Package google.apps.card.v1

Dizin

İşlem

Form gönderildiğinde ortaya çıkan davranışı açıklayan bir işlem. Örneğin, formu işlemek için bir Apps Komut Dosyası'nı çağırabilirsiniz. İşlem tetiklenirse form değerleri sunucuya gönderilir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
function

string

Kapsayıcı öğe tıklandığında veya başka bir şekilde etkinleştirildiğinde çağrılacak özel bir işlev.

Örneğin kullanım, Form verilerini okuma konusuna bakın.

parameters[]

ActionParameter

İşlem parametrelerinin listesi.

loadIndicator

LoadIndicator

Harekete geçirici mesaj yapılırken görüntülenen yükleme göstergesini belirtir.

persistValues

bool

İşlemden sonra form değerlerinin kullanılmaya devam edip etmediğini belirtir. Varsayılan değer: false.

true ise form değerleri işlem tetiklendikten sonra kalır. İşlem işlenirken kullanıcının değişiklik yapmasına izin vermek için LoadIndicator özelliğini NONE olarak ayarlayın. Chat uygulamalarındaki kart mesajları için işlemin ResponseType değerini UPDATE_MESSAGE olarak ayarlamanız ve işlemi içeren karttaki card_id simgesini kullanmanız gerekir.

false ise işlem tetiklendiğinde form değerleri temizlenir. İşlem işlenirken kullanıcının değişiklik yapmasını önlemek için LoadIndicator özelliğini SPINNER olarak ayarlayın.

interaction

Interaction

İsteğe bağlı. Bir iletişim kutusu açılırken gereklidir.

Bir kullanıcıyla etkileşime (ör. bir kullanıcının kart mesajındaki bir düğmeyi tıklaması) yanıt olarak yapılması gerekenler.

Belirtilmemişse uygulama normal şekilde bir action çalıştırarak (ör. bir bağlantı açarak veya bir işlev çalıştırarak) yanıt verir.

interaction belirtildiğinde uygulama, özel etkileşimli yollarla yanıt verebilir. Örneğin, interaction uygulaması OPEN_DIALOG olarak ayarlandığında uygulama bir iletişim kutusu açabilir. Belirtildiğinde, bir yükleme göstergesi gösterilmez. Bir eklenti için belirtilirse kartın tamamı kaldırılır ve istemcide hiçbir şey gösterilmez.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

ActionParameter

İşlem yöntemi çağrıldığında sağlanacak dize parametrelerinin listesi. Örneğin, üç ertele düğmesini ele alalım: şimdi ertele, bir gün ertele veya sonraki hafta ertele. Dize parametreleri listesinde erteleme türünü ve erteleme süresini ileten action method = snooze() parametresini kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için CommonEventObject sayfasına bakın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
key

string

İşlem komut dosyasına ait parametrenin adı.

value

string

Parametrenin değeri.

Etkileşim

İsteğe bağlı. Bir iletişim kutusu açılırken gereklidir.

Bir kullanıcıyla etkileşime (ör. bir kullanıcının kart mesajındaki bir düğmeyi tıklaması) yanıt olarak yapılması gerekenler.

Belirtilmemişse uygulama normal şekilde bir action çalıştırarak (ör. bir bağlantı açarak veya bir işlev çalıştırarak) yanıt verir.

interaction belirtildiğinde uygulama, özel etkileşimli yollarla yanıt verebilir. Örneğin, interaction uygulaması OPEN_DIALOG olarak ayarlandığında uygulama bir iletişim kutusu açabilir.

Belirtildiğinde, bir yükleme göstergesi gösterilmez. Bir eklenti için belirtilirse kartın tamamı kaldırılır ve istemcide hiçbir şey gösterilmez.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

Sıralamalar
INTERACTION_UNSPECIFIED Varsayılan değer. action normal şekilde yürütülür.
OPEN_DIALOG

Chat uygulamalarının kullanıcılarla etkileşimde bulunmak için kullandığı pencereli, kart tabanlı bir arayüz olan iletişim kutusunu açar.

Yalnızca kart mesajlarındaki düğme tıklamalarına yanıt olarak Chat uygulamaları tarafından desteklenir. Bir eklenti için belirtilirse kartın tamamı kaldırılır ve istemcide hiçbir şey gösterilmez.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

LoadIndicator

Harekete geçirici mesaj yapılırken görüntülenen yükleme göstergesini belirtir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Sıralamalar
SPINNER İçeriğin yüklenmekte olduğunu belirten bir döner simge görüntüler.
NONE Hiçbir şey gösterilmez.

BorderStyle

Bir kartın veya widget'ın kenarlığıyla ilgili, kenarlık türü ve rengi de dahil olmak üzere stil seçenekleri.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
type

BorderType

Kenarlık türü.

strokeColor

Color

Tür BORDER_TYPE_STROKE olduğunda kullanılacak renkler.

cornerRadius

int32

Kenarlığın köşe yarıçapı.

BorderType

Widget'lara uygulanan kenarlık türlerini gösterir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Sıralamalar
BORDER_TYPE_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
NO_BORDER Varsayılan değer. Kenarlık yok.
STROKE Outline'a dokunun.

Düğme

Kullanıcıların tıklayabileceği bir metin, simge veya metin ve simge düğmesi. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Düğme ekleme bölümüne bakın.

Bir resmi tıklanabilir düğme yapmak için bir Image (ImageComponent değil) belirtin ve onClick işlemi ayarlayın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
text

string

Düğmenin içinde görüntülenen metin.

icon

Icon

Simge resmi. Hem icon hem de text ayarlanmışsa simge metnin önünde görünür.

color

Color

Ayarlanırsa düğme, düz bir arka plan rengiyle doldurulur ve yazı tipi rengi, arka plan rengiyle kontrastı korumak için değişir. Örneğin, mavi bir arka plan ayarlamak büyük olasılıkla beyaz metinle sonuçlanır.

Ayarlanmadan bırakılırsa resim arka planı beyaz, yazı tipi rengi ise mavi olur.

Kırmızı, yeşil ve mavi için her bir alanın değeri, şu iki yöntemden biriyle ifade edebileceğiniz bir float sayısıdır: 0 ile 255 arasında bir sayının 255'e bölünmesi (153/255) veya 0 ile 1 arasında (0,6) bir değer olarak. 0 değeri bir rengin olmadığını, 1 veya 255/255 ise RGB ölçeğinde o rengin tüm varlığını temsil eder.

İsteğe bağlı olarak, şu denklemi kullanarak şeffaflık düzeyini belirleyen alpha öğesini ayarlayın:

pixel color = alpha * (this color) + (1.0 - alpha) * (background color)

alpha için, 1 değeri düz bir renge, 0 değeri ise tamamen şeffaf bir renge karşılık gelir.

Örneğin, aşağıdaki renk yarı şeffaf kırmızıyı temsil eder:

"color": {
  "red": 1,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0.5
}
onClick

OnClick

Zorunlu. Köprü açma veya özel bir işlev çalıştırma gibi, kullanıcı düğmeyi tıkladığında gerçekleştirilecek işlem.

disabled

bool

true ise düğme etkin olmayan bir durumda gösterilir ve kullanıcı işlemlerine yanıt vermez.

altText

string

Erişilebilirlik için kullanılan alternatif metin.

Kullanıcılara düğmenin işlevi hakkında bilgi veren açıklayıcı bir metin belirleyin. Örneğin, bir düğme köprü açıyorsa şöyle yazabilirsiniz: "Yeni bir tarayıcı sekmesi açar ve https://developers.google.com/workspace/chat".

ButtonList

Yatay olarak yerleştirilmiş bir düğme listesi. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Düğme ekleme bölümüne bakın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
buttons[]

Button

Bir dizi düğme.

Kart

Google Chat mesajında veya Google Workspace eklentisinde gösterilen kart arayüzü.

Kartlar, tanımlanmış bir düzeni, düğmeler gibi etkileşimli kullanıcı arayüzü öğelerini ve resim gibi rich media öğelerini destekler. Ayrıntılı bilgi sunmak, kullanıcılardan bilgi toplamak ve kullanıcıları bir sonraki adımı atmaya yönlendirmek için kartları kullanın.

Kart Oluşturucu ile kartları tasarlayın ve önizleyin.

Card Builder'ı açın

Kartları nasıl oluşturacağınızı öğrenmek için aşağıdaki belgelere bakın:

Örnek: Bir Google Chat uygulaması için kart mesajı

Örnek kişi kartı

Google Chat'te örnek kart mesajını oluşturmak için aşağıdaki JSON'ı kullanın:

{
 "cardsV2": [
  {
   "cardId": "unique-card-id",
   "card": {
    "header": {
      "title": "Sasha",
      "subtitle": "Software Engineer",
      "imageUrl":
      "https://developers.google.com/workspace/chat/images/quickstart-app-avatar.png",
      "imageType": "CIRCLE",
      "imageAltText": "Avatar for Sasha"
     },
     "sections": [
      {
       "header": "Contact Info",
       "collapsible": true,
       "uncollapsibleWidgetsCount": 1,
       "widgets": [
        {
         "decoratedText": {
          "startIcon": {
           "knownIcon": "EMAIL"
          },
          "text": "sasha@example.com"
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "startIcon": {
           "knownIcon": "PERSON"
          },
          "text": "<font color=\"#80e27e\">Online</font>"
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "startIcon": {
           "knownIcon": "PHONE"
          },
          "text": "+1 (555) 555-1234"
         }
        },
        {
         "buttonList": {
          "buttons": [
           {
            "text": "Share",
            "onClick": {
            "openLink": {
              "url": "https://example.com/share"
             }
            }
           },
           {
            "text": "Edit",
            "onClick": {
             "action": {
              "function": "goToView",
              "parameters": [
               {
                "key": "viewType",
                "value": "EDIT"
               }
              ]
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
  }
 ]
}
Alanlar
header

CardHeader

Kartın başlığı. Bir üstbilgi genellikle bir önde bir resim ve bir başlık içerir. Üstbilgiler her zaman kartın üst kısmında görünür.

sections[]

Section

Bir widget koleksiyonu içerir. Her bölümün isteğe bağlı kendine ait bir başlığı vardır. Bölümler, çizgi ayırıcıyla görsel olarak ayrılır. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Kartın bir bölümünü tanımlama başlıklı makaleyi inceleyin.

sectionDividerStyle

DividerStyle

Bölümler arasındaki ayırıcı stil.

cardActions[]

CardAction

Kart işlemleri. İşlemler, kartın araç çubuğu menüsüne eklenir.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Örneğin, aşağıdaki JSON'de Settings ve Send Feedback seçeneklerini içeren bir kart işlem menüsü oluşturulur:

"cardActions": [
 {
  "actionLabel": "Settings",
  "onClick": {
   "action": {
    "functionName": "goToView",
    "parameters": [
     {
      "key": "viewType",
      "value": "SETTING"
     }
    ],
    "loadIndicator": "LoadIndicator.SPINNER"
   }
  }
 },
 {
  "actionLabel": "Send Feedback",
  "onClick": {
   "openLink": {
    "url": "https://example.com/feedback"
   }
  }
 }
]
name

string

Kartın adı. Kart gezinmesinde kart tanımlayıcı olarak kullanılır.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

fixedFooter

CardFixedFooter

Bu kartın alt kısmında gösterilen sabit altbilgi.

fixedFooter öğesinin bir primaryButton veya secondaryButton belirtilmeden ayarlanması hataya neden olur. Chat uygulamalarında, sabit altbilgileri iletişim kutularında kullanabilir, ancak kart mesajlarında kullanamazsınız.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

displayStyle

DisplayStyle

Google Workspace Eklentilerinde, peekCardHeader öğesinin görüntüleme özelliklerini ayarlar.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

peekCardHeader

CardHeader

Bağlamsal içerik gösterilirken, göz atma kartı başlığı bir yer tutucu görevi görür. Böylece kullanıcı, ana sayfa kartları ve bağlamsal kartlar arasında gezinebilir.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

CardAction

Kart işlemi, kartla ilişkilendirilmiş işlemdir. Örneğin, bir fatura kartı faturayı silme, faturayı e-postayla gönderme veya faturayı bir tarayıcıda açma gibi işlemler içerebilir.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Alanlar
actionLabel

string

İşlem menüsü öğesi olarak görüntülenen etiket.

onClick

OnClick

Bu işlem öğesi için onClick işlemi.

CardFixedFooter

Kartın en altında görünen kalıcı (yapışkan) bir altbilgi.

fixedFooter öğesinin bir primaryButton veya secondaryButton belirtilmeden ayarlanması hataya neden olur.

Chat uygulamalarında, sabit altbilgileri iletişim kutularında kullanabilir, ancak kart mesajlarında kullanamazsınız. Google Chat uygulamalarına ilişkin bir örnek için Kalıcı altbilgi ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
primaryButton

Button

Sabit altbilginin birincil düğmesi. Düğme, metni ve rengi ayarlanmış bir metin düğmesi olmalıdır.

secondaryButton

Button

Sabit altbilginin ikincil düğmesi. Düğme, metni ve rengi ayarlanmış bir metin düğmesi olmalıdır. secondaryButton ayarlandıysa primaryButton ayarlarını da yapmanız gerekir.

CardHeader

Bir kart başlığını temsil eder. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Başlık ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
title

string

Zorunlu. Kart başlığının başlığı. Başlığın yüksekliği sabittir: Hem başlık hem de alt başlık belirtilirse her biri bir satır yer alır. Yalnızca başlık belirtilirse başlık her iki satırı da kullanır.

subtitle

string

Kart başlığının alt başlığı. Belirtilmişse title öğesinin altındaki kendi satırında görünür.

imageType

ImageType

Resmi kırpmak için kullanılan şekil.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

imageUrl

string

Kart başlığındaki resmin HTTPS URL'si.

imageAltText

string

Bu resmin erişilebilirlik için kullanılan alternatif metni.

DisplayStyle

Google Workspace eklentilerinde, bir kartın nasıl gösterileceğini belirler.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Sıralamalar
DISPLAY_STYLE_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
PEEK Kartın başlığı, kenar çubuğunun en altında görünür ve grubun en üstteki mevcut kartını kısmen kaplar. Başlığı tıkladığınızda kart, kart yığınında gösterilir. Kartta başlık yoksa bunun yerine oluşturulmuş bir başlık kullanılır.
REPLACE Varsayılan değer. Kart, kart yığınındaki en üstteki kartın görünümü değiştirilerek gösterilir.

DividerStyle

Kartın ayırıcı stili. Şu anda yalnızca kart bölümleri arasındaki ayırıcılar için kullanılmaktadır.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Sıralamalar
DIVIDER_STYLE_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
SOLID_DIVIDER Varsayılan seçenek. Bölümler arasında kesintisiz bir ayırıcı oluşturun.
NO_DIVIDER Ayarlanırsa bölümler arasında ayırıcı oluşturulmaz.

Bölüm

Bölüm, belirtildikleri sırada dikey olarak oluşturulan bir widget koleksiyonunu içerir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
header

string

Bir bölümün üst kısmında görünen metin. Basit HTML biçimindeki metinleri destekler. Metin biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Google Chat uygulamalarında metni biçimlendirme ve Google Workspace Eklentilerinde metni biçimlendirme başlıklı makaleleri inceleyin.

widgets[]

Widget

Bölümdeki tüm widget'lar. En az bir widget içermelidir.

collapsible

bool

Bu bölümün daraltılabilir olup olmadığını gösterir.

Daraltılabilir bölümler, widget'ların bazılarını veya tümünü gizler. Ancak kullanıcılar Daha fazla göster'i tıklayarak bölümü genişleterek gizli widget'ların görünmesini sağlayabilir. Kullanıcılar Daha az göster'i tıklayarak widget'ları tekrar gizleyebilir.

Hangi widget'ların gizli olduğunu belirlemek için uncollapsibleWidgetsCount değerini belirtin.

uncollapsibleWidgetsCount

int32

Bir bölüm daraltıldığında bile görünür kalan daraltılamaz widget'ların sayısı.

Örneğin, bir bölümde beş widget varsa ve uncollapsibleWidgetsCount öğesi 2 olarak ayarlanırsa, ilk iki widget her zaman gösterilir ve son üçü de varsayılan olarak daraltılır. uncollapsibleWidgetsCount, yalnızca collapsible true olduğunda dikkate alınır.

Sütunlar

Columns widget'ı, bir kart veya iletişim kutusunda en fazla 2 sütun görüntüler. Her sütuna widget ekleyebilirsiniz. Widget'lar belirtildikleri sırada görünür. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Kartları ve iletişim kutularını sütunlarda gösterme başlıklı makaleyi inceleyin.

Her sütunun yüksekliği, daha uzun olan sütuna göre belirlenir. Örneğin, ilk sütun ikinci sütundan uzunsa, her iki sütun da ilk sütunun yüksekliğine sahip olur. Her sütun farklı sayıda widget içerebileceğinden satırları tanımlayamaz veya widget'ları sütunlar arasında hizalayamazsınız.

Sütunlar yan yana gösterilir. HorizontalSizeStyle alanını kullanarak her bir sütunun genişliğini özelleştirebilirsiniz. Kullanıcının ekran genişliği çok darsa ikinci sütun birincinin altına kaydırılır:

 • Web'de ekran genişliği 480 pikselden az veya 480 piksele eşitse ikinci sütun sarmalanır.
 • iOS cihazlarda, ekran genişliği 300 puntodan az veya 300 punto'ya eşitse ikinci sütun kaydırılır.
 • Android cihazlarda ekran genişliği 320 dp'den az veya 320 dp'ye eşitse ikinci sütun kaydırılır.

2'den fazla sütun eklemek veya satırları kullanmak için Grid widget'ını kullanın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir. Google Workspace eklentilerinin sütunları, Geliştirici Önizlemesi bölümündedir.

Alanlar
columnItems[]

Column

Sütun dizisi. Bir karta veya iletişim kutusuna en fazla 2 sütun ekleyebilirsiniz.

Sütun

Bir sütun.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir. Google Workspace eklentilerinin sütunları, Geliştirici Önizlemesi bölümündedir.

Alanlar
horizontalSizeStyle

HorizontalSizeStyle

Bir sütunun, kart genişliğini nasıl dolduracağını belirtir.

horizontalAlignment

HorizontalAlignment

Widget'ların bir sütunun soluna, sağına veya ortasına hizalanıp hizalanmayacağını belirtir.

verticalAlignment

VerticalAlignment

Widget'ların bir sütunun üstüne, altına veya ortasına hizalanıp hizalanmayacağını belirtir.

widgets[]

Widgets

Bir sütunda yer alan widget dizisi. Widget'lar belirtildikleri sırada görünür.

HorizontalSizeStyle

Bir sütunun, kart genişliğini nasıl dolduracağını belirtir. Her sütunun genişliği hem HorizontalSizeStyle öğesine hem de sütundaki widget'ların genişliğine bağlıdır.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir. Google Workspace eklentilerinin sütunları, Geliştirici Önizlemesi bölümündedir.

Sıralamalar
HORIZONTAL_SIZE_STYLE_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
FILL_AVAILABLE_SPACE Varsayılan değer. Sütun, kullanılabilir alanı kart genişliğinin% 70'ine kadar kaplar. Her iki sütun da FILL_AVAILABLE_SPACE değerine ayarlanırsa her bir sütun alanın% 50'sini doldurur.
FILL_MINIMUM_SPACE Sütun, mümkün olan en az alanı ve kart genişliğinin% 30'unu kaplar.

VerticalAlignment

Widget'ların bir sütunun üstüne, altına veya ortasına hizalanıp hizalanmayacağını belirtir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir. Google Workspace eklentilerinin sütunları, Geliştirici Önizlemesi bölümündedir.

Sıralamalar
VERTICAL_ALIGNMENT_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
CENTER Varsayılan değer. Widget'ları sütunun ortasına hizalar.
TOP Widget'ları bir sütunun üst kısmına hizalar.
BOTTOM Widget'ları sütunun alt kısmına hizalar.

Widget'lar

Bir sütuna ekleyebileceğiniz desteklenen widget'lar.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir. Google Workspace eklentilerinin sütunları, Geliştirici Önizlemesi bölümündedir.

Alanlar

Birleştirme alanı data.

data şunlardan yalnızca biri olabilir:

textParagraph

TextParagraph

TextParagraph widget'ı.

image

Image

Image widget'ı.

decoratedText

DecoratedText

DecoratedText widget'ı.

buttonList

ButtonList

ButtonList widget'ı.

textInput

TextInput

TextInput widget'ı.

selectionInput

SelectionInput

SelectionInput widget'ı.

dateTimePicker

DateTimePicker

DateTimePicker widget'ı.

DateTimePicker

Kullanıcıların tarih, saat veya hem tarih hem de saat girmelerine olanak tanır. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Kullanıcının tarih ve saat seçmesine izin verme başlıklı makaleyi inceleyin.

Kullanıcılar metin girebilir veya tarih ve saat seçmek için seçiciyi kullanabilir. Kullanıcılar geçersiz bir tarih veya saat girerse seçici, kullanıcılardan bilgileri doğru girmelerini isteyen bir hata gösterir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
name

string

Bir form girişi etkinliğinde DateTimePicker öğesinin tanımlandığı ad.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için Form verilerini alma başlıklı makaleyi inceleyin.

label

string

Kullanıcılardan tarih, saat veya tarih ve saat girmelerini isteyen metin. Örneğin, kullanıcılar randevu planlıyorsa Appointment date veya Appointment date and time gibi bir etiket kullanın.

type

DateTimePickerType

Widget'ın tarih, saat veya tarih ve saat girmeyi destekleyip desteklemediği.

valueMsEpoch

int64

Unix sıfır zamanı'ndan bu yana milisaniye cinsinden widget'ta gösterilen varsayılan değer.

Seçici türüne (DateTimePickerType) göre değeri belirtin:

 • DATE_AND_TIME: UTC saat diliminde takvim tarihi ve saati. Örneğin, 1 Ocak 2023, saat 12:00 (UTC) için 1672574400000 değerini kullanın.
 • DATE_ONLY: 00:00:00 UTC'deki bir takvim tarihi. Örneğin, 1 Ocak 2023'ü temsil etmek için 1672531200000 değerini kullanın.
 • TIME_ONLY: Bir saat (UTC). Örneğin, 12:00'yi temsil etmek için 43200000 (veya 12 * 60 * 60 * 1000) değerini kullanın.
timezoneOffsetDate

int32

Saat diliminin, UTC saat dilimine dakika cinsinden uzaklığını gösteren sayı. Ayarlanırsa value_ms_epoch, belirtilen saat diliminde görüntülenir. Ayarlanmadan bırakılırsa değer varsayılan olarak kullanıcının saat dilimi ayarına ayarlanır.

onChangeAction

Action

Kullanıcı DateTimePicker arayüzünden Kaydet veya Temizle'yi tıkladığında tetiklenir.

DateTimePickerType

DateTimePicker widget'ındaki tarih ve saat biçimi. Kullanıcıların tarih, saat veya hem tarih hem de saat girip giremeyeceğini belirler.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Sıralamalar
DATE_AND_TIME Kullanıcılar tarih ve saat girer.
DATE_ONLY Kullanıcılar tarih girer.
TIME_ONLY Kullanıcılar zaman girer.

DecoratedText

Metnin üstünde veya altında etiket, metnin önünde bir simge, seçim widget'ı veya metinden sonraki bir düğme gibi isteğe bağlı süslemelerle metin görüntüleyen bir widget. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Süslemeli metin içeren metin gösterme başlıklı makaleyi inceleyin.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
icon
(deprecated)

Icon

startIcon kullanıma yönelik olarak kullanımdan kaldırıldı.

startIcon

Icon

Metnin önünde gösterilen simge.

topLabel

string

text öğesinin üzerinde görünen metin. Her zaman kısaltır.

text

string

Zorunlu. Birincil metin.

Basit biçimlendirmeyi destekler. Metin biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Google Chat uygulamalarında metni biçimlendirme ve Google Workspace Eklentilerinde metni biçimlendirme başlıklı makaleleri inceleyin.

wrapText

bool

Metni kaydırma ayarı. true ise metin kaydırılır ve birden fazla satırda gösterilir. Aksi takdirde, metin kısaltılır.

Yalnızca text için geçerlidir, topLabel ve bottomLabel için geçerli değildir.

bottomLabel

string

text öğesinin altında görünen metin. Her zaman sarmalar.

onClick

OnClick

Bu işlem, kullanıcılar topLabel veya bottomLabel seçeneğini tıkladığında tetiklenir.

Birleştirme alanı control. decoratedText widget'ında metnin sağ tarafında görünen bir düğme, anahtar, onay kutusu veya resim. control şunlardan yalnızca biri olabilir:
button

Button

Kullanıcının bir işlemi tetiklemek için tıklayabileceği düğme.

switchControl

SwitchControl

Kullanıcının, durumunu değiştirmek ve bir işlemi tetiklemek için tıklayabileceği anahtar widget'ı.

endIcon

Icon

Metinden sonra gösterilen bir simge.

Yerleşik ve özel simgeleri destekler.

SwitchControl

Açma/kapatma stilinde bir anahtar veya decoratedText widget'ının içindeki onay kutusu.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Yalnızca decoratedText widget'ında desteklenir.

Alanlar
name

string

Anahtar widget'ının bir form giriş etkinliğinde tanımlandığı ad.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için Form verilerini alma başlıklı makaleyi inceleyin.

value

string

Bir kullanıcı tarafından girilen ve form girişi etkinliğinin bir parçası olarak döndürülen değer.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için Form verilerini alma başlıklı makaleyi inceleyin.

selected

bool

true olduğunda anahtar seçilir.

onChangeAction

Action

Anahtar durumu değiştirildiğinde gerçekleştirilecek işlem (ör. hangi işlevin çalıştırılacağı).

controlType

ControlType

Anahtarın kullanıcı arayüzünde nasıl göründüğü.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

ControlType

Anahtarın kullanıcı arayüzünde nasıl göründüğü.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Sıralamalar
SWITCH Açma/kapatma stilinde bir anahtar.
CHECKBOX CHECK_BOX kullanıma yönelik olarak kullanımdan kaldırıldı.
CHECK_BOX Onay kutusu.

Bölen

Bu türde alan yok.

Widget'lar arasında yatay çizgi olarak bir ayırıcı görüntüler. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Widget'lar arasına yatay ayırıcı ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Örneğin, aşağıdaki JSON bir ayırıcı oluşturur:

"divider": {}

EndNavigation

İletişim kutusu akış işlemi.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

Alanlar
action

Action

İstemcinin iletişim kutusu akışını sonlandırması için yapılan oluşturma işlemi.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

İşlem

İstemcinin iletişim kutusu akışını sonlandırması için kullanılacak oluşturma işlemi türleri.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

Sıralamalar
ACTION_UNSPECIFIED İşlem belirtilmedi.
CLOSE_DIALOG İletişim kutusu akışını kapat.
CLOSE_DIALOG_AND_EXECUTE İletişim kutusu akışını kapatın ve iletişim kutusunu açan kartı yenileyin.

GetAutocompletionResponse

Metin alanında otomatik tamamlama öğelerini göstermek için gerekli öğeleri içeren otomatik tamamlama kapsayıcısını alma yanıtı.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz. Örneğin:

{
 "autoComplete": {
  "items": [
   {
    "text": "C++"
   },
   {
    "text": "Java"
   },
   {
    "text": "JavaScript"
   },
   {
    "text": "Python"
   }
  ]
 }
}
Alanlar
autoComplete

Suggestions

schema

string

Bu, söz dizimi kontrolü için işaretlemede bulunabilecek işlemsiz bir şema alanıdır.

Izgara

Öğe koleksiyonu içeren bir ızgara görüntüler. Öğeler yalnızca metin veya resim içerebilir. Duyarlı sütunlar için veya metin ya da resimden daha fazlasını eklemek için Columns değerini kullanın. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Öğe koleksiyonunu içeren tablo görüntüleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Izgara, herhangi bir sayıda sütun ve öğeyi destekler. Satır sayısı, öğelerin sütunlara bölünmesiyle belirlenir. 10 öğe ve 2 sütunlu bir ızgarada 5 satır bulunur. 11 öğe ve 2 sütunlu bir ızgarada 6 satır bulunur.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Örneğin, aşağıdaki JSON tek bir öğe içeren 2 sütunlu bir ızgara oluşturur:

"grid": {
 "title": "A fine collection of items",
 "columnCount": 2,
 "borderStyle": {
  "type": "STROKE",
  "cornerRadius": 4
 },
 "items": [
  {
   "image": {
    "imageUri": "https://www.example.com/image.png",
    "cropStyle": {
     "type": "SQUARE"
    },
    "borderStyle": {
     "type": "STROKE"
    }
   },
   "title": "An item",
   "textAlignment": "CENTER"
  }
 ],
 "onClick": {
  "openLink": {
   "url": "https://www.example.com"
  }
 }
}
Alanlar
title

string

Izgara başlığında görüntülenen metin.

items[]

GridItem

Izgarada görüntülenecek öğeler.

borderStyle

BorderStyle

Her bir ızgara öğesine uygulanacak kenarlık stili.

columnCount

int32

Izgarada görüntülenecek sütun sayısı. Bu alan belirtilmezse varsayılan değer kullanılır ve bu varsayılan değer, ızgaranın gösterildiği yere göre farklılık gösterir (iletişim kutusu veya tamamlayıcı).

onClick

OnClick

Bu geri çağırma, her bir ızgara öğesi tarafından yeniden kullanılır ancak geri çağırmanın parametrelerine öğe listesindeki öğenin tanımlayıcısı ve dizini eklenir.

GridItem

Bir öğeyi tablo düzeninde gösterir. Öğeler metin, resim veya hem metin hem de resim içerebilir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
id

string

Bu ızgara öğesi için kullanıcı tarafından belirtilen tanımlayıcı. Bu tanımlayıcı, üst tablonun onClick geri çağırma parametrelerinde döndürülür.

image

ImageComponent

Izgara öğesinde görüntülenen resim.

title

string

Izgara öğesinin başlığı.

subtitle

string

Tablo öğesinin alt başlığı.

layout

GridItemLayout

Izgara öğesi için kullanılacak düzen.

GridItemLayout

Izgara öğesi için kullanılabilen çeşitli düzen seçeneklerini gösterir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Sıralamalar
GRID_ITEM_LAYOUT_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
TEXT_BELOW Başlık ve alt başlık, ızgara öğesi resminin altında gösterilir.
TEXT_ABOVE Başlık ve alt başlık, ızgara öğesi resminin üzerinde gösterilir.

Simge

Bir karttaki widget'ta gösterilen bir simge. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Simge ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Yerleşik ve özel simgeleri destekler.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
altText

string

İsteğe bağlı. Erişilebilirlik için kullanılan simgenin açıklaması. Belirtilmezse varsayılan değer olarak Button sağlanır. En iyi uygulama olarak, simgenin neyi gösterdiğine ve varsa ne yaptığına dair yararlı bir açıklama ayarlamanız gerekir. Örneğin, A user's account portrait veya Opens a new browser tab and navigates to the Google Chat developer documentation at https://developers.google.com/workspace/chat.

Simge bir Button içinde ayarlanırsa kullanıcı düğmenin üzerine geldiğinde yardımcı metin olarak altText görünür. Ancak, düğme aynı zamanda text değerini de ayarlarsa simgenin altText değeri yoksayılır.

imageType

ImageType

Resme uygulanan kırpma stili. Bazı durumlarda, CIRCLE oranında kırpma uygulamak resmin yerleşik bir simgeden daha büyük çizilmesine neden olur.

Birleştirme alanı icons. Karttaki widget'ta gösterilen simge. icons şunlardan yalnızca biri olabilir:
knownIcon

string

Google Workspace tarafından sağlanan yerleşik simgelerden birini görüntüleyin.

Örneğin, bir uçak simgesini görüntülemek için AIRPLANE değerini belirtin. Otobüs için BUS olarak belirtin.

Desteklenen simgelerin tam listesi için yerleşik simgelere bakın.

iconUrl

string

HTTPS URL'sinde barındırılan bir özel simge gösterme.

Örneğin:

"iconUrl":
"https://developers.google.com/workspace/chat/images/quickstart-app-avatar.png"

Desteklenen dosya türleri arasında .png ve .jpg yer alır.

materialIcon

MaterialIcon

Google Materyal Simgelerinden birini görüntüleyin.

Örneğin, bir onay kutusu simgesini görüntülemek için

"materialIcon": {
 "name": "check_box"
}

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

Resim

URL ile belirtilen ve onClick işlemi olabilen bir resim. Örnek için Resim ekleme konusuna bakın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
imageUrl

string

Görüntüyü barındıran HTTPS URL'si.

Örneğin:

https://developers.google.com/workspace/chat/images/quickstart-app-avatar.png
onClick

OnClick

Kullanıcı resmi tıkladığında, tıklama bu işlemi tetikler.

altText

string

Bu resmin erişilebilirlik için kullanılan alternatif metni.

ImageComponent

Bir resmi temsil eder.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
imageUri

string

Resim URL'si.

altText

string

Resmin erişilebilirlik etiketi.

cropStyle

ImageCropStyle

Resme uygulanacak kırpma stili.

borderStyle

BorderStyle

Resme uygulanacak kenarlık stili.

ImageCropStyle

Bir resme uygulanan kırpma stilini temsil eder.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Örneğin, 16:9 en boy oranının nasıl uygulanacağı aşağıda açıklanmıştır:

cropStyle {
 "type": "RECTANGLE_CUSTOM",
 "aspectRatio": 16/9
}
Alanlar
type

ImageCropType

Kırpma türü.

aspectRatio

double

Kırpma türü RECTANGLE_CUSTOM ise kullanılacak en boy oranı.

Örneğin, 16:9 en boy oranının nasıl uygulanacağı aşağıda açıklanmıştır:

cropStyle {
 "type": "RECTANGLE_CUSTOM",
 "aspectRatio": 16/9
}

ImageCropType

Bir resme uygulanan kırpma stilini temsil eder.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Sıralamalar
IMAGE_CROP_TYPE_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
SQUARE Varsayılan değer. Kare kırpma uygular.
CIRCLE Dairesel kırpma uygular.
RECTANGLE_CUSTOM Özel bir en boy oranına sahip dikdörtgen kırpma işlemi uygular. aspectRatio ile özel en boy oranını ayarlayın.
RECTANGLE_4_3 4:3 en boy oranına sahip dikdörtgen kırpma işlemi uygular.

LinkPreview

Bir kart ve akıllı çip görüntüleyerek üçüncü taraf bağlantısını önizleyen kart işlemi. Daha fazla bilgi edinmek için Bağlantıları akıllı çiplerle önizleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Örneğin, aşağıdaki JSON dosyası, bağlantı önizlemesi ve akıllı çipi için benzersiz bir başlık ile başlık ve metin açıklaması içeren bir önizleme kartı döndürür:

{
 "action": {
  "linkPreview": {
   "title": "Smart chip title",
   "linkPreviewTitle": "Link preview title",
   "previewCard": {
    "header": {
     "title": "Preview card header",
    },
    "sections": [
     {
      "widgets": [
       {
        "textParagraph": {
         "text": "Description of the link."
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 }
}

Örnek, aşağıdaki bağlantı önizlemesini döndürür:

Örnek bağlantı önizlemesi

Alanlar
previewCard

Card

Üçüncü taraf hizmetlerinden alınan bir bağlantıyla ilgili bilgileri gösteren kart.

title

string

Bağlantı önizlemesinin akıllı çipinde gösterilen başlık. Ayarlanmadan bırakılırsa akıllı çip, preview_card öğesinin üstbilgisini gösterir.

linkPreviewTitle

string

Bağlantı önizlemesinde gösterilen başlık. Ayarlanmadan bırakılırsa bağlantı önizlemesi, preview_card öğesinin üstbilgisini görüntüler.

MaterialIcon

2.500'den fazla seçenek içeren Google Materyal Simgesi.

Örneğin, özelleştirilmiş bir ağırlık ve dereceyle birlikte bir onay kutusu simgesi görüntülemek için aşağıdakileri yazın:

{
 "name": "check_box",
 "fill": true,
 "weight": 300,
 "grade": -25
}

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

Alanlar
name

string

Google Materyal Simgesi'nde tanımlanan simge adı, örneğin check_box. Geçersiz adlar belirtilmez ve boş dizeyle değiştirilir ve simgenin oluşturulamamasıyla sonuçlanır.

fill

bool

Simgenin doldurulmuş olarak oluşturulup oluşturulmayacağı. Varsayılan değer, false (yanlış) değeridir.

Farklı simge ayarlarını önizlemek için Google Yazı Tipi Simgeleri'ne gidin ve Özelleştir bölümünden ayarları düzenleyin.

weight

int32

Simgenin fırça kalınlığı. {100, 200, 300, 400, 500, 600, 700} arasından seçim yapın. Yoksa varsayılan değer 400'dür. Başka bir değer belirtilirse varsayılan değer kullanılır.

Farklı simge ayarlarını önizlemek için Google Yazı Tipi Simgeleri'ne gidin ve Özelleştir bölümünden ayarları düzenleyin.

grade

int32

Ağırlık ve derece bir simgenin kalınlığını etkiler. Notta yapılan düzenlemeler, ağırlıkta yapılan ayarlamalardan daha ayrıntılıdır ve simgenin boyutu üzerinde küçük bir etkisi vardır. {-25, 0, 200} arasından seçim yapın. Yoksa varsayılan değer 0'dır. Başka bir değer belirtilirse varsayılan değer kullanılır.

Farklı simge ayarlarını önizlemek için Google Yazı Tipi Simgeleri'ne gidin ve Özelleştir bölümünden ayarları düzenleyin.

Kart yığınını etkileyen kart işlemi.

Örneğin:

1) Yığına yeni bir kart ekleyin (ileri gidin). Chat uygulamaları için yalnızca uygulama ana sayfasında kullanılabilir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

 navigations : {
  pushCard : CARD
 }

2) Yığının üzerindeki kartı güncelleyin (yerde güncelleme).

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

 navigations : {
  popCard : true,
 }, {
  pushCard : CARD
 }

3) Güncellemeden bir adım geri gidin.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

 navigations : {
  popCard : true,
 }

4) Birden fazla adım geri gidin ve ilgili kartı güncelleyin.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

 navigations : {
  popCard : true,
 }, ... {
  pushCard : CARD
 }

5) Tanımlanmış bir CARD_NAME öğesine birden fazla adım geri gidin.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

 navigations : {
  popToCardName : CARD_NAME,
 }, {
  pushCard : CARD
 }

6) Köke geri dönün ve ilgili kartı güncelleyin.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

 navigations : {
  popToRoot : true
 }, {
  pushCard : CARD
 }

7) Belirtilen kartı açın ve o kartı da açın.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

navigations : { popToCardName : CARD_NAME }, { popCard : true, }

8) En üstteki kartı yeni bir kartla değiştirin. Chat uygulamaları için yalnızca uygulama ana sayfasında kullanılabilir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

 navigations : {
  updateCard : CARD
 }
Alanlar

Birleştirme alanı navigate_action.

navigate_action şunlardan yalnızca biri olabilir:

popToRoot

bool

Kart yığını, kök kart dışındaki tüm kartları çıkarır.

pop

bool

Kart yığınında bir kart kapalı çıkar.

popToCard

string

Kart yığını, belirtilen kart adına sahip tüm kartları belirtilen kartın üzerinde açar.

pushCard

Card

Kart yığını, kart yığınına bir kart iter.

updateCard

Card

Kart yığını, en üstteki kartı yeni bir kartla günceller ve doldurulmuş form alanları değerlerini korur. Eşdeğer olmayan bir alanda değer atlanır.

endNavigation

EndNavigation

İletişim kutusu akışı sonu gezinme işlemi. Daha fazla bilgi için Uygulama ana kartı mesajlarına ilişkin iletişim kutusunu yanıtlama konusuna bakın.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

Bildirim

Barındırıcı uygulamasında bildirim gösteren kart işlemi.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Alanlar
text

string

Bildirimde görüntülenecek düz metin, HTML etiketleri olmadan.

OnClick

Kullanıcılar karttaki düğme gibi etkileşimli bir öğeyi tıkladığında nasıl yanıt verileceğini temsil eder.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar

Birleştirme alanı data.

data şunlardan yalnızca biri olabilir:

action

Action

Belirtilirse bu onClick tarafından bir işlem tetiklenir.

openDynamicLinkAction

Action

Bir eklenti, işlemin bir bağlantıyı açması gerektiğinde bu işlemi tetikler. Bu, yukarıdaki open_link öğesinden farklıdır. Bağlantıyı almak için sunucuyla görüşmesi gerekir. Dolayısıyla, açık bağlantı işlemi yanıtı geri gelmeden önce web istemcisinin yapması gereken bazı hazırlık çalışmaları gerekir.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

card

Card

Belirtilmişse, tıklandığında kart yığınına yeni bir kart aktarılır.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

OnClose

OnClick işlemiyle açılan bir bağlantı kapatıldığında istemcinin ne yaptığı.

Uygulama, müşteri platformunun özelliklerine bağlıdır. Örneğin, bir web tarayıcısı OnClose işleyicisiyle pop-up pencerede bir bağlantı açabilir.

Hem OnOpen hem de OnClose işleyicileri ayarlanmışsa ve istemci platformu her iki değeri de desteklemiyorsa OnClose öncelikli olur.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Sıralamalar
NOTHING Varsayılan değer. Kart yeniden yüklenmez. Hiçbir şey olmaz.
RELOAD

Alt pencere kapatıldıktan sonra kartı yeniden yükler.

OpenAs.OVERLAY ile birlikte kullanılırsa alt pencere kalıcı bir iletişim kutusu olarak çalışır ve alt pencere kapanana kadar üst kart engellenir.

OpenAs

OnClick işlemi bir bağlantıyı açtığında, istemci bunu tam boyutlu bir pencere (istemci tarafından kullanılan çerçeveyse) veya yer paylaşımı (pop-up gibi) olarak açabilir. Uygulama, istemci platformunun özelliklerine bağlıdır ve istemci tarafından desteklenmiyorsa seçilen değer yoksayılabilir. FULL_SIZE tüm istemciler tarafından desteklenir.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Sıralamalar
FULL_SIZE Bağlantı, tam boyutlu bir pencere olarak açılır (istemci tarafından kullanılan çerçeveyse).
OVERLAY Bağlantı, pop-up gibi bir yer paylaşımı olarak açılır.

RenderActions

Bir karta bir işlem yapmasını söyleyen veya eklentinin ana makine uygulamasına ya da Chat uygulamasına, uygulamaya özel bir işlem yapmasını söyleyen bir dizi oluşturma talimatı.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
action

Action

hostAppAction

HostAppActionMarkup

Bağımsız barındırma uygulamaları tarafından gerçekleştirilen işlemler.

schema

string

Bu, söz dizimi kontrolü için işaretlemede bulunabilecek işlemsiz bir şema alanıdır.

İşlem

Alanlar
navigations[]

Navigation

Görüntülenen kartları aktarın, açın veya güncelleyin.

notification

Notification

Son kullanıcıya bildirim gösterin.

linkPreview

LinkPreview

Son kullanıcıya bağlantı önizlemesi gösterin.

SelectionInput

Kullanıcıların seçebileceği bir veya daha fazla kullanıcı arayüzü öğesi oluşturan bir widget. Örneğin, bir açılır menü veya onay kutuları. Tahmin edilen veya numaralandırılabilir verileri toplamak için bu widget'ı kullanabilirsiniz. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Seçilebilir kullanıcı arayüzü öğeleri ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Chat uygulamaları, kullanıcıların seçtiği veya girdiği öğelerin değerini işleyebilir. Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için Form verilerini alma başlıklı makaleyi inceleyin.

Kullanıcılardan tanımlanmamış veya soyut veriler toplamak için TextInput widget'ını kullanın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
name

string

Bir form giriş etkinliğindeki seçim girişini tanımlayan ad.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için Form verilerini alma başlıklı makaleyi inceleyin.

label

string

Kullanıcı arayüzünde seçim giriş alanının üstünde görünen metin.

Kullanıcının, uygulamanızın ihtiyacı olan bilgileri girmesine yardımcı olacak bir metin belirtin. Örneğin, kullanıcılar bir açılır menüden iş biletinin aciliyetini seçiyorsa bu etiket "Aciliyet" veya "Aciliyet seçin" olabilir.

type

SelectionType

Bir SelectionInput widget'ında kullanıcılara gösterilen öğelerin türü. Seçim türleri farklı etkileşim türlerini destekler. Örneğin, kullanıcılar bir veya daha fazla onay kutusunu işaretleyebilir, ancak bir açılır menüden yalnızca bir değer seçebilirler.

items[]

SelectionItem

Seçilebilir öğeler dizisi. Örneğin, bir dizi radyo düğmesi veya onay kutusu. 100 adede kadar öğeyi destekler.

onChangeAction

Action

Belirtilirse form, seçim değiştiğinde gönderilir. Belirtilmezse formu gönderen ayrı bir düğme belirtmeniz gerekir.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için Form verilerini alma başlıklı makaleyi inceleyin.

multiSelectMaxSelectedItems

int32

Çoklu seçim menüleri için, bir kullanıcının seçebileceği maksimum öğe sayısı. Minimum değer 1 öğedir. Bir değer belirtilmezse varsayılan olarak 3 öğe kullanılır.

multiSelectMinQueryLength

int32

Çoklu seçim menülerinde, kullanıcının uygulama sorgusundan önce girdiği metin karakteri sayısı otomatik olarak tamamlanır ve menüde önerilen öğeleri gösterir.

Belirtilmemesi halinde varsayılan olarak statik veri kaynakları için 0 karakter, harici veri kaynakları içinse 3 karakter varsayılan olur.

Birleştirme alanı multi_select_data_source. Çoklu seçim menüsü için seçim öğelerini dolduran veri kaynağı.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz. multi_select_data_source şunlardan yalnızca biri olabilir:

externalDataSource

Action

İlişkisel veri tabanı gibi harici bir veri kaynağı.

platformDataSource

PlatformDataSource

Google Workspace'ten bir veri kaynağı.

PlatformDataSource

Çoklu seçim menüsü kullanan SelectionInput widget'ı için Google Workspace'ten bir veri kaynağı. Çoklu seçim menüsündeki öğeleri doldurmak için kullanılır.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

Alanlar
Birleştirme alanı data_source. Veri kaynağı. data_source şunlardan yalnızca biri olabilir:
commonDataSource

CommonDataSource

Tüm Google Workspace uygulamaları (ör. bir Google Workspace kuruluşundaki kullanıcılar) tarafından paylaşılan veri kaynağı.

hostAppDataSource

HostAppDataSourceMarkup

Google Chat'teki alanlar gibi Google Workspace ana makine uygulamalarına özgü veri kaynağı.

CommonDataSource

Tüm Google Workspace uygulamaları tarafından paylaşılan bir veri kaynağı.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

Sıralamalar
UNKNOWN Varsayılan değer. Kullanmayın.
USER Google Workspace kullanıcıları. Kullanıcı, yalnızca Google Workspace kuruluşundan kullanıcıları görüntüleyebilir ve seçebilir.

SelectionItem

Kullanıcıların onay kutusu veya anahtar gibi bir seçim girişinde seçebileceği bir öğe.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
text

string

Öğeyi tanımlayan veya kullanıcılara açıklayan metin.

value

string

Bu öğeyle ilişkilendirilen değer. İstemci bunu bir form girişi değeri olarak kullanmalıdır.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için Form verilerini alma başlıklı makaleyi inceleyin.

selected

bool

Öğenin varsayılan olarak seçili olup olmadığı. Seçim girişi yalnızca bir değer kabul ediyorsa (radyo düğmeleri veya açılır menü gibi) bu alanı yalnızca bir öğe için ayarlayın.

startIconUri

string

Çoklu seçim menülerinde, öğenin text alanının yanında görüntülenen simgenin URL'si. PNG ve JPEG dosyalarını destekler. Bir HTTPS URL'si olmalıdır. Örneğin, https://developers.google.com/workspace/chat/images/quickstart-app-avatar.png.

bottomText

string

Çoklu seçim menüleri için, öğenin text alanının altında görüntülenen bir metin açıklaması veya etiket.

SelectionType

Kullanıcıların seçebileceği öğelerin biçimi. Farklı seçenekler farklı etkileşim türlerini destekler. Örneğin, kullanıcılar birden çok onay kutusu işaretleyebilir, ancak açılır menüden yalnızca bir öğe seçebilir.

Her seçim girişi, bir seçim türünü destekler. Örneğin, onay kutularıyla anahtarların bir arada kullanılması desteklenmez.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Sıralamalar
CHECK_BOX Bir dizi onay kutusu. Kullanıcılar bir veya daha fazla onay kutusunu işaretleyebilir.
RADIO_BUTTON Bir dizi radyo düğmesi. Kullanıcılar bir radyo düğmesi seçebilir.
SWITCH Bir anahtar grubu. Kullanıcılar bir veya daha fazla anahtarı açabilir.
DROPDOWN Açılır menü. Kullanıcılar menüden bir öğe seçebilir.
MULTI_SELECT

Statik veya dinamik veriler için çoklu seçim menüsü. Kullanıcılar, menü çubuğundan bir veya daha fazla öğe seçer. Kullanıcılar, dinamik verileri doldurmak için değer de girebilir. Örneğin, kullanıcılar bir Google Chat alanının adını yazmaya başlayabilir ve widget otomatik olarak alan önerisinde bulunur.

Çoklu seçim menüsündeki öğeleri doldurmak için aşağıdaki veri kaynağı türlerinden birini kullanabilirsiniz:

 • Statik veriler: Öğeler widget'ta SelectionItem nesneleri olarak belirtilir. En fazla 100 öğe.
 • Google Workspace verileri: Öğeler, Google Workspace kullanıcıları veya Google Chat alanları gibi Google Workspace verileri kullanılarak doldurulur.
 • Harici veriler: Öğeler Google Workspace dışındaki harici bir veri kaynağından doldurulur.

Çoklu seçim menülerinin nasıl uygulanacağına ilişkin örnekler için Çoklu seçim menüsü ekleme bölümüne bakın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir. Google Workspace Eklentileri için çoklu seçim özelliği, Geliştirici Önizlemesi aşamasındadır.

SubmitFormResponse

Kartın gerçekleştirmesi gereken işlemleri ve/veya eklenti barındırma uygulamasının gerçekleştirmesi gereken işlemleri içeren ve kart durumunun değişip değişmediğini içeren otomatik tamamlama kapsayıcısını alma dışındaki bir form gönderme yanıtı.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz. Örneğin:

{
 "renderActions": {
  "action": {
   "notification": {
    "text": "Email address is added: salam.heba@example.com"
   }
  },
  "hostAppAction": {
   "gmailAction": {
    "openCreatedDraftAction": {
     "draftId": "msg-a:r-79766936926021702",
     "threadServerPermId": "thread-f:15700999851086004"
    }
   }
  }
 }
}
Alanlar
renderActions

RenderActions

Karta bir işlem yapmasını söyleyen ve/veya eklenti ana makine uygulamasına uygulamaya özel bir işlem yapmasını söyleyen bir dizi oluşturma talimatı.

stateChanged

bool

Kartların durumunun değişip değişmediği ve mevcut kartlardaki verilerin eski olup olmadığı.

schema

string

Bu, söz dizimi kontrolü için işaretlemede bulunabilecek, işlemsiz bir şema alanıdır.

Öneriler

Kullanıcıların girebileceği önerilen değerler. Bu değerler, kullanıcılar metin giriş alanının içini tıkladığında görünür. Kullanıcılar yazarken, önerilen değerler kullanıcıların yazdıklarıyla eşleşecek şekilde dinamik olarak filtrelenir.

Örneğin, programlama dili için bir metin giriş alanında Java, JavaScript, Python ve C++ önerilebilir. Kullanıcılar Jav yazmaya başladığında, öneri listesinde Java ve JavaScript gösterilir.

Önerilen değerler, kullanıcıların uygulamanızın anlayabileceği değerler girmelerine yardımcı olur. JavaScript'ten bahsederken bazı kullanıcılar javascript, diğerleri java script girebilir. JavaScript önermek, kullanıcıların uygulamanızla etkileşimde bulunma şeklini standartlaştırabilir.

Bu parametre belirtildiğinde TextInput.type, MULTIPLE_LINE olarak ayarlanmış olsa bile her zaman SINGLE_LINE olur.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
items[]

SuggestionItem

Metin giriş alanlarında otomatik tamamlama önerileri için kullanılan önerilerin listesi.

SuggestionItem

Kullanıcıların metin giriş alanına girebileceği önerilen bir değer.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar

Birleştirme alanı content.

content şunlardan yalnızca biri olabilir:

text

string

Bir metin giriş alanı için önerilen girişin değeri. Bu, kullanıcıların kendi girişleriyle eşdeğerdir.

TextInput

Kullanıcıların metin girebileceği bir alan. Önerileri ve değişiklik yapılan işlemleri destekler. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Kullanıcının metin girebileceği bir alan ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Chat uygulamaları, form girişi etkinlikleri sırasında girilen metnin değerini alır ve işleyebilir. Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için Form verilerini alma başlıklı makaleyi inceleyin.

Kullanıcılardan tanımlanmamış veya soyut veriler toplamanız gerektiğinde metin girişi kullanın. Kullanıcılardan tanımlanmış veya numaralanmış verileri toplamak için SelectionInput widget'ını kullanın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
name

string

Bir form girişi etkinliğinde metin girişinin tanımlandığı ad.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için Form verilerini alma başlıklı makaleyi inceleyin.

label

string

Kullanıcı arayüzünde, metin giriş alanının üstünde görünen metin.

Kullanıcının, uygulamanızın ihtiyacı olan bilgileri girmesine yardımcı olacak bir metin belirtin. Örneğin, birinin adını öğrenmek istiyorsanız ancak özellikle soyadına ihtiyacınız varsa name yerine surname yazın.

hintText belirtilmediyse gereklidir. Aksi takdirde, isteğe bağlıdır.

hintText

string

Metin giriş alanının altında görünen ve kullanıcıların belirli bir değer girmelerini isteyerek kullanıcılara yardımcı olması amaçlanan metin. Bu metin her zaman görünür.

label belirtilmediyse gereklidir. Aksi takdirde, isteğe bağlıdır.

value

string

Bir kullanıcı tarafından girilen ve form girişi etkinliğinin bir parçası olarak döndürülen değer.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için Form verilerini alma başlıklı makaleyi inceleyin.

type

Type

Bir metin giriş alanının kullanıcı arayüzünde nasıl göründüğü. Örneğin, alanın tek mi yoksa çok satırlı mı olduğu.

onChangeAction

Action

Metin giriş alanında bir değişiklik olduğunda yapılması gerekenler. Örneğin, bir kullanıcının alana eklemesi veya metin silmesi.

Yapılması gereken işlemlere örnek olarak özel işlev çalıştırma veya Google Chat'te iletişim kutusu açma verilebilir.

initialSuggestions

Suggestions

Kullanıcıların girebileceği önerilen değerler. Bu değerler, kullanıcılar metin giriş alanının içini tıkladığında görünür. Kullanıcılar yazarken, önerilen değerler kullanıcıların yazdıklarıyla eşleşecek şekilde dinamik olarak filtrelenir.

Örneğin, programlama dili için bir metin giriş alanı; Java, JavaScript, Python ve C++ önerebilir. Kullanıcılar Jav yazmaya başladığında, öneri listesinde yalnızca Java ve JavaScript gösterilir.

Önerilen değerler, kullanıcıların uygulamanızın anlayabileceği değerler girmelerine yardımcı olur. JavaScript'ten bahsederken bazı kullanıcılar javascript, diğerleri java script girebilir. JavaScript önermek, kullanıcıların uygulamanızla etkileşimde bulunma şeklini standartlaştırabilir.

Bu parametre belirtildiğinde TextInput.type, MULTIPLE_LINE olarak ayarlanmış olsa bile her zaman SINGLE_LINE olur.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

autoCompleteAction

Action

İsteğe bağlı. Metin giriş alanı, etkileşimde bulunan kullanıcılara öneriler sağladığında hangi işlemin yapılacağını belirtin.

Belirtilmemesi halinde öneriler initialSuggestions tarafından ayarlanır ve istemci tarafından işlenir.

Belirtilirse uygulama, burada belirtilen işlemi (ör. özel bir işlev çalıştırmak) gerçekleştirir.

Google Workspace Eklentileri ile kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

placeholderText

string

Alan boş olduğunda metin giriş alanında görünen metin. Kullanıcılardan değer girmelerini istemek için bu metni kullanın. Örneğin, Enter a number from 0 to 100.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

Tür

Bir metin giriş alanının kullanıcı arayüzünde nasıl göründüğü. Örneğin, tek satırlı veya çok satırlı bir giriş olabilir. initialSuggestions belirtilirse type, MULTIPLE_LINE olarak ayarlanmış olsa bile her zaman SINGLE_LINE olur.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Sıralamalar
SINGLE_LINE Metin giriş alanının sabit yüksekliği bir satırdır.
MULTIPLE_LINE Metin giriş alanının sabit yüksekliği birden çok satır olmalıdır.

TextParagraph

Biçimlendirmeyi destekleyen bir metin paragrafı. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Biçimlendirilmiş metinden bir paragraf ekleme başlıklı makaleyi inceleyin. Metin biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Google Chat uygulamalarında metni biçimlendirme ve Google Workspace Eklentilerinde metni biçimlendirme başlıklı makaleleri inceleyin.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Alanlar
text

string

Widget'ta gösterilen metin.

Widget

Her kart, widget'lardan oluşur.

Widget; metin, resim, düğme ve diğer nesne türlerinden birini temsil edebilen bileşik bir nesnedir.

Alanlar
horizontalAlignment

HorizontalAlignment

Widget'ların bir sütunun soluna, sağına veya ortasına hizalanıp hizalanmayacağını belirtir.

Birleştirme alanı data. Bir widget'ta aşağıdakilerden yalnızca biri olabilir. Daha fazla öğe görüntülemek için birden çok widget alanı kullanabilirsiniz. data şunlardan yalnızca biri olabilir:
textParagraph

TextParagraph

Bir metin paragrafı görüntüler. Basit HTML biçimindeki metinleri destekler. Metin biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Google Chat uygulamalarında metni biçimlendirme ve Google Workspace Eklentilerinde metni biçimlendirme başlıklı makaleleri inceleyin.

Örneğin, aşağıdaki JSON kalın bir metin oluşturur:

"textParagraph": {
 "text": " <b>bold text</b>"
}
image

Image

Bir resim görüntüler.

Örneğin, aşağıdaki JSON alternatif metin içeren bir resim oluşturur:

"image": {
 "imageUrl":
 "https://developers.google.com/workspace/chat/images/quickstart-app-avatar.png",
 "altText": "Chat app avatar"
}
decoratedText

DecoratedText

Süslü bir metin öğesi görüntüler.

Örneğin, aşağıdaki JSON e-posta adresini gösteren süslü bir metin widget'ı oluşturur:

"decoratedText": {
 "icon": {
  "knownIcon": "EMAIL"
 },
 "topLabel": "Email Address",
 "text": "sasha@example.com",
 "bottomLabel": "This is a new Email address!",
 "switchControl": {
  "name": "has_send_welcome_email_to_sasha",
  "selected": false,
  "controlType": "CHECKBOX"
 }
}
buttonList

ButtonList

Düğme listesi.

Örneğin, aşağıdaki JSON iki düğme oluşturur. İlki mavi bir metin düğmesi, ikincisi ise bağlantı açan bir resim düğmesidir:

"buttonList": {
 "buttons": [
  {
   "text": "Edit",
   "color": {
    "red": 0,
    "green": 0,
    "blue": 1,
    "alpha": 1
   },
   "disabled": true,
  },
  {
   "icon": {
    "knownIcon": "INVITE",
    "altText": "check calendar"
   },
   "onClick": {
    "openLink": {
     "url": "https://example.com/calendar"
    }
   }
  }
 ]
}
textInput

TextInput

Kullanıcıların yazabileceği bir metin kutusu görüntüler.

Örneğin, aşağıdaki JSON bir e-posta adresi için metin girişi oluşturur:

"textInput": {
 "name": "mailing_address",
 "label": "Mailing Address"
}

Başka bir örnek daha vermek gerekirse aşağıdaki JSON, bir programlama dili için statik öneriler içeren bir metin girişi oluşturur:

"textInput": {
 "name": "preferred_programing_language",
 "label": "Preferred Language",
 "initialSuggestions": {
  "items": [
   {
    "text": "C++"
   },
   {
    "text": "Java"
   },
   {
    "text": "JavaScript"
   },
   {
    "text": "Python"
   }
  ]
 }
}
selectionInput

SelectionInput

Kullanıcıların öğe seçebilmesini sağlayan bir seçim denetimi görüntüler. Seçim kontrolleri; onay kutuları, radyo düğmeleri, anahtarlar veya açılır menüler olabilir.

Örneğin, aşağıdaki JSON, kullanıcıların boyut seçmesine olanak tanıyan bir açılır menü oluşturur:

"selectionInput": {
 "name": "size",
 "label": "Size"
 "type": "DROPDOWN",
 "items": [
  {
   "text": "S",
   "value": "small",
   "selected": false
  },
  {
   "text": "M",
   "value": "medium",
   "selected": true
  },
  {
   "text": "L",
   "value": "large",
   "selected": false
  },
  {
   "text": "XL",
   "value": "extra_large",
   "selected": false
  }
 ]
}
dateTimePicker

DateTimePicker

Kullanıcıların tarih, saat veya tarih ve saat girmelerine olanak tanıyan bir widget görüntüler.

Örneğin, aşağıdaki JSON randevu planlamak için bir tarih saat seçici oluşturur:

"dateTimePicker": {
 "name": "appointment_time",
 "label": "Book your appointment at:",
 "type": "DATE_AND_TIME",
 "valueMsEpoch": "796435200000"
}
divider

Divider

Widget'lar arasında yatay çizgi ayırıcı görüntüler.

Örneğin, aşağıdaki JSON bir ayırıcı oluşturur:

"divider": {
}
grid

Grid

Öğe koleksiyonu içeren bir ızgara görüntüler.

Izgara, herhangi bir sayıda sütun ve öğeyi destekler. Satır sayısı, öğe sayısının üst sınırlarının sütun sayısına bölünmesiyle belirlenir. 10 öğe ve 2 sütunlu bir ızgarada 5 satır bulunur. 11 öğe ve 2 sütunlu bir ızgarada 6 satır bulunur.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Örneğin, aşağıdaki JSON tek bir öğe içeren 2 sütunlu bir ızgara oluşturur:

"grid": {
 "title": "A fine collection of items",
 "columnCount": 2,
 "borderStyle": {
  "type": "STROKE",
  "cornerRadius": 4
 },
 "items": [
  {
   "image": {
    "imageUri": "https://www.example.com/image.png",
    "cropStyle": {
     "type": "SQUARE"
    },
    "borderStyle": {
     "type": "STROKE"
    }
   },
   "title": "An item",
   "textAlignment": "CENTER"
  }
 ],
 "onClick": {
  "openLink": {
   "url": "https://www.example.com"
  }
 }
}
columns

Columns

En fazla 2 sütun gösterilir.

2'den fazla sütun eklemek veya satırları kullanmak için Grid widget'ını kullanın.

Örneğin, aşağıdaki JSON her biri metin paragrafları içeren 2 sütun oluşturur:

"columns": {
 "columnItems": [
  {
   "horizontalSizeStyle": "FILL_AVAILABLE_SPACE",
   "horizontalAlignment": "CENTER",
   "verticalAlignment": "CENTER",
   "widgets": [
    {
     "textParagraph": {
      "text": "First column text paragraph"
     }
    }
   ]
  },
  {
   "horizontalSizeStyle": "FILL_AVAILABLE_SPACE",
   "horizontalAlignment": "CENTER",
   "verticalAlignment": "CENTER",
   "widgets": [
    {
     "textParagraph": {
      "text": "Second column text paragraph"
     }
    }
   ]
  }
 ]
}

HorizontalAlignment

Widget'ların bir sütunun soluna, sağına veya ortasına hizalanıp hizalanmayacağını belirtir.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir ve Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

Sıralamalar
HORIZONTAL_ALIGNMENT_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
START Varsayılan değer. Widget'ları sütunun başlangıç konumuna hizalar. Soldan sağa düzenler için sola hizalar. Sağdan sola düzenler için sağa hizalar.
CENTER Widget'ları sütunun ortasına hizalar.
END Widget'ları sütunun son konumuna hizalar. Soldan sağa düzenler için widget'ları sağa hizalar. Sağdan sola düzenler için widget'ları sola hizalar.

ImageType

Resmi kırpmak için kullanılan şekil.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

Sıralamalar
SQUARE Varsayılan değer. Resme kare maske uygular. Örneğin, 4x3 boyutundaki bir resim 3x3 olur.
CIRCLE Resme yuvarlak maske uygular. Örneğin, 4x3 boyutundaki bir resim, çapı 3 olan bir daireye dönüşür.