Package google.apps.card.v1

Dizin

İşlem

Form gönderildiğinde gerçekleşen davranışı açıklayan bir işlem. Örneğin, formu işlemek için bir Apps Komut Dosyası'nı çağırabilirsiniz. İşlem tetiklenirse form değerleri sunucuya gönderilir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
function

string

Kapsayıcı öğe tıklandığında veya başka bir şekilde etkinleştirildiğinde çağrılacak özel bir işlev.

Örnek kullanım için Form verilerini okuma konusuna bakın.

parameters[]

ActionParameter

İşlem parametrelerinin listesi.

loadIndicator

LoadIndicator

Eylem çağrısı yapılırken işlemin gösterildiği yükleme göstergesini belirtir.

persistValues

bool

İşlemden sonra form değerlerinin kalıcı olup olmadığını gösterir. Varsayılan değer: false.

true ise form değerleri işlem tetiklendikten sonra kalır. İşlem işlenirken kullanıcının değişiklik yapmasına izin vermek için LoadIndicator değerini NONE olarak ayarlayın. Chat uygulamalarındaki kart mesajları için de işlemin ResponseType değerini UPDATE_MESSAGE olarak ayarlamanız ve işlemin bulunduğu karttaki card_id metnini kullanmanız gerekir.

false ise form değerleri işlem tetiklendiğinde temizlenir. İşlem işlenirken kullanıcının değişiklik yapmasını önlemek için LoadIndicator öğesini SPINNER olarak ayarlayın.

interaction

Interaction

İsteğe bağlı. İletişim kutusu açılırken gereklidir.

Bir kullanıcıyla kurulan etkileşimlere (ör. kullanıcının kart mesajındaki bir düğmeyi tıklaması) yanıt olarak ne yapılması gerekir?

Belirtilmemişse uygulama, bir bağlantıyı açarak veya bir işlev çalıştırarak normal şekilde bir action çalıştırarak yanıt verir.

Uygulama, bir interaction belirtildiğinde özel etkileşimli yöntemlerle yanıt verebilir. Örneğin, interaction politikası OPEN_DIALOG değerine ayarlanırsa uygulama bir iletişim kutusu açabilir. Belirtildiğinde bir yükleme göstergesi gösterilmez. Bir eklenti için belirtilirse kartın tamamı kaldırılır ve istemcide hiçbir şey gösterilmez.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz.

ActionParameter

İşlem yöntemi çağrıldığında sağlanacak dize parametrelerinin listesi. Örneğin, şu üç erteleme düğmesini kullanabilirsiniz: şimdi ertele, bir gün ertele veya sonraki hafta ertele. Dize parametreleri listesinde erteleme türünü ve erteleme süresini iletmek için action method = snooze() kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için CommonEventObject sayfasını inceleyin.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
key

string

İşlem komut dosyası parametresinin adı.

value

string

Parametrenin değeri.

Etkileşim

İsteğe bağlı. İletişim kutusu açılırken gereklidir.

Bir kullanıcıyla kurulan etkileşimlere (ör. kullanıcının kart mesajındaki bir düğmeyi tıklaması) yanıt olarak ne yapılması gerekir?

Belirtilmemişse uygulama, bir bağlantıyı açarak veya bir işlev çalıştırarak normal şekilde bir action çalıştırarak yanıt verir.

Uygulama, bir interaction belirtildiğinde özel etkileşimli yöntemlerle yanıt verebilir. Örneğin, interaction politikası OPEN_DIALOG değerine ayarlanırsa uygulama bir iletişim kutusu açabilir.

Belirtildiğinde bir yükleme göstergesi gösterilmez. Bir eklenti için belirtilirse kartın tamamı kaldırılır ve istemcide hiçbir şey gösterilmez.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz.

Sıralamalar
INTERACTION_UNSPECIFIED Varsayılan değer. action normal şekilde çalışır.
OPEN_DIALOG

Chat uygulamalarının kullanıcılarla etkileşimde bulunmak için kullandığı pencereli, kart tabanlı bir arayüz olan iletişim kutusunu açar.

Yalnızca kart mesajlarındaki düğme tıklamalarına yanıt olarak Chat uygulamaları tarafından desteklenir. Bir eklenti için belirtilirse kartın tamamı kaldırılır ve istemcide hiçbir şey gösterilmez.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz.

LoadIndicator

Eylem çağrısı yapılırken işlemin gösterildiği yükleme göstergesini belirtir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Sıralamalar
SPINNER İçeriğin yüklendiğini göstermek için bir döner simge görüntüler.
NONE Hiçbir şey gösterilmez.

BorderStyle

Kenarlık türü ve rengi de dahil olmak üzere bir kartın veya widget'ın kenarlığına ilişkin stil seçenekleri.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
type

BorderType

Kenarlık türü.

strokeColor

Color

Tür BORDER_TYPE_STROKE olduğunda kullanılacak renkler.

cornerRadius

int32

Kenarlığın köşe yarıçapı.

BorderType

Widget'lara uygulanan kenarlık türlerini gösterir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Sıralamalar
BORDER_TYPE_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
NO_BORDER Varsayılan değer. Kenarlık yok.
STROKE Özet.

Düğme

Kullanıcıların tıklayabileceği bir metin, simge veya metin ve simge düğmesi. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Düğme ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Bir resmi tıklanabilir düğme yapmak için bir Image belirtin (ImageComponent değil) ve onClick işlemi ayarlayın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
text

string

Düğmenin içinde görüntülenen metin.

icon

Icon

Simge resmi. Hem icon hem de text ayarlanmışsa simge metinden önce görünür.

color

Color

Ayarlandığında düğme düz bir arka plan rengiyle doldurulur ve arka plan rengiyle kontrastı korumak için yazı tipi rengi değişir. Örneğin, mavi bir arka plan ayarlamak muhtemelen beyaz metinle sonuçlanır.

Ayarlanmadan bırakılırsa resmin arka planı beyaz, yazı tipi rengi ise mavi olur.

Kırmızı, yeşil ve mavi için her alanın değeri, şu iki yöntemden biriyle ifade edebileceğiniz bir float sayısıdır: 0 ila 255'e bölünen bir sayı (153/255) veya 0 ile 1 (0,6) arasında bir değer. 0, renk olmadığını, 1 veya 255/255 değeri ise RGB ölçeğindeki rengin tamamını temsil eder.

İsteğe bağlı olarak, şu denklemi kullanarak bir şeffaflık düzeyi ayarlayan alpha değerini ayarlayın:

pixel color = alpha * (this color) + (1.0 - alpha) * (background color)

alpha için, 1 değeri düz bir renge, 0 değeri ise tamamen şeffaf bir renge karşılık gelir.

Örneğin, aşağıdaki renk yarı şeffaf kırmızıyı temsil eder:

"color": {
  "red": 1,
  "green": 0,
  "blue": 0,
  "alpha": 0.5
}
onClick

OnClick

Zorunlu. Kullanıcı düğmeyi tıkladığında gerçekleştirilecek işlem (ör. köprü açma veya özel bir işlev çalıştırma).

disabled

bool

true ise düğme etkin olmayan durumda görüntülenir ve kullanıcı işlemlerine yanıt vermez.

altText

string

Erişilebilirlik için kullanılan alternatif metin.

Kullanıcılara düğmenin ne yaptığını açıklayan açıklayıcı bir metin ayarlayın. Örneğin, bir düğme bir köprü açarsa şöyle yazabilirsiniz: "Yeni bir tarayıcı sekmesi açar ve https://developers.google.com/workspace/chat" adresindeki Google Chat geliştirici dokümanlarına gider."

ButtonList

Yatay olarak düzenlenmiş düğmelerin listesi. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Düğme ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
buttons[]

Button

Düğme dizisi.

Kart

Google Chat mesajında veya Google Workspace eklentisinde gösterilen kart arayüzü.

Kartlar; tanımlı bir düzeni, düğmeler gibi etkileşimli kullanıcı arayüzü öğelerini ve resim gibi rich media'yı destekler. Ayrıntılı bilgiler sunmak, kullanıcılardan bilgi toplamak ve kullanıcıları bir sonraki adımı atmaya yönlendirmek için kartları kullanın.

Kart Oluşturucu ile kartları tasarlayın ve önizleyin.

Kart Oluşturucu'yu açın

Kartların nasıl oluşturulacağını öğrenmek için aşağıdaki dokümanlara bakın:

Örnek: Bir Google Chat uygulaması için kart mesajı

Örnek kişi kartı

Google Chat'te örnek kart mesajını oluşturmak için aşağıdaki JSON kullanın:

{
 "cardsV2": [
  {
   "cardId": "unique-card-id",
   "card": {
    "header": {
      "title": "Sasha",
      "subtitle": "Software Engineer",
      "imageUrl":
      "https://developers.google.com/workspace/chat/images/quickstart-app-avatar.png",
      "imageType": "CIRCLE",
      "imageAltText": "Avatar for Sasha"
     },
     "sections": [
      {
       "header": "Contact Info",
       "collapsible": true,
       "uncollapsibleWidgetsCount": 1,
       "widgets": [
        {
         "decoratedText": {
          "startIcon": {
           "knownIcon": "EMAIL"
          },
          "text": "sasha@example.com"
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "startIcon": {
           "knownIcon": "PERSON"
          },
          "text": "<font color=\"#80e27e\">Online</font>"
         }
        },
        {
         "decoratedText": {
          "startIcon": {
           "knownIcon": "PHONE"
          },
          "text": "+1 (555) 555-1234"
         }
        },
        {
         "buttonList": {
          "buttons": [
           {
            "text": "Share",
            "onClick": {
            "openLink": {
              "url": "https://example.com/share"
             }
            }
           },
           {
            "text": "Edit",
            "onClick": {
             "action": {
              "function": "goToView",
              "parameters": [
               {
                "key": "viewType",
                "value": "EDIT"
               }
              ]
             }
            }
           }
          ]
         }
        }
       ]
      }
     ]
    }
  }
 ]
}
Alanlar
header

CardHeader

Kartın başlığı. Üstbilgiler genellikle bir resim ve başlık içerir. Üstbilgiler her zaman kartın üst kısmında görünür.

sections[]

Section

Widget koleksiyonu içerir. Her bölümün isteğe bağlı kendi başlığı vardır. Bölümler, çizgi ayırıcıyla görsel olarak ayrılır. Google Chat uygulamalarındaki bir örneği görmek için Kartın bir bölümünü tanımlama başlıklı makaleyi inceleyin.

sectionDividerStyle

DividerStyle

Bölümler arasındaki ayırma stili.

cardActions[]

CardAction

Kartın işlemleri. İşlemler, kartın araç çubuğu menüsüne eklenir.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Örneğin, aşağıdaki JSON, Settings ve Send Feedback seçenekleriyle bir kart işlem menüsü oluşturur:

"cardActions": [
 {
  "actionLabel": "Settings",
  "onClick": {
   "action": {
    "functionName": "goToView",
    "parameters": [
     {
      "key": "viewType",
      "value": "SETTING"
     }
    ],
    "loadIndicator": "LoadIndicator.SPINNER"
   }
  }
 },
 {
  "actionLabel": "Send Feedback",
  "onClick": {
   "openLink": {
    "url": "https://example.com/feedback"
   }
  }
 }
]
name

string

Kartın adı. Kart gezinmesinde kart tanımlayıcı olarak kullanılır.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

fixedFooter

CardFixedFooter

Bu kartın alt kısmında gösterilen sabit altbilgi.

primaryButton veya secondaryButton belirtilmeden fixedFooter politikasının ayarlanması hataya neden oluyor. Chat uygulamalarında, iletişim kutularında sabit altbilgileri kullanabilir ancak kart mesajlarını kullanamazsınız.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

displayStyle

DisplayStyle

Google Workspace Eklentileri'nde, peekCardHeader öğesinin görüntüleme özelliklerini ayarlar.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

peekCardHeader

CardHeader

Bağlamsal içerik görüntülenirken, göz atma kartı başlığı bir yer tutucu görevi görür. Böylece, kullanıcı ana sayfa kartları ile içerik kartları arasında ileri gidebilir.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

CardAction

Kart işlemi, kartla ilişkilendirilmiş işlemdir. Örneğin, bir fatura kartı faturayı silme, faturayı e-postayla gönderme veya faturayı bir tarayıcıda açma gibi işlemler içerebilir.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Alanlar
actionLabel

string

İşlem menüsü öğesi olarak gösterilen etiket.

onClick

OnClick

Bu işlem öğesi için onClick işlemi.

CardFixedFooter

Kartın en altında görünen kalıcı (yapışkan) alt bilgi.

primaryButton veya secondaryButton belirtilmeden fixedFooter politikasının ayarlanması hataya neden oluyor.

Chat uygulamalarında, iletişim kutularında sabit altbilgileri kullanabilir ancak kart mesajlarını kullanamazsınız. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Kalıcı altbilgi ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
primaryButton

Button

Sabit altbilginin birincil düğmesi. Düğme, metin ve renk ayarlanmış bir metin düğmesi olmalıdır.

secondaryButton

Button

Sabit altbilginin ikincil düğmesi. Düğme, metin ve renk ayarlanmış bir metin düğmesi olmalıdır. secondaryButton ayarlanmışsa primaryButton değerini de ayarlamanız gerekir.

CardHeader

Kart başlığını temsil eder. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Başlık ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
title

string

Zorunlu. Kart başlığının başlığı. Üstbilginin sabit yüksekliği vardır: Hem başlık hem de alt başlık belirtilmişse her biri bir satır kaplar. Yalnızca başlık belirtilirse her iki satırı da kaplar.

subtitle

string

Kart başlığının alt başlığı. Belirtilirse title öğesinin altında kendi satırında görünür.

imageType

ImageType

Resmi kırpmak için kullanılan şekil.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

imageUrl

string

Kart başlığındaki resmin HTTPS URL'si.

imageAltText

string

Bu resmin erişilebilirlik için kullanılan alternatif metni.

DisplayStyle

Google Workspace Eklentileri'nde bir kartın nasıl gösterileceğini belirler.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Sıralamalar
DISPLAY_STYLE_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
PEEK Kartın başlığı, kenar çubuğunun en altında görünür ve grubun mevcut üst kısmındaki kartın kısmen üzerini kaplar. Başlığı tıkladığınızda kart, kart yığınına eklenir. Kartta başlık yoksa bunun yerine oluşturulmuş bir başlık kullanılır.
REPLACE Varsayılan değer. Kart, kart yığınında en üstteki kartın görünümü değiştirilerek gösterilir.

DividerStyle

Kartın ayırıcı stili. Şu anda yalnızca kart bölümleri arasında ayırıcılar için kullanılır.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Sıralamalar
DIVIDER_STYLE_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
SOLID_DIVIDER Varsayılan seçenektir. Bölümler arasında sağlam bir ayırıcı oluşturun.
NO_DIVIDER Ayarlanırsa bölümler arasında ayırıcı oluşturulmaz.

Bölüm

Bir bölüm, belirtildikleri sırayla dikey olarak oluşturulan widget koleksiyonunu içerir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
header

string

Bir bölümün üst kısmında görünen metin. Basit HTML biçimlendirilmiş metni destekler. Metin biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Google Chat uygulamalarında metni biçimlendirme ve Google Workspace Eklentilerinde metin biçimlendirme başlıklı makaleleri inceleyin.

widgets[]

Widget

Bölümdeki tüm widget'lar. En az bir widget içermelidir.

collapsible

bool

Bu bölümün daraltılabilir olup olmadığını belirtir.

Daraltılabilir bölümler widget'ların bazılarını veya tümünü gizler. Ancak kullanıcılar Daha fazla göster'i tıklayarak bölümü genişleterek gizli widget'ların gösterilmesini sağlayabilir. Kullanıcılar Daha az göster'i tıklayarak widget'ları tekrar gizleyebilir.

Gizlenen widget'ları belirlemek için uncollapsibleWidgetsCount değerini belirtin.

uncollapsibleWidgetsCount

int32

Bir bölüm daraltıldığında bile görünür kalan daraltılamayan widget'ların sayısı.

Örneğin, bir bölümde beş widget varsa ve uncollapsibleWidgetsCount öğesi 2 olarak ayarlanırsa ilk iki widget her zaman gösterilir ve son üçü varsayılan olarak daraltılır. uncollapsibleWidgetsCount yalnızca collapsible true olduğunda dikkate alınır.

Sütunlar

Columns widget'ı, bir kartta veya iletişim kutusunda en fazla 2 sütun gösterir. Her bir sütuna widget ekleyebilirsiniz. Widget'lar belirtildikleri sırayla görünür. Google Chat uygulamalarındaki bir örneği görmek için Kartları ve iletişim kutularını sütunlarda görüntüleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Her bir sütunun yüksekliği, uzun sütuna göre belirlenir. Örneğin, ilk sütun ikinci sütundan uzunsa her iki sütun da ilk sütunun yüksekliğine sahip olur. Her sütun farklı sayıda widget içerebileceğinden satır tanımlayamaz veya sütunlar arasında widget'ları hizalayamazsınız.

Sütunlar yan yana görüntülenir. HorizontalSizeStyle alanını kullanarak her sütunun genişliğini özelleştirebilirsiniz. Kullanıcının ekran genişliği çok darsa ikinci sütun ilk sütunun altına yerleştirilir:

 • Web'de, ekran genişliği 480 pikselden az veya bu değere eşitse ikinci sütun sarmalanır.
 • iOS cihazlarda, ekran genişliği 300 pt. veya daha az olduğunda ikinci sütun sarmalanır.
 • Android cihazlarda, ekran genişliği 320 dp'den az veya bu değere eşitse ikinci sütun sarmalanır.

2'den fazla sütun eklemek veya satırları kullanmak için Grid widget'ını kullanın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
columnItems[]

Column

Sütun dizisi. Bir karta veya iletişim kutusuna en fazla 2 sütun ekleyebilirsiniz.

Sütun

Bir sütun.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
horizontalSizeStyle

HorizontalSizeStyle

Bir sütunun, kartın genişliğini nasıl dolduracağını belirtir.

horizontalAlignment

HorizontalAlignment

Widget'ların bir sütunun soluna, sağına veya ortasına hizalanıp hizalanmayacağını belirtir.

verticalAlignment

VerticalAlignment

Widget'ların bir sütunun üstüne, altına veya ortasına hizalanıp hizalanmayacağını belirtir.

widgets[]

Widgets

Bir sütunda yer alan bir dizi widget. Widget'lar belirtildikleri sırayla görünür.

HorizontalSizeStyle

Bir sütunun, kartın genişliğini nasıl dolduracağını belirtir. Her bir sütunun genişliği, HorizontalSizeStyle değerine ve sütundaki widget'ların genişliğine bağlıdır.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Sıralamalar
HORIZONTAL_SIZE_STYLE_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
FILL_AVAILABLE_SPACE Varsayılan değer. Sütun, mevcut alanı (kart genişliğinin en fazla% 70'i kadar) doldurur. Her iki sütun da FILL_AVAILABLE_SPACE değerine ayarlanırsa her sütun, alanın% 50'sini doldurur.
FILL_MINIMUM_SPACE Sütun, mümkün olan en az alanı ve kart genişliğinin% 30'unu aşmayacak şekilde dolduruyor.

VerticalAlignment

Widget'ların bir sütunun üstüne, altına veya ortasına hizalanıp hizalanmayacağını belirtir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Sıralamalar
VERTICAL_ALIGNMENT_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
CENTER Varsayılan değer. Widget'ları bir sütunun ortasına hizalar.
TOP Widget'ları bir sütunun üst kısmına hizalar.
BOTTOM Widget'ları bir sütunun alt kısmına hizalar.

Widget'lar

Bir sütuna ekleyebileceğiniz desteklenen widget'lar.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar

Birleştirme alanı data.

data şunlardan yalnızca biri olabilir:

textParagraph

TextParagraph

TextParagraph widget'ı.

image

Image

Image widget'ı.

decoratedText

DecoratedText

DecoratedText widget'ı.

buttonList

ButtonList

ButtonList widget'ı.

textInput

TextInput

TextInput widget'ı.

selectionInput

SelectionInput

SelectionInput widget'ı.

dateTimePicker

DateTimePicker

DateTimePicker widget'ı.

DateTimePicker

Kullanıcıların tarih, saat veya hem tarih hem de saat girmesini sağlar. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Kullanıcının tarih ve saat seçmesine izin verme başlıklı makaleyi inceleyin.

Kullanıcılar metin girebilir veya tarih ve saati seçmek için seçiciyi kullanabilir. Kullanıcılar geçersiz bir tarih veya saat girerse seçici, kullanıcılardan bilgileri doğru şekilde girmelerini isteyen bir hata gösterir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
name

string

DateTimePicker öğesinin bir form giriş etkinliğinde tanımlandığı ad.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılar için Form verilerini alma başlıklı makaleye göz atın.

label

string

Kullanıcılardan tarih, saat veya tarih ve saat girmelerini isteyen metin. Örneğin, kullanıcılar randevu planlıyorsa Appointment date veya Appointment date and time gibi bir etiket kullanın.

type

DateTimePickerType

Widget'ın tarih, saat veya tarih ve saat girmeyi destekleyip desteklemediği.

valueMsEpoch

int64

Unix sıfır zamanı'ndan itibaren widget'ta gösterilen varsayılan değer (milisaniye cinsinden).

Seçicinin türüne (DateTimePickerType) göre değeri belirtin:

 • DATE_AND_TIME: UTC zaman diliminde takvim tarihi ve saati. Örneğin, 1 Ocak 2023 saat 12:00 (UTC) için 1672574400000 değerini kullanın.
 • DATE_ONLY: 00:00:00 UTC'deki bir takvim tarihi. Örneğin, 1 Ocak 2023'ü temsil etmek için 1672531200000 değerini kullanın.
 • TIME_ONLY: UTC saat diliminde. Örneğin, 12:00 değerini göstermek için 43200000 (veya 12 * 60 * 60 * 1000) değerini kullanın.
timezoneOffsetDate

int32

Saat diliminin UTC ile farkını dakika cinsinden temsil eden sayı. Ayarlanırsa value_ms_epoch, belirtilen saat diliminde gösterilir. Ayarlanmadan bırakılırsa değer varsayılan olarak kullanıcının saat dilimi ayarına döner.

onChangeAction

Action

Kullanıcı DateTimePicker arayüzünden Kaydet veya Temizle'yi tıkladığında tetiklenir.

DateTimePickerType

DateTimePicker widget'ındaki tarih ve saat biçimi. Kullanıcıların tarih, saat veya hem tarih ve saat girebileceğini belirler.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Sıralamalar
DATE_AND_TIME Kullanıcılar bir tarih ve saat girer.
DATE_ONLY Kullanıcılar bir tarih girer.
TIME_ONLY Kullanıcılar bir saat girer.

DecoratedText

Metnin üstünde veya altında etiket, metnin önünde bir simge, bir seçim widget'ı veya metinden sonra bir düğme gibi isteğe bağlı süslemelere sahip metin görüntüleyen bir widget. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Desenli metin içeren metinler görüntüleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
icon
(deprecated)

Icon

Kullanımdan kaldırıldı ve yerini startIcon aldı.

startIcon

Icon

Metnin önünde gösterilen simge.

topLabel

string

text üzerinde görünen metin. Her zaman kısaltılır.

text

string

Zorunlu. Birincil metin.

Basit biçimlendirmeyi destekler. Metin biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Google Chat uygulamalarında metni biçimlendirme ve Google Workspace Eklentilerinde metin biçimlendirme başlıklı makaleleri inceleyin.

wrapText

bool

Metni kaydırma ayarı. true değerine ayarlanırsa metin kaydırılır ve birden fazla satırda görüntülenir. Aksi takdirde metin kısaltılır.

Yalnızca text için geçerlidir; topLabel ve bottomLabel için geçerli değildir.

bottomLabel

string

text altında görünen metin. Her zaman sarmalar.

onClick

OnClick

Bu işlem, kullanıcılar topLabel veya bottomLabel düğmesini tıkladığında tetiklenir.

Birleştirme alanı control. decoratedText widget'ındaki metnin sağ tarafında görünen bir düğme, anahtar, onay kutusu veya resim. control şunlardan yalnızca biri olabilir:
button

Button

Kullanıcının bir işlemi tetiklemek için tıklayabileceği düğme.

switchControl

SwitchControl

Kullanıcının durumunu değiştirmek ve bir işlemi tetiklemek için tıklayabileceği bir anahtar widget'ı.

endIcon

Icon

Metinden sonra gösterilen bir simge.

Yerleşik ve özel simgeleri destekler.

SwitchControl

Açma/kapatma stilinde bir anahtar veya decoratedText widget'ının içindeki bir onay kutusu.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Yalnızca decoratedText widget'ında desteklenir.

Alanlar
name

string

Anahtar widget'ının bir form giriş etkinliğinde tanımlandığı ad.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılar için Form verilerini alma başlıklı makaleye göz atın.

value

string

Kullanıcı tarafından girilen ve bir form giriş etkinliğinin parçası olarak döndürülen değer.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılar için Form verilerini alma başlıklı makaleye göz atın.

selected

bool

true olduğunda anahtar seçilir.

onChangeAction

Action

Anahtar durumu değiştirildiğinde yapılacak işlem (ör. hangi işlevin çalıştırılacağı).

controlType

ControlType

Anahtarın kullanıcı arayüzünde nasıl görüneceği.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

ControlType

Anahtarın kullanıcı arayüzünde nasıl görüneceği.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Sıralamalar
SWITCH Açma/kapatma düğmesi tarzında bir düğme.
CHECKBOX Kullanımdan kaldırıldı ve yerini CHECK_BOX aldı.
CHECK_BOX Onay kutusu.

Bölen

Bu türde alan yok.

Widget'lar arasında bir ayırıcıyı yatay çizgi olarak görüntüler. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Widget'lar arasına yatay ayırıcı ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Örneğin, aşağıdaki JSON bir ayırıcı oluşturur:

"divider": {}

EndNavigation

İletişim kutusu akış işlemi.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz.

Alanlar
action

Action

İstemcinin iletişim kutusu akışını sonlandıracak oluşturma işlemi.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz.

İşlem

İstemcinin iletişim kutusu akışını sonlandıracağı oluşturma işlemi türleri.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz.

Sıralamalar
ACTION_UNSPECIFIED İşlem belirtilmedi.
CLOSE_DIALOG İletişim akışını kapat.
CLOSE_DIALOG_AND_EXECUTE İletişim akışını kapatın ve iletişim akışını açan kartı yenileyin.

GetAutocompletionResponse

Metin alanı için otomatik tamamlama öğelerini göstermek için gereken öğeleri içeren otomatik tamamlama kapsayıcısını almaya yönelik yanıt.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz. Örneğin:

{
 "autoComplete": {
  "items": [
   {
    "text": "C++"
   },
   {
    "text": "Java"
   },
   {
    "text": "JavaScript"
   },
   {
    "text": "Python"
   }
  ]
 }
}
Alanlar
autoComplete

Suggestions

schema

string

Bu, söz dizimi kontrolü için işaretlemede bulunabilecek bir işlemsiz şema alanıdır.

Izgara

Öğe koleksiyonu içeren bir tablo görüntüler. Öğeler yalnızca metin veya resim içerebilir. Duyarlı sütunlar veya metin ya da resimden daha fazlasını eklemek için Columns kullanın. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Öğe koleksiyonu içeren bir ızgara görüntüleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Izgara, istenilen sayıda sütun ve öğe destekler. Satır sayısı, öğelerin sütunlara bölünmesiyle belirlenir. 10 öğe ve 2 sütun içeren bir ızgarada 5 satır vardır. 11 öğe ve 2 sütun içeren bir ızgarada 6 satır vardır.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Örneğin, aşağıdaki JSON, tek bir öğe içeren 2 sütunlu bir ızgara oluşturur:

"grid": {
 "title": "A fine collection of items",
 "columnCount": 2,
 "borderStyle": {
  "type": "STROKE",
  "cornerRadius": 4
 },
 "items": [
  {
   "image": {
    "imageUri": "https://www.example.com/image.png",
    "cropStyle": {
     "type": "SQUARE"
    },
    "borderStyle": {
     "type": "STROKE"
    }
   },
   "title": "An item",
   "textAlignment": "CENTER"
  }
 ],
 "onClick": {
  "openLink": {
   "url": "https://www.example.com"
  }
 }
}
Alanlar
title

string

Izgara başlığında görüntülenen metin.

items[]

GridItem

Izgarada görüntülenecek öğeler.

borderStyle

BorderStyle

Her bir ızgara öğesine uygulanacak kenarlık stili.

columnCount

int32

Izgarada görüntülenecek sütun sayısı. Bu alan belirtilmezse varsayılan değer kullanılır ve bu varsayılan değer, ızgaranın gösterildiği yere (iletişim kutusu veya tamamlayıcı) bağlı olarak farklılık gösterir.

onClick

OnClick

Bu geri çağırma, her bir ızgara öğesi tarafından yeniden kullanılır ancak geri çağırmanın parametrelerine eklenen öğe listesindeki öğenin tanımlayıcısı ve dizini kullanılır.

GridItem

Bir öğeyi ızgara düzeninde gösterir. Öğeler metin, resim veya hem metin hem de resim içerebilir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
id

string

Bu tablo öğesi için kullanıcı tarafından belirtilen tanımlayıcı. Bu tanımlayıcı, üst ızgaranın onClick geri çağırma parametresinde döndürülür.

image

ImageComponent

Izgara öğesinde gösterilen resim.

title

string

Izgara öğesinin başlığı.

subtitle

string

Izgara öğesinin alt başlığı.

layout

GridItemLayout

Izgara öğesi için kullanılacak düzen.

GridItemLayout

Izgara öğesi için kullanılabilecek çeşitli düzen seçeneklerini gösterir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Sıralamalar
GRID_ITEM_LAYOUT_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
TEXT_BELOW Başlık ve alt başlık, ızgara öğesi resminin altında gösterilir.
TEXT_ABOVE Başlık ve alt başlık, ızgara öğesi resminin üzerinde gösterilir.

Simge

Bir karttaki widget'ta gösterilen simge. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Simge ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Yerleşik ve özel simgeleri destekler.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
altText

string

İsteğe bağlı. Erişilebilirlik için kullanılan simgenin açıklaması. Belirtilmemişse varsayılan değer Button sağlanır. En iyi uygulama olarak, simgenin ne gösterdiğine ve varsa ne yaptığına ilişkin faydalı bir açıklama oluşturmanız gerekir. Örneğin, A user's account portrait veya Opens a new browser tab and navigates to the Google Chat developer documentation at https://developers.google.com/workspace/chat.

Simge bir Button içinde ayarlanmışsa kullanıcı düğmenin üzerine geldiğinde yardımcı metin olarak altText görünür. Ancak düğme aynı zamanda text değerini de ayarlarsa simgenin altText değeri yoksayılır.

imageType

ImageType

Resme uygulanan kırpma stili. Bazı durumlarda, CIRCLE kırpma uygulamak resmin yerleşik simgeden daha büyük çizilmesine neden olur.

Birleştirme alanı icons. Karttaki widget'ta gösterilen simge. icons şunlardan yalnızca biri olabilir:
knownIcon

string

Google Workspace tarafından sağlanan yerleşik simgelerden birini gösterir.

Örneğin, bir uçak simgesi görüntülemek için AIRPLANE değerini belirtin. Otobüs için BUS değerini belirtin.

Desteklenen simgelerin tam listesi için yerleşik simgeler konusuna bakın.

iconUrl

string

HTTPS URL'sinde barındırılan bir özel simge görüntüleyin.

Örneğin:

"iconUrl":
"https://developers.google.com/workspace/chat/images/quickstart-app-avatar.png"

Desteklenen dosya türleri şunları içerir: .png ve .jpg.

materialIcon

MaterialIcon

Google Materyal Simgelerinden birini görüntüleyin.

Örneğin, bir onay kutusu simgesi görüntülemek için

"materialIcon": {
 "name": "check_box"
}

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz.

Resim

URL ile belirtilen ve onClick işlemine sahip olabilen bir resim. Örnek için Resim ekleme bölümüne bakın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
imageUrl

string

Resmi barındıran HTTPS URL'si.

Örneğin:

https://developers.google.com/workspace/chat/images/quickstart-app-avatar.png
onClick

OnClick

Kullanıcı resmi tıkladığında, tıklama bu işlemi tetikler.

altText

string

Bu resmin erişilebilirlik için kullanılan alternatif metni.

ImageComponent

Bir resmi temsil eder.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
imageUri

string

Resim URL'si.

altText

string

Resmin erişilebilirlik etiketi.

cropStyle

ImageCropStyle

Resme uygulanacak kırpma stili.

borderStyle

BorderStyle

Resme uygulanacak kenarlık stili.

ImageCropStyle

Resme uygulanan kırpma stilini gösterir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Örneğin, 16:9 en boy oranının nasıl uygulanacağı aşağıda açıklanmıştır:

cropStyle {
 "type": "RECTANGLE_CUSTOM",
 "aspectRatio": 16/9
}
Alanlar
type

ImageCropType

Kırpma türü.

aspectRatio

double

Kırpma türü RECTANGLE_CUSTOM ise kullanılacak en boy oranı.

Örneğin, 16:9 en boy oranının nasıl uygulanacağı aşağıda açıklanmıştır:

cropStyle {
 "type": "RECTANGLE_CUSTOM",
 "aspectRatio": 16/9
}

ImageCropType

Resme uygulanan kırpma stilini gösterir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Sıralamalar
IMAGE_CROP_TYPE_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
SQUARE Varsayılan değer. Kare kırpma uygular.
CIRCLE Dairesel kırpma uygular.
RECTANGLE_CUSTOM Özel en boy oranına sahip dikdörtgen kırpma uygular. aspectRatio ile özel en boy oranını ayarlayın.
RECTANGLE_4_3 4:3 en boy oranına sahip dikdörtgen kırpma uygular.

LinkPreview

Kart ve akıllı çip göstererek üçüncü taraf bağlantısını önizleyen kart işlemi. Daha fazla bilgi edinmek için Akıllı çiplerle bağlantıları önizleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Örneğin, aşağıdaki JSON, bağlantı önizlemesi ve akıllı çipi için benzersiz bir başlık ile başlık ve metin açıklaması içeren bir önizleme kartı döndürür:

{
 "action": {
  "linkPreview": {
   "title": "Smart chip title",
   "linkPreviewTitle": "Link preview title",
   "previewCard": {
    "header": {
     "title": "Preview card header",
    },
    "sections": [
     {
      "widgets": [
       {
        "textParagraph": {
         "text": "Description of the link."
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 }
}

Örnek, aşağıdaki bağlantı önizlemesini döndürür:

Örnek bağlantı önizlemesi

Alanlar
previewCard

Card

Üçüncü taraf bir hizmetten gelen bağlantıyla ilgili bilgileri gösteren kart.

title

string

Bağlantı önizlemesinin akıllı çipinde gösterilen başlık. Politika ayarlanmadan bırakılırsa akıllı çip, preview_card öğesinin başlığını gösterir.

linkPreviewTitle

string

Bağlantı önizlemesinde gösterilen başlık. Politika ayarlanmadan bırakılırsa bağlantı önizlemesinde preview_card başlığı gösterilir.

MaterialIcon

2.500'den fazla seçenek içeren Google Material Simgesi.

Örneğin, özelleştirilmiş ağırlık ve not içeren bir onay kutusu simgesi görüntülemek için aşağıdakileri yazın:

{
 "name": "check_box",
 "fill": true,
 "weight": 300,
 "grade": -25
}

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz.

Alanlar
name

string

Google Materyal Simgesi'nde tanımlanan simge adı (ör. check_box). Geçersiz adlar terk edilir ve boş dizeyle değiştirilir. Bu da, simgenin görüntülenememesine neden olur.

fill

bool

Simgenin doldurulmuş olarak oluşturulup oluşturulmayacağı. Varsayılan değer false'tur.

Farklı simge ayarlarını önizlemek için Google Yazı Tipi Simgeleri'ne gidin ve Özelleştir altındaki ayarları yapın.

weight

int32

Simgenin fırça kalınlığı. {100, 200, 300, 400, 500, 600, 700} arasından seçim yapın. Yoksa varsayılan değer 400 olur. Başka herhangi bir değer belirtilirse varsayılan değer kullanılır.

Farklı simge ayarlarını önizlemek için Google Yazı Tipi Simgeleri'ne gidin ve Özelleştir altındaki ayarları yapın.

grade

int32

Ağırlık ve eğim, bir simgenin kalınlığını etkiler. Eğim ayarlamaları, ağırlıkta yapılan ayarlamalardan daha ayrıntılıdır ve simgenin boyutu üzerinde küçük bir etkisi vardır. {-25, 0, 200} arasından seçim yapın. Yoksa varsayılan değer 0 olur. Başka herhangi bir değer belirtilirse varsayılan değer kullanılır.

Farklı simge ayarlarını önizlemek için Google Yazı Tipi Simgeleri'ne gidin ve Özelleştir altındaki ayarları yapın.

Kart yığınını manipüle eden kart işlemi.

Örneğin:

1) Yığına yeni bir kart ekleyin (ileri git). Chat uygulamalarında, yalnızca uygulama ana sayfasında kullanılabilir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

 navigations : {
  pushCard : CARD
 }

2) Yığının en üstündeki kartı güncelleyin (güncelleyin).

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

 navigations : {
  popCard : true,
 }, {
  pushCard : CARD
 }

3) Güncellemeden bir adım geri gidin.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

 navigations : {
  popCard : true,
 }

4) Birden fazla adıma geri dönün ve ilgili kartı güncelleyin.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

 navigations : {
  popCard : true,
 }, ... {
  pushCard : CARD
 }

5) Tanımlanmış bir CARD_NAME yönüne giden birden fazla adım geri gidin.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

 navigations : {
  popToCardName : CARD_NAME,
 }, {
  pushCard : CARD
 }

6) Kök klasöre geri dönün ve ilgili kartı güncelleyin.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

 navigations : {
  popToRoot : true
 }, {
  pushCard : CARD
 }

7) Belirtilen kartı açın ve onu da açın.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

navigations : { popToCardName : CARD_NAME }, { popCard : true, }

8) En üstteki kartı yeni bir kartla değiştirin. Chat uygulamalarında, yalnızca uygulama ana sayfasında kullanılabilir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

 navigations : {
  updateCard : CARD
 }
Alanlar

Birleştirme alanı navigate_action.

navigate_action şunlardan yalnızca biri olabilir:

popToRoot

bool

Kart yığını, kök kart dışındaki tüm kartları açar.

pop

bool

Kart yığını bir karttan çıkıyor.

popToCard

string

Kart yığını, belirtilen kartın üzerindeki tüm kartları belirtilen kart adıyla açar.

pushCard

Card

Kart yığını, bir kartı kart yığınına aktarır.

updateCard

Card

Kart yığını, en üstteki kartı yeni bir kartla günceller ve doldurulmuş form alanları değerlerini korur. Eşdeğer olmayan bir alan için değer atlanır.

endNavigation

EndNavigation

İletişim kutusu akışı sonu gezinme işlemi. Daha fazla bilgi için Uygulama ana kartı mesajları için iletişim kutusuna yanıt verme bölümüne bakın.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz.

Bildirim

Ana makine uygulamasında bir bildirim gösteren kart işlemi.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Alanlar
text

string

Bildirimde görüntülenecek düz metin (HTML etiketleri olmadan).

OnClick

Kullanıcılar karttaki düğme gibi etkileşimli bir öğeyi tıkladığında nasıl yanıt verileceğini gösterir.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar

Birleştirme alanı data.

data şunlardan yalnızca biri olabilir:

action

Action

Belirtilirse bu onClick tarafından bir işlem tetiklenir.

openDynamicLinkAction

Action

İşlemin bir bağlantıyı açması gerektiğinde eklenti bu işlemi tetikler. Bu, bağlantıyı almak için sunucuyla iletişim kurması gerektiğinden yukarıdaki open_link değerinden farklıdır. Bu nedenle, açık bağlantı işlemi yanıtı geri gelmeden önce web istemcisinin bazı hazırlık çalışmaları yapması gerekir.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

card

Card

Belirtilmişse yeni bir kart tıklandıktan sonra kart grubuna aktarılır.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

OnClose

OnClick işlemi tarafından açılan bir bağlantı kapatıldığında istemcinin yaptığı işlem.

Uygulama, istemci platformu özelliklerine bağlıdır. Örneğin, bir web tarayıcısı, OnClose işleyicisi içeren bir pop-up pencerede bir bağlantıyı açabilir.

Hem OnOpen hem de OnClose işleyicileri ayarlanmışsa ve istemci platformu her iki değeri de desteklemiyorsa OnClose öncelikli olur.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Sıralamalar
NOTHING Varsayılan değer. Kart yeniden yüklenmez. Hiçbir şey olmaz.
RELOAD

Alt pencere kapandıktan sonra kartı yeniden yükler.

OpenAs.OVERLAY ile birlikte kullanılırsa alt pencere, kalıcı bir iletişim kutusu görevi görür ve üst kart, alt pencere kapanana kadar engellenir.

OpenAs

OnClick işlemi bir bağlantı açtığında, müşteri bunu tam boyutlu bir pencere (istemci tarafından kullanılan çerçeveyse) veya yer paylaşımı (pop-up gibi) olarak açabilir. Uygulama, istemci platformu özelliklerine bağlıdır ve seçilen değer istemci tarafından desteklenmiyorsa yoksayılabilir. FULL_SIZE tüm müşteriler tarafından desteklenmektedir.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

Sıralamalar
FULL_SIZE Bağlantı, tam boyutlu bir pencere olarak açılır (istemci tarafından kullanılan çerçeve buysa).
OVERLAY Bağlantı, pop-up gibi bir yer paylaşımı olarak açılır.

RenderActions

Karta bir işlem yapmasını veya eklenti ana makine uygulamasına ya da Chat uygulamasına uygulamaya özel bir işlem yapmasını söyleyen bir dizi oluşturma talimatı.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
action

Action

hostAppAction

HostAppActionMarkup

Bağımsız ana makine uygulamaları tarafından işlenen işlemler.

schema

string

Bu, söz dizimi kontrolü için işaretlemede bulunabilecek bir işlemsiz şema alanıdır.

İşlem

Alanlar
navigations[]

Navigation

Görüntülenen kartları aktarın, açın veya güncelleyin.

notification

Notification

Son kullanıcıya bir bildirim gösterin.

linkPreview

LinkPreview

Son kullanıcıya bir bağlantı önizlemesi gösterin.

SelectionInput

Kullanıcıların seçebileceği bir veya daha fazla kullanıcı arayüzü öğesi oluşturan bir widget. Örneğin, açılır menü veya onay kutuları. Tahmin edilebilecek veya numaralandırılabilen verileri toplamak için bu widget'ı kullanabilirsiniz. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Seçilebilir kullanıcı arayüzü öğeleri ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Chat uygulamaları, kullanıcıların seçtiği veya girdiği öğelerin değerini işleyebilir. Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılar için Form verilerini alma başlıklı makaleye göz atın.

Kullanıcılardan tanımlanmamış veya soyut veriler toplamak için TextInput widget'ını kullanın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
name

string

Form giriş etkinliğinde seçim girişini tanımlayan ad.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılar için Form verilerini alma başlıklı makaleye göz atın.

label

string

Kullanıcı arayüzünde seçim giriş alanının üzerinde görünen metin.

Kullanıcının, uygulamanızın ihtiyaç duyduğu bilgileri girmesine yardımcı olacak metni belirtin. Örneğin, kullanıcılar açılır menüden bir iş biletinin aciliyetini seçiyorsa etiket "Aciliyet" veya "Aciliyeti seçin" olabilir.

type

SelectionType

Bir SelectionInput widget'ında kullanıcılara gösterilen öğelerin türü. Seçim türleri, farklı etkileşim türlerini destekler. Örneğin, kullanıcılar bir veya daha fazla onay kutusunu işaretleyebilir, ancak açılır menüden yalnızca bir değer seçebilir.

items[]

SelectionItem

Seçilebilir öğelerden oluşan bir dizi. Örneğin, bir dizi radyo düğmesi veya onay kutusu. 100 adede kadar öğeyi destekler.

onChangeAction

Action

Belirtilirse form seçim değiştiğinde gönderilir. Belirtilmemişse, formu gönderen ayrı bir düğme belirtmeniz gerekir.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılar için Form verilerini alma başlıklı makaleye göz atın.

multiSelectMaxSelectedItems

int32

Çoklu seçim menüleri için, bir kullanıcının seçebileceği maksimum öğe sayısı. Minimum değer 1 öğedir. Belirtilmemişse varsayılan olarak 3 öğe olur.

multiSelectMinQueryLength

int32

Çoklu seçim menülerinde, kullanıcının uygulama sorguları otomatik olarak tamamlamadan önce girdiği metin karakteri sayısı ve menüde önerilen öğeleri gösterir.

Belirtilmemişse varsayılan olarak statik veri kaynakları için 0 karakter, harici veri kaynakları için ise 3 karakter olur.

Birleştirme alanı multi_select_data_source. Çoklu seçim menüsü için seçim öğelerini dolduran veri kaynağı.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz. multi_select_data_source şunlardan yalnızca biri olabilir:

externalDataSource

Action

İlişkisel veri tabanı gibi harici bir veri kaynağı.

platformDataSource

PlatformDataSource

Google Workspace'ten bir veri kaynağı.

PlatformDataSource

Çoklu seçim menüsünü kullanan bir SelectionInput widget'ı için Google Workspace'ten bir veri kaynağı. Çoklu seçim menüsündeki öğeleri doldurmak için kullanılır.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz.

Alanlar
Birleştirme alanı data_source. Veri kaynağı. data_source şunlardan yalnızca biri olabilir:
commonDataSource

CommonDataSource

Tüm Google Workspace uygulamaları tarafından paylaşılan veri kaynağı (ör. Google Workspace kuruluşlarındaki kullanıcılar).

hostAppDataSource

HostAppDataSourceMarkup

Google Chat'teki alanlar gibi Google Workspace barındırma uygulamasına özgü bir veri kaynağıdır.

CommonDataSource

Tüm Google Workspace uygulamaları tarafından paylaşılan bir veri kaynağı.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz.

Sıralamalar
UNKNOWN Varsayılan değer. Kullanmayın.
USER Google Workspace kullanıcıları Kullanıcı, yalnızca Google Workspace kuruluşundaki kullanıcıları görüntüleyip seçebilir.

SelectionItem

Kullanıcıların seçim girişinde, onay kutusu veya anahtar gibi seçebileceği bir öğe.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
text

string

Öğeyi kullanıcılara tanımlayan veya açıklayan metin.

value

string

Bu öğeyle ilişkilendirilen değer. İstemci bunu bir form giriş değeri olarak kullanmalıdır.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılar için Form verilerini alma başlıklı makaleye göz atın.

selected

bool

Öğenin varsayılan olarak seçili olup olmadığı. Seçim girişi yalnızca tek bir değer kabul ediyorsa (radyo düğmeleri veya açılır menü gibi) bu alanı yalnızca bir öğe için ayarlayın.

startIconUri

string

Çoklu seçim menülerinde, simgenin URL'si öğenin text alanının yanında görüntülenir. PNG ve JPEG dosyalarını destekler. HTTPS URL'si olmalıdır. Örneğin, https://developers.google.com/workspace/chat/images/quickstart-app-avatar.png.

bottomText

string

Çoklu seçim menüleri için öğenin text alanının altında görüntülenen bir metin açıklaması veya etiket.

SelectionType

Kullanıcıların seçebileceği öğelerin biçimi. Farklı seçenekler, farklı etkileşim türlerini destekler. Örneğin, kullanıcılar birden fazla onay kutusunu işaretleyebilir, ancak açılır menüden yalnızca bir öğe seçebilir.

Her seçim girişi bir seçim türünü destekler. Onay kutuları ve anahtarların birlikte kullanılması desteklenmez.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Sıralamalar
CHECK_BOX Onay kutuları. Kullanıcılar bir veya daha fazla onay kutusunu işaretleyebilir.
RADIO_BUTTON Bir dizi radyo düğmesi. Kullanıcılar bir radyo düğmesi seçebilir.
SWITCH Bir dizi anahtar. Kullanıcılar bir veya daha fazla anahtarı açabilir.
DROPDOWN Açılır menü. Kullanıcılar menüden bir öğe seçebilir.
MULTI_SELECT

Statik veya dinamik veriler için çoklu seçim menüsü. Kullanıcılar, menü çubuğundan bir veya daha fazla öğe seçer. Kullanıcılar, dinamik verileri doldurmak için değerler de girebilir. Örneğin, kullanıcılar bir Google Chat alanının adını yazmaya başlayabilir. Bu durumda widget, alanı otomatik olarak önerir.

Bir çoklu seçim menüsünün öğelerini doldurmak için aşağıdaki veri kaynağı türlerinden birini kullanabilirsiniz:

 • Statik veri: Öğeler, widget'ta SelectionItem nesneleri olarak belirtilir. En fazla 100 öğe.
 • Google Workspace verileri: Öğeler, Google Workspace kullanıcıları veya Google Chat alanları gibi Google Workspace verileri kullanılarak doldurulur.
 • Harici veriler: Öğeler Google Workspace dışındaki harici bir veri kaynağından doldurulur.

Çoklu seçim menülerinin nasıl uygulanacağına ilişkin örnekler için Çoklu seçim menüsü ekleme konusuna bakın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir. Google Workspace eklentileri için çoklu seçim, Geliştirici Önizlemesi'ndedir.

SubmitFormResponse

Otomatik tamamlama kapsayıcısı alma dışında bir form gönderme yanıtı. Bu kapsayıcıda, kartın yapması gereken işlemler ve/veya eklenti ana uygulamasının gerçekleştirmesi gereken işlemler ve kart durumunun değişip değişmediği yer alır.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz. Örneğin:

{
 "renderActions": {
  "action": {
   "notification": {
    "text": "Email address is added: salam.heba@example.com"
   }
  },
  "hostAppAction": {
   "gmailAction": {
    "openCreatedDraftAction": {
     "draftId": "msg-a:r-79766936926021702",
     "threadServerPermId": "thread-f:15700999851086004"
    }
   }
  }
 }
}
Alanlar
renderActions

RenderActions

Karta bir işlem yapmasını söyleyen ve/veya eklenti ana makine uygulamasına uygulamaya özel bir işlem yapmasını söyleyen bir dizi oluşturma talimatı.

stateChanged

bool

Kartların durumunun değişip değişmediği ve mevcut kartlardaki verilerin eski olup olmadığı.

schema

string

Bu, söz dizimi kontrolüne yönelik işaretlemede bulunabilecek bir işlemsiz şema alanıdır.

Öneriler

Kullanıcıların girebileceği önerilen değerler. Bu değerler, kullanıcılar metin giriş alanının içini tıkladığında görünür. Önerilen değerler, kullanıcılar yazdıkça dinamik olarak kullanıcıların yazdıklarıyla eşleşecek şekilde filtrelenir.

Örneğin, programlama dili için bir metin giriş alanı; Java, JavaScript, Python ve C++ komutlarını önerebilir. Kullanıcılar Jav yazmaya başladığında, öneri filtreleri listesinde Java ve JavaScript gösterilir.

Önerilen değerler, kullanıcıların, uygulamanızın anlamlandırabileceği değerleri girmelerine yardımcı olur. Bazı kullanıcılar JavaScript'ten bahsederken javascript ve diğerleri java script girebilir. JavaScript önererek kullanıcıların uygulamanızla etkileşim kurma biçimini standartlaştırabilirsiniz.

Bu parametre belirtildiğinde TextInput.type, MULTIPLE_LINE olarak ayarlanmış olsa bile her zaman SINGLE_LINE olur.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
items[]

SuggestionItem

Metin giriş alanlarındaki otomatik tamamlama önerileri için kullanılan önerilerin listesi.

SuggestionItem

Kullanıcıların metin giriş alanına girebileceği önerilen bir değer.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar

Birleştirme alanı content.

content şunlardan yalnızca biri olabilir:

text

string

Metin giriş alanı için önerilen bir girişin değeri. Bu, kullanıcıların kendi girişleriyle eşdeğerdir.

TextInput

Kullanıcıların metin girebileceği bir alan. Önerileri ve değişiklik yapıldığında yapılan işlemleri destekler. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Kullanıcının metin girebileceği bir alan ekleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Chat uygulamaları, form giriş etkinlikleri sırasında girilen metnin değerini alır ve işleyebilir. Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılar için Form verilerini alma başlıklı makaleye göz atın.

Kullanıcılardan tanımlanmamış veya soyut veriler toplamanız gerektiğinde metin girişi kullanın. Kullanıcılardan tanımlanmış veya numaralandırılmış verileri toplamak için SelectionInput widget'ını kullanın.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
name

string

Metin girişinin form giriş etkinliğinde tanımlanmasını sağlayan ad.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılar için Form verilerini alma başlıklı makaleye göz atın.

label

string

Kullanıcı arayüzünde metin giriş alanının üzerinde görünen metin.

Kullanıcının, uygulamanızın ihtiyaç duyduğu bilgileri girmesine yardımcı olacak metni belirtin. Örneğin, bir kişinin adını soruyorsanız ancak özellikle soyadına ihtiyacınız varsa name yerine surname yazın.

hintText belirtilmediyse gereklidir. Aksi takdirde isteğe bağlıdır.

hintText

string

Metin giriş alanının altında görünen metin, kullanıcılardan belirli bir değer girmelerini isteyerek onlara yardımcı olmayı amaçlar. Bu metin her zaman görünür.

label belirtilmediyse gereklidir. Aksi takdirde isteğe bağlıdır.

value

string

Kullanıcı tarafından girilen ve bir form giriş etkinliğinin parçası olarak döndürülen değer.

Form girişleriyle çalışma hakkında ayrıntılar için Form verilerini alma başlıklı makaleye göz atın.

type

Type

Metin giriş alanının kullanıcı arayüzünde nasıl göründüğü. Örneğin, alanın tek mi yoksa çok satırlı mı olduğu.

onChangeAction

Action

Metin giriş alanında bir değişiklik olduğunda ne yapmak gerekir? Örneğin, bir kullanıcının alana eklemesi veya metin silmesi.

Yapmanız gereken işlemlere örnek olarak özel işlev çalıştırmak veya Google Chat'te iletişim kutusu açmak verilebilir.

initialSuggestions

Suggestions

Kullanıcıların girebileceği önerilen değerler. Bu değerler, kullanıcılar metin giriş alanının içini tıkladığında görünür. Önerilen değerler, kullanıcılar yazdıkça dinamik olarak kullanıcıların yazdıklarıyla eşleşecek şekilde filtrelenir.

Örneğin, programlama dili için bir metin giriş alanında Java, JavaScript, Python ve C++ kodu önerilebilir. Kullanıcılar Jav yazmaya başladığında, öneri filtreleri listesinde yalnızca Java ve JavaScript gösterilir.

Önerilen değerler, kullanıcıların, uygulamanızın anlamlandırabileceği değerleri girmelerine yardımcı olur. Bazı kullanıcılar JavaScript'ten bahsederken javascript ve diğerleri java script girebilir. JavaScript önererek kullanıcıların uygulamanızla etkileşim kurma biçimini standartlaştırabilirsiniz.

Bu parametre belirtildiğinde TextInput.type, MULTIPLE_LINE olarak ayarlanmış olsa bile her zaman SINGLE_LINE olur.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

autoCompleteAction

Action

İsteğe bağlı. Metin giriş alanı, etkileşimde bulunan kullanıcılara öneriler sunduğunda hangi işlemin yapılacağını belirtin.

Belirtilmemişse öneriler initialSuggestions tarafından ayarlanır ve istemci tarafından işlenir.

Belirtilirse uygulama, burada belirtilen işlemi (ör. özel bir işlev çalıştırmak) gerçekleştirir.

Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir, Google Chat uygulamalarında kullanılamaz.

placeholderText

string

Alan boş olduğunda metin giriş alanında görünen metin. Kullanıcılardan değer girmelerini istemek için bu metni kullanın. Örneğin, Enter a number from 0 to 100.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz.

Tür

Metin giriş alanının kullanıcı arayüzünde nasıl göründüğü. Örneğin, tek satırlı bir giriş alanı mı yoksa çok satırlı bir giriş mi olabilir. initialSuggestions belirtilmişse type, MULTIPLE_LINE olarak ayarlanmış olsa bile her zaman SINGLE_LINE olur.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Sıralamalar
SINGLE_LINE Metin giriş alanının yüksekliği bir satır olmak üzere sabittir.
MULTIPLE_LINE Metin giriş alanının yüksekliği birden fazla satır olacak şekilde sabit.

TextParagraph

Biçimlendirmeyi destekleyen bir metin paragrafı. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Biçimlendirilmiş metin paragrafı ekleme başlıklı makaleyi inceleyin. Metin biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Google Chat uygulamalarında metni biçimlendirme ve Google Workspace Eklentilerinde metin biçimlendirme başlıklı makaleleri inceleyin.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Alanlar
text

string

Widget'ta gösterilen metin.

Widget

Her kart widget'lardan oluşur.

Widget; metin, resim, düğme ve diğer nesne türlerinden birini temsil edebilen birleşik bir nesnedir.

Alanlar
horizontalAlignment

HorizontalAlignment

Widget'ların bir sütunun soluna, sağına veya ortasına hizalanıp hizalanmayacağını belirtir.

Birleştirme alanı data. Bir widget'ta aşağıdaki öğelerden yalnızca biri bulunabilir. Daha fazla öğe görüntülemek için birden fazla widget alanı kullanabilirsiniz. data şunlardan yalnızca biri olabilir:
textParagraph

TextParagraph

Bir metin paragrafını görüntüler. Basit HTML biçimlendirilmiş metni destekler. Metin biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için Google Chat uygulamalarında metni biçimlendirme ve Google Workspace Eklentilerinde metin biçimlendirme başlıklı makaleleri inceleyin.

Örneğin, aşağıdaki JSON'de kalın bir metin oluşturulur:

"textParagraph": {
 "text": " <b>bold text</b>"
}
image

Image

Bir görsel gösterir.

Örneğin, aşağıdaki JSON, alternatif metin içeren bir resim oluşturur:

"image": {
 "imageUrl":
 "https://developers.google.com/workspace/chat/images/quickstart-app-avatar.png",
 "altText": "Chat app avatar"
}
decoratedText

DecoratedText

Süslenmiş bir metin öğesini gösterir.

Örneğin, aşağıdaki JSON, e-posta adresini gösteren süslenmiş bir metin widget'ı oluşturur:

"decoratedText": {
 "icon": {
  "knownIcon": "EMAIL"
 },
 "topLabel": "Email Address",
 "text": "sasha@example.com",
 "bottomLabel": "This is a new Email address!",
 "switchControl": {
  "name": "has_send_welcome_email_to_sasha",
  "selected": false,
  "controlType": "CHECKBOX"
 }
}
buttonList

ButtonList

Düğme listesi.

Örneğin, aşağıdaki JSON dosyası iki düğme oluşturur. İlki mavi metin düğmesi, ikincisi ise bağlantıyı açan bir resim düğmesidir:

"buttonList": {
 "buttons": [
  {
   "text": "Edit",
   "color": {
    "red": 0,
    "green": 0,
    "blue": 1,
    "alpha": 1
   },
   "disabled": true,
  },
  {
   "icon": {
    "knownIcon": "INVITE",
    "altText": "check calendar"
   },
   "onClick": {
    "openLink": {
     "url": "https://example.com/calendar"
    }
   }
  }
 ]
}
textInput

TextInput

Kullanıcıların metin yazabileceği bir metin kutusu görüntüler.

Örneğin, aşağıdaki JSON'de bir e-posta adresi için metin girişi oluşturulur:

"textInput": {
 "name": "mailing_address",
 "label": "Mailing Address"
}

Başka bir örnek olarak aşağıdaki JSON, statik önerilerle bir programlama dili için metin girişi oluşturur:

"textInput": {
 "name": "preferred_programing_language",
 "label": "Preferred Language",
 "initialSuggestions": {
  "items": [
   {
    "text": "C++"
   },
   {
    "text": "Java"
   },
   {
    "text": "JavaScript"
   },
   {
    "text": "Python"
   }
  ]
 }
}
selectionInput

SelectionInput

Kullanıcıların öğeleri seçebilmesini sağlayan bir seçim kontrolü görüntüler. Seçim kontrolleri; onay kutuları, radyo düğmeleri, anahtarlar veya açılır menüler olabilir.

Örneğin, aşağıdaki JSON, kullanıcıların boyut seçmesini sağlayan bir açılır menü oluşturur:

"selectionInput": {
 "name": "size",
 "label": "Size"
 "type": "DROPDOWN",
 "items": [
  {
   "text": "S",
   "value": "small",
   "selected": false
  },
  {
   "text": "M",
   "value": "medium",
   "selected": true
  },
  {
   "text": "L",
   "value": "large",
   "selected": false
  },
  {
   "text": "XL",
   "value": "extra_large",
   "selected": false
  }
 ]
}
dateTimePicker

DateTimePicker

Kullanıcıların tarih, saat veya tarih ve saat girmesine olanak tanıyan bir widget görüntüler.

Örneğin, aşağıdaki JSON, randevu planlamak için bir tarih ve saat seçici oluşturur:

"dateTimePicker": {
 "name": "appointment_time",
 "label": "Book your appointment at:",
 "type": "DATE_AND_TIME",
 "valueMsEpoch": "796435200000"
}
divider

Divider

Widget'lar arasında yatay bir çizgi ayırıcısı görüntüler.

Örneğin, aşağıdaki JSON bir ayırıcı oluşturur:

"divider": {
}
grid

Grid

Öğe koleksiyonu içeren bir tablo görüntüler.

Izgara, istenilen sayıda sütun ve öğe destekler. Satır sayısı, öğe sayısının üst sınırlarının sütun sayısına bölünmesiyle belirlenir. 10 öğe ve 2 sütun içeren bir ızgarada 5 satır vardır. 11 öğe ve 2 sütun içeren bir ızgarada 6 satır vardır.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Örneğin, aşağıdaki JSON, tek bir öğe içeren 2 sütunlu bir ızgara oluşturur:

"grid": {
 "title": "A fine collection of items",
 "columnCount": 2,
 "borderStyle": {
  "type": "STROKE",
  "cornerRadius": 4
 },
 "items": [
  {
   "image": {
    "imageUri": "https://www.example.com/image.png",
    "cropStyle": {
     "type": "SQUARE"
    },
    "borderStyle": {
     "type": "STROKE"
    }
   },
   "title": "An item",
   "textAlignment": "CENTER"
  }
 ],
 "onClick": {
  "openLink": {
   "url": "https://www.example.com"
  }
 }
}
columns

Columns

En fazla 2 sütun gösterir.

2'den fazla sütun eklemek veya satırları kullanmak için Grid widget'ını kullanın.

Örneğin, aşağıdaki JSON'de her biri metin paragrafları içeren 2 sütun oluşturulur:

"columns": {
 "columnItems": [
  {
   "horizontalSizeStyle": "FILL_AVAILABLE_SPACE",
   "horizontalAlignment": "CENTER",
   "verticalAlignment": "CENTER",
   "widgets": [
    {
     "textParagraph": {
      "text": "First column text paragraph"
     }
    }
   ]
  },
  {
   "horizontalSizeStyle": "FILL_AVAILABLE_SPACE",
   "horizontalAlignment": "CENTER",
   "verticalAlignment": "CENTER",
   "widgets": [
    {
     "textParagraph": {
      "text": "Second column text paragraph"
     }
    }
   ]
  }
 ]
}

HorizontalAlignment

Widget'ların bir sütunun soluna, sağına veya ortasına hizalanıp hizalanmayacağını belirtir.

Google Chat uygulamalarında kullanılabilir, Google Workspace Eklentileriyle kullanılamaz.

Sıralamalar
HORIZONTAL_ALIGNMENT_UNSPECIFIED Kullanmayın. Belirtilmedi.
START Varsayılan değer. Widget'ları sütunun başlangıç konumuna hizalar. Soldan sağa düzenlerde sola hizalar. Sağdan sola düzenler için sağa hizalar.
CENTER Widget'ları sütunun ortasına hizalar.
END Widget'ları sütunun son konumuna hizalar. Soldan sağa düzenlerde, widget'ları sağa hizalar. Sağdan sola düzenlerde, widget'ları sola hizalar.

ImageType

Resmi kırpmak için kullanılan şekil.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace eklentilerinde kullanılabilir.

Sıralamalar
SQUARE Varsayılan değer. Resme kare maske uygular. Örneğin, 4x3 boyutundaki bir resim 3x3 boyutunda olur.
CIRCLE Resme yuvarlak bir maske uygular. Örneğin, 4x3 boyutundaki bir resim çapı 3 olan bir daireye dönüşür.