Method: matters.holds.delete

Belirtilen muhafazayı kaldırır ve muhafaza kapsamındaki hesapları veya kuruluş birimini serbest bırakır. Veriler başka bir muhafaza veya saklama kuralıyla korunmazsa kalıcı olarak silinebilir.

HTTP isteği

DELETE https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

holdId

string

Muhafaza kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.