Method: spaces.messages.delete

Mesajı siler. Örneğin, Bir iletiyi silme başlıklı makaleyi inceleyin.

Kimlik doğrulama gerektirir. Uygulama kimlik doğrulaması ve kullanıcı kimlik doğrulamasını destekler. Uygulama kimlik doğrulaması kullanılırken istekler yalnızca sesli arama Chat uygulaması tarafından oluşturulan mesajları silebilir.

HTTP isteği

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Mesajın kaynak adı.

Biçim: spaces/{space}/messages/{message}

Mesajınız için özel bir kimlik ayarladıysanız {message} için clientAssignedMessageId alanındaki değeri kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Mesajı adlandırma başlıklı makaleyi inceleyin.

Sorgu parametreleri

Parametreler
force

boolean

true durumunda bir mesajı sildiğinizde, mesaj dizisi halinde yanıtlar da silinir. false olduğunda, bir mesajda mesaj dizili yanıtlar varsa silme işlemi başarısız olur.

Yalnızca kullanıcı olarak kimlik doğrulanırken geçerlidir. Chat uygulaması olarak kimlik doğrulaması yapıldığında herhangi bir etkisi yoktur.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.