Các doanh nghiệp và tổ chức có thể chấp nhận mã nhận dạng từ Google Wallet để xác minh một cách an toàn và liền mạch thông tin của một người.
Khi một người thêm giấy tờ tùy thân của mình vào Google Wallet, họ sẽ gửi thông tin cho nhà phát hành để chứng minh danh tính của họ và giấy tờ tùy thân chỉ được thêm khi nhà phát hành đó chấp thuận. Giấy tờ tùy thân chứa tất cả thông tin có liên quan từ giấy tờ tùy thân của một người (tên, ngày sinh, ảnh chân dung, v.v.) và được ký bằng mật mã – cho phép doanh nghiệp xác minh tính xác thực.
Để cung cấp giấy tờ tuỳ thân từ Google Wallet, bạn chỉ cần nhấn hoặc quét mã QR trên điện thoại. Sau khi giao dịch được bắt đầu, chủ sở hữu mã sẽ xem xét dữ liệu được yêu cầu trên điện thoại của họ, sau đó xác thực để xác nhận giao dịch. Doanh nghiệp có thể dễ dàng xác minh tính xác thực của dữ liệu được truyền bằng cách kiểm tra chữ ký mật mã. Trong tương lai, ID cũng sẽ có thể được trình bày trong ứng dụng với các bước đơn giản tương tự.
ID trong Google Wallet được xây dựng trên tiêu chuẩn ISO mở, do đó cùng một công nghệ được sử dụng để đọc Google Wallet có thể được sử dụng với bất kỳ Wallet nào khác thực hiện cùng một tiêu chuẩn bất kể thiết bị hay hệ điều hành.

Cách sử dụng mã nhận dạng từ Google Wallet

Chúng tôi tùy chỉnh hướng dẫn cho nhà phát triển cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Hãy chọn trường hợp sử dụng của bạn để bắt đầu.
Chấp nhận ID từ Google Wallet với nhấn hoặc quét QR. Việc sử dụng tiềm năng bao gồm:
  • Xác minh độ tuổi: Yêu cầu xác minh tuổi trước khi mua các mặt hàng bị giới hạn độ tuổi hoặc quyền truy cập vào các địa điểm có giới hạn về độ tuổi.
  • Xác minh danh tính: Yêu cầu tên và địa chỉ để xác minh danh tính của một người để tuân thủ pháp luật hoặc giảm nhẹ hành vi gian lận.
  • Đặc quyền lái xe: Xác minh khả năng lái xe của một người (ví dụ: khi thuê xe).
Ứng dụng sẽ sớm có thể chấp nhận ID từ Google Wallet. Việc sử dụng tiềm năng bao gồm:
  • Xác minh tài khoản: Yêu cầu tên hoặc địa chỉ của một người để xác thực danh tính cho mục đích giảm thiểu hành vi gian lận hoặc pháp lý theo quy định.
  • Xác minh tuổi: Yêu cầu độ tuổi của một người trước khi có quyền truy cập vào các dịch vụ bị giới hạn độ tuổi.