REST Resource: tasklists

Kaynak: Görev Listesi

JSON gösterimi
{
  "kind": string,
  "id": string,
  "etag": string,
  "title": string,
  "updated": string,
  "selfLink": string
}
Alanlar
kind

string

Kaynağın türü. Bu her zaman "tasks#taskList"tir.

id

string

Görev listesi tanımlayıcısı.

etag

string

Kaynağın ETag.

title

string

Görev listesinin başlığı. İzin verilen maksimum uzunluk: 1024 karakter.

updated

string

Görev listesinin son değiştirme zamanı (RFC 3339 zaman damgası olarak).

Yöntemler

delete

Kimliği doğrulanmış kullanıcının belirtilen görev listesini siler.

get

Kimliği doğrulanmış kullanıcının belirtilen görev listesini döndürür.

insert

Yeni bir görev listesi oluşturur ve bunu kimliği doğrulanmış kullanıcının görev listelerine ekler.

list

Kimliği doğrulanmış kullanıcının tüm görev listelerini döndürür.

patch

Kimliği doğrulanmış kullanıcının belirtilen görev listesini günceller.

update

Kimliği doğrulanmış kullanıcının belirtilen görev listesini günceller.