Nhóm hỗ trợ Google Wallet

Nhận trợ giúp về quá trình tích hợp từ nhóm Google Wallet và cộng đồng nhà phát triển
Mở phiếu yêu cầu hỗ trợ với nhóm hỗ trợ Google Wallet bằng cách nhấp vào tùy chọn 'Liên hệ với bộ phận hỗ trợ' trong thanh bên trái của bảng điều khiển Google Wallet.
Mở báo cáo lỗi hoặc yêu cầu về tính năng trong công cụ theo dõi lỗi công khai của Google Wallet, nơi những người dùng khác có thể xem, nhận xét và tán thành các vấn đề.
Nhận trợ giúp về các câu hỏi lập trình và hỗ trợ các nhà phát triển khác bằng cách sử dụng thẻ [google-wallet] trên Stack Overflow.