ไลบรารีที่โฮสต์โดย Google เป็นเครือข่ายการเผยแพร่เนื้อหาที่เสถียร เสถียร ความเร็วสูง และมีความพร้อมใช้งานทั่วโลกสําหรับไลบรารี JavaScript แบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมสูงสุด

Google ทํางานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักโดยตรงสําหรับความพยายามในการห้องสมุดแต่ละครั้ง และยอมรับเวอร์ชันล่าสุดเมื่อมีการเผยแพร่

ห้องสมุด

หากต้องการโหลดไลบรารีที่โฮสต์ ให้คัดลอกและวางข้อมูลโค้ด HTML สําหรับไลบรารีนั้น (ดังที่แสดงด้านล่าง) ในหน้าเว็บของคุณ เช่น ในการโหลด jQuery ให้ฝังข้อมูลโค้ด <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.3/jquery.min.js"></script> ในหน้าเว็บของคุณ

เราขอแนะนําให้โหลดไลบรารีจาก CDN ผ่าน HTTPS แม้ว่าเว็บไซต์ของคุณจะใช้ HTTP เท่านั้น ปัจจุบันประสิทธิภาพการทํางานได้รวดเร็วและการแคชยังคงเหมือนเดิม ไฟล์ของ CDN จะแสดงร่วมกับส่วนหัว CORS และระยะเวลาที่อนุญาต และอนุญาตให้แคชได้ 1 ปี

CesiumJS

ข้อมูลโค้ด:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/cesiumjs/1.78/Build/Cesium/Cesium.js"></script>
site:
github.com/CesiumGS/cesium
เวอร์ชัน:
1.78

D3.js

ข้อมูลโค้ด:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/d3js/7.8.2/d3.min.js"></script>
site:
d3js.org
เวอร์ชัน:
7.8.2, 7.8.1, 7.8.0, 7.8.0, 7.7.0, 7.6.1, 7.4.2, 7.0.0
6.7.0, 6.6.2, 6.6.1, 6.6.0.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5

Dojo

ข้อมูลโค้ด:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/dojo/1.13.0/dojo/dojo.js"></script>
site:
dojo Toolkit.org
เวอร์ชัน:

Ext Core

摘要:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/ext-core/3.1.0/ext-core.js"></script>
site:
sencha.com/products/extcore
版本:
3.1.0、3.0.0

Hammer.JS

ข้อมูลโค้ด:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/hammerjs/2.0.8/hammer.min.js"></script>
site:
hammerjs.github.io
เวอร์ชัน:
2.0.8

Indefinite Observable

ข้อมูลโค้ด:
<script type="module">
  import { IndefiniteObservable } from "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/indefinite-observable/2.0.1/indefinite-observable.bundle.js";
</script>
site:
https://github.com/material-motion/indefinite-observable-js
เวอร์ชัน:
2.0.1, 1.0.1

jQuery

3.x ข้อมูลโค้ด:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.3/jquery.min.js"></script>
2.x ข้อมูลโค้ด
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>
1.x ข้อมูลโค้ด:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
site:
jquery.com
เวอร์ชัน:
เนื้อหาในเป็นการชั่วคราวเนื้อหาในเป็นการชั่วคราวเป็นการชั่วคราวเป็นการชั่วคราวการส่ง ทั้งนี้การส่งการจัดการการส่งการส่งเพิ่มอีกการส่งการส่งคุณควรการส่งการส่งการส่ง ไม่ต้องการส่งการส่งอยู่แล้ว แล้วจึงการส่งอยู่แล้วมาที่การส่งการส่งมามาที่มาถึงข้อข้อข้อข้อข้อข้อข้อข้อ รวมทั้งข้อ รวมทั้งข้อ รวมทั้งข้อมาข้อมามามาข้อข้อข้อข้อ รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง รวมทั้ง คุณจะได้ คุณจะได้ลักษณะ คุณจะได้ลักษณะ คุณจะได้ คุณจะได้ คุณจะได้จึงไม่ คุณจะได้อยู่หรือไม่ คุณจะได้อยู่หรือไม่ มีเพียง คุณจึงรหัส คุณจึงบัญชีนี้ให้ใช้งานให้ใช้งาน ดังนั้น ดังนั้น ดังนั้น ดังนั้น ดังนั้น ดังนั้น ดังนั้น ดังนั้น ดังนั้น ดังนั้น ดังนั้น ดังนั้น ดังนั้น ดังนั้นหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆหนึ่งๆ
หมายเหตุ:
3.3.0, 2.1.2, 1.2.5 และ 1.2.4 ไม่ได้โฮสต์เนื่องจากมีชีวิตที่สั้นและไม่มั่นคงในป่า

jQuery Mobile

摘要:
<link rel="stylesheet" href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquerymobile/1.4.5/jquery.mobile.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquerymobile/1.4.5/jquery.mobile.min.js"></script>
site:
jquerymobile.com
版本:
1.4.5、1.4.4、1.4.3、1.4.2、1.4.1、1.4.0
注意:
此库依赖于 jQuery。您还必须先加载 jQuery,然后再加载此模块。

jQuery UI

摘要:
<link rel="stylesheet" href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.13.2/themes/smoothness/jquery-ui.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.13.2/jquery-ui.min.js"></script>
site:
jqueryui.com
版本:
155
注意:
此库依赖于 jQuery。您还必须先加载 jQuery,然后再加载此模块。由于版本 1.8.3 的生命周期很短,因此它未托管,而别名 1.8.3 实际上会加载 1.8.4。

Material Motion

摘要:
<script type="module">
  import {
    Draggable,
    Point2DSpring,
    Tossable,
    combineStyleStreams,
    getPointerEventStreamsFromElement,
  } from "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/material-motion/0.1.0/material-motion.bundle.js";
</script>
site:
https://github.com/material-motion/material-motion-js
版本:
0.1.0

Model-Viewer

摘要:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/model-viewer/1.9.0/model-viewer.min.js"></script>
site:
modelviewer.dev
版本:
1.9.0、1.8.0、1.7.2、1.7.0、1.6.0

MooTools

摘要:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/mootools/1.6.0/mootools.min.js"></script>
site:
mootools.net
版本:
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2.
注意:
对于版本 1.5.1 及更早版本,精简版的文件名称为 mootools-yui-compressed.js,而不是 mintools.min.js。

Myanmar Tools

摘要:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/myanmar-tools/1.2.1/zawgyi_detector.min.js"></script> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/myanmar-tools/1.2.1/zawgyi_converter.min.js"></script>
site:
https://github.com/google/myanmar-tools/
推荐版本:
1.2.1
所有托管版本:
1.0.1
1.1.0
1.1.1
1.1.3
1.2.0
1.2.1

Prototype

ข้อมูลโค้ด:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/prototype/1.7.3.0/prototype.js"></script>
site:
prototypejs.org
เวอร์ชัน:
1.7.3.0, 1.7.2.0, 1.7.1.0, 1.7.0.0, 1.6.1.0, 1.6.0.3, 1.6.0.2

script.aculo.us

摘要:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/scriptaculous/1.9.0/scriptaculous.js"></script>
site:
script.aculo.us
版本:
1.9.0、1.8.3、1.8.2、1.8.1
注意:
此库依赖于 Prototype。在加载此模块之前,您必须先加载原型。

Shaka Player

代码段:
<!-- for non-UI builds: -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/shaka-player/4.3.4/shaka-player.compiled.js"></script>

<!-- or, for UI builds: -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/shaka-player/4.3.4/shaka-player.ui.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/shaka-player/4.3.4/controls.css">
site:
https://github.com/google/shaka-player/
维护的版本:
4.3.4、4.2.8、4.1.7、3.3.17、3.2.19
所有托管版本:

SPF

ข้อมูลโค้ด:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/spf/2.4.0/spf.js"></script>
site:
youtube.github.io/spfjs
เวอร์ชัน:
2.4.0, 2.3.2, 2.3.1, 2.3.0, 2.2.0, 2.1.2, 2.1.1, 2.1.0, 2.0.1, 2.0.0

SWFObject

ข้อมูลโค้ด:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.2/swfobject.js"></script>
site:
github.com/swfobject/swfobject
เวอร์ชัน:
2.2, 2.1

three.js

ข้อมูลโค้ด:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/threejs/r84/three.min.js"></script>
site:
threejs.org
เวอร์ชัน:
r84, r83, r82, r81, r80, r79, r78, r77, r76, r75, r74, r73, r72, r71, r70, r69, r68, r67, r49

Web Font Loader

ข้อมูลโค้ด
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js"></script>
site:
github.com/typekit/webfontloader
เวอร์ชัน:
1.6.26, 1.6.16, 1.5.18, 1.5.10, 1.5.6, 1.5.3, 1.5.2, 1.5.0

การแก้ปัญหา

หากพบเวอร์ชันเก่า ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ใช้ลิงก์ "เวอร์ชันอัตโนมัติ" เช่น /jqueryui/1/... แต่ให้ใช้ URL ที่อ้างอิงเวอร์ชันที่เจาะจงแทน เนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับการแคชและการไม่เข้ากันระหว่างเวอร์ชันย่อย เราจึงเลิกใช้งานและหยุดอัปเดตชื่อแทนเวอร์ชันอัตโนมัติมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อให้การอ้างอิงดังกล่าวเป็นเวอร์ชันเดิมตลอดไป (เพื่อไม่ให้ไปทําลายเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วซึ่งยังใช้งาน)

หากพบปัญหา ให้ทําดังนี้