Method: tasklists.update

Kimliği doğrulanan kullanıcının belirtilen görev listesini günceller.

HTTP isteği

PUT https://tasks.googleapis.com/tasks/v1/users/@me/lists/{tasklist}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
tasklist

string

Görev listesi tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni, TaskList öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, TaskList öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/tasks

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.