ข้อมูลอ้างอิงส่วนเสริม

ส่วนนี้จะแสดงทรัพยากรที่คุณอ้างอิงได้ขณะที่คุณสร้างส่วนเสริม

ทรัพยากร REST และ RPC

สําหรับส่วนเสริม Google Workspace ที่ติดตั้งด้วยปลายทาง HTTP คุณจะใช้ API ส่วนเสริมเพื่อจัดการส่วนเสริมได้

  • กําหนดมาร์กอัปการ์ดของส่วนเสริม
  • สร้างการทําให้ใช้งานได้
  • สร้างและจัดการการทําให้ใช้งานได้โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคําสั่ง
  • จัดการสิทธิ์การติดตั้งใช้งานโดยใช้สิทธิ์ Cloud IAM แบบละเอียด
  • ให้สิทธิ์การติดตั้งใช้งานแก่บัญชีบริการหรือผู้ใช้ทั่วไป

ทรัพยากร Apps Script

หากคุณกําลังสร้างส่วนเสริมใน Apps Script โปรดไปที่เอกสารประกอบของ Apps Script