Tổng quan

Cho phép truy cập nhanh vào Thẻ vắc-xin bằng cách sử dụng API Google Wallet. API Google Wallet giúp người dùng của bạn dễ dàng thêm bản ghi của họ vào Google Wallet trên điện thoại của họ, cung cấp quyền truy cập dễ dàng.

Thêm vào điện thoại từ ứng dụng hoặc trang web dành cho thiết bị di động

Bản ghi thử nghiệm có thể được lưu trữ trên thiết bị chạy Android của người dùng, và chỉ hỗ trợ các luồng bắt nguồn từ thiết bị di động và cố gắng thêm thẻ vào Google Wallet.

Cần phải mở khóa thiết bị để truy cập vào Thẻ vắc-xin

Google Wallet yêu cầu thiết bị của người dùng phải được mở khóa để thêm hoặc xem bản ghi. Nếu người dùng chưa thiết lập phương thức khóa màn hình, Google Wallet sẽ nhắc người dùng thiết lập phương thức khóa màn hình khi họ cố gắng thêm bản ghi.

Bản ghi thử nghiệm thể hiện sự đồng ý rõ ràng với từng quốc gia cụ thể trong quy trình Thêm vào Google Wallet. Người dùng phải chấp nhận sự đồng ý này để thêm thẻ vào ví của họ.

Dễ dàng truy cập thông qua phím tắt Màn hình chính của Android

Người dùng có thể tạo một lối tắt trên Màn hình chính của Android để dễ dàng truy cập. Sau khi người dùng thêm bản ghi, họ sẽ được nhắc lưu lối tắt vào Màn hình chính của thiết bị.

Bắt đầu

Nếu bạn là nhà phát triển của một pháp nhân đủ điều kiện, hãy chọn hộp dịch vụ xét nghiệm hoặc tiêm vắc-xin COVID khi yêu cầu quyền truy cập trong Google Pay và Wallet Console. Hãy nhớ cung cấp tài liệu về điều kiện sử dụng. Sau đó, chúng tôi sẽ giúp bạn truy cập tài liệu dành cho nhà phát triển Thẻ COVID và hỗ trợ bạn.

Sau khi bạn đã nhận được yêu cầu phê duyệt cho bản ghi sự cố, hãy bắt đầu với việc triển khai để thêm bản ghi vào thiết bị Android.

Bắt đầu