Zaawansowana konfiguracja Menedżera tagów Android

Aby zwiększyć funkcjonalność Menedżera tagów Google, możesz dodać zmienne wywołania funkcji i tagi wywołań funkcji. Zmienne wywołania funkcji umożliwiają przechwytywanie wartości zwracanych przez wywołania wstępnie zarejestrowanych funkcji. Tagi wywołania funkcji umożliwiają uruchamianie zarejestrowanych wcześniej funkcji (np. wywoływanie działań dla dodatkowych narzędzi pomiarowych i remarketingowych, które nie są obecnie obsługiwane przez szablony tagów w Menedżerze tagów).

Dodawanie niestandardowych tagów i zmiennych

Aby dodać tag niestandardowy lub zmienną niestandardową z wywołaniem funkcji:

 1. Zaimplementuj klasę, która obejmuje rozszerzenia com.google.android.gms.tagmanager.CustomTagProvider lub com.google.android.gms.tagmanager.CustomVariableProvider:

  import android.support.annotation.Keep;
  import java.util.Map;
  
  @Keep
  public class HighScoreProvider implements com.google.android.gms.tagmanager.CustomVariableProvider {
   @Override
   public String getValue(Map<String, Object> map) {
    synchronized (HighScoreProvider.class) {
     return ((Long)sHighScore).toString();
    }
   }
  
   private static long sHighScore = 0;
   public static void recordScore(long score) {
    synchronized (HighScoreProvider.class) {
     sHighScore = Math.max(score, sHighScore);
    }
   }
  }
  
 2. Jeśli korzystasz z ProGuard, dopilnuj, aby nazwy i metody klasy nie były zaciemniane. Aby to określić, użyj adnotacji Keep.

 3. W interfejsie internetowym Menedżera tagów Google użyj w pełni kwalifikowanej nazwy klasy, aby skonfigurować tagi i zmienne: zmienna niestandardowa