Khi trường hợp sử dụng của bạn không hoàn toàn phù hợp với một trong các loại thẻ và vé hiện có của chúng tôi, hãy sử dụng Generic Pass API để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Tạo thẻ kỹ thuật số hằng ngày mà người dùng của bạn có thể lưu trữ trong Google Wallet trên thiết bị chạy Android của họ. Phù hợp với thẻ đỗ xe, thẻ thành viên và các loại thẻ khác.
Tạo thẻ và vé riêng tư dùng cho những dữ liệu nhạy cảm hơn của người dùng, chẳng hạn như thẻ bảo hiểm y tế, thẻ căn cước, các loại giấy tờ tùy thân khác do chính phủ cấp hoặc thẻ hiển thị dữ liệu sinh trắc học.