Method: matters.holds.removeHeldAccounts

Belirtilen hesapları bir muhafazadan kaldırır. İstekle aynı sırada bir durum listesi döndürür.

HTTP isteği

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}:removeHeldAccounts

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

holdId

string

Muhafaza kimliği.

İstek içeriği

İstek gövdesi, aşağıdaki yapıyla birlikte veriler içerir:

JSON gösterimi
{
 "accountIds": [
  string
 ]
}
Alanlar
accountIds[]

string

Muhafazadan kaldırılacak hesapların hesap kimlikleri.

Yanıt gövdesi

Muhafazaya alınmış hesapları toplu olarak silme yanıtı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "statuses": [
  {
   object (Status)
  }
 ]
}
Alanlar
statuses[]

object (Status)

Silinen hesapların durum listesi. Sonuçlar istekle aynı sıradadır.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.