Method: tasklists.insert

Yeni bir görev listesi oluşturur ve bunu kimliği doğrulanmış kullanıcının görev listelerine ekler. Bir kullanıcının aynı anda en fazla 2.000 listesi olabilir.

HTTP isteği

POST https://tasks.googleapis.com/tasks/v1/users/@me/lists

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, TaskList öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan TaskList örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/tasks

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.