Method: spaces.messages.get

Bir iletiyle ilgili ayrıntıları döndürür. Örneğin, Mesajla ilgili ayrıntıları alma başlıklı makaleyi inceleyin.

Kimlik doğrulama gerektirir. Uygulama kimlik doğrulaması ve kullanıcı kimlik doğrulamasını destekler.

Not: Engellenen bir üye veya alandan gelen bir mesaj döndürülebilir.

HTTP isteği

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Mesajın kaynak adı.

Biçim: spaces/{space}/messages/{message}

Mesajınız için özel bir kimlik ayarladıysanız {message} için clientAssignedMessageId alanındaki değeri kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Mesajı adlandırma başlıklı makaleyi inceleyin.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Message öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.