Package apps.extensions.markup

Dizin

CalendarClientActionMarkup

Alanlar
editAttendeesActionMarkup

EditAttendeesActionMarkup

Google Takvim etkinliğine katılımcı ekleyen bir işlem.

editConferenceDataActionMarkup

EditConferenceDataActionMarkup

Google Takvim etkinliğine konferans verileri ekleyen bir işlem.

addAttachmentsActionMarkup

AddAttachmentsActionMarkup

Google Takvim etkinliğine ek iliştiren bir işlem.

AddAttachmentsActionMarkup

Alanlar
addonAttachments[]

AddonAttachment

AddonAttachment

Alanlar
resourceUrl

string

title

string

Ekin başlığı.

mimeType

string

resourceUrl içindeki içeriğin MIME türü.

iconUrl

string

Kaynağın simgesinin bağlantısı.

ConferenceDataMarkup

Bir Google Takvim etkinliğiyle ilişkili konferans verilerini tanımlayan işaretleme.

Alanlar
conferenceId

string

Bu konferans verilerinin benzersiz tanımlayıcısı. Maksimum 512 karakter uzunluğundadır.

entryPoints[]

EntryPointMarkup

Konferansa giriş noktaları. En fazla 300 giriş noktasına izin verilir.

parameters[]

Parameter

Ek eklenti parametreleri. En fazla 300 parametreye izin verilir.

error

Error

Ayarlanırsa konferans oluşturulurken bir hata meydana geldiği anlamına gelir.

note

string

Kullanıcıya gösterilecek ek notlar (yöneticinin talimatları, yasal uyarılar). HTML içerebilir. Maksimum uzunluk 2048 karakter.

conferenceSolutionId

string

Konferans çözümünün tanımlayıcısı. Dağıtımın calendar.conferenceSolution.id alanındaki bir değerle eşleşmelidir.

EntryPointMarkup

Konferansa katılma yöntemi.

Alanlar
type

Type

Giriş noktasının türü. Zorunlu.

uri

string

Konferansa katılmak için bir URI. tel: ve http(s): destekler ve en fazla 1.300 karakter uzunluğunda olmalıdır. Zorunlu.

label

string

Kullanıcıya gösterilecek giriş noktası etiketi. Maksimum 512 karakter uzunluğundadır.

meetingCode

string

Konferansa erişim için toplantı kodu. Maksimum 128 karakter uzunluğundadır.

accessCode

string

Konferansa erişim için bir erişim kodu. Maksimum 128 karakter uzunluğundadır.

passcode

string

Konferansa erişim için bir şifre kodu. Maksimum 128 karakter uzunluğundadır.

password

string

Konferansa erişim için kullanılan şifre. Maksimum 128 karakter uzunluğundadır.

pin

string

Konferansa erişim için kullanılacak bir PIN. Maksimum 128 karakter uzunluğundadır.

regionCode

string

Bu giriş noktasıyla ilişkili ülkenin CLDR/ISO 3166 bölge kodu. Yalnızca Type.PHONE için geçerlidir.

features[]

Feature

Giriş noktasının ücretsiz veya ücretsiz olma gibi özellikleri. Bir giriş noktasında birden fazla özellik olabilir.

Öne Çıkarın

Giriş noktasının özellikleri. Bazı özellikler yalnızca belirli giriş noktaları için geçerli olabilir.

Sıralamalar
UNKNOWN_FEATURE Bilinmeyen özellik.
TOLL PHONE giriş noktası için geçerlidir. Ücretli bir numaraya yapılan aramanın ücreti, arayan taraftan alınır. Bir numara aynı anda hem ücretli hem de ücretsiz olamaz.
TOLL_FREE PHONE giriş noktası için geçerlidir. Arayan taraf için, ücretsiz bir numaraya yapılan arama ücretsizdir. Bir numara aynı anda hem ücretli hem de ücretsiz olamaz.

Tür

Giriş noktasının türü.

Sıralamalar
UNKNOWN Bilinmeyen konferans türü.
VIDEO Video konferans.
PHONE Telefon konferansı.
MORE Konferansa katılmayla ilgili daha fazla bilgi için bağlantı sağlamak amacıyla kullanılır.
SIP Oturum Başlatma Protokolü'nü kullanan bir konferans

Hata

Konferans oluşturulurken oluşan bir hatayı gösterir.

Alanlar
type

Type

Hatanın türü. Zorunlu.

authenticationUrl

string

Hata türü AUTHENTICATION ise eklenti, kullanıcıların giriş yapmasına olanak tanıyan bir URL sağlayabilir. Maksimum 1.300 karakter uzunluğundadır.

Tür

Sıralamalar
UNKNOWN Bilinmeyen hata.
AUTHENTICATION Kimlik doğrulama hatası.
TEMPORARY Geçici bir hata.
PERMANENT Kalıcı bir hata.
PERMISSION_DENIED Kullanıcının üçüncü taraf konferans sisteminde işlem yapmasına izin verilmiyor.
CONFERENCE_SOLUTION_FORBIDDEN Kullanıcının, seçilen konferans çözümünü kullanmasına izin verilmiyor (ancak eklenti tarafından sunulan diğer çözümleri kullanmasına izin verilebilir).

Parametre

Etkinlik verileriyle birlikte kullanılmaya devam eden ve güncelleme veya silme işlemi gerekirse eklentiye iletilen çözüme özel parametreler. Örneğin: [{key: 'sessionKey', value: '123'}, {key: 'meetingId', value: '456'}]

Alanlar
key

string

Parametrenin anahtarı. Maksimum 50 karakter uzunluğundadır. Zorunlu.

value

string

Parametrenin değeri. Maksimum 1.024 karakter uzunluğunda olmalıdır. Zorunlu.

EditAttendeesActionMarkup

Alanlar
addAttendeeEmails[]

string

Google Takvim etkinliğine eklenecek katılımcıların listesi.

EditConferenceDataActionMarkup

Alanlar

conference alanı.

conference şunlardan yalnızca biri olabilir:

conferenceData

ConferenceDataMarkup

Google Takvim etkinliğine eklenecek konferans verileri.

ChatClientActionMarkup

Bu türde alan yok.

Sohbet İstemcileri tarafından işlenen işlemler.

ChatClientDataSourceMarkup

Çoklu seçim menüsü kullanan SelectionInput widget'ı için Google Chat'ten bir veri kaynağı. Veri kaynağı, çoklu seçim menüsü için seçim öğelerini doldurur. Örneğin, bir kullanıcı üyesi olduğu Google Chat alanlarını seçebilir.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentilerinde kullanılamaz.

Alanlar
source alanı. Google Chat veri kaynağı. source şunlardan yalnızca biri olabilir:
spaceDataSource

SpaceDataSource

Kullanıcının üyesi olduğu Google Chat alanları.

SpaceDataSource

Çoklu seçim menüsü için Google Chat alanlarını seçim öğeleri olarak dolduran bir veri kaynağı. Yalnızca kullanıcının üyesi olduğu alanları doldurur.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentilerinde kullanılamaz.

Alanlar
defaultToCurrentSpace

bool

true olarak ayarlanırsa çoklu seçim menüsü, mevcut Google Chat alanını varsayılan olarak öğe olarak seçer.

DriveClientActionMarkup

Alanlar
requestFileScope

RequestFileScope

RequestFileScope

Alanlar
itemId

string

EditorClientActionMarkup

Alanlar

action alanı.

action şunlardan yalnızca biri olabilir:

requestFileScopeForActiveDocument

RequestFileScopeForActiveDocument

RequestFileScopeForActiveDocument

Bu türde alan yok.

GmailClientActionMarkup

Alanlar

type alanı.

type şunlardan yalnızca biri olabilir:

taskAction

TaskActionMarkup

updateDraftActionMarkup

UpdateDraftActionMarkup

openCreatedDraftActionMarkup

OpenCreatedDraftActionMarkup

addonComposeUiActionMarkup

AddonComposeUiActionMarkup

AddonComposeUiActionMarkup

Alanlar
type

AddonComposeUiActionType

AddonComposeUiActionType

Sıralamalar
UNSPECIFIED Varsayılan. Belirtilmemesi durumunda herhangi bir işlem yapılmaz.
DISMISS Eklenti oluşturma kullanıcı arayüzünü kapatır.

OpenCreatedDraftActionMarkup

Alanlar
draftId

string

Yeni oluşturulan taslağın "r123" biçimindeki kimliği.

draftStorageId

string

Onaltılık biçimdeki sunucu depolama alanı kimliği (ör. "15e9fa622ce1029d").

draftThreadServerPermId

string

Taslaktaki ileti dizisi için sunucu kalıcı kimliği. Bu alan hiçbir yerde ayarlanmamıştır ve OpenCreatedDraftActionMarkup işlenirken yoksayılır. Bunun yerine taslakThreadStorageId sağlayın ve kullanın.

draftThreadId

string

Yeni oluşturulan taslağı içeren ileti dizisinin kimliği (ör. "15e9fa622ce1029d").

TaskActionMarkup

Alanlar
reloadTasks

bool

UpdateDraftActionMarkup

Alanlar
updateBody

UpdateBody

Kullanıcının düzenlemekte olduğu taslak gövdede gerçekleştirilecek bir dizi güncelleme işlemini içeren alan.

updateToRecipients

UpdateToRecipients

Ayarlanırsa kullanıcının düzenlemekte olduğu taslağın mevcut Alıcılarını değiştirir.

updateCcRecipients

UpdateCcRecipients

Politika ayarlanırsa kullanıcının düzenlemekte olduğu taslağın mevcut Cc alıcılarını değiştirir.

updateBccRecipients

UpdateBccRecipients

Ayarlanırsa kullanıcının düzenlemekte olduğu taslağın mevcut Bcc alıcılarını değiştirir.

updateSubject

UpdateSubject

Ayarlanırsa kullanıcının düzenlemekte olduğu taslağın mevcut konusunu değiştirir.

Alıcı

Alanlar
email

string

UpdateBccRecipients

Alanlar
bccRecipients[]

Recipient

UpdateBody

Alanlar
insertContents[]

InsertContent

Kullanıcının düzenlemekte olduğu taslağa eklenecek bir dizi içeriğin yer aldığı tekrarlanan alan. İçerikte HTML içeriği veya düz metin içeriği olabilir.

type

Type

ContentType

Sıralamalar
UNSPECIFIED_CONTENT_TYPE ContentType için hiçbir şey ayarlanmadığında varsayılan değer.
TEXT İçeriğin düz metin olduğunu belirtir.
MUTABLE_HTML İçeriğin HTML'de olduğunu ve değişebilir (düzenlenebilir) olduğunu belirtir.
IMMUTABLE_HTML İçeriğin HTML'de olduğunu ve sabit olduğunu (düzenlenemez) belirtir.

EmailMimeType

EmailMimeType kullanımdan kaldırıldı. Lütfen ContentType'ı kullanın.

Sıralamalar
UNSPECIFIED_EMAIL_MIME_TYPE EmailMimeType için hiçbir şey ayarlanmadığında varsayılan değer.
PLAIN_TEXT Eklenen içeriğin düz metin olduğunu belirtir.
HTML Eklenen içeriğin HTML'de olduğunu belirtir.

InsertContent

Alanlar
content

string

Eklenecek içerik.

mimeType
(deprecated)

EmailMimeType

contentType

ContentType

Eklenen içeriğin türü.

Tür

Sıralamalar
UNSPECIFIED_ACTION_TYPE Tür için hiçbir şey ayarlanmadığında varsayılan değer.
IN_PLACE_INSERT Bu işlemin yerinde ekleme gerçekleştirmek olduğunu belirtir. İçerik, varsayılan olarak mevcut imleç konumuna eklenir. Seçili içerik varsa seçili içeriğin yerini alır.
INSERT_AT_START Bu işlemin, ileti gövdesinin başına ekleme yapmak olduğunu belirtir.
INSERT_AT_END Bu işlemin, ileti gövdesinin sonuna ekleme yapmak olduğunu belirtir.
REPLACE Bu işlemin ileti gövdesini değiştirmek olduğunu belirtir.

UpdateCcRecipients

Alanlar
ccRecipients[]

Recipient

UpdateSubject

Alanlar
subject

string

UpdateToRecipients

Alanlar
toRecipients[]

Recipient

HostAppActionMarkup

Bağımsız ana makine uygulamaları tarafından işlenen işlemler.

Alanlar

action alanı.

action şunlardan yalnızca biri olabilir:

gmailAction

GmailClientActionMarkup

Gmail tarafından işlenen işlemler.

calendarAction

CalendarClientActionMarkup

İşlemler Takvim tarafından işleniyor.

driveAction

DriveClientActionMarkup

Drive tarafından işlenen işlemler.

editorAction

EditorClientActionMarkup

Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar tarafından işlenen işlemler.

sheetsAction

SheetsClientActionMarkup

İşlemler E-Tablolar tarafından işleniyor.

chatAction

ChatClientActionMarkup

İşlemler Chat tarafından işleniyor.

HostAppDataSourceMarkup

Çoklu seçim menüsü kullanan SelectionInput widget'ı için bir Google Workspace uygulamasından veri kaynağı. Veri kaynağı, çoklu seçim menüsü için seçim öğelerini doldurur.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentilerinde kullanılamaz.

Alanlar
data_source alanı. Çoklu seçim menülerindeki öğeleri dolduran Google Workspace uygulaması. data_source şunlardan yalnızca biri olabilir:
chatDataSource

ChatClientDataSourceMarkup

Google Chat'ten bir veri kaynağı.

SheetsClientActionMarkup

Alanlar
customFunctionReturnValueMarkup

CustomFunctionReturnValueMarkup

CustomFunctionReturnValueMarkup

Kullanıcının özel bir işlev çalıştırmasının sonucu.

Alanlar
result alanı. Özel işlevin yürütülmesinin sonucu. result şunlardan yalnızca biri olabilir:
value

Value

Özel işlevin çalıştırılmasıyla elde edilen değer.

errorMessage

string

Bir hata oluştuğunda kullanıcıya gösterilecek hata mesajı.