Google Vault API

Google Workspace için saklama ve e-delil tespiti.

Hesabın Apps Kasası kaynaklarıyla çalışabilmesi için gerekli Apps Kasası ayrıcalıklarına ve konuya erişimi olmalıdır. Bir konuya erişmek için hesabın konuyu oluşturmuş, konunun kendisiyle paylaşılmış olması veya Tüm Konuları Görüntüleme ayrıcalığına sahip olması gerekir. Örneğin, dışa aktarma işlemi indirmek için hesabın Dışa Aktarma İşlemlerini Yönetme ayrıcalığına ve hesapla paylaşılan konuya sahip olması gerekir.

Hizmet: vault.googleapis.com

Bu hizmeti çağırmak için Google tarafından sağlanan istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Uygulamanızın bu hizmeti çağırmak için kendi kitaplıklarınızı kullanması gerekiyorsa API isteği gönderirken aşağıdaki bilgileri kullanın.

Keşif dokümanı

Keşif Belgesi, REST API'lerini tanımlamaya ve kullanmaya yönelik, makine tarafından okunabilir bir spesifikasyondur. İstemci kitaplıkları, IDE eklentileri ve Google API'leriyle etkileşimde bulunan başka araçlar oluşturmak için kullanılır. Bir hizmet, birden fazla keşif dokümanı sağlayabilir. Bu hizmet aşağıdaki keşif dokümanını sağlar:

Hizmet uç noktası

Hizmet uç noktası, bir API hizmetinin ağ adresini belirten temel URL'dir. Bir hizmet, birden fazla hizmet uç noktasına sahip olabilir. Bu hizmet, aşağıdaki hizmet uç noktasına sahiptir ve aşağıdaki tüm URI'ler bu hizmet uç noktasıyla ilişkilidir:

  • https://vault.googleapis.com

REST Kaynağı: v1.matters

Yöntemler
addPermissions POST /v1/matters/{matterId}:addPermissions
Bir hesabı konu ortak çalışanı olarak ekler.
close POST /v1/matters/{matterId}:close
Belirtilen konuyu kapatır.
count POST /v1/matters/{matterId}:count
Belirtilen sorgu tarafından işlenen hesapları sayar.
create POST /v1/matters
Belirtilen ad ve açıklamayla bir konu oluşturur.
delete DELETE /v1/matters/{matterId}
Belirtilen konuyu siler.
get GET /v1/matters/{matterId}
Belirtilen konuyu getirir.
list GET /v1/matters
İstekte bulunan kişinin erişim sahibi olduğu konuları listeler.
removePermissions POST /v1/matters/{matterId}:removePermissions
Bir hesabı, konu ortak çalışanı olarak kaldırır.
reopen POST /v1/matters/{matterId}:reopen
Belirtilen konuyu yeniden açar.
undelete POST /v1/matters/{matterId}:undelete
Belirtilen konuyu silme işlemini geri alır.
update PUT /v1/matters/{matterId}
Belirtilen konuyu günceller.

REST Kaynağı: v1.matters.exports

Yöntemler
create POST /v1/matters/{matterId}/exports
Dışa aktarma oluşturur.
delete DELETE /v1/matters/{matterId}/exports/{exportId}
Dışa aktarma işlemini siler.
get GET /v1/matters/{matterId}/exports/{exportId}
Dışa aktarma işlemini alır.
list GET /v1/matters/{matterId}/exports
Belirtilen konudaki dışa aktarma işlemleriyle ilgili ayrıntıları listeler.

REST Kaynağı: v1.matters.holds

Yöntemler
addHeldAccounts POST /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}:addHeldAccounts
Muhafazaya hesap ekler.
create POST /v1/matters/{matterId}/holds
Belirtilen konuda bir muhafaza oluşturur.
delete DELETE /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}
Belirtilen muhafazayı kaldırır ve muhafaza kapsamındaki hesapları veya kuruluş birimini serbest bırakır.
get GET /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}
Belirtilen muhafazayı alır.
list GET /v1/matters/{matterId}/holds
Bir konudaki muhafazaları listeler.
removeHeldAccounts POST /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}:removeHeldAccounts
Belirtilen hesapları bir muhafazadan kaldırır.
update PUT /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}
Bir muhafazanın kapsamını (kuruluş birimi veya hesaplar) ve sorgu parametrelerini günceller.

REST Kaynağı: v1.matters.holds.accounts

Yöntemler
create POST /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}/accounts
Muhafazaya hesap ekler.
delete DELETE /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}/accounts/{accountId}
Bir hesabı muhafazadan kaldırır.
list GET /v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}/accounts
Muhafaza kapsamındaki hesapları listeler.

REST Kaynağı: v1.matters.savedQueries

Yöntemler
create POST /v1/matters/{matterId}/savedQueries
Kayıtlı bir sorgu oluşturur.
delete DELETE /v1/matters/{matterId}/savedQueries/{savedQueryId}
Belirtilen kayıtlı sorguyu siler.
get GET /v1/matters/{matterId}/savedQueries/{savedQueryId}
Belirtilen kayıtlı sorguyu getirir.
list GET /v1/matters/{matterId}/savedQueries
Bir konudaki kayıtlı sorguları listeler.

REST Kaynağı: v1.operations

Yöntemler
cancel POST /v1/{name=operations/**}:cancel
Uzun süreli bir işlemde eşzamansız iptali başlatır.
delete DELETE /v1/{name=operations/**}
Uzun süren bir işlemi siler.
get GET /v1/{name=operations/**}
Uzun süren bir işlemin en son durumunu alır.
list GET /v1/{name}
İstekte belirtilen filtreyle eşleşen işlemleri listeler.