Hệ thống của Google Tìm kiếm về nội dung hữu ích và trang web của bạn

Hệ thống của Google Tìm kiếm về nội dung hữu ích sẽ tạo ra một tín hiệu mà các hệ thống xếp hạng tự động của chúng tôi sử dụng để góp phần đảm bảo rằng các kết quả tìm kiếm đều là những nội dung nguyên gốc, hữu ích và phục vụ con người. Trang này giải thích thêm về cách hoạt động của hệ thống này cũng như những việc bạn có thể làm để đánh giá và cải thiện nội dung của mình.

Cách hoạt động của hệ thống về nội dung hữu ích

Mục đích của hệ thống về nội dung hữu ích này là đền đáp xứng đáng hơn cho những nội dung đáp ứng được nhu cầu của khách truy cập, trong khi đó, những nội dung không đáp ứng được kỳ vọng của khách truy cập sẽ không đạt được hiệu suất tốt.

Hệ thống này tạo ra một tín hiệu trên toàn trang web mà chúng tôi xem xét (ngoài nhiều tín hiệu khác) để sử dụng trên Google Tìm kiếm (bao gồm cả Khám phá). Hệ thống này tự động xác định những nội dung có vẻ như mang ít giá trị, không mới mẻ hoặc không đặc biệt hữu ích cho người dùng.

Mọi nội dung (không chỉ là nội dung không hữu ích) trên các trang web được xác định là có tương đối nhiều nội dung không hữu ích thường không đạt được hiệu suất cao trên Tìm kiếm, với giả định rằng có nội dung khác phù hợp hơn trên web để cung cấp cho người tìm kiếm. Do đó, việc xoá nội dung không hữu ích cũng có thể giúp cải thiện thứ hạng cho các nội dung khác của bạn.

Quy trình phân loại này diễn ra hoàn toàn tự động bằng một mô hình học máy. Hệ thống này hoạt động trên toàn cầu và hỗ trợ tất cả ngôn ngữ. Đây không phải là hình phát thủ công và cũng không phải là biện pháp xử lý nội dung rác. Đây chỉ là một trong nhiều tín hiệu mà Google đánh giá để xếp hạng nội dung.

Tức là một số nội dung ưu tiên con người trên những trang web được phân loại là có nội dung không hữu ích vẫn có thể có thứ hạng cao (khi có những tín hiệu khác giúp xác định rằng nội dung đó hữu ích và phù hợp với cụm từ tìm kiếm). Tín hiệu này cũng được tính trọng số; các trang web có nhiều nội dung không hữu ích có thể nhận thấy tác động mạnh mẽ hơn.

Nếu bạn lưu trữ nội dung của bên thứ ba trên trang web chính hoặc trong miền con của mình, hãy hiểu rằng nội dung đó có thể được đưa vào những tín hiệu ảnh hưởng đến toàn trang web, chẳng hạn như mức độ hữu ích của nội dung. Do đó, nếu nội dung đó phần lớn không liên quan đến mục đích của trang web chính hoặc được tạo ra mà không có sự giám sát chặt chẽ hoặc không có sự tham gia của trang web chính, thì bạn nênchặn Google lập chỉ mục nội dung đó.

Hệ thống này và các bản cập nhật có tác động gì đối với trang web của tôi?

Nếu bạn đang sản xuất nội dung hữu ích, thì bạn không cần phải làm gì cả; thực tế là hệ thống này có thể giúp ích cho trang web của bạn vì nó được thiết kế để ủng hộ những nội dung hữu ích.

Nếu nhận thấy sự thay đổi về lưu lượng truy cập mà bạn cho rằng có thể liên quan đến hệ thống này (chẳng hạn như sau khi hệ thống có một bản cập nhật được đăng công khai và có liên quan đến việc xếp hạng), thì bạn nên tự đánh giá nội dung của mình và khắc phục hoặc xoá mọi nội dung có vẻ không hữu ích. Trang trợ giúp của chúng tôi về cách tạo nội dung hữu ích, đáng tin cậy, ưu tiên con người có một số câu hỏi để bạn có thể tự đánh giá xem nội dung của mình khả năng thành công với hệ thống về nội dung hữu ích này hay không.

Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc rằng mất bao lâu để trang web nhận thấy sự cải thiện sau khi xoá nội dung không hữu ích. Các trang web mà hệ thống này phát hiện được có thể nhận thấy tác động của tín hiệu này sau vài tháng. Thuật toán phân loại của chúng tôi sẽ chạy liên tục để theo dõi các trang web mới ra mắt và các trang web hiện có. Khi nhận thấy nội dung không hữu ích không còn được trả về nữa trong một thời gian dài, việc phân loại sẽ được ngừng áp dụng.

Theo định kỳ, chúng tôi tinh chỉnh cách thuật toán phân loại phát hiện nội dung không hữu ích. Trong quá trình này, nếu có gì đáng chú ý, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin qua "bản cập nhật về nội dung hữu ích" trên trang thông tin về các bản cập nhật về thứ hạng trên Google Tìm kiếm. Sau khi một bản cập nhật như vậy ra mắt xong và nếu thuật toán phân loại tinh chỉnh nhận thấy nội dung đã được cải thiện, thì kết quả phân loại cho nội dung không hữu ích trong thuật toán phân loại trước đó có thể không còn được áp dụng được nữa.