Tổng quan về thẻ sinh viên

Thẻ sinh viên là thẻ vòng kín dùng để nhận dạng người dùng và cấp quyền truy cập vào toà nhà.

Người dùng có thể thêm Mã sinh viên vào điện thoại chạy Android để truy cập các toà nhà đại học một cách an toàn.

Họ cũng có thể sử dụng thẻ sinh viên cùng với Ví Google để thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ của trường đại học như ăn uống, máy giặt, máy bán hàng tự động, sách và nhiều sản phẩm khác.

Thẻ sinh viên cũng cho phép người dùng truy cập nhanh vào các thông tin như thông tin chi tiết về người dùng và số điện thoại quan trọng của trường đại học.

Nhà cung cấp dịch vụ

Mã trường đại học được các trường đại học tham gia ở Hoa Kỳ và Canada hỗ trợ thông qua các Nhà cung cấp dịch vụ sau:

Những Nhà cung cấp dịch vụ này tích hợp với Google để cung cấp và quản lý thẻ sinh viên trên Google Wallet của người dùng. Nếu bạn là một nhà phát triển tại một trường đại học và muốn tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết họ có thể thêm thẻ sinh viên vào Ví Google hay không.

Điều kiện tiên quyết đối với người dùng

Để người dùng sử dụng thẻ sinh viên với Ví Google, họ cần có:

  • Phiên bản mới nhất của ứng dụng của Nhà cung cấp dịch vụ từ Google Play
  • Điện thoại chạy Android Lollipop (5.0) trở lên và đã bật NFC
  • Phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Wallet (được đề xuất)

Để biết thêm thông tin hỗ trợ người dùng, hãy xem bài viết hỗ trợ Lưu mã sinh viên của bạn vào Google Wallet.

Điều kiện tiên quyết của trường đại học

Để các trường đại học có thể hỗ trợ các mã sinh viên với Ví Google, họ cần có:

  • Trình đọc hỗ trợ NFC có khả năng nhận được thông tin xác thực tài khoản của người dùng từ Google Wallet thông qua giao thức được hỗ trợ của Nhà cung cấp dịch vụ.

Nguyên tắc về thương hiệu

Nguyên tắc thương hiệu chứa thông tin về nguyên tắc về nút "Thêm vào Ví Google" và các yêu cầu về tài sản Mã nhận dạng cơ sở. Bạn cũng có thể sử dụng mẫu ánh xạ trường để hiển thị cách dữ liệu ánh xạ đến từng trường trên mã sinh viên.

Cấp phép thẻ và trải nghiệm người dùng

Ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ liên kết tài khoản người dùng với một Tài khoản Google thông qua quy trình Thêm vào Ví Google. Để biết thông tin chi tiết về các bước tích hợp, vui lòng xem phần Cấp thẻ mới.

Thuật ngữ

Bảng sau đây mô tả các thuật ngữ được dùng trong tài liệu này và ý nghĩa của chúng.

Định nghĩa đối tượng sơ đồ thành phần
Truy cập trình đọc Trình đọc trường đại học hỗ trợ NFC.
Tài khoản Thường do các trường đại học sử dụng hệ thống quản lý của Nhà cung cấp dịch vụ quản lý.
Trung tâm tài khoản Trung tâm tài khoản có quyền truy cập vào thông tin cần thiết để quản lý vòng đời của các thẻ truy cập và khoá xác thực bắt buộc để xác thực với các trình đọc truy cập. Trung tâm tài khoản cũng thực hiện các hoạt động bảo mật và rủi ro để cải thiện khả năng bảo mật tổng thể của hệ thống.
Dịch vụ Google Play Ứng dụng Dịch vụ Google Play và các dịch vụ trên thiết bị của ứng dụng đó sẽ bật tất cả chức năng của Thẻ sinh viên. Thành phần này cũng bao gồm ứng dụng Ví Google. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Cấu trúc Ví Google.
Máy chủ Google Các máy chủ phụ trợ của Google triển khai một số API vòng kín hỗ trợ ID Campus.
Nhà cung cấp dịch vụ Nhà cung cấp công nghệ cho các hệ thống quản lý trường đại học.
Ứng dụng trường đại học Một ứng dụng Android do Đại học (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ) tạo để người dùng quản lý(các) tài khoản của họ.

Còn được gọi là ứng dụng Nhà cung cấp dịch vụ.
Nhà phát hành thẻ Trường Đại học phát hành các thẻ.