Method: matters.close

Belirtilen konuyu kapatır. Konuyu güncellenmiş durumla döndürür.

HTTP isteği

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}:close

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Bir CloseMatterRequest'e yanıt.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "matter": {
    object (Matter)
  }
}
Alanlar
matter

object (Matter)

Durumu KAPATILDI olan, güncellenen konu.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.