Cung cấp cho người dùng một cách thức thuận tiện và an toàn để sử dụng thẻ thông hành y tế của họ. Người dùng có thể lưu trữ thẻ bảo hiểm y tế và thẻ tiêm chủng trong Google Wallet.
Người dùng có thể lưu trữ bản sao kỹ thuật số của thẻ tiêm chủng COVID trong Google Wallet trên thiết bị chạy Android.
Người dùng có thể thêm hồ sơ thử nghiệm trong Google Wallet để truy cập nhanh chóng, dễ dàng.
Người dùng có thể lưu trữ bản sao kỹ thuật số của thẻ bảo hiểm y tế trong Google Wallet trên thiết bị chạy Android.