt chuyển đổi chi tiết. Số lượt chuyển đổi và tổng chi tiêu là dữ liệu tổng hợp.

Lượt chuyển đổi do nhà quảng cáo hoặc công ty công nghệ quảng cáo xác định và có thể khác nhau đối với các chiến dịch quảng cáo khác nhau. Một chiến dịch có thể đo lường số lượt nhấp vào quảng cáo mà người dùng mua mặt hàng được quảng cáo thực hiện. Một chiến dịch khác có thể đo lường số lượt xem quảng cáo dẫn đến lượt truy cập trang web của nhà quảng cáo.

Dữ liệu trình duyệt được thu thập như thế nào trước khi tổng hợp?

Vì báo cáo tóm tắt được tạo thành từ dữ liệu từ một nhóm các cá nhân, hãy bắt đầu với hành động trên trình duyệt của một cá nhân.

 1. Người dùng truy cập vào trang web của nhà xuất bản rồi xem hoặc nhấp vào quảng cáo (còn gọi là sự kiện nguồn phân bổ).
 2. Vài phút hoặc vài ngày sau đó, người dùng chuyển đổi, còn gọi là sự kiện kích hoạt phân bổ. Ví dụ: một lượt chuyển đổi có thể được xác định là một lượt mua sản phẩm.

 3. Phần mềm trình duyệt sẽ so khớp lượt nhấp hoặc lượt xem quảng cáo với sự kiện chuyển đổi. Dựa trên kết quả trùng khớp này, trình duyệt sẽ tạo một báo cáo tổng hợp có logic cụ thể do một nhà cung cấp công nghệ quảng cáo tạo ra.

 4. Trình duyệt mã hoá dữ liệu này và sau một khoảng thời gian trễ nhỏ, sẽ gửi dữ liệu đến một máy chủ công nghệ quảng cáo để thu thập. Máy chủ công nghệ quảng cáo phải dựa vào dịch vụ tổng hợp để truy cập vào thông tin chi tiết tổng hợp từ các báo cáo tổng hợp này.

Tạo báo cáo tóm tắt

Để các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo truy xuất báo cáo tóm tắt, bạn phải thực hiện các bước sau:

 1. Công nghệ quảng cáo thu thập các báo cáo tổng hợp từ trình duyệt của từng người dùng.
 2. Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo phân nhóm các báo cáo tổng hợp và gửi các lô đến dịch vụ tổng hợp.
 3. Dịch vụ tổng hợp lên lịch cho một worker để tổng hợp dữ liệu.
 4. Trình chạy tổng hợp giải mã và tổng hợp dữ liệu từ các báo cáo tổng hợp, cùng với dữ liệu bị nhiễu (cơ chế bảo vệ quyền riêng tư cho dữ liệu).
 5. Dịch vụ tổng hợp sẽ trả về báo cáo tóm tắt cho nhà cung cấp công nghệ quảng cáo.

Công nghệ quảng cáo có thể sử dụng báo cáo tóm tắt để cung cấp thông tin cho việc đặt giá thầu và cung cấp báo cáo cho khách hàng của công nghệ đó. Lược đồ được mã hoá JSON là định dạng cho báo cáo tóm tắt.

Thu hút và chia sẻ ý kiến phản hồi

Bạn có thể tham gia và thử nghiệm với API này.

Tìm hiểu thêm