REST Resource: spaces.messages

Kaynak: Mesaj

Google Chat alanında mesaj.

JSON gösterimi
{
 "name": string,
 "sender": {
  object (User)
 },
 "createTime": string,
 "lastUpdateTime": string,
 "deleteTime": string,
 "text": string,
 "formattedText": string,
 "cards": [
  {
   object (Card)
  }
 ],
 "cardsV2": [
  {
   object (CardWithId)
  }
 ],
 "annotations": [
  {
   object (Annotation)
  }
 ],
 "thread": {
  object (Thread)
 },
 "space": {
  object (Space)
 },
 "fallbackText": string,
 "actionResponse": {
  object (ActionResponse)
 },
 "argumentText": string,
 "slashCommand": {
  object (SlashCommand)
 },
 "attachment": [
  {
   object (Attachment)
  }
 ],
 "matchedUrl": {
  object (MatchedUrl)
 },
 "threadReply": boolean,
 "clientAssignedMessageId": string,
 "emojiReactionSummaries": [
  {
   object (EmojiReactionSummary)
  }
 ],
 "privateMessageViewer": {
  object (User)
 },
 "deletionMetadata": {
  object (DeletionMetadata)
 },
 "quotedMessageMetadata": {
  object (QuotedMessageMetadata)
 },
 "attachedGifs": [
  {
   object (AttachedGif)
  }
 ],
 "accessoryWidgets": [
  {
   object (AccessoryWidget)
  }
 ]
}
Alanlar
name

string

Mesajın kaynak adı.

Biçim: spaces/{space}/messages/{message}

Burada {space}, mesajın yayınlandığı alanın kimliğidir. {message} ise mesaj için sistem tarafından atanan kimliktir. Örneğin, spaces/AAAAAAAAAAA/messages/BBBBBBBBBBB.BBBBBBBBBBB.

Bir ileti oluştururken özel bir kimlik ayarlarsanız {message} değerini clientAssignedMessageId alanındaki değerle değiştirerek bir istekteki iletiyi belirtmek için bu kimliği kullanabilirsiniz. Örneğin, spaces/AAAAAAAAAAA/messages/client-custom-name. Ayrıntılar için Mesajı adlandırma başlıklı makaleyi inceleyin.

sender

object (User)

Yalnızca çıkış. Mesajı oluşturan kullanıcı. Chat uygulamanız kullanıcı olarak kimlik doğrulaması yapıyorsa çıkış, kullanıcı name ve type alanlarını doldurur.

createTime

string (Timestamp format)

İsteğe bağlı. Sabit. Chat'te oluşturulan alanlar için mesajın oluşturulduğu saat. Bu alan, içe aktarma modundaki alanlarda kullanılmadığı sürece yalnızca çıkış bilgisi verir.

İçe aktarma modundaki alanlarda, orijinal oluşturma zamanını korumak için bu alanı mesajın kaynakta oluşturulduğu geçmiş zaman damgasına ayarlayın.

lastUpdateTime

string (Timestamp format)

Yalnızca çıkış. İletinin bir kullanıcı tarafından son düzenlendiği zaman. Mesaj hiç düzenlenmemişse bu alan boş olur.

deleteTime

string (Timestamp format)

Yalnızca çıkış. Mesajın Google Chat'te silindiği saat. Mesaj hiçbir zaman silinmezse bu alan boş bırakılır.

text

string

İletinin düz metin gövdesi. Bir resim, video veya web sayfasına verilen ilk bağlantı önizleme çipi oluşturur. Ayrıca, bir Google Chat kullanıcısından veya alandaki herkesten@bahsedebilirsiniz.

Kısa mesaj oluşturma hakkında bilgi edinmek için Kısa mesaj gönderme başlıklı makaleye bakın.

formattedText

string

Yalnızca çıkış. İletişim biçimlendirmesi için işaretlemeler eklenmiş text iletisini içerir. Bu alan, kullanıcı arayüzünde görünen tüm biçimlendirmeleri yakalamayabilir, ancak aşağıdakileri içerir:

 • Kalın, italik, üstü çizili, tek aralıklı, tek aralıklı blok ve madde işaretli liste için işaretleme söz dizimi.

 • <users/{user}> biçiminde kullanıcı bahisleri.

 • <{url}|{rendered_text}> biçimini kullanan özel köprüler. Burada ilk dize URL, ikinci dize ise oluşturulmuş metindir (örneğin, <http://example.com|custom text>).

 • :{emojiName}: biçimini kullanan özel emojiler (ör. :smile:). Bu, Unicode emojilerde (ör. sırıtan yüz emojisi için U+1F600) geçerli değildir.

Daha fazla bilgi için Bir iletide gönderilen metin biçimlendirmesini görüntüleme başlıklı makaleyi inceleyin.

cards[]
(deprecated)

object (Card)

Kullanımdan kaldırıldı: Bunun yerine cardsV2 kullanın.

Biçimlendirilmiş metinler, düğmeler ve tıklanabilir resimler gibi kullanıcı arayüzü öğelerini görüntülemek için kullanabileceğiniz zengin, biçimlendirilmiş ve etkileşimli kartlar. Kartlar normalde iletinin düz metin gövdesinin altında görüntülenir. cards ve cardsV2 en fazla 32 KB boyutunda olabilir.

cardsV2[]

object (CardWithId)

Bir kart dizisi.

Yalnızca Chat uygulamaları kart oluşturabilir. Chat uygulamanız kullanıcı olarak kimlik doğrulaması yapıyorsa mesajlarda kart bulunamaz.

Kartlar ve nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi edinmek için Kart mesajları gönderme başlıklı makaleyi inceleyin.

Kart Oluşturucu ile kartları tasarlayın ve önizleyin.

Card Builder'ı açın

annotations[]

object (Annotation)

Yalnızca çıkış. Bu iletideki text ile ilişkili ek açıklamalar.

thread

object (Thread)

İletinin ait olduğu ileti dizisi. Örneğin kullanımı, Bir mesaj dizisi başlatma veya yanıtlama başlıklı makaleyi inceleyin.

space

object (Space)

Chat uygulamanız kullanıcı olarak kimlik doğrulaması yapıyorsa çıkış, name alanını doldurur.

fallbackText

string

Mesaj kartlarının, gerçek kartlar görüntülenemediğinde kullanılan (ör. mobil bildirimler) düz metin açıklamasıdır.

actionResponse

object (ActionResponse)

Yalnızca giriş'e dokunun. Bir Chat uygulamasının, yanıtının nasıl yayınlanacağını yapılandırmak için kullanabileceği parametreler.

argumentText

string

Yalnızca çıkış. Mesajın düz metin gövdesinde Chat uygulamasında bahislerin tamamı çıkartılır.

slashCommand

object (SlashCommand)

Yalnızca çıkış. Varsa eğik çizgi komutu bilgileri.

attachment[]

object (Attachment)

Kullanıcı tarafından yüklenen ek.

matchedUrl

object (MatchedUrl)

Yalnızca çıkış. spaces.messages.text alanında, bağlantı önizleme kalıbıyla eşleşen bir URL. Daha fazla bilgi için Önizleme bağlantıları başlıklı makaleyi inceleyin.

threadReply

boolean

Yalnızca çıkış. true olduğunda bu ileti bir yanıt ileti dizisindeki yanıttır. false olduğunda bu mesaj, alanın en üst düzey görüşmesinde bir mesaj dizisinin ilk mesajı veya mesaj dizisi halinde yanıtı olmayan bir mesaj olarak görünür.

Alan, mesaj dizileri halinde yanıt vermeyi desteklemiyorsa bu alan her zaman false olur.

clientAssignedMessageId

string

İsteğe bağlı. İleti için özel bir kimlik. Alanı bir mesajı tanımlamak veya mesajı almak, silmek veya güncellemek için kullanabilirsiniz. Özel bir kimlik ayarlamak için, iletiyi oluştururken messageId alanını belirtin. Ayrıntılar için Mesajı adlandırma başlıklı makaleyi inceleyin.

emojiReactionSummaries[]

object (EmojiReactionSummary)

Yalnızca çıkış. İletideki emoji tepki özetlerinin listesi.

privateMessageViewer

object (User)

Sabit. Mesaj oluşturmak için giriş kullanılır. Aksi takdirde yalnızca çıkış yapılır. İletiyi görüntüleyebilen kullanıcı. Ayarlandığında mesaj gizli olur ve yalnızca belirtilen kullanıcı ile Chat uygulamasında görünür. Özel mesajlarda bağlantı önizlemeleri ve ekleri desteklenmez.

Yalnızca Chat uygulamaları özel mesaj gönderebilir. Chat uygulamanız mesaj göndermek için kullanıcı olarak kimlik doğrulaması yapıyorsa mesaj gizli olamaz ve bu alanı içermemelidir.

Ayrıntılı bilgi için Google Chat kullanıcılarına özel mesaj gönderme başlıklı makaleyi inceleyin.

deletionMetadata

object (DeletionMetadata)

Yalnızca çıkış. Silinen ileti hakkında bilgiler. deleteTime ayarlandığında mesaj silinir.

quotedMessageMetadata

object (QuotedMessageMetadata)

Yalnızca çıkış. Bir alandaki Google Chat kullanıcısı tarafından alıntılanan bir mesajla ilgili bilgiler. Google Chat kullanıcıları bir mesajı alıntılayarak yanıtlayabilir.

attachedGifs[]

object (AttachedGif)

Yalnızca çıkış. İletiye ekli GIF resimler.

accessoryWidgets[]

object (AccessoryWidget)

İletinin alt kısmında görünen bir veya daha fazla etkileşimli widget. Metin, kart veya hem metin hem de kart içeren mesajlara aksesuar widget'ları ekleyebilirsiniz. İletişim kutusu içeren iletiler için desteklenmez. Ayrıntılar için İletinin altına etkileşimli widget'lar ekleme başlıklı makaleye göz atın.

Aksesuar widget'larıyla mesaj oluşturmak için uygulama kimlik doğrulaması gerekir.

CardWithId

Google Chat mesajındaki bir kart.

Yalnızca Chat uygulamaları kart oluşturabilir. Chat uygulamanız kullanıcı olarak kimlik doğrulaması gerçekleştiriyorsa mesaj, kart içeremez.

Kart Oluşturucu ile kartları tasarlayın ve önizleyin.

Card Builder'ı açın

JSON gösterimi
{
 "cardId": string,
 "card": {
  object (Card)
 }
}
Alanlar
cardId

string

Mesaj birden fazla kart içeriyorsa gereklidir. Bir mesajdaki kartın benzersiz tanımlayıcısıdır.

card

object (Card)

Kart. Maksimum boyut 32 KB'tır.

Notasyon

Yalnızca çıkış. İletinin düz metin gövdesiyle ilişkili ek açıklamalar. Kısa mesaja temel biçimlendirme eklemek için Kısa mesajları biçimlendirme başlıklı makaleyi inceleyin.

Örnek düz kısa mesaj gövdesi:

Hello @FooBot how are you!"

İlgili ek açıklama meta verileri:

"annotations":[{
 "type":"USER_MENTION",
 "startIndex":6,
 "length":7,
 "userMention": {
  "user": {
   "name":"users/{user}",
   "displayName":"FooBot",
   "avatarUrl":"https://goo.gl/aeDtrS",
   "type":"BOT"
  },
  "type":"MENTION"
  }
}]
JSON gösterimi
{
 "type": enum (AnnotationType),
 "length": integer,
 "startIndex": integer,

 // Union field metadata can be only one of the following:
 "userMention": {
  object (UserMentionMetadata)
 },
 "slashCommand": {
  object (SlashCommandMetadata)
 },
 "richLinkMetadata": {
  object (RichLinkMetadata)
 }
 // End of list of possible types for union field metadata.
}
Alanlar
type

enum (AnnotationType)

Bu ek açıklamanın türü.

length

integer

Bu ek açıklamanın karşılık geldiği düz metin ileti gövdesindeki alt dizenin uzunluğu.

startIndex

integer

Bu ek açıklamanın karşılık geldiği düz metin mesajı gövdesindeki dizini başlatın (0 tabanlı, dahil).

Birleştirme alanı metadata. Ek açıklamayla ilgili ek meta veriler. metadata şunlardan yalnızca biri olabilir:
userMention

object (UserMentionMetadata)

Kullanıcı bahsinin meta verileri.

slashCommand

object (SlashCommandMetadata)

Eğik çizgi komutu için meta veriler.

AnnotationType

Ek açıklamanın türü.

Sıralamalar
ANNOTATION_TYPE_UNSPECIFIED Sıralama için varsayılan değer. Kullanmayın.
USER_MENTION Bir kullanıcıdan bahsediliyor.
SLASH_COMMAND Eğik çizgi komutu çağrılır.

UserMentionMetadata

Kullanıcı bahisleri (@) için ek açıklama meta verileri.

JSON gösterimi
{
 "user": {
  object (User)
 },
 "type": enum (Type)
}
Alanlar
user

object (User)

Kullanıcıdan bahsetti.

type

enum (Type)

Kullanıcının bahsettiği türü.

Tür

Sıralamalar
TYPE_UNSPECIFIED Sıralama için varsayılan değer. Kullanmayın.
ADD Alana kullanıcı ekleyin.
MENTION Alandaki kullanıcıdan bahsetme.

SlashCommandMetadata

Eğik çizgi komutları (/) için ek açıklama meta verileri.

JSON gösterimi
{
 "bot": {
  object (User)
 },
 "type": enum (Type),
 "commandName": string,
 "commandId": string,
 "triggersDialog": boolean
}
Alanlar
bot

object (User)

Komutu çağrılan Chat uygulaması.

type

enum (Type)

Eğik çizgi komutunun türü.

commandName

string

Çağrılan eğik çizgi komutunun adı.

commandId

string (int64 format)

Çağrılan eğik çizgi komutunun komut kimliği.

triggersDialog

boolean

Eğik çizgi komutunun bir iletişim kutusu için olup olmadığını belirtir.

Tür

Sıralamalar
TYPE_UNSPECIFIED Sıralama için varsayılan değer. Kullanmayın.
ADD Chat uygulamasını alana ekleyin.
INVOKE Boşlukta eğik çizgi komutu çağırın.

RichLinkMetadata

Bir kaynağın zengin bağlantısı.

JSON gösterimi
{
 "uri": string,
 "richLinkType": enum (RichLinkType),

 // Union field data can be only one of the following:
 "driveLinkData": {
  object (DriveLinkData)
 }
 // End of list of possible types for union field data.
}
Alanlar
uri

string

Bu bağlantının URI'si.

Birleştirme alanı data. Bağlı kaynağın verileri. data şunlardan yalnızca biri olabilir:

RichLinkType

Zengin bağlantı türü. Gelecekte daha fazla tür eklenebilir.

Sıralamalar
DRIVE_FILE Google Drive zengin bağlantı türü.

DriveLinkData

Google Drive bağlantılarıyla ilgili veriler.

JSON gösterimi
{
 "driveDataRef": {
  object (DriveDataRef)
 },
 "mimeType": string
}
Alanlar
driveDataRef

object (DriveDataRef)

Bir Google Drive dosyasına referans veren bir DriveDataRef.

mimeType

string

Bağlı Google Drive kaynağının MIME türü.

Thread

Google Chat alanındaki bir mesaj dizisi. Örneğin kullanımı, Bir mesaj dizisi başlatma veya yanıtlama başlıklı makaleyi inceleyin.

Bir ileti oluştururken ileti dizisi belirtirseniz eşleşen ileti dizisi bulunmazsa ne olacağını belirlemek için messageReplyOption alanını ayarlayabilirsiniz.

JSON gösterimi
{
 "name": string,
 "threadKey": string
}
Alanlar
name

string

Yalnızca çıkış. İleti dizisinin kaynak adı.

Örnek: spaces/{space}/threads/{thread}

threadKey

string

İsteğe bağlı. İleti dizisi oluşturmaya veya güncellemeye yönelik giriş. Aksi takdirde, yalnızca çıkış yapın. İleti dizisinin kimliği. 4.000 karaktere kadar desteklenir.

Bu kimlik, kendisini ayarlayan Chat uygulamasına özgüdür. Örneğin, birden fazla Chat uygulaması aynı mesaj dizisi anahtarını kullanarak bir mesaj oluşturursa mesajlar farklı mesaj dizilerinde yayınlanır. Bir kişi veya başka bir Chat uygulaması tarafından oluşturulan mesaj dizisinde yanıt vermek için bunun yerine mesaj dizisi name alanını belirtin.

ActionResponse

Bir Chat uygulamasının, yanıtının nasıl yayınlanacağını yapılandırmak için kullanabileceği parametreler.

JSON gösterimi
{
 "type": enum (ResponseType),
 "url": string,
 "dialogAction": {
  object (DialogAction)
 },
 "updatedWidget": {
  object (UpdatedWidget)
 }
}
Alanlar
type

enum (ResponseType)

Yalnızca giriş'e dokunun. Chat uygulaması yanıtının türü.

url

string

Yalnızca giriş'e dokunun. Kullanıcıların kimliğini doğrulayacak veya yapılandıracak URL. (Yalnızca REQUEST_CONFIG yanıt türleri için.)

dialogAction

object (DialogAction)

Yalnızca giriş'e dokunun. Bir iletişim kutusu ile ilgili bir etkileşim etkinliğine verilen yanıt. ResponseType.Dialog ile birlikte sunulması gerekir.

updatedWidget

object (UpdatedWidget)

Yalnızca giriş'e dokunun. Güncellenen widget'ın yanıtı.

ResponseType

Chat uygulaması yanıtının türü.

Sıralamalar
TYPE_UNSPECIFIED NEW_MESSAGE olarak işlenen varsayılan tür.
NEW_MESSAGE Konuda yeni bir mesaj olarak yayınla.
UPDATE_MESSAGE Chat uygulamasının mesajını güncelleyin. Buna yalnızca ileti gönderen türü BOT olan CARD_CLICKED etkinliklerinde izin verilir.
UPDATE_USER_MESSAGE_CARDS Bir kullanıcının mesajındaki kartları güncelleyin. Buna yalnızca eşleşen URL'ye sahip bir MESSAGE etkinliğine veya iletiyi gönderen türü HUMAN olan CARD_CLICKED etkinliğine yanıt olarak izin verilir. Metin yoksayılır.
REQUEST_CONFIG Kullanıcıdan gizli olarak ek kimlik doğrulama veya yapılandırma yapmasını isteyin.
DIALOG Bir iletişim kutusu görüntüler.
UPDATE_WIDGET Widget metni otomatik tamamlama seçenekleri sorgusu.

DialogAction

İletişim kutusu ve istek durum kodu içerir.

JSON gösterimi
{
 "actionStatus": {
  object (ActionStatus)
 },

 // Union field action can be only one of the following:
 "dialog": {
  object (Dialog)
 }
 // End of list of possible types for union field action.
}
Alanlar
actionStatus

object (ActionStatus)

Yalnızca giriş'e dokunun. Bir iletişim kutusunu çağırma veya gönderme isteğinin durumu. Gerekirse kullanıcılara bir durum ve mesaj gösterir. Örneğin, hata veya başarılı olma durumunda.

Birleştirme alanı action. Gerçekleştirilecek işlem. action şunlardan yalnızca biri olabilir:
dialog

object (Dialog)

Yalnızca giriş'e dokunun. İstekle ilgili iletişim kutusu.

Dialog

İletişim kutusunun kart gövdesinin etrafındaki sarmalayıcı.

JSON gösterimi
{
 "body": {
  object (Card)
 }
}
Alanlar
body

object (Card)

Yalnızca giriş'e dokunun. İletişim kutusunun, kalıcı biçimde oluşturulan gövdesi. Google Chat uygulamaları şu kart varlıklarını desteklemez: DateTimePicker, OnChangeAction.

ActionStatus

Bir iletişim kutusunu çağırma veya gönderme isteğinin durumunu temsil eder.

JSON gösterimi
{
 "statusCode": enum (Code),
 "userFacingMessage": string
}
Alanlar
statusCode

enum (Code)

Durum kodu.

userFacingMessage

string

Kullanıcılara isteklerinin durumu hakkında gönderilecek mesaj. Politika ayarlanmazsa statusCode temel alınarak genel bir mesaj gönderilir.

Kod

gRPC API'leri için standart hata kodları.

Bazen birden fazla hata kodu geçerli olabilir. Hizmetler, geçerli olan en belirgin hata kodunu döndürmelidir. Örneğin, her iki kod da geçerliyse FAILED_PRECONDITION yerine OUT_OF_RANGE tercih edilir. Benzer şekilde, FAILED_PRECONDITION yerine NOT_FOUND veya ALREADY_EXISTS tercih edilir.

Sıralamalar
OK

Hata değil; başarılı olduğunda döndürüldü.

HTTP Eşleme: 200 OK

CANCELLED

İşlem, genellikle arayan tarafından iptal edildi.

HTTP Eşleme: 499 İstemci İsteği Kapatıldı

UNKNOWN

Bilinmeyen hata. Örneğin, başka bir adres alanından alınan Status değeri bu adres alanında bilinmeyen bir hata alanına aitse bu hata döndürülebilir. Ayrıca, yeterli hata bilgisi döndürmeyen API'lerin oluşturduğu hatalar da bu hataya dönüştürülebilir.

HTTP Eşlemesi: 500 Dahili Sunucu Hatası

INVALID_ARGUMENT

İstemci, geçersiz bir bağımsız değişken belirtti. Bunun FAILED_PRECONDITION ile farklı olduğuna dikkat edin. INVALID_ARGUMENT, sistemin durumundan bağımsız olarak sorunlu olan bağımsız değişkenleri belirtir (ör. hatalı biçimlendirilmiş dosya adı).

HTTP Eşleme: 400 Hatalı İstek

DEADLINE_EXCEEDED

İşlem tamamlanamadan son tarih sona ermiştir. Sistemin durumunu değiştiren işlemlerde, işlem başarıyla tamamlanmış olsa bile bu hata döndürülebilir. Örneğin, bir sunucudan gelen başarılı bir yanıt, son sürenin bitmesine yetecek kadar gecikmiş olabilir.

HTTP Eşlemesi: 504 Ağ Geçidi Zaman Aşımı

NOT_FOUND

İstenen bazı varlıklar (ör. dosya veya dizin) bulunamadı.

Sunucu geliştiricileri için not: İstek bir kullanıcı sınıfının tamamı için reddedilirse (ör. kademeli özellik sunumu veya belgelenmemiş izin verilenler listesi) istek reddedilirse NOT_FOUND kullanılabilir. Bir kullanıcı sınıfındaki bazı kullanıcılar için istek (kullanıcı tabanlı erişim denetimi gibi) reddedilirse PERMISSION_DENIED kullanılmalıdır.

HTTP Eşlemesi: 404 Bulunamadı

ALREADY_EXISTS

Bir istemcinin oluşturmaya çalıştığı varlık (ör. dosya veya dizin) zaten mevcut.

HTTP Eşleme: 409 Çakışması

PERMISSION_DENIED

Arayanın belirtilen işlemi yürütme izni yok. Bazı kaynakların tükenmesinden kaynaklanan retler için PERMISSION_DENIED kullanılmamalıdır (bu hatalar için yerine RESOURCE_EXHAUSTED kullanın). Arayan kişi tanımlanamazsa PERMISSION_DENIED kullanılmamalıdır (bu hatalar için yerine UNAUTHENTICATED kullanın). Bu hata kodu, isteğin geçerli olduğu, istenen varlığın var olduğu veya diğer ön koşulları karşıladığı anlamına gelmez.

HTTP Eşlemesi: 403 Yasak

UNAUTHENTICATED

İstekte işlemle ilgili geçerli kimlik doğrulama bilgileri bulunmuyor.

HTTP Eşleme: 401 Yetkilendirilmedi

RESOURCE_EXHAUSTED

Kullanıcı başına kota gibi bir kaynak tükendi veya dosya sisteminin tamamında yer kalmadı.

HTTP Eşlemesi: 429 Çok Fazla İstek Var

FAILED_PRECONDITION

Sistem, yürütülmesi için gerekli durumda olmadığından işlem reddedildi. Örneğin, silinecek dizin boş değilse, dizin olmayan bir dizine rmdir işlemi uygulanıyor vb.

Hizmet uygulamaları, FAILED_PRECONDITION, ABORTED ve UNAVAILABLE arasında karar vermek için aşağıdaki yönergeleri kullanabilir: (a) İstemci başarısız olan çağrıyı yeniden deneyebiliyorsa UNAVAILABLE kullanın. (b) İstemcinin daha yüksek bir düzeyde yeniden denemesi gerekiyorsa ABORTED seçeneğini kullanın. Örneğin, istemci tarafından belirtilen bir test ve ayarlama işlemi başarısız olduğunda, istemcinin okuma-değiştirme-yazma sırasını yeniden başlatması gerektiğini belirtir. (c) Sistemin durumu açıkça düzeltilene kadar istemcinin yeniden denememesi gerekiyorsa FAILED_PRECONDITION seçeneğini kullanın. Örneğin, dizin boş olmadığından bir "rmdir" başarısız olursa, dosyalar dizinden silinmediği sürece istemcinin yeniden denememesi gerektiği için FAILED_PRECONDITION döndürülmelidir.

HTTP Eşleme: 400 Hatalı İstek

ABORTED

İşlem, genellikle sıralayıcı kontrolü hatası veya işlem iptali gibi bir eşzamanlılık sorunu nedeniyle iptal edildi.

FAILED_PRECONDITION, ABORTED ve UNAVAILABLE arasında karar vermek için yukarıdaki yönergelere bakın.

HTTP Eşleme: 409 Çakışması

OUT_OF_RANGE

İşlem, geçerli aralığı aşmaya çalışıldı. Ör. dosya sonunu arama veya okuma.

INVALID_ARGUMENT'den farklı olarak bu hata, sistem durumu değişirse düzeltilebilecek bir sorunu belirtir. Örneğin, 32 bit bir dosya sistemi [0,2^32-1] aralığında olmayan bir ofsette okuması istenirse INVALID_ARGUMENT sonucunu üretir, ancak geçerli dosya boyutundan sonraki bir ofsetten okuması istenirse OUT_OF_RANGE sonucunu oluşturur.

FAILED_PRECONDITION ile OUT_OF_RANGE arasında oldukça az örtüşme var. Geçerli olduğunda OUT_OF_RANGE (daha spesifik olan hata) kullanmanızı öneririz. Böylece, bir alanda yineleme yapan arayanlar, işin bittiğini tespit etmek üzere kolayca OUT_OF_RANGE hatası arayabilir.

HTTP Eşleme: 400 Hatalı İstek

UNIMPLEMENTED

İşlem uygulanmadı veya bu hizmette desteklenmiyor/etkinleştirilmemiş.

HTTP Eşleme: 501 Uygulanmadı

INTERNAL

Dahili hatalar. Bu, temel sistemin beklediği bazı sabitlerin bozulduğu anlamına gelir. Bu hata kodu ciddi hatalar için ayrılmıştır.

HTTP Eşlemesi: 500 Dahili Sunucu Hatası

UNAVAILABLE

Hizmet şu anda kullanılamıyor. Bu büyük olasılıkla geçici bir koşuldur ve geri yükleme ile tekrar denenerek düzeltilebilir. Alakalı olmayan işlemleri yeniden denemenin her zaman güvenli olmadığını unutmayın.

FAILED_PRECONDITION, ABORTED ve UNAVAILABLE arasında karar vermek için yukarıdaki yönergelere bakın.

HTTP Eşlemesi: 503 Hizmeti Kullanılamıyor

DATA_LOSS

Kurtarılamaz veri kaybı veya bozulması.

HTTP Eşlemesi: 500 Dahili Sunucu Hatası

UpdatedWidget

Güncellenen widget'ın yanıtı. Bir widget için otomatik tamamlama seçenekleri sağlamak amacıyla kullanılır.

JSON gösterimi
{
 "widget": string,

 // Union field updated_widget can be only one of the following:
 "suggestions": {
  object (SelectionItems)
 }
 // End of list of possible types for union field updated_widget.
}
Alanlar
widget

string

Güncellenen widget'ın kimliği. Kimlik, güncelleme isteğini tetikleyen widget'ın kimliğiyle eşleşmelidir.

Birleştirme alanı updated_widget. Widget, kullanıcı işlemine yanıt olarak güncellendi. updated_widget şunlardan yalnızca biri olabilir:
suggestions

object (SelectionItems)

Widget otomatik tamamlama sonuçlarının listesi

SelectionItems

Widget otomatik tamamlama sonuçlarının listesi.

JSON gösterimi
{
 "items": [
  {
   object (SelectionItem)
  }
 ]
}
Alanlar
items[]

object (SelectionItem)

SeçimÖğesi nesneleri dizisi.

SlashCommand

Google Chat'te eğik çizgi komutu.

JSON gösterimi
{
 "commandId": string
}
Alanlar
commandId

string (int64 format)

Çağrılan eğik çizgi komutunun kimliği.

MatchedUrl

Chat mesajında eşleşen bir URL. Chat uygulamaları, eşleşen URL'leri önizleyebilir. Daha fazla bilgi için Bağlantıları önizleme başlıklı makaleyi inceleyin.

JSON gösterimi
{
 "url": string
}
Alanlar
url

string

Yalnızca çıkış. Eşleşen URL.

EmojiReactionSummary

Bir mesaja belirli bir emojiyle tepki veren kullanıcı sayısı.

JSON gösterimi
{
 "emoji": {
  object (Emoji)
 },
 "reactionCount": integer
}
Alanlar
emoji

object (Emoji)

Tepkilerle ilişkilendirilen emoji.

reactionCount

integer

İlişkili emojinin kullanıldığı toplam tepki sayısıdır.

DeletionMetadata

Silinen ileti hakkında bilgiler. deleteTime ayarlandığında mesaj silinir.

JSON gösterimi
{
 "deletionType": enum (DeletionType)
}
Alanlar
deletionType

enum (DeletionType)

İletiyi kimin sildiğini gösterir.

DeletionType

Mesajı kimin sildiği ve nasıl silindiği.

Sıralamalar
DELETION_TYPE_UNSPECIFIED Bu değer kullanılmıyor.
CREATOR Kullanıcı kendi mesajını sildi.
SPACE_OWNER Alan sahibi mesajı sildi.
ADMIN Bir Google Workspace yöneticisi mesajı sildi.
APP_MESSAGE_EXPIRY Bir Chat uygulaması, süresi dolduğunda kendi mesajını sildi.
CREATOR_VIA_APP Bir Chat uygulaması, mesajı kullanıcı adına sildi.
SPACE_OWNER_VIA_APP Bir Chat uygulaması, alan sahibi adına mesajı sildi.

QuotedMessageMetadata

Alıntı yapılan bir mesajla ilgili bilgiler.

JSON gösterimi
{
 "name": string,
 "lastUpdateTime": string
}
Alanlar
name

string

Yalnızca çıkış. Alıntılanan mesajın kaynak adı.

Biçim: spaces/{space}/messages/{message}

lastUpdateTime

string (Timestamp format)

Yalnızca çıkış. Alıntılanan mesajın oluşturulduğu veya alıntılanan mesajın en son güncellendiği zaman damgası.

AttachedGif

Bir URL ile belirtilen GIF resmi.

JSON gösterimi
{
 "uri": string
}
Alanlar
uri

string

Yalnızca çıkış. GIF resmini barındıran URL.

AccessoryWidget

İletinin alt kısmında görünen bir veya daha fazla etkileşimli widget. Ayrıntılar için İletinin altına etkileşimli widget'lar ekleme başlıklı makaleye göz atın.

JSON gösterimi
{

 // Union field action can be only one of the following:
 "buttonList": {
  object (ButtonList)
 }
 // End of list of possible types for union field action.
}
Alanlar
Birleştirme alanı action. İşlemin türü. action şunlardan yalnızca biri olabilir:
buttonList

object (ButtonList)

Düğme listesi.

Yöntemler

create

Google Chat alanında mesaj oluşturur.

delete

Mesajı siler.

get

Bir iletiyle ilgili ayrıntıları döndürür.

list

Engellenen üyeler ve alanlardan gelen mesajlar da dahil olmak üzere, arayanın üye olduğu bir alandaki mesajları listeler.

patch

Bir mesajı günceller.

update

Bir mesajı günceller.