@ menüsünden üçüncü taraf kaynakları oluşturun

Bu sayfada, Google Dokümanlar kullanıcılarının Google Dokümanlar'da üçüncü taraf bir hizmette destek kaydı veya proje görevi gibi kaynaklar oluşturmasına olanak tanıyan bir Google Workspace Eklentisi'nin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.

Bir Google Workspace eklentisiyle hizmetinizi Dokümanlar'daki @ menüsüne ekleyebilirsiniz. Eklenti, kullanıcıların Dokümanlar'daki bir form iletişim kutusu aracılığıyla hizmetinizde kaynak oluşturmasına olanak tanıyan menü öğeleri ekler.

Kullanıcılar nasıl kaynak oluşturur?

Bir Google Dokümanlar dokümanının içinden hizmetinizde bir kaynak oluşturmak için kullanıcılar dokümana @ yazar ve @ menüsünden hizmetinizi seçin:

Kullanıcı bir kartı önizler

Kullanıcılar bir dokümana @ yazıp hizmetinizi seçtiğinde onlara, kaynak oluşturmak için ihtiyaç duydukları form girişlerini içeren bir kart sunarsınız. Kullanıcı kaynak oluşturma formunu gönderdikten sonra, eklentinizin kaynağı hizmetinizde oluşturması ve bu kaynağı işaret eden bir URL oluşturması gerekir.

Eklenti, oluşturulan kaynak için dokümana bir çip ekler. Kullanıcılar işaretçiyi bu çipin üzerine getirdiğinde, eklentinin ilişkili bağlantı önizleme tetikleyicisini çağırır. Eklentinizin, bağlantı önizleme tetikleyicileriniz tarafından desteklenen bağlantı kalıplarına sahip ekleme çiplerinden emin olun.

Ön koşullar

Apps Komut Dosyası

 • Kullanıcıların oluşturduğu kaynakların bağlantı kalıpları için bağlantı önizlemelerini destekleyen bir Google Workspace eklentisi. Bağlantı önizlemelerini içeren bir eklenti oluşturmak için Bağlantıları akıllı çiplerle önizleme bölümüne bakın.

Node.js

 • Kullanıcıların oluşturduğu kaynakların bağlantı kalıpları için bağlantı önizlemelerini destekleyen bir Google Workspace eklentisi. Bağlantı önizlemelerini içeren bir eklenti oluşturmak için Bağlantıları akıllı çiplerle önizleme bölümüne bakın.
olarak çalışacak şekilde yazılmıştır

Python

 • Kullanıcıların oluşturduğu kaynakların bağlantı kalıpları için bağlantı önizlemelerini destekleyen bir Google Workspace eklentisi. Bağlantı önizlemelerini içeren bir eklenti oluşturmak için Bağlantıları akıllı çiplerle önizleme bölümüne bakın.

Java

 • Kullanıcıların oluşturduğu kaynakların bağlantı kalıpları için bağlantı önizlemelerini destekleyen bir Google Workspace eklentisi. Bağlantı önizlemelerini içeren bir eklenti oluşturmak için Bağlantıları akıllı çiplerle önizleme bölümüne bakın.

Eklentiniz için kaynak oluşturma ayarlarını yapma

Bu bölümde, eklentiniz için kaynak oluşturmayı nasıl ayarlayacağınız açıklanmaktadır. Bu işlem aşağıdaki adımları içerir:

 1. Eklentinizin dağıtım kaynağında veya manifest dosyasında kaynak oluşturmayı yapılandırın.
 2. Kullanıcıların hizmetinizde kaynak oluşturmak için ihtiyaç duyduğu form kartlarını oluşturun.
 3. Form gönderimlerini işleyerek kullanıcılar formu gönderdiğinde kaynağı oluşturan işlevin çalışmasını sağlayın.

Kaynak oluşturmayı yapılandırma

Kaynak oluşturmayı yapılandırmak için eklentinizin dağıtım kaynağında veya manifest dosyasında aşağıdaki bölümleri ve alanları belirtin:

 1. docs alanındaki addOns bölümünde, runFunction içeren createActionTriggers tetikleyicisini uygulayın. (Bu işlevi şu Form kartlarını oluşturma bölümünde tanımlarsınız.)

  createActionTriggers tetikleyicisinde hangi alanları belirtebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için Apps Komut Dosyası manifest dosyaları veya diğer çalışma zamanları için dağıtım kaynaklarına yönelik referans belgelerine bakın.

 2. Kullanıcıların eklentiyi kaynak oluşturmak üzere yetkilendirebilmesi için oauthScopes alanına https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkcreate kapsamını ekleyin. Bu kapsam, eklentinin kullanıcıların kaynak oluşturma formuna gönderdiği bilgileri okumasına ve bu bilgilere dayanarak dokümana bir akıllı çip eklemesine olanak tanır.

Örnek olarak, aşağıdaki destek kaydı hizmeti için kaynak oluşturmayı yapılandıran bir dağıtım kaynağının addons bölümüne bakın:

{
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview",
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkcreate"
 ],
 "addOns": {
  "docs": {
   "linkPreviewTriggers": [
    ...
   ],
   "createActionTriggers": [
    {
     "id": "createCase",
     "labelText": "Create support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Crear caso de soporte"
     },
     "runFunction": "createCaseInputCard",
     "logoUrl": "https://www.example.com/images/case.png"
    }
   ]
  }
 }
}

Örnekte, Google Workspace Eklentisi, kullanıcıların destek kayıtları oluşturmasına olanak tanıyor. Her createActionTriggers tetikleyicisi aşağıdaki alanlara sahip olmalıdır:

 • Benzersiz bir kimlik
 • Dokümanlar @ menüsünde görüntülenen bir metin etiketi
 • @ menüsündeki etiket metninin yanında görünen bir simgeye işaret eden logo URL'si
 • Bir Apps Komut Dosyası işlevine veya test kartı döndüren bir HTTP uç noktasına

Form kartlarını oluşturma

Hizmetinizde Dokümanlar @ menüsünden kaynak oluşturmak için createActionTriggers nesnesinde belirttiğiniz tüm işlevleri uygulamanız gerekir.

Bir kullanıcı menü öğelerinizden biriyle etkileşime geçtiğinde ilgili createActionTriggers tetikleyicisi etkinleşir ve geri çağırma işlevi, kaynağı oluşturmak için form girişlerini içeren bir kart sunar.

Desteklenen öğeler ve işlemler

Kart arayüzünü oluşturmak için, kullanıcıların kaynağı oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bilgileri ve girişleri göstermek üzere widget'lar kullanırsınız. Çoğu Google Workspace Eklentisi widget'ı ve işlemi, aşağıdaki istisnalarla desteklenir:

 • Kart altbilgileri desteklenmez.
 • Bildirimler desteklenmez.
 • Gezinmeler için yalnızca updateCard gezinmesi desteklenir.

Form girişleri içeren kart örneği

Aşağıdaki örnekte, kullanıcı @ menüsünden Destek kaydı oluştur'u seçtiğinde bir kart görüntüleyen Apps Komut Dosyası geri çağırma işlevi gösterilmektedir:

Apps Komut Dosyası

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Produces a support case creation form card.
 * 
 * @param {!Object} event The event object.
 * @param {!Object=} errors An optional map of per-field error messages.
 * @param {boolean} isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return {!Card|!ActionResponse} The resulting card or action response.
 */
function createCaseInputCard(event, errors, isUpdate) {

 const cardHeader = CardService.newCardHeader()
  .setTitle('Create a support case')

 const cardSectionTextInput1 = CardService.newTextInput()
  .setFieldName('name')
  .setTitle('Name')
  .setMultiline(false);

 const cardSectionTextInput2 = CardService.newTextInput()
  .setFieldName('description')
  .setTitle('Description')
  .setMultiline(true);

 const cardSectionSelectionInput1 = CardService.newSelectionInput()
  .setFieldName('priority')
  .setTitle('Priority')
  .setType(CardService.SelectionInputType.DROPDOWN)
  .addItem('P0', 'P0', false)
  .addItem('P1', 'P1', false)
  .addItem('P2', 'P2', false)
  .addItem('P3', 'P3', false);

 const cardSectionSelectionInput2 = CardService.newSelectionInput()
  .setFieldName('impact')
  .setTitle('Impact')
  .setType(CardService.SelectionInputType.CHECK_BOX)
  .addItem('Blocks a critical customer operation', 'Blocks a critical customer operation', false);

 const cardSectionButtonListButtonAction = CardService.newAction()
  .setPersistValues(true)
  .setFunctionName('submitCaseCreationForm')
  .setParameters({});

 const cardSectionButtonListButton = CardService.newTextButton()
  .setText('Create')
  .setTextButtonStyle(CardService.TextButtonStyle.TEXT)
  .setOnClickAction(cardSectionButtonListButtonAction);

 const cardSectionButtonList = CardService.newButtonSet()
  .addButton(cardSectionButtonListButton);

 // Builds the form inputs with error texts for invalid values.
 const cardSection = CardService.newCardSection();
 if (errors?.name) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.name));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionTextInput1);
 if (errors?.description) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.description));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionTextInput2);
 if (errors?.priority) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.priority));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionSelectionInput1);
 if (errors?.impact) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.impact));
 }

 cardSection.addWidget(cardSectionSelectionInput2);
 cardSection.addWidget(cardSectionButtonList);

 const card = CardService.newCardBuilder()
  .setHeader(cardHeader)
  .addSection(cardSection)
  .build();

 if (isUpdate) {
  return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setNavigation(CardService.newNavigation().updateCard(card))
   .build();
 } else {
  return card;
 }
}

Node.js

Node/3p-resources/index.js
/**
 * Produces a support case creation form card.
 * 
 * @param {!Object} event The event object.
 * @param {!Object=} errors An optional map of per-field error messages.
 * @param {boolean} isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return {!Card|!ActionResponse} The resulting card or action response.
 */
function createCaseInputCard(event, errors, isUpdate) {

 const cardHeader1 = {
  title: "Create a support case"
 };

 const cardSection1TextInput1 = {
  textInput: {
   name: "name",
   label: "Name"
  }
 };

 const cardSection1TextInput2 = {
  textInput: {
   name: "description",
   label: "Description",
   type: "MULTIPLE_LINE"
  }
 };

 const cardSection1SelectionInput1 = {
  selectionInput: {
   name: "priority",
   label: "Priority",
   type: "DROPDOWN",
   items: [{
    text: "P0",
    value: "P0"
   }, {
    text: "P1",
    value: "P1"
   }, {
    text: "P2",
    value: "P2"
   }, {
    text: "P3",
    value: "P3"
   }]
  }
 };

 const cardSection1SelectionInput2 = {
  selectionInput: {
   name: "impact",
   label: "Impact",
   items: [{
    text: "Blocks a critical customer operation",
    value: "Blocks a critical customer operation"
   }]
  }
 };

 const cardSection1ButtonList1Button1Action1 = {
  function: process.env.URL,
  parameters: [
   {
    key: "submitCaseCreationForm",
    value: true
   }
  ],
  persistValues: true
 };

 const cardSection1ButtonList1Button1 = {
  text: "Create",
  onClick: {
   action: cardSection1ButtonList1Button1Action1
  }
 };

 const cardSection1ButtonList1 = {
  buttonList: {
   buttons: [cardSection1ButtonList1Button1]
  }
 };

 // Builds the creation form and adds error text for invalid inputs.
 const cardSection1 = [];
 if (errors?.name) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.name));
 }
 cardSection1.push(cardSection1TextInput1);
 if (errors?.description) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.description));
 }
 cardSection1.push(cardSection1TextInput2);
 if (errors?.priority) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.priority));
 }
 cardSection1.push(cardSection1SelectionInput1);
 if (errors?.impact) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.impact));
 }

 cardSection1.push(cardSection1SelectionInput2);
 cardSection1.push(cardSection1ButtonList1);

 const card = {
  header: cardHeader1,
  sections: [{
   widgets: cardSection1
  }]
 };

 if (isUpdate) {
  return {
   renderActions: {
    action: {
     navigations: [{
      updateCard: card
     }]
    }
   }
  };
 } else {
  return {
   action: {
    navigations: [{
     pushCard: card
    }]
   }
  };
 }
}

Python

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py

def create_case_input_card(event, errors = {}, isUpdate = False):
  """Produces a support case creation form card.
  Args:
   event: The event object.
   errors: An optional dict of per-field error messages.
   isUpdate: Whether to return the form as an update card navigation.
  Returns:
   The resulting card or action response.
  """
  card_header1 = {
    "title": "Create a support case"
  }

  card_section1_text_input1 = {
    "textInput": {
      "name": "name",
      "label": "Name"
    }
  }

  card_section1_text_input2 = {
    "textInput": {
      "name": "description",
      "label": "Description",
      "type": "MULTIPLE_LINE"
    }
  }

  card_section1_selection_input1 = {
    "selectionInput": {
      "name": "priority",
      "label": "Priority",
      "type": "DROPDOWN",
      "items": [{
        "text": "P0",
        "value": "P0"
      }, {
        "text": "P1",
        "value": "P1"
      }, {
        "text": "P2",
        "value": "P2"
      }, {
        "text": "P3",
        "value": "P3"
      }]
    }
  }

  card_section1_selection_input2 = {
    "selectionInput": {
      "name": "impact",
      "label": "Impact",
      "items": [{
        "text": "Blocks a critical customer operation",
        "value": "Blocks a critical customer operation"
      }]
    }
  }

  card_section1_button_list1_button1_action1 = {
    "function": os.environ["URL"],
    "parameters": [
    {
      "key": "submitCaseCreationForm",
      "value": True
    }
    ],
    "persistValues": True
  }

  card_section1_button_list1_button1 = {
    "text": "Create",
    "onClick": {
      "action": card_section1_button_list1_button1_action1
    }
  }

  card_section1_button_list1 = {
    "buttonList": {
      "buttons": [card_section1_button_list1_button1]
    }
  }

  # Builds the creation form and adds error text for invalid inputs.
  card_section1 = []
  if "name" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["name"]))
  card_section1.append(card_section1_text_input1)
  if "description" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["description"]))
  card_section1.append(card_section1_text_input2)
  if "priority" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["priority"]))
  card_section1.append(card_section1_selection_input1)
  if "impact" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["impact"]))

  card_section1.append(card_section1_selection_input2)
  card_section1.append(card_section1_button_list1)

  card = {
    "header": card_header1,
    "sections": [{
      "widgets": card_section1
    }]
  }

  if isUpdate:
    return {
      "renderActions": {
        "action": {
            "navigations": [{
            "updateCard": card
          }]
        }
      }
    }
  else:
    return {
      "action": {
        "navigations": [{
          "pushCard": card
        }]
      }
    }

Java

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Produces a support case creation form.
 * 
 * @param event The event object.
 * @param errors A map of per-field error messages.
 * @param isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return The resulting card or action response.
 */
JsonObject createCaseInputCard(JsonObject event, Map<String, String> errors, boolean isUpdate) {
 JsonObject cardHeader = new JsonObject();
 cardHeader.add("title", new JsonPrimitive("Create a support case"));

 JsonObject cardSectionTextInput1 = new JsonObject();
 cardSectionTextInput1.add("name", new JsonPrimitive("name"));
 cardSectionTextInput1.add("label", new JsonPrimitive("Name"));

 JsonObject cardSectionTextInput1Widget = new JsonObject();
 cardSectionTextInput1Widget.add("textInput", cardSectionTextInput1);

 JsonObject cardSectionTextInput2 = new JsonObject();
 cardSectionTextInput2.add("name", new JsonPrimitive("description"));
 cardSectionTextInput2.add("label", new JsonPrimitive("Description"));
 cardSectionTextInput2.add("type", new JsonPrimitive("MULTIPLE_LINE"));

 JsonObject cardSectionTextInput2Widget = new JsonObject();
 cardSectionTextInput2Widget.add("textInput", cardSectionTextInput2);

 JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem1 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem1.add("text", new JsonPrimitive("P0"));
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem1.add("value", new JsonPrimitive("P0"));

 JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem2 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem2.add("text", new JsonPrimitive("P1"));
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem2.add("value", new JsonPrimitive("P1"));

 JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem3 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem3.add("text", new JsonPrimitive("P2"));
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem3.add("value", new JsonPrimitive("P2"));

 JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem4 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem4.add("text", new JsonPrimitive("P3"));
 cardSectionSelectionInput1ItemsItem4.add("value", new JsonPrimitive("P3"));

 JsonArray cardSectionSelectionInput1Items = new JsonArray();
 cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem1);
 cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem2);
 cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem3);
 cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem4);

 JsonObject cardSectionSelectionInput1 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1.add("name", new JsonPrimitive("priority"));
 cardSectionSelectionInput1.add("label", new JsonPrimitive("Priority"));
 cardSectionSelectionInput1.add("type", new JsonPrimitive("DROPDOWN"));
 cardSectionSelectionInput1.add("items", cardSectionSelectionInput1Items);

 JsonObject cardSectionSelectionInput1Widget = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput1Widget.add("selectionInput", cardSectionSelectionInput1);

 JsonObject cardSectionSelectionInput2ItemsItem = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput2ItemsItem.add("text", new JsonPrimitive("Blocks a critical customer operation"));
 cardSectionSelectionInput2ItemsItem.add("value", new JsonPrimitive("Blocks a critical customer operation"));

 JsonArray cardSectionSelectionInput2Items = new JsonArray();
 cardSectionSelectionInput2Items.add(cardSectionSelectionInput2ItemsItem);

 JsonObject cardSectionSelectionInput2 = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput2.add("name", new JsonPrimitive("impact"));
 cardSectionSelectionInput2.add("label", new JsonPrimitive("Impact"));
 cardSectionSelectionInput2.add("items", cardSectionSelectionInput2Items);

 JsonObject cardSectionSelectionInput2Widget = new JsonObject();
 cardSectionSelectionInput2Widget.add("selectionInput", cardSectionSelectionInput2);

 JsonObject cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter = new JsonObject();
 cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter.add("key", new JsonPrimitive("submitCaseCreationForm"));
 cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter.add("value", new JsonPrimitive(true));

 JsonArray cardSectionButtonListButtonActionParameters = new JsonArray();
 cardSectionButtonListButtonActionParameters.add(cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter);

 JsonObject cardSectionButtonListButtonAction = new JsonObject();
 cardSectionButtonListButtonAction.add("function", new JsonPrimitive(System.getenv().get("URL")));
 cardSectionButtonListButtonAction.add("parameters", cardSectionButtonListButtonActionParameters);
 cardSectionButtonListButtonAction.add("persistValues", new JsonPrimitive(true));

 JsonObject cardSectionButtonListButtonOnCLick = new JsonObject();
 cardSectionButtonListButtonOnCLick.add("action", cardSectionButtonListButtonAction);

 JsonObject cardSectionButtonListButton = new JsonObject();
 cardSectionButtonListButton.add("text", new JsonPrimitive("Create"));
 cardSectionButtonListButton.add("onClick", cardSectionButtonListButtonOnCLick);

 JsonArray cardSectionButtonListButtons = new JsonArray();
 cardSectionButtonListButtons.add(cardSectionButtonListButton);

 JsonObject cardSectionButtonList = new JsonObject();
 cardSectionButtonList.add("buttons", cardSectionButtonListButtons);

 JsonObject cardSectionButtonListWidget = new JsonObject();
 cardSectionButtonListWidget.add("buttonList", cardSectionButtonList);

 // Builds the form inputs with error texts for invalid values.
 JsonArray cardSection = new JsonArray();
 if (errors.containsKey("name")) {
  cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("name").toString()));
 }
 cardSection.add(cardSectionTextInput1Widget);
 if (errors.containsKey("description")) {
  cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("description").toString()));
 }
 cardSection.add(cardSectionTextInput2Widget);
 if (errors.containsKey("priority")) {
  cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("priority").toString()));
 }
 cardSection.add(cardSectionSelectionInput1Widget);
 if (errors.containsKey("impact")) {
  cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("impact").toString()));
 }

 cardSection.add(cardSectionSelectionInput2Widget);
 cardSection.add(cardSectionButtonListWidget);

 JsonObject cardSectionWidgets = new JsonObject();
 cardSectionWidgets.add("widgets", cardSection);

 JsonArray sections = new JsonArray();
 sections.add(cardSectionWidgets);

 JsonObject card = new JsonObject();
 card.add("header", cardHeader);
 card.add("sections", sections);

 JsonObject navigation = new JsonObject();
 if (isUpdate) {
  navigation.add("updateCard", card);
 } else {
  navigation.add("pushCard", card);
 }

 JsonArray navigations = new JsonArray();
 navigations.add(navigation);

 JsonObject action = new JsonObject();
 action.add("navigations", navigations);

 JsonObject renderActions = new JsonObject();
 renderActions.add("action", action);

 if (!isUpdate) {
  return renderActions;
 }

 JsonObject update = new JsonObject();
 update.add("renderActions", renderActions);

 return update;
}

createCaseInputCard işlevi aşağıdaki kartı oluşturur:

Form girişleri olan kart

Kartta metin girişleri, bir açılır menü ve bir onay kutusu yer alır. Ayrıca, oluşturma formunun gönderimini işlemek için başka bir işlevi çalıştıranonClick işlemi içeren bir metin düğmesi de vardır.

Kullanıcı formu doldurup Oluştur'u tıkladıktan sonra eklenti, form girişlerini örneğimizde submitCaseCreationForm adlı onClick işlem işlevine gönderir. Bu noktada eklenti, girişleri doğrulayabilir ve üçüncü taraf hizmette kaynağı oluşturmak için kullanabilir.

Form gönderimlerini yönetme

Bir kullanıcı oluşturma formunu gönderdikten sonra, onClick işlemiyle ilişkilendirilen işlev çalıştırılır. İdeal bir kullanıcı deneyimi için eklentiniz hem başarılı hem de hatalı form gönderimlerini işlemelidir.

Başarılı kaynak oluşturma işlemini yönetin

Eklentinizin onClick işlevi, üçüncü taraf hizmetinizdeki kaynağı oluşturmalı ve bu kaynağı işaret eden bir URL oluşturmalıdır.

onClick işlevi, kaynağın URL'sini çip oluşturmak üzere tekrar Dokümanlar'a iletmek için renderActions.action.links içinde bir bağlantıya işaret eden tek öğeli diziye sahip bir SubmitFormResponse döndürmelidir. Bağlantı başlığı oluşturulan kaynağın başlığını temsil etmeli ve URL bu kaynağa işaret etmelidir.

Aşağıdaki örnekte, oluşturulan kaynak için bir SubmitFormResponse gösterilmektedir:

Apps Komut Dosyası

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param {string} title The title of the link to insert.
 * @param {string} url The URL of the link to insert.
 * @return {!SubmitFormResponse} The resulting submit form response.
 */
function createLinkRenderAction(title, url) {
 return {
  renderActions: {
   action: {
    links: [{
     title: title,
     url: url
    }]
   }
  }
 };
}

Node.js

Node/3p-resources/index.js
/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param {string} title The title of the link to insert.
 * @param {string} url The URL of the link to insert.
 * @return {!SubmitFormResponse} The resulting submit form response.
 */
function createLinkRenderAction(title, url) {
 return {
  renderActions: {
   action: {
    links: [{
     title: title,
     url: url
    }]
   }
  }
 };
}

Python

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py

def create_link_render_action(title, url):
  """Returns a submit form response that inserts a link into the document.
  Args:
   title: The title of the link to insert.
   url: The URL of the link to insert.
  Returns:
   The resulting submit form response.
  """
  return {
    "renderActions": {
      "action": {
        "links": [{
          "title": title,
          "url": url
        }]
      }
    }
  }

Java

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param title The title of the link to insert.
 * @param url The URL of the link to insert.
 * @return The resulting submit form response.
 */
JsonObject createLinkRenderAction(String title, String url) {
 JsonObject link = new JsonObject();
 link.add("title", new JsonPrimitive(title));
 link.add("url", new JsonPrimitive(url));

 JsonArray links = new JsonArray();
 links.add(link);

 JsonObject action = new JsonObject();
 action.add("links", links);

 JsonObject renderActions = new JsonObject();
 renderActions.add("action", action);

 JsonObject linkRenderAction = new JsonObject();
 linkRenderAction.add("renderActions", renderActions);

 return linkRenderAction;
}

SubmitFormResponse döndürüldükten sonra, kalıcı iletişim kutusu kapanır ve eklenti, dokümana bir çip ekler. Kullanıcılar işaretçiyi bu çipin üzerinde tuttuğunda, ilişkili bağlantı önizleme tetikleyicisini çağırır. Eklentinizin, bağlantı önizleme tetikleyicileriniz tarafından desteklenmeyen bağlantı kalıplarına sahip çipler eklemediğinden emin olun.

Hataları işleme

Bir kullanıcı geçersiz alanlara sahip bir form göndermeyi denerse eklenti, bağlantı içeren bir SubmitFormResponse döndürmek yerine updateCard gezinmesini kullanarak hata görüntüleyen bir oluşturma işlemi döndürmelidir. Bu, kullanıcının yaptığı yanlışı görmesine ve tekrar denemesine olanak tanır. Apps Komut Dosyası için updateCard(card) ve diğer çalışma zamanları için updateCard sayfasını inceleyin. Bildirimler ve pushCard ile gezinme desteklenmiyor.

Hata işleme örneği

Aşağıdaki örnekte, bir kullanıcı formu gönderdiğinde çağrılan kod gösterilmektedir. Girişler geçersizse kart güncellenir ve hata mesajları gösterir. Girişler geçerliyse eklenti, oluşturulan kaynağın bağlantısını içeren bir SubmitFormResponse döndürür.

Apps Komut Dosyası

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param {!Object} event The event object with form input values.
 * @return {!ActionResponse|!SubmitFormResponse} The resulting response.
 */
function submitCaseCreationForm(event) {
 const caseDetails = {
  name: event.formInput.name,
  description: event.formInput.description,
  priority: event.formInput.priority,
  impact: !!event.formInput.impact,
 };

 const errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (Object.keys(errors).length > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  const title = `Case ${caseDetails.name}`;
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  const url = 'https://example.com/support/cases/?' + generateQuery(caseDetails);
  return createLinkRenderAction(title, url);
 }
}

/**
* Build a query path with URL parameters.
*
* @param {!Map} parameters A map with the URL parameters.
* @return {!string} The resulting query path.
*/
function generateQuery(parameters) {
 return Object.entries(parameters).flatMap(([k, v]) =>
  Array.isArray(v) ? v.map(e => `${k}=${encodeURIComponent(e)}`) : `${k}=${encodeURIComponent(v)}`
 ).join("&");
}

Node.js

Node/3p-resources/index.js
/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param {!Object} event The event object with form input values.
 * @return {!ActionResponse|!SubmitFormResponse} The resulting response.
 */
function submitCaseCreationForm(event) {
 const caseDetails = {
  name: event.commonEventObject.formInputs?.name?.stringInputs?.value[0],
  description: event.commonEventObject.formInputs?.description?.stringInputs?.value[0],
  priority: event.commonEventObject.formInputs?.priority?.stringInputs?.value[0],
  impact: !!event.commonEventObject.formInputs?.impact?.stringInputs?.value[0],
 };

 const errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (Object.keys(errors).length > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  const title = `Case ${caseDetails.name}`;
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  const url = new URL('https://example.com/support/cases/');
  for (const [key, value] of Object.entries(caseDetails)) {
   url.searchParams.append(key, value);
  }
  return createLinkRenderAction(title, url.href);
 }
}

Python

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py

def submit_case_creation_form(event):
  """Submits the creation form.

  If valid, returns a render action that inserts a new link
  into the document. If invalid, returns an update card navigation that
  re-renders the creation form with error messages.
  Args:
   event: The event object with form input values.
  Returns:
   The resulting response.
  """
  formInputs = event["commonEventObject"]["formInputs"] if "formInputs" in event["commonEventObject"] else None
  case_details = {
    "name": None,
    "description": None,
    "priority": None,
    "impact": None,
  }
  if formInputs is not None:
    case_details["name"] = formInputs["name"]["stringInputs"]["value"][0] if "name" in formInputs else None
    case_details["description"] = formInputs["description"]["stringInputs"]["value"][0] if "description" in formInputs else None
    case_details["priority"] = formInputs["priority"]["stringInputs"]["value"][0] if "priority" in formInputs else None
    case_details["impact"] = formInputs["impact"]["stringInputs"]["value"][0] if "impact" in formInputs else False

  errors = validate_form_inputs(case_details)
  if len(errors) > 0:
    return create_case_input_card(event, errors, True) # Update mode
  else:
    title = f'Case {case_details["name"]}'
    # Adds the case details as parameters to the generated link URL.
    url = "https://example.com/support/cases/?" + urlencode(case_details)
    return create_link_render_action(title, url)

Java

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param event The event object with form input values.
 * @return The resulting response.
 */
JsonObject submitCaseCreationForm(JsonObject event) throws Exception {
 JsonObject formInputs = event.getAsJsonObject("commonEventObject").getAsJsonObject("formInputs");
 Map<String, String> caseDetails = new HashMap<String, String>();
 if (formInputs != null) {
  if (formInputs.has("name")) {
   caseDetails.put("name", formInputs.getAsJsonObject("name").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
  }
  if (formInputs.has("description")) {
   caseDetails.put("description", formInputs.getAsJsonObject("description").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
  }
  if (formInputs.has("priority")) {
   caseDetails.put("priority", formInputs.getAsJsonObject("priority").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
  }
  if (formInputs.has("impact")) {
   caseDetails.put("impact", formInputs.getAsJsonObject("impact").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
  }
 }

 Map<String, String> errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (errors.size() > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  String title = String.format("Case %s", caseDetails.get("name"));
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  URIBuilder uriBuilder = new URIBuilder("https://example.com/support/cases/");
  for (String caseDetailKey : caseDetails.keySet()) {
   uriBuilder.addParameter(caseDetailKey, caseDetails.get(caseDetailKey));
  }
  return createLinkRenderAction(title, uriBuilder.build().toURL().toString());
 }
}

Aşağıdaki kod örneği, form girişlerini doğrular ve geçersiz girişler için hata mesajları oluşturur:

Apps Komut Dosyası

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param {!Object} caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return {!Object} A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
function validateFormInputs(caseDetails) {
 const errors = {};
 if (!caseDetails.name) {
  errors.name = 'You must provide a name';
 }
 if (!caseDetails.description) {
  errors.description = 'You must provide a description';
 }
 if (!caseDetails.priority) {
  errors.priority = 'You must provide a priority';
 }
 if (caseDetails.impact && caseDetails.priority !== 'P0' && caseDetails.priority !== 'P1') {
  errors.impact = 'If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1';
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param {string} errorMessage A description of input value error.
 * @return {!TextParagraph} The resulting text paragraph.
 */
function createErrorTextParagraph(errorMessage) {
 return CardService.newTextParagraph()
  .setText('<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + errorMessage + '</font>');
}

Node.js

Node/3p-resources/index.js
/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param {!Object} caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return {!Object} A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
function validateFormInputs(caseDetails) {
 const errors = {};
 if (caseDetails.name === undefined) {
  errors.name = 'You must provide a name';
 }
 if (caseDetails.description === undefined) {
  errors.description = 'You must provide a description';
 }
 if (caseDetails.priority === undefined) {
  errors.priority = 'You must provide a priority';
 }
 if (caseDetails.impact && !(['P0', 'P1']).includes(caseDetails.priority)) {
  errors.impact = 'If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1';
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param {string} errorMessage A description of input value error.
 * @return {!TextParagraph} The resulting text paragraph.
 */
function createErrorTextParagraph(errorMessage) {
 return {
  textParagraph: {
   text: '<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + errorMessage + '</font>'
  }
 }
}

Python

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py

def validate_form_inputs(case_details):
  """Validates case creation form input values.
  Args:
   case_details: The values of each form input submitted by the user.
  Returns:
   A dict from field name to error message. An empty object represents a valid form submission.
  """
  errors = {}
  if case_details["name"] is None:
    errors["name"] = "You must provide a name"
  if case_details["description"] is None:
    errors["description"] = "You must provide a description"
  if case_details["priority"] is None:
    errors["priority"] = "You must provide a priority"
  if case_details["impact"] is not None and case_details["priority"] not in ['P0', 'P1']:
    errors["impact"] = "If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1"
  return errors


def create_error_text_paragraph(error_message):
  """Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
  Args:
   error_essage: A description of input value error.
  Returns:
   The resulting text paragraph.
  """
  return {
    "textParagraph": {
      "text": '<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + error_message + '</font>'
    }
  }

Java

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
Map<String, String> validateFormInputs(Map<String, String> caseDetails) {
 Map<String, String> errors = new HashMap<String, String>();
 if (!caseDetails.containsKey("name")) {
  errors.put("name", "You must provide a name");
 }
 if (!caseDetails.containsKey("description")) {
  errors.put("description", "You must provide a description");
 }
 if (!caseDetails.containsKey("priority")) {
  errors.put("priority", "You must provide a priority");
 }
 if (caseDetails.containsKey("impact") && !Arrays.asList(new String[]{"P0", "P1"}).contains(caseDetails.get("priority"))) {
  errors.put("impact", "If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1");
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param errorMessage A description of input value error.
 * @return The resulting text paragraph.
 */
JsonObject createErrorTextParagraph(String errorMessage) {
 JsonObject textParagraph = new JsonObject();
 textParagraph.add("text", new JsonPrimitive("<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> " + errorMessage + "</font>"));

 JsonObject textParagraphWidget = new JsonObject();
 textParagraphWidget.add("textParagraph", textParagraph);

 return textParagraphWidget;
}

Tam örnek: Destek kaydı eklentisi

Aşağıdaki örnekte, bir şirketin destek yazışmalarının bağlantılarını önizleyen ve kullanıcıların Google Dokümanlar'dan destek kayıtları oluşturmalarına olanak tanıyan bir Google Workspace Eklentisi gösterilmektedir.

Örnekte aşağıdakiler gerçekleşir:

 • Dokümanlar @ menüsünden bir destek yazışması oluşturmak için form alanlarını içeren bir kart oluşturur.
 • Form girişlerini doğrular ve geçersiz girişler için hata mesajları döndürür.
 • Oluşturulan destek yazışmasının adını ve bağlantısını Dokümanlar dokümanına akıllı çip olarak ekler.
 • Destek kaydı bağlantısını (ör. https://www.example.com/support/cases/1234) önizler. Akıllı çipte bir simge görüntülenir. Önizleme kartında ise destek kaydı adı, önceliği ve açıklaması bulunur.

Dağıtım kaynağı

Apps Komut Dosyası

apps-script/3p-resources/appsscript.json
{
 "timeZone": "America/New_York",
 "exceptionLogging": "STACKDRIVER",
 "runtimeVersion": "V8",
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview",
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkcreate"
 ],
 "addOns": {
  "common": {
   "name": "Manage support cases",
   "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png",
   "layoutProperties": {
    "primaryColor": "#dd4b39"
   }
  },
  "docs": {
   "linkPreviewTriggers": [
    {
     "runFunction": "caseLinkPreview",
     "patterns": [
      {
       "hostPattern": "example.com",
       "pathPrefix": "support/cases"
      },
      {
       "hostPattern": "*.example.com",
       "pathPrefix": "cases"
      },
      {
       "hostPattern": "cases.example.com"
      }
     ],
     "labelText": "Support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Caso de soporte"
     },
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ],
   "createActionTriggers": [
    {
     "id": "createCase",
     "labelText": "Create support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Crear caso de soporte"
     },
     "runFunction": "createCaseInputCard",
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ]
  }
 }
}

Node.js

Node/3p-resources/deployment.json
{
 "oauthScopes": [
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview",
  "https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkcreate"
 ],
 "addOns": {
  "common": {
   "name": "Manage support cases",
   "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png",
   "layoutProperties": {
    "primaryColor": "#dd4b39"
   }
  },
  "docs": {
   "linkPreviewTriggers": [
    {
     "runFunction": "$URL1",
     "patterns": [
      {
       "hostPattern": "example.com",
       "pathPrefix": "support/cases"
      },
      {
       "hostPattern": "*.example.com",
       "pathPrefix": "cases"
      },
      {
       "hostPattern": "cases.example.com"
      }
     ],
     "labelText": "Support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Caso de soporte"
     },
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ],
   "createActionTriggers": [
    {
     "id": "createCase",
     "labelText": "Create support case",
     "localizedLabelText": {
      "es": "Crear caso de soporte"
     },
     "runFunction": "$URL2",
     "logoUrl": "https://developers.google.com/workspace/add-ons/images/support-icon.png"
    }
   ]
  }
 }
}

Kod

Apps Komut Dosyası

apps-script/3p-resources/3p-resources.gs
/**
 * Copyright 2024 Google LLC
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 * 
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * 
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

/**
* Entry point for a support case link preview.
*
* @param {!Object} event The event object.
* @return {!Card} The resulting preview link card.
*/
function caseLinkPreview(event) {

 // If the event object URL matches a specified pattern for support case links.
 if (event.docs.matchedUrl.url) {

  // Uses the event object to parse the URL and identify the case details.
  const caseDetails = parseQuery(event.docs.matchedUrl.url);

  // Builds a preview card with the case name, and description
  const caseHeader = CardService.newCardHeader()
   .setTitle(`Case ${caseDetails["name"][0]}`);
  const caseDescription = CardService.newTextParagraph()
   .setText(caseDetails["description"][0]);

  // Returns the card.
  // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  return CardService.newCardBuilder()
   .setHeader(caseHeader)
   .addSection(CardService.newCardSection().addWidget(caseDescription))
   .build();
 }
}

/**
* Extracts the URL parameters from the given URL.
*
* @param {!string} url The URL to parse.
* @return {!Map} A map with the extracted URL parameters.
*/
function parseQuery(url) {
 const query = url.split("?")[1];
 if (query) {
  return query.split("&")
  .reduce(function(o, e) {
   var temp = e.split("=");
   var key = temp[0].trim();
   var value = temp[1].trim();
   value = isNaN(value) ? value : Number(value);
   if (o[key]) {
    o[key].push(value);
   } else {
    o[key] = [value];
   }
   return o;
  }, {});
 }
 return null;
}/**
 * Produces a support case creation form card.
 * 
 * @param {!Object} event The event object.
 * @param {!Object=} errors An optional map of per-field error messages.
 * @param {boolean} isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return {!Card|!ActionResponse} The resulting card or action response.
 */
function createCaseInputCard(event, errors, isUpdate) {

 const cardHeader = CardService.newCardHeader()
  .setTitle('Create a support case')

 const cardSectionTextInput1 = CardService.newTextInput()
  .setFieldName('name')
  .setTitle('Name')
  .setMultiline(false);

 const cardSectionTextInput2 = CardService.newTextInput()
  .setFieldName('description')
  .setTitle('Description')
  .setMultiline(true);

 const cardSectionSelectionInput1 = CardService.newSelectionInput()
  .setFieldName('priority')
  .setTitle('Priority')
  .setType(CardService.SelectionInputType.DROPDOWN)
  .addItem('P0', 'P0', false)
  .addItem('P1', 'P1', false)
  .addItem('P2', 'P2', false)
  .addItem('P3', 'P3', false);

 const cardSectionSelectionInput2 = CardService.newSelectionInput()
  .setFieldName('impact')
  .setTitle('Impact')
  .setType(CardService.SelectionInputType.CHECK_BOX)
  .addItem('Blocks a critical customer operation', 'Blocks a critical customer operation', false);

 const cardSectionButtonListButtonAction = CardService.newAction()
  .setPersistValues(true)
  .setFunctionName('submitCaseCreationForm')
  .setParameters({});

 const cardSectionButtonListButton = CardService.newTextButton()
  .setText('Create')
  .setTextButtonStyle(CardService.TextButtonStyle.TEXT)
  .setOnClickAction(cardSectionButtonListButtonAction);

 const cardSectionButtonList = CardService.newButtonSet()
  .addButton(cardSectionButtonListButton);

 // Builds the form inputs with error texts for invalid values.
 const cardSection = CardService.newCardSection();
 if (errors?.name) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.name));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionTextInput1);
 if (errors?.description) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.description));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionTextInput2);
 if (errors?.priority) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.priority));
 }
 cardSection.addWidget(cardSectionSelectionInput1);
 if (errors?.impact) {
  cardSection.addWidget(createErrorTextParagraph(errors.impact));
 }

 cardSection.addWidget(cardSectionSelectionInput2);
 cardSection.addWidget(cardSectionButtonList);

 const card = CardService.newCardBuilder()
  .setHeader(cardHeader)
  .addSection(cardSection)
  .build();

 if (isUpdate) {
  return CardService.newActionResponseBuilder()
   .setNavigation(CardService.newNavigation().updateCard(card))
   .build();
 } else {
  return card;
 }
}


/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param {!Object} event The event object with form input values.
 * @return {!ActionResponse|!SubmitFormResponse} The resulting response.
 */
function submitCaseCreationForm(event) {
 const caseDetails = {
  name: event.formInput.name,
  description: event.formInput.description,
  priority: event.formInput.priority,
  impact: !!event.formInput.impact,
 };

 const errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (Object.keys(errors).length > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  const title = `Case ${caseDetails.name}`;
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  const url = 'https://example.com/support/cases/?' + generateQuery(caseDetails);
  return createLinkRenderAction(title, url);
 }
}

/**
* Build a query path with URL parameters.
*
* @param {!Map} parameters A map with the URL parameters.
* @return {!string} The resulting query path.
*/
function generateQuery(parameters) {
 return Object.entries(parameters).flatMap(([k, v]) =>
  Array.isArray(v) ? v.map(e => `${k}=${encodeURIComponent(e)}`) : `${k}=${encodeURIComponent(v)}`
 ).join("&");
}


/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param {!Object} caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return {!Object} A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
function validateFormInputs(caseDetails) {
 const errors = {};
 if (!caseDetails.name) {
  errors.name = 'You must provide a name';
 }
 if (!caseDetails.description) {
  errors.description = 'You must provide a description';
 }
 if (!caseDetails.priority) {
  errors.priority = 'You must provide a priority';
 }
 if (caseDetails.impact && caseDetails.priority !== 'P0' && caseDetails.priority !== 'P1') {
  errors.impact = 'If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1';
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param {string} errorMessage A description of input value error.
 * @return {!TextParagraph} The resulting text paragraph.
 */
function createErrorTextParagraph(errorMessage) {
 return CardService.newTextParagraph()
  .setText('<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + errorMessage + '</font>');
}


/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param {string} title The title of the link to insert.
 * @param {string} url The URL of the link to insert.
 * @return {!SubmitFormResponse} The resulting submit form response.
 */
function createLinkRenderAction(title, url) {
 return {
  renderActions: {
   action: {
    links: [{
     title: title,
     url: url
    }]
   }
  }
 };
}

Node.js

Node/3p-resources/index.js
/**
 * Copyright 2024 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

/**
 * Responds to any HTTP request related to link previews.
 *
 * @param {Object} req An HTTP request context.
 * @param {Object} res An HTTP response context.
 */
exports.createLinkPreview = (req, res) => {
 const event = req.body;
 if (event.docs.matchedUrl.url) {
  const url = event.docs.matchedUrl.url;
  const parsedUrl = new URL(url);
  // If the event object URL matches a specified pattern for preview links.
  if (parsedUrl.hostname === 'example.com') {
   if (parsedUrl.pathname.startsWith('/support/cases/')) {
    return res.json(caseLinkPreview(parsedUrl));
   }
  }
 }
};


/**
 * 
 * A support case link preview.
 *
 * @param {!URL} url The event object.
 * @return {!Card} The resulting preview link card.
 */
function caseLinkPreview(url) {
 // Builds a preview card with the case name, and description
 // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
 // Parses the URL and identify the case details.
 const name = `Case ${url.searchParams.get("name")}`;
 return {
  action: {
   linkPreview: {
    title: name,
    previewCard: {
     header: {
      title: name
     },
     sections: [{
      widgets: [{
       textParagraph: {
        text: url.searchParams.get("description")
       }
      }]
     }]
    }
   }
  }
 };
}/**
 * Responds to any HTTP request related to 3P resource creations.
 *
 * @param {Object} req An HTTP request context.
 * @param {Object} res An HTTP response context.
 */
exports.create3pResources = (req, res) => {
 const event = req.body;
 if (event.commonEventObject.parameters?.submitCaseCreationForm) {
  res.json(submitCaseCreationForm(event));
 } else {
  res.json(createCaseInputCard(event));
 }
};


/**
 * Produces a support case creation form card.
 * 
 * @param {!Object} event The event object.
 * @param {!Object=} errors An optional map of per-field error messages.
 * @param {boolean} isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
 * @return {!Card|!ActionResponse} The resulting card or action response.
 */
function createCaseInputCard(event, errors, isUpdate) {

 const cardHeader1 = {
  title: "Create a support case"
 };

 const cardSection1TextInput1 = {
  textInput: {
   name: "name",
   label: "Name"
  }
 };

 const cardSection1TextInput2 = {
  textInput: {
   name: "description",
   label: "Description",
   type: "MULTIPLE_LINE"
  }
 };

 const cardSection1SelectionInput1 = {
  selectionInput: {
   name: "priority",
   label: "Priority",
   type: "DROPDOWN",
   items: [{
    text: "P0",
    value: "P0"
   }, {
    text: "P1",
    value: "P1"
   }, {
    text: "P2",
    value: "P2"
   }, {
    text: "P3",
    value: "P3"
   }]
  }
 };

 const cardSection1SelectionInput2 = {
  selectionInput: {
   name: "impact",
   label: "Impact",
   items: [{
    text: "Blocks a critical customer operation",
    value: "Blocks a critical customer operation"
   }]
  }
 };

 const cardSection1ButtonList1Button1Action1 = {
  function: process.env.URL,
  parameters: [
   {
    key: "submitCaseCreationForm",
    value: true
   }
  ],
  persistValues: true
 };

 const cardSection1ButtonList1Button1 = {
  text: "Create",
  onClick: {
   action: cardSection1ButtonList1Button1Action1
  }
 };

 const cardSection1ButtonList1 = {
  buttonList: {
   buttons: [cardSection1ButtonList1Button1]
  }
 };

 // Builds the creation form and adds error text for invalid inputs.
 const cardSection1 = [];
 if (errors?.name) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.name));
 }
 cardSection1.push(cardSection1TextInput1);
 if (errors?.description) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.description));
 }
 cardSection1.push(cardSection1TextInput2);
 if (errors?.priority) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.priority));
 }
 cardSection1.push(cardSection1SelectionInput1);
 if (errors?.impact) {
  cardSection1.push(createErrorTextParagraph(errors.impact));
 }

 cardSection1.push(cardSection1SelectionInput2);
 cardSection1.push(cardSection1ButtonList1);

 const card = {
  header: cardHeader1,
  sections: [{
   widgets: cardSection1
  }]
 };

 if (isUpdate) {
  return {
   renderActions: {
    action: {
     navigations: [{
      updateCard: card
     }]
    }
   }
  };
 } else {
  return {
   action: {
    navigations: [{
     pushCard: card
    }]
   }
  };
 }
}


/**
 * Submits the creation form. If valid, returns a render action
 * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
 * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
 * 
 * @param {!Object} event The event object with form input values.
 * @return {!ActionResponse|!SubmitFormResponse} The resulting response.
 */
function submitCaseCreationForm(event) {
 const caseDetails = {
  name: event.commonEventObject.formInputs?.name?.stringInputs?.value[0],
  description: event.commonEventObject.formInputs?.description?.stringInputs?.value[0],
  priority: event.commonEventObject.formInputs?.priority?.stringInputs?.value[0],
  impact: !!event.commonEventObject.formInputs?.impact?.stringInputs?.value[0],
 };

 const errors = validateFormInputs(caseDetails);
 if (Object.keys(errors).length > 0) {
  return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
 } else {
  const title = `Case ${caseDetails.name}`;
  // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
  const url = new URL('https://example.com/support/cases/');
  for (const [key, value] of Object.entries(caseDetails)) {
   url.searchParams.append(key, value);
  }
  return createLinkRenderAction(title, url.href);
 }
}


/**
 * Validates case creation form input values.
 * 
 * @param {!Object} caseDetails The values of each form input submitted by the user.
 * @return {!Object} A map from field name to error message. An empty object
 *   represents a valid form submission.
 */
function validateFormInputs(caseDetails) {
 const errors = {};
 if (caseDetails.name === undefined) {
  errors.name = 'You must provide a name';
 }
 if (caseDetails.description === undefined) {
  errors.description = 'You must provide a description';
 }
 if (caseDetails.priority === undefined) {
  errors.priority = 'You must provide a priority';
 }
 if (caseDetails.impact && !(['P0', 'P1']).includes(caseDetails.priority)) {
  errors.impact = 'If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1';
 }

 return errors;
}

/**
 * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
 * 
 * @param {string} errorMessage A description of input value error.
 * @return {!TextParagraph} The resulting text paragraph.
 */
function createErrorTextParagraph(errorMessage) {
 return {
  textParagraph: {
   text: '<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + errorMessage + '</font>'
  }
 }
}


/**
 * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
 * 
 * @param {string} title The title of the link to insert.
 * @param {string} url The URL of the link to insert.
 * @return {!SubmitFormResponse} The resulting submit form response.
 */
function createLinkRenderAction(title, url) {
 return {
  renderActions: {
   action: {
    links: [{
     title: title,
     url: url
    }]
   }
  }
 };
}

Python

python/3p-resources/create_3p_resources/main.py
# Copyright 2024 Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License")
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   https:#www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

from typing import Any, Mapping
from urllib.parse import urlencode

import os
import flask
import functions_framework


@functions_framework.http
def create_3p_resources(req: flask.Request):
  """Responds to any HTTP request related to 3P resource creations.
  Args:
   req: An HTTP request context.
  Returns:
   An HTTP response context.
  """
  event = req.get_json(silent=True)
  parameters = event["commonEventObject"]["parameters"] if "parameters" in event["commonEventObject"] else None
  if parameters is not None and parameters["submitCaseCreationForm"]:
    return submit_case_creation_form(event)
  else:
    return create_case_input_card(event)
def create_case_input_card(event, errors = {}, isUpdate = False):
  """Produces a support case creation form card.
  Args:
   event: The event object.
   errors: An optional dict of per-field error messages.
   isUpdate: Whether to return the form as an update card navigation.
  Returns:
   The resulting card or action response.
  """
  card_header1 = {
    "title": "Create a support case"
  }

  card_section1_text_input1 = {
    "textInput": {
      "name": "name",
      "label": "Name"
    }
  }

  card_section1_text_input2 = {
    "textInput": {
      "name": "description",
      "label": "Description",
      "type": "MULTIPLE_LINE"
    }
  }

  card_section1_selection_input1 = {
    "selectionInput": {
      "name": "priority",
      "label": "Priority",
      "type": "DROPDOWN",
      "items": [{
        "text": "P0",
        "value": "P0"
      }, {
        "text": "P1",
        "value": "P1"
      }, {
        "text": "P2",
        "value": "P2"
      }, {
        "text": "P3",
        "value": "P3"
      }]
    }
  }

  card_section1_selection_input2 = {
    "selectionInput": {
      "name": "impact",
      "label": "Impact",
      "items": [{
        "text": "Blocks a critical customer operation",
        "value": "Blocks a critical customer operation"
      }]
    }
  }

  card_section1_button_list1_button1_action1 = {
    "function": os.environ["URL"],
    "parameters": [
    {
      "key": "submitCaseCreationForm",
      "value": True
    }
    ],
    "persistValues": True
  }

  card_section1_button_list1_button1 = {
    "text": "Create",
    "onClick": {
      "action": card_section1_button_list1_button1_action1
    }
  }

  card_section1_button_list1 = {
    "buttonList": {
      "buttons": [card_section1_button_list1_button1]
    }
  }

  # Builds the creation form and adds error text for invalid inputs.
  card_section1 = []
  if "name" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["name"]))
  card_section1.append(card_section1_text_input1)
  if "description" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["description"]))
  card_section1.append(card_section1_text_input2)
  if "priority" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["priority"]))
  card_section1.append(card_section1_selection_input1)
  if "impact" in errors:
    card_section1.append(create_error_text_paragraph(errors["impact"]))

  card_section1.append(card_section1_selection_input2)
  card_section1.append(card_section1_button_list1)

  card = {
    "header": card_header1,
    "sections": [{
      "widgets": card_section1
    }]
  }

  if isUpdate:
    return {
      "renderActions": {
        "action": {
            "navigations": [{
            "updateCard": card
          }]
        }
      }
    }
  else:
    return {
      "action": {
        "navigations": [{
          "pushCard": card
        }]
      }
    }
def submit_case_creation_form(event):
  """Submits the creation form.

  If valid, returns a render action that inserts a new link
  into the document. If invalid, returns an update card navigation that
  re-renders the creation form with error messages.
  Args:
   event: The event object with form input values.
  Returns:
   The resulting response.
  """
  formInputs = event["commonEventObject"]["formInputs"] if "formInputs" in event["commonEventObject"] else None
  case_details = {
    "name": None,
    "description": None,
    "priority": None,
    "impact": None,
  }
  if formInputs is not None:
    case_details["name"] = formInputs["name"]["stringInputs"]["value"][0] if "name" in formInputs else None
    case_details["description"] = formInputs["description"]["stringInputs"]["value"][0] if "description" in formInputs else None
    case_details["priority"] = formInputs["priority"]["stringInputs"]["value"][0] if "priority" in formInputs else None
    case_details["impact"] = formInputs["impact"]["stringInputs"]["value"][0] if "impact" in formInputs else False

  errors = validate_form_inputs(case_details)
  if len(errors) > 0:
    return create_case_input_card(event, errors, True) # Update mode
  else:
    title = f'Case {case_details["name"]}'
    # Adds the case details as parameters to the generated link URL.
    url = "https://example.com/support/cases/?" + urlencode(case_details)
    return create_link_render_action(title, url)
def validate_form_inputs(case_details):
  """Validates case creation form input values.
  Args:
   case_details: The values of each form input submitted by the user.
  Returns:
   A dict from field name to error message. An empty object represents a valid form submission.
  """
  errors = {}
  if case_details["name"] is None:
    errors["name"] = "You must provide a name"
  if case_details["description"] is None:
    errors["description"] = "You must provide a description"
  if case_details["priority"] is None:
    errors["priority"] = "You must provide a priority"
  if case_details["impact"] is not None and case_details["priority"] not in ['P0', 'P1']:
    errors["impact"] = "If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1"
  return errors


def create_error_text_paragraph(error_message):
  """Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
  Args:
   error_essage: A description of input value error.
  Returns:
   The resulting text paragraph.
  """
  return {
    "textParagraph": {
      "text": '<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> ' + error_message + '</font>'
    }
  }
def create_link_render_action(title, url):
  """Returns a submit form response that inserts a link into the document.
  Args:
   title: The title of the link to insert.
   url: The URL of the link to insert.
  Returns:
   The resulting submit form response.
  """
  return {
    "renderActions": {
      "action": {
        "links": [{
          "title": title,
          "url": url
        }]
      }
    }
  }

Aşağıdaki kod, oluşturulan kaynak için bağlantı önizlemesinin nasıl uygulanacağını gösterir:

python/3p-resources/create_link_preview/main.py
# Copyright 2023 Google LLC
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License")
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   https:#www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

from typing import Any, Mapping
from urllib.parse import urlparse, parse_qs

import flask
import functions_framework


@functions_framework.http
def create_link_preview(req: flask.Request):
  """Responds to any HTTP request related to link previews.
  Args:
   req: An HTTP request context.
  Returns:
   An HTTP response context.
  """
  event = req.get_json(silent=True)
  if event["docs"]["matchedUrl"]["url"]:
    url = event["docs"]["matchedUrl"]["url"]
    parsed_url = urlparse(url)
    # If the event object URL matches a specified pattern for preview links.
    if parsed_url.hostname == "example.com":
      if parsed_url.path.startswith("/support/cases/"):
        return case_link_preview(parsed_url)

  return {}
def case_link_preview(url):
  """A support case link preview.
  Args:
   url: A matching URL.
  Returns:
   The resulting preview link card.
  """

  # Parses the URL and identify the case details.
  query_string = parse_qs(url.query)
  name = f'Case {query_string["name"][0]}'
  # Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  return {
    "action": {
      "linkPreview": {
        "title": name,
        "previewCard": {
          "header": {
            "title": name
          },
          "sections": [{
            "widgets": [{
              "textParagraph": {
                "text": query_string["description"][0]
              }
            }]
          }],
        }
      }
    }
  }


Java

java/3p-resources/src/main/java/Create3pResources.java
/**
 * Copyright 2024 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;

import com.google.cloud.functions.HttpFunction;
import com.google.cloud.functions.HttpRequest;
import com.google.cloud.functions.HttpResponse;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonArray;
import com.google.gson.JsonObject;
import com.google.gson.JsonPrimitive;

public class Create3pResources implements HttpFunction {
 private static final Gson gson = new Gson();

 /**
  * Responds to any HTTP request related to 3p resource creations.
  *
  * @param request An HTTP request context.
  * @param response An HTTP response context.
  */
 @Override
 public void service(HttpRequest request, HttpResponse response) throws Exception {
  JsonObject event = gson.fromJson(request.getReader(), JsonObject.class);
  JsonObject parameters = event.getAsJsonObject("commonEventObject").getAsJsonObject("parameters");
  if (parameters != null && parameters.has("submitCaseCreationForm") && parameters.get("submitCaseCreationForm").getAsBoolean()) {
   response.getWriter().write(gson.toJson(submitCaseCreationForm(event)));
  } else {
   response.getWriter().write(gson.toJson(createCaseInputCard(event, new HashMap<String, String>(), false)));
  }
 }


 /**
  * Produces a support case creation form.
  * 
  * @param event The event object.
  * @param errors A map of per-field error messages.
  * @param isUpdate Whether to return the form as an update card navigation.
  * @return The resulting card or action response.
  */
 JsonObject createCaseInputCard(JsonObject event, Map<String, String> errors, boolean isUpdate) {
  JsonObject cardHeader = new JsonObject();
  cardHeader.add("title", new JsonPrimitive("Create a support case"));

  JsonObject cardSectionTextInput1 = new JsonObject();
  cardSectionTextInput1.add("name", new JsonPrimitive("name"));
  cardSectionTextInput1.add("label", new JsonPrimitive("Name"));

  JsonObject cardSectionTextInput1Widget = new JsonObject();
  cardSectionTextInput1Widget.add("textInput", cardSectionTextInput1);

  JsonObject cardSectionTextInput2 = new JsonObject();
  cardSectionTextInput2.add("name", new JsonPrimitive("description"));
  cardSectionTextInput2.add("label", new JsonPrimitive("Description"));
  cardSectionTextInput2.add("type", new JsonPrimitive("MULTIPLE_LINE"));

  JsonObject cardSectionTextInput2Widget = new JsonObject();
  cardSectionTextInput2Widget.add("textInput", cardSectionTextInput2);

  JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem1 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem1.add("text", new JsonPrimitive("P0"));
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem1.add("value", new JsonPrimitive("P0"));

  JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem2 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem2.add("text", new JsonPrimitive("P1"));
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem2.add("value", new JsonPrimitive("P1"));

  JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem3 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem3.add("text", new JsonPrimitive("P2"));
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem3.add("value", new JsonPrimitive("P2"));

  JsonObject cardSectionSelectionInput1ItemsItem4 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem4.add("text", new JsonPrimitive("P3"));
  cardSectionSelectionInput1ItemsItem4.add("value", new JsonPrimitive("P3"));

  JsonArray cardSectionSelectionInput1Items = new JsonArray();
  cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem1);
  cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem2);
  cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem3);
  cardSectionSelectionInput1Items.add(cardSectionSelectionInput1ItemsItem4);

  JsonObject cardSectionSelectionInput1 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1.add("name", new JsonPrimitive("priority"));
  cardSectionSelectionInput1.add("label", new JsonPrimitive("Priority"));
  cardSectionSelectionInput1.add("type", new JsonPrimitive("DROPDOWN"));
  cardSectionSelectionInput1.add("items", cardSectionSelectionInput1Items);

  JsonObject cardSectionSelectionInput1Widget = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput1Widget.add("selectionInput", cardSectionSelectionInput1);

  JsonObject cardSectionSelectionInput2ItemsItem = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput2ItemsItem.add("text", new JsonPrimitive("Blocks a critical customer operation"));
  cardSectionSelectionInput2ItemsItem.add("value", new JsonPrimitive("Blocks a critical customer operation"));

  JsonArray cardSectionSelectionInput2Items = new JsonArray();
  cardSectionSelectionInput2Items.add(cardSectionSelectionInput2ItemsItem);

  JsonObject cardSectionSelectionInput2 = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput2.add("name", new JsonPrimitive("impact"));
  cardSectionSelectionInput2.add("label", new JsonPrimitive("Impact"));
  cardSectionSelectionInput2.add("items", cardSectionSelectionInput2Items);

  JsonObject cardSectionSelectionInput2Widget = new JsonObject();
  cardSectionSelectionInput2Widget.add("selectionInput", cardSectionSelectionInput2);

  JsonObject cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter = new JsonObject();
  cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter.add("key", new JsonPrimitive("submitCaseCreationForm"));
  cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter.add("value", new JsonPrimitive(true));

  JsonArray cardSectionButtonListButtonActionParameters = new JsonArray();
  cardSectionButtonListButtonActionParameters.add(cardSectionButtonListButtonActionParametersParameter);

  JsonObject cardSectionButtonListButtonAction = new JsonObject();
  cardSectionButtonListButtonAction.add("function", new JsonPrimitive(System.getenv().get("URL")));
  cardSectionButtonListButtonAction.add("parameters", cardSectionButtonListButtonActionParameters);
  cardSectionButtonListButtonAction.add("persistValues", new JsonPrimitive(true));

  JsonObject cardSectionButtonListButtonOnCLick = new JsonObject();
  cardSectionButtonListButtonOnCLick.add("action", cardSectionButtonListButtonAction);

  JsonObject cardSectionButtonListButton = new JsonObject();
  cardSectionButtonListButton.add("text", new JsonPrimitive("Create"));
  cardSectionButtonListButton.add("onClick", cardSectionButtonListButtonOnCLick);

  JsonArray cardSectionButtonListButtons = new JsonArray();
  cardSectionButtonListButtons.add(cardSectionButtonListButton);

  JsonObject cardSectionButtonList = new JsonObject();
  cardSectionButtonList.add("buttons", cardSectionButtonListButtons);

  JsonObject cardSectionButtonListWidget = new JsonObject();
  cardSectionButtonListWidget.add("buttonList", cardSectionButtonList);

  // Builds the form inputs with error texts for invalid values.
  JsonArray cardSection = new JsonArray();
  if (errors.containsKey("name")) {
   cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("name").toString()));
  }
  cardSection.add(cardSectionTextInput1Widget);
  if (errors.containsKey("description")) {
   cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("description").toString()));
  }
  cardSection.add(cardSectionTextInput2Widget);
  if (errors.containsKey("priority")) {
   cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("priority").toString()));
  }
  cardSection.add(cardSectionSelectionInput1Widget);
  if (errors.containsKey("impact")) {
   cardSection.add(createErrorTextParagraph(errors.get("impact").toString()));
  }

  cardSection.add(cardSectionSelectionInput2Widget);
  cardSection.add(cardSectionButtonListWidget);

  JsonObject cardSectionWidgets = new JsonObject();
  cardSectionWidgets.add("widgets", cardSection);

  JsonArray sections = new JsonArray();
  sections.add(cardSectionWidgets);

  JsonObject card = new JsonObject();
  card.add("header", cardHeader);
  card.add("sections", sections);

  JsonObject navigation = new JsonObject();
  if (isUpdate) {
   navigation.add("updateCard", card);
  } else {
   navigation.add("pushCard", card);
  }

  JsonArray navigations = new JsonArray();
  navigations.add(navigation);

  JsonObject action = new JsonObject();
  action.add("navigations", navigations);

  JsonObject renderActions = new JsonObject();
  renderActions.add("action", action);

  if (!isUpdate) {
   return renderActions;
  }

  JsonObject update = new JsonObject();
  update.add("renderActions", renderActions);

  return update;
 }


 /**
  * Submits the creation form. If valid, returns a render action
  * that inserts a new link into the document. If invalid, returns an
  * update card navigation that re-renders the creation form with error messages.
  * 
  * @param event The event object with form input values.
  * @return The resulting response.
  */
 JsonObject submitCaseCreationForm(JsonObject event) throws Exception {
  JsonObject formInputs = event.getAsJsonObject("commonEventObject").getAsJsonObject("formInputs");
  Map<String, String> caseDetails = new HashMap<String, String>();
  if (formInputs != null) {
   if (formInputs.has("name")) {
    caseDetails.put("name", formInputs.getAsJsonObject("name").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
   }
   if (formInputs.has("description")) {
    caseDetails.put("description", formInputs.getAsJsonObject("description").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
   }
   if (formInputs.has("priority")) {
    caseDetails.put("priority", formInputs.getAsJsonObject("priority").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
   }
   if (formInputs.has("impact")) {
    caseDetails.put("impact", formInputs.getAsJsonObject("impact").getAsJsonObject("stringInputs").getAsJsonArray("value").get(0).getAsString());
   }
  }

  Map<String, String> errors = validateFormInputs(caseDetails);
  if (errors.size() > 0) {
   return createCaseInputCard(event, errors, /* isUpdate= */ true);
  } else {
   String title = String.format("Case %s", caseDetails.get("name"));
   // Adds the case details as parameters to the generated link URL.
   URIBuilder uriBuilder = new URIBuilder("https://example.com/support/cases/");
   for (String caseDetailKey : caseDetails.keySet()) {
    uriBuilder.addParameter(caseDetailKey, caseDetails.get(caseDetailKey));
   }
   return createLinkRenderAction(title, uriBuilder.build().toURL().toString());
  }
 }


 /**
  * Validates case creation form input values.
  * 
  * @param caseDetails The values of each form input submitted by the user.
  * @return A map from field name to error message. An empty object
  *   represents a valid form submission.
  */
 Map<String, String> validateFormInputs(Map<String, String> caseDetails) {
  Map<String, String> errors = new HashMap<String, String>();
  if (!caseDetails.containsKey("name")) {
   errors.put("name", "You must provide a name");
  }
  if (!caseDetails.containsKey("description")) {
   errors.put("description", "You must provide a description");
  }
  if (!caseDetails.containsKey("priority")) {
   errors.put("priority", "You must provide a priority");
  }
  if (caseDetails.containsKey("impact") && !Arrays.asList(new String[]{"P0", "P1"}).contains(caseDetails.get("priority"))) {
   errors.put("impact", "If an issue blocks a critical customer operation, priority must be P0 or P1");
  }

  return errors;
 }

 /**
  * Returns a text paragraph with red text indicating a form field validation error.
  * 
  * @param errorMessage A description of input value error.
  * @return The resulting text paragraph.
  */
 JsonObject createErrorTextParagraph(String errorMessage) {
  JsonObject textParagraph = new JsonObject();
  textParagraph.add("text", new JsonPrimitive("<font color=\"#BA0300\"><b>Error:</b> " + errorMessage + "</font>"));

  JsonObject textParagraphWidget = new JsonObject();
  textParagraphWidget.add("textParagraph", textParagraph);

  return textParagraphWidget;
 }


 /**
  * Returns a submit form response that inserts a link into the document.
  * 
  * @param title The title of the link to insert.
  * @param url The URL of the link to insert.
  * @return The resulting submit form response.
  */
 JsonObject createLinkRenderAction(String title, String url) {
  JsonObject link = new JsonObject();
  link.add("title", new JsonPrimitive(title));
  link.add("url", new JsonPrimitive(url));

  JsonArray links = new JsonArray();
  links.add(link);

  JsonObject action = new JsonObject();
  action.add("links", links);

  JsonObject renderActions = new JsonObject();
  renderActions.add("action", action);

  JsonObject linkRenderAction = new JsonObject();
  linkRenderAction.add("renderActions", renderActions);

  return linkRenderAction;
 }

}

Aşağıdaki kod, oluşturulan kaynak için bağlantı önizlemesinin nasıl uygulanacağını gösterir:

java/3p-resources/src/main/java/CreateLinkPreview.java
/**
 * Copyright 2024 Google LLC
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

import com.google.cloud.functions.HttpFunction;
import com.google.cloud.functions.HttpRequest;
import com.google.cloud.functions.HttpResponse;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonArray;
import com.google.gson.JsonObject;
import com.google.gson.JsonPrimitive;

import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URL;
import java.net.URLDecoder;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class CreateLinkPreview implements HttpFunction {
 private static final Gson gson = new Gson();

 /**
  * Responds to any HTTP request related to link previews.
  *
  * @param request An HTTP request context.
  * @param response An HTTP response context.
  */
 @Override
 public void service(HttpRequest request, HttpResponse response) throws Exception {
  JsonObject event = gson.fromJson(request.getReader(), JsonObject.class);
  String url = event.getAsJsonObject("docs")
    .getAsJsonObject("matchedUrl")
    .get("url")
    .getAsString();
  URL parsedURL = new URL(url);
  // If the event object URL matches a specified pattern for preview links.
  if ("example.com".equals(parsedURL.getHost())) {
   if (parsedURL.getPath().startsWith("/support/cases/")) {
    response.getWriter().write(gson.toJson(caseLinkPreview(parsedURL)));
    return;
   }
  }

  response.getWriter().write("{}");
 }


 /**
  * A support case link preview.
  *
  * @param url A matching URL.
  * @return The resulting preview link card.
  */
 JsonObject caseLinkPreview(URL url) throws UnsupportedEncodingException {
  // Parses the URL and identify the case details.
  Map<String, String> caseDetails = new HashMap<String, String>();
  for (String pair : url.getQuery().split("&")) {
    caseDetails.put(URLDecoder.decode(pair.split("=")[0], "UTF-8"), URLDecoder.decode(pair.split("=")[1], "UTF-8"));
  }

  // Builds a preview card with the case name, and description
  // Uses the text from the card's header for the title of the smart chip.
  JsonObject cardHeader = new JsonObject();
  String caseName = String.format("Case %s", caseDetails.get("name"));
  cardHeader.add("title", new JsonPrimitive(caseName));

  JsonObject textParagraph = new JsonObject();
  textParagraph.add("text", new JsonPrimitive(caseDetails.get("description")));

  JsonObject widget = new JsonObject();
  widget.add("textParagraph", textParagraph);

  JsonArray widgets = new JsonArray();
  widgets.add(widget);

  JsonObject section = new JsonObject();
  section.add("widgets", widgets);

  JsonArray sections = new JsonArray();
  sections.add(section);

  JsonObject previewCard = new JsonObject();
  previewCard.add("header", cardHeader);
  previewCard.add("sections", sections);

  JsonObject linkPreview = new JsonObject();
  linkPreview.add("title", new JsonPrimitive(caseName));
  linkPreview.add("previewCard", previewCard);

  JsonObject action = new JsonObject();
  action.add("linkPreview", linkPreview);

  JsonObject renderActions = new JsonObject();
  renderActions.add("action", action);

  return renderActions;
 }

}