Konfigurowanie usług Google i wysyłanie danych zdarzeń

Ta strona jest przeznaczona dla programistów, którzy chcą skonfigurować tag Google za pomocą tagu gtag.js. Tag Google umożliwia też dostosowanie niektórych ustawień interfejsu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie ustawień tagu Google.

Po zainstalowaniu tagu Google możesz wywoływać polecenia gtag() w dowolnym miejscu kodu, po fragmencie kodu tagu Google.

Na tej stronie znajdziesz:

 1. Określ przepływ danych między Twoją witryną a usługami Google za pomocą polecenia config
 2. Wysyłanie zdarzeń do usług Google za pomocą polecenia event
 3. Ustaw wartości wysyłane z każdym zdarzeniem za pomocą polecenia set

Zanim zaczniesz

W tym przewodniku przyjęto założenie, że zostały już przez Ciebie wykonane te czynności:

Aby skonfigurować przepływ danych, musisz:

 • dostęp do kodu witryny, na której zainstalowano tag Google;
 • Identyfikator usługi Google, którą chcesz połączyć z tagiem Google

Co to jest identyfikator tagu i gdzie go znaleźć? Identyfikator tagu określa tag Google. Pojedynczy tag Google może mieć wiele identyfikatorów. Jeśli np. korzystasz z Google Ads, Twój tag ma teraz 2 identyfikatory: 1 starszy identyfikator (AW) i 1 identyfikator tagu Google (GT).

Ekran przedstawiający tag Google z 2 identyfikatorami tagów.

Identyfikatory tagów są wymienne. Tabela poniżej zawiera omówienie tagów zgodnych z tagiem Google.

Prefiks Typ dokumentu tożsamości Opis
GT–XXXXXX Tag Google Każdy nowo utworzony tag Google otrzymuje prefiks GT i unikalny identyfikator.
G–XXXXXX Tag Google (starszy prefiks) Tagi Google Analytics 4 to tagi Google z prefiksem G i unikalnym identyfikatorem.
AW–XXXXXX Tag Google (starszy prefiks) Tagi Google Ads to tagi Google z prefiksem AW i unikalnym identyfikatorem.
DC–XXXXXX Tag Google (starszy prefiks) Tagi Floodlight Google to tagi Google z prefiksem DC i unikalnym identyfikatorem.

Tagi Universal Analytics (UA) nie są zgodne z tagiem Google (GT).

Znajdowanie identyfikatora tagu:

Krok 1. Połącz usługi Google z tagiem

Polecenie config

Polecenie config określa usługi Google, do których chcesz wysyłać dane zdarzeń. Polecenie ma ten format:

gtag('config', 'TAG_ID', {<additional_config_params>});

Dodatkowe parametry konfiguracji

Polecenie config możesz dostosowywać i rozszerzać, określając parametry w opcjonalnym obiekcie {<additional_config_params>}. Na przykład dodanie tego parametru zapobiegnie automatycznemu przesyłaniu odsłon Google Analytics:

gtag('config', 'TAG_ID', {'send_page_view': false});

Konfigurowanie gromadzenia danych

Aby skonfigurować zbieranie danych na potrzeby usługi Google, dodaj polecenie config z identyfikatorem tagu.

Przykład

Tag Google (GT-XXXXXX) wysyła dane do zdefiniowanych dla niego miejsc docelowych, np. Google Ads i GA4.

Z przykładu poniżej dowiesz się, jak wygląda Twój kod, jeśli konfigurujesz tag Google i chcesz dodać Floodlight jako miejsce docelowe.

Aby wysłać dane do Floodlight (identyfikator tagu DC-ZZZZZZ), po zainicjowaniu tagu Google dodaj kolejne polecenie config:

<head>
 ...
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXX"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
 gtag('js', new Date());
 gtag('config', 'GT-XXXXXX');
 gtag('config', 'DC-ZZZZZZ');
</script>
</head>

Zachowanie config w przypadku konkretnego produktu

W zależności od produktu wskazanego w poleceniu TAG_ID polecenie config może też inicjować jego działanie. Na przykład w niektórych przypadkach polecenie config informuje tag gtag.js, że ma zainicjować zdarzenie odsłony.

Aby dowiedzieć się, jak działa polecenie config w odniesieniu do poszczególnych usług, przeczytaj dokumentację konkretnej usługi:

Krok 2. Wyślij dane przez event

Polecenie event

Polecenie event pozwala wysyłać dane zdarzeń do usług wskazanych za pomocą config. Polecenie ma ten format:

gtag('event', 'event_name', {
 'key': 'value',
});

Nazwy zdarzeń i pary klucz-wartość

Zalecane zdarzenia: zalecane zdarzenia to zaimplementowane przez Ciebie zdarzenia, które mają wstępnie zdefiniowane pary klucz-wartość. Umożliwiają one korzystanie z obecnych i przyszłych funkcji raportowania.

Zdarzenia niestandardowe: aby zdefiniować własne zdarzenia i struktury danych, możesz podać wartości niestandardowe w celu wysłania tych zdarzeń.

Konfigurowanie zdarzeń

Możesz wywołać metodę event w dowolnym miejscu kodu po zainicjowaniu tagu Google.

 1. Zdefiniuj zdarzenie. Jeśli używasz zalecanego zdarzenia, pamiętaj, aby użyć standardowych nazw zdarzeń i wstępnie zdefiniowanych par klucz-wartość.

 2. Określ, kiedy zdarzenie ma być wywoływane, na przykład czy jest wysyłane po wczytaniu strony czy po kliknięciu przycisku.

Przykład

Poniższy przykład pokazuje jedną z możliwych metod pomiaru liczby subskrypcji newslettera, gdy użytkownik kliknie przycisk. Przykład używa zdarzenia niestandardowego i wysyła je do usługi Google Analytics 4.

<head>
  ...
  /* 1. Initialize the Google tag and gtag.js library */
  <!-- Google tag (gtag.js) -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
  <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'TAG_ID');
  </script>
</head>

<body>
  <script>
   let date = Date.now();
   /* 2. Define your event. */
   function newsletterSignup() {
    gtag('event', 'newsletter_signup', {
    'time': date,
    });
  }
  </script>
  ...
  /* 3. Trigger your event */
  <button type="submit" onlick="newsletterSignup()">Sign me up!</button>
  ...
</body>

Opcjonalnie: wysyłanie danych z każdym zdarzeniem przy użyciu set

Polecenie set umożliwia skonfigurowanie parametrów, które będą powiązane z każdym kolejnym zdarzeniem na stronie.

Polecenie ma ten format:

gtag('set', {'key': 'value'});

Przykład

Jeśli wszystkie transakcje w Twojej witrynie używają tej samej waluty, możesz użyć polecenia set, aby określić pole currency:

gtag('set', {'currency': 'USD'});

Za pomocą jednego polecenia set możesz ustawić wiele atrybutów:

gtag('set', {
 'country': 'US',
 'currency': 'USD'
});

Dalsze kroki

Po skonfigurowaniu usług i zdarzeń Google wystarczy ukończyć podstawową konfigurację tagu Google.

Jeśli zarządzasz wieloma usługami i chcesz bardziej szczegółowo zarządzać przepływem danych, zapoznaj się z artykułem Grupowanie i kierowanie danych.