Düzenleyici manifest kaynağı

Düzenleyicilerde Google Workspace Eklentisi içeriğini ve davranışını tanımlamak için kullanılan kaynak yapılandırması. Google Workspace Eklentisi manifest dosyaları, Editor'ı genişletiyorlarsa tüm bileşenlerin Zorunlu olarak işaretlenmiş olması gerekir.

Düzenleyiciler

Editor uzantıları için Google Workspace Eklentisi manifest yapılandırması. Daha fazla bilgi için Google Workspace Eklentileriyle Düzenleyicileri Genişletme bölümüne bakın.

JSON gösterimi
 {
  "homepageTrigger": {
   object (HomepageTrigger)
  },
  "onFileScopeGrantedTrigger": {
   object (OnFileScopeGrantedTrigger)
  },
  "linkPreviewTriggers": [
   {
    object (LinkPreviewTriggers)
   }
  ],
  "createActionTriggers": [
   {
    object (CreateActionTriggers)
   }
 }
Alanlar
homepageTrigger

object (HomepageTrigger)

Bu tetikleyici işlevi, ana makine uygulamasında ana sayfayı ekler. Bu, addOns.common.homepageTrigger eklentisini geçersiz kılar.

onFileScopeGrantedTrigger

object (OnFileScopeGrantedTrigger)

Eklentiniz, kullanıcı drive.file kapsamını yetkilendirdiğinde tetiklenen geçerli Düzenleyici dokümanına özel bir davranış içeriyorsa gereklidir.

linkPreviewTriggers[]

object (LinkPreviewTriggers)

Bağlantı önizlemeleri için gereklidir. Google Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar dosyasındaki bağlantıları önizlemeyi sağlayan tetikleyicilerin listesi. Ayrıntılı bilgi için Bağlantıları akıllı çiplerle önizleme başlıklı makaleyi inceleyin.

createActionTriggers[]

object (createActionTriggers)

Üçüncü taraf kaynak oluşturma işlemi için gereklidir. @ menüsünden üçüncü taraf hizmetinde kaynak oluşturmayı sağlayan tetikleyicilerin listesi. Ayrıntılı bilgi için Akıllı çiplerle üçüncü taraf kaynakları oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin.

OnFileScopeGrantedTrigger

CardService.newEditorFileScopeActionResponseBuilder() .requestFileScopeForActiveDocument().build(); kullanan istek dosyası kapsamı iletişim kutusu ve kullanıcı drive.file kapsamı yetkilendirmesi verdiğinde tetiklenen bir bağlamsal tetikleyici yapılandırmasıdır.

JSON gösterimi
{
 "runFunction": string
}
Alanlar
runFunction

string

drive.file kapsamı verilirse çalıştırılacak işlevin adı. Belirtilirse eklenti kullanıcı arayüzünde görüntülenmek üzere bir Card nesne dizisi oluşturup döndürmek için bu işlevi uygulamanız gerekir.

LinkPreviewTriggers

Kullanıcı Google dışı veya üçüncü taraf bir hizmetten Dokümanlar, E-Tablolar veya Slaytlar dosyasına bir bağlantı yazdığında ya da yapıştırdığında tetiklenen bir tetikleyici yapılandırması.

Bu tetikleyiciyi bir Google Workspace eklentisi için ayarlamak istiyorsanız Bağlantıları akıllı çiplerle önizleme başlıklı makaleyi inceleyin.

JSON gösterimi
{
 "labelText": string,
 "localizedLabelText": {
  string: string,
  ...
 },
 "runFunction": string,
 "logoUrl": string,
 "patterns": [
  {
   object(patterns)
  }
 ]
}
Alanlar
labelText

string

Zorunludur. Kullanıcılardan bağlantıyı önizlemelerini isteyen Example: Support case gibi bir akıllı çip örneği metni. Bu metin statiktir ve kullanıcılar eklentiyi yürütmeden önce gösterilir.
localizedLabelText

map (key: string, value: string)

İsteğe bağlı. Başka dillerde yerelleştirilecek bir labelText haritası. Dili ISO 639, ülkeyi/bölgeyi ise ISO 3166 ile ayırarak kısa çizgiyle - şeklinde biçimlendirin. Örneğin, en-US.

Bir kullanıcının yerel ayarı haritanın anahtarlarında mevcutsa kullanıcıya labelText öğesinin yerelleştirilmiş sürümü gösterilir.

patterns[]

object (UriPattern)

Zorunludur. Önizleme bağlantıları eklentisini tetikleyen bir URL kalıpları dizisi.
runFunction

string

Zorunludur. Kullanıcı, https://www.googleapis.com/auth/workspace.linkpreview kapsamını yetkilendirdiğinde çalıştırılacak işlevin adı. Belirtilirse EDITOR_NAME.matchedUrl.url içeren etkinlik nesnesini bağımsız değişken olarak kabul etmek ve eklenti kullanıcı arayüzünde bağlantı önizlemesi görüntüleyen tek bir Card nesnesi döndürmek için bu işlevi uygulamanız gerekir.
logoUrl

string

İsteğe bağlı. Akıllı çip ve önizleme kartında gösterilen simge. Atlanırsa eklenti, araç çubuğu simgesini (logoUrl) kullanır.

UriPattern

Bağlantı önizlemesini tetikleyen her bir URL kalıbının yapılandırması.

JSON gösterimi
{
 "hostPattern": string,
 "pathPrefix" : string
}
Alanlar
hostPattern

string

Önizlenecek her URL kalıbı için gereklidir.URL kalıbının alanı. Eklenti, URL'de bu alan adını içeren bağlantıları önizler. subdomain.example.com gibi belirli bir alt alan adının bağlantılarını önizlemek için alt alan adını ekleyin. Alan adının tamamı için bağlantıları önizlemek üzere alt alan adı olarak yıldız işareti (*) içeren bir joker karakter belirtin.

Örneğin *.example.com, subdomain.example.com ve another.subdomain.example.com ile eşleşir.

pathPrefix

string

İsteğe bağlı. hostPattern öğesinin alanını ekleyen yol.

Örneğin, URL ana makine kalıbı support.example.com ise support.example.com/cases/ adresinde barındırılan vakaların URL'lerini eşleştirmek için cases kullanın.

Ana makine kalıbı alanındaki tüm URL'lerle eşleştirmek için pathPrefix alanını boş bırakın.

CreateActionTriggers

Kullanıcı Google Dokümanlar @ menüsünden üçüncü taraf entegrasyon menü öğesi seçtiğinde tetiklenen bir tetikleyicinin yapılandırması.

Bu tetikleyiciyi bir Google Workspace eklentisi için ayarlamak istiyorsanız Akıllı çiplerle üçüncü taraf kaynakları oluşturma başlıklı makaleyi inceleyin.

JSON gösterimi
{
 "id": string,
 "labelText": string,
 "localizedLabelText": {
  string: string,
  ...
 },
 "runFunction": string,
 "logoUrl": string,
}
Alanlar
id

string

Zorunludur. Bu uzantı noktasını ayırt etmek için kullanılan benzersiz kimlik. Kimlik en fazla 64 karakterden oluşabilir ve [a-zA-Z0-9-]+. biçiminde olmalıdır.
labelText

string

Zorunludur. @ menüsünde görünen metin (ör. Create support case).
localizedLabelText

map (key: string, value: string)

İsteğe bağlı. Başka dillerde yerelleştirilecek bir labelText haritası. Dili ISO 639, ülkeyi/bölgeyi ise ISO 3166 ile ayırarak kısa çizgiyle - şeklinde biçimlendirin. Örneğin, en-US.

Bir kullanıcının yerel ayarı haritanın anahtarlarında mevcutsa kullanıcıya labelText öğesinin yerelleştirilmiş sürümü gösterilir.

runFunction

string

Zorunludur. Kullanıcı, @ menüsünden bir uzantı noktası seçtiğinde çalıştırılacak işlevin adı. İşlev, üçüncü taraf kaynağı oluşturmak için girişler içeren bir form kartı döndürmelidir.
logoUrl

string

İsteğe bağlı. @ menüsünde gösterilen simge. Atlanırsa eklenti, araç çubuğu simgesini (logoUrl) kullanır.