Giới thiệu về tính năng gắn thẻ phía máy chủ

Gắn thẻ phía máy chủ là một cách mới để sử dụng Trình quản lý thẻ của Google nhằm đo lường ứng dụng của bạn trên các thiết bị. Các vùng chứa máy chủ sử dụng cùng một thẻ, trình kích hoạt và mô hình biến mà bạn thường dùng, đồng thời cung cấp các công cụ mới cho phép bạn đo lường hoạt động của người dùng bất cứ khi nào diễn ra.

Một cấu hình gắn thẻ thông thường không có tính năng gắn thẻ phía máy chủ dựa vào một vùng chứa trong trang để gửi dữ liệu đo lường đến nhiều máy chủ thu thập. Hình 1 minh hoạ ví dụ về cách vùng chứa web Trình quản lý thẻ đang chạy trong trình duyệt web gửi dữ liệu đến nhiều máy chủ.

Sơ đồ về một trang web được đo lường để sử dụng vùng chứa web của Trình quản lý thẻ của Google

Hình 1: Sơ đồ của một trang web được đo lường để sử dụng vùng chứa web của Trình quản lý thẻ của Google.

Ngược lại, vùng chứa máy chủ không chạy trong trình duyệt của người dùng hoặc trên điện thoại của họ. Thay vào đó, quy trình này chạy trên máy chủ mà bạn kiểm soát.

Sơ đồ về một trang web được đo lường bằng vùng chứa gắn thẻ phía máy chủ.

Hình 2: Ví dụ về cấu hình gắn thẻ sử dụng vùng chứa máy chủ.

Máy chủ chạy trong dự án Google Cloud Platform của riêng bạn hoặc trong một môi trường khác mà bạn chọn và chỉ bạn mới có quyền truy cập vào dữ liệu trong máy chủ cho đến khi bạn chọn gửi dữ liệu đó đến nơi khác. Bạn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu đó được định hình như thế nào và nơi dữ liệu được định tuyến từ máy chủ. Thẻ được tạo bằng công nghệ JavaScript chạy trong môi trường hộp cát. Quyền cho phép bạn biết những việc thẻ có thể làm, đồng thời chính sách cho phép bạn đặt các giới hạn xung quanh vùng chứa.

Máy chủ nhận yêu cầu web từ thiết bị của người dùng và chuyển đổi những yêu cầu đó thành sự kiện. Mỗi sự kiện được xử lý bởi các thẻ, điều kiện kích hoạt và biến của vùng chứa. Thẻ, điều kiện kích hoạt và biến trong vùng chứa của máy chủ hoạt động y như trong các loại vùng chứa khác: Trình kích hoạt kiểm tra từng sự kiện để tìm một số điều kiện nhất định và khi thích hợp, kích hoạt các thẻ gửi dữ liệu sự kiện cần được xử lý.

Mô hình này đưa ra hai câu hỏi quan trọng cho vùng chứa máy chủ:

 • Dữ liệu đo lường nhận từ thiết bị của người dùng đến vùng chứa máy chủ như thế nào?
 • Dữ liệu đo lường gửi đến vùng chứa phía máy chủ được chuyển thành một sự kiện như thế nào?

Câu trả lời cho cả hai câu hỏi là một loại thực thể mới để sử dụng trong các vùng chứa máy chủ: client (ứng dụng khách).

Cách khách hàng làm việc

Ứng dụng là các bộ chuyển đổi giữa phần mềm chạy trên thiết bị của người dùng và vùng chứa máy chủ. Ứng dụng nhận dữ liệu đo lường từ một thiết bị, chuyển đổi dữ liệu đó thành một hoặc nhiều sự kiện, định tuyến dữ liệu để xử lý trong vùng chứa và đóng gói kết quả để gửi lại cho người yêu cầu.

Có rất nhiều thứ! Hãy cùng xem xét kỹ hơn từng phần. Hình 3 cho thấy dữ liệu chuyển vào vùng chứa của máy chủ từ trình duyệt web của người dùng, và từ máy chủ web của bạn đến vùng chứa máy chủ.

Sơ đồ về một trang web được đo lường bằng vùng chứa gắn thẻ phía máy chủ.

Hình 3: Một ứng dụng khách khác xử lý từng luồng dữ liệu.

Ứng dụng nhận dữ liệu đo lường từ một thiết bị. Giả sử bạn muốn đo lường hoạt động của người dùng ở 3 nơi: trang web, ứng dụng điện thoại và trình nướng bánh thông minh. Trang web của bạn sử dụng Google Analytics, ứng dụng điện thoại sử dụng Firebase Analytics và máy nướng bánh mì sử dụng giao thức độc quyền có tên là "ToastMeasure".

Việc đo lường 3 thiết bị này bằng Trình quản lý thẻ của Google thường sẽ yêu cầu một vùng chứa khác nhau cho từng nền tảng. Vì vùng chứa máy chủ không chạy trên thiết bị, nên cùng một vùng chứa có thể xử lý khả năng đo lường phân tích cho cả ba nền tảng thiết bị. Tuy nhiên, có một sự cố. Các thiết bị này không giao tiếp theo cách giống nhau. Giao thức Google Analytics không giống với giao thức ToastMeasure. Đây là lúc khách hàng quan tâm.

Thay vì 3 vùng chứa đó, vùng chứa máy chủ của bạn có 3 ứng dụng. Mọi yêu cầu đến vùng chứa sẽ được từng ứng dụng xử lý theo thứ tự ưu tiên, ứng dụng có mức độ ưu tiên cao nhất trước. Điều đầu tiên mà mỗi khách hàng cần làm là quyết định xem họ có biết cách xử lý loại yêu cầu đó hay không. Nếu có thể, ứng dụng sẽ "xác nhận quyền sở hữu" yêu cầu và tiếp tục chuyển sang giai đoạn xử lý tiếp theo. Hành động xác nhận quyền sở hữu yêu cầu sẽ ngăn các ứng dụng tiếp theo chạy. Nếu không thể xử lý yêu cầu, thì ứng dụng sẽ không làm gì và cho phép các ứng dụng khác quyết định có xử lý yêu cầu hay không.

Ứng dụng chuyển đổi dữ liệu yêu cầu thành một hoặc nhiều sự kiện. Sau khi ứng dụng ToastMeasure xác nhận quyền sở hữu một yêu cầu, ứng dụng này cần chuyển đổi yêu cầu đó thành nội dung mà phần còn lại của vùng chứa hiểu được. Đó là một nhóm sự kiện.

Sự kiện là những hoạt động xảy ra mà bạn muốn đo lường. Các giá trị này có thể là bất kỳ giá trị nào: start_toasting, finish_toasting hoặc buy_bread. Có một số đề xuất về cấu trúc của các sự kiện mà ứng dụng tạo ra, nhưng yêu cầu duy nhất là phần còn lại của vùng chứa hiểu các sự kiện đó.

Ứng dụng chạy vùng chứa. Ứng dụng đã xác nhận yêu cầu và chuyển yêu cầu đó thành sự kiện. Giờ là lúc triển khai các thẻ, trình kích hoạt và biến. Máy khách sẽ truyền từng sự kiện đến phần còn lại của vùng chứa để xử lý thêm.

Ứng dụng đóng gói kết quả để gửi lại cho thiết bị. Khi vùng chứa đã chạy, đã đến lúc phản hồi máy nướng bánh mì. Nội dung phản hồi có thể có nhiều dạng. Có thể khách hàng chỉ nói "OK, xong". Có thể một trong các thẻ muốn chuyển hướng yêu cầu đến một máy chủ thu thập khác. Hoặc có thể một trong các thẻ yêu cầu đèn trên máy nướng bánh mì thay đổi màu sắc. Bất kể điều gì sẽ xảy ra, công việc của khách hàng là phải tổng hợp kết quả và gửi lại cho người yêu cầu.

May mắn thay, Trình quản lý thẻ sẽ xử lý phần lớn việc này cho bạn. Các vùng chứa máy chủ đi kèm với 3 ứng dụng: Google Analytics 4, Google Analytics: Universal Analytics và Measurement Protocol. Các ứng dụng này cung cấp các công cụ bạn cần để bắt đầu đo lường ứng dụng ngay sau khi bạn tạo vùng chứa.

Ví dụ ngắn

Hãy xem một ví dụ ngắn để hiểu cách tất cả các thành phần kết hợp với nhau. Trong ví dụ này, bạn sẽ tạo như sau:

 1. Một trang web đơn giản sử dụng gtag.js để gửi sự kiện click đến vùng chứa máy chủ.
 2. Một khách hàng Google Analytics 4 nhận được sự kiện này.
 3. Một điều kiện kích hoạt sẽ kích hoạt trên sự kiện click.
 4. Thẻ Google Analytics 4 gửi dữ liệu sự kiện đến Google Analytics để xử lý.

Trong ví dụ này, chúng tôi giả định rằng bạn đã tạo và triển khai vùng chứa máy chủ.

Định cấu hình gtag.js

Trước tiên, hãy định cấu hình gtag.js để gửi dữ liệu đến vùng chứa của máy chủ. Với gtag.js, việc gửi dữ liệu đến vùng chứa của máy chủ sẽ hoạt động giống như việc gửi dữ liệu đến Google Analytics, chỉ với một lần sửa đổi. Như trong trang ví dụ bên dưới, hãy đặt tuỳ chọn cấu hình server_container_url để trỏ đến vùng chứa máy chủ.

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'TAG_ID', {
  server_container_url: 'https://analytics.example.com',
 });
</script>

Thay thế TAG_ID bằng mã thẻ của bạn. Thay thế https://analytics.example.com bằng URL vùng chứa phía máy chủ.

Tiếp theo, hãy thêm hàm sendEvent() để xử lý các sự kiện click:

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'TAG_ID', {
  server_container_url: 'https://analytics.example.com',
 });

 function sendEvent() {
  gtag('event', 'click');
 }
</script>

<button onclick="javascript:sendEvent()">Send Event</button>

Thay thế TAG_ID bằng mã thẻ của bạn. Thay thế https://analytics.example.com bằng URL vùng chứa phía máy chủ.

Với cấu hình này, những trình xử lý sự kiện như hàm sendEvent() trong ví dụ này sẽ gửi một sự kiện click đến vùng chứa máy chủ của bạn.

Ứng dụng Google Analytics 4

Vùng chứa của bạn cần có ứng dụng để nhận sự kiện sau khi đến máy chủ. May mắn là các vùng chứa máy chủ đi kèm với ứng dụng Google Analytics 4 được cài đặt sẵn, vì vậy bạn đã hoàn tất bước này.

Trình kích hoạt nhấp chuột

Tiếp theo, hãy tạo một điều kiện kích hoạt sẽ kích hoạt trên sự kiện click. Tạo một Trình kích hoạt tuỳ chỉnh sẽ kích hoạt khi biến tích hợp Tên sự kiện tương đương với "nhấp".

cấu hình trình kích hoạt

Thẻ Google Analytics 4

Cuối cùng, hãy đính kèm thẻ GA4 vào điều kiện kích hoạt. Giống như ứng dụng, vùng chứa máy chủ sẽ đi kèm với thẻ GA4. Bạn chỉ cần tạo thẻ, định cấu hình chế độ cài đặt và bây giờ bạn đã thiết lập xong vùng chứa của mình. Ứng dụng GA4 và thẻ GA4 được thiết kế để hoạt động cùng nhau. Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần tạo một thẻ GA4 và cấu hình của thẻ sẽ được tự động lấy từ các sự kiện đi ra khỏi ứng dụng.

Xem trước vùng chứa

Bây giờ, vùng chứa đã được định cấu hình, hãy nhấp vào Xem trước. Truy cập trang web của bạn trong một cửa sổ trình duyệt khác. Khi yêu cầu và sự kiện được gửi đến vùng chứa của máy chủ, bạn sẽ thấy các yêu cầu và sự kiện được liệt kê ở phía bên trái của trang xem trước.

Khi bạn đã hài lòng với các thay đổi của mình, hãy xuất bản vùng chứa máy chủ.

Định cấu hình máy chủ cho chế độ sản xuất với tính năng phân phát của bên thứ nhất

Trước khi gửi bất kỳ lưu lượng truy cập thực tế nào đến vùng chứa của máy chủ, bạn nên cài đặt máy chủ trên miền của bên thứ nhất và nâng cấp máy chủ lên chế độ chính thức.