สมัครรับข้อมูลกิจกรรมโดยใช้ Google Workspace Events API

หน้านี้แสดงภาพรวมของ Google Workspace Events API และอธิบายวิธีที่คุณสามารถใช้ API เพื่อสมัครรับข้อมูลกิจกรรมใน Google Workspace

กิจกรรมของ Google Workspace แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร Google Workspace เช่น เมื่อมีการสร้าง อัปเดต หรือลบทรัพยากร แอปของคุณสามารถสมัครรับข้อมูล ทรัพยากรของ Google Workspace เพื่อรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่คุณสนใจ

วิธีที่แอปรับเหตุการณ์

หากต้องการให้แอปได้รับกิจกรรม Google Workspace ให้ใช้ Google Workspace Events API เพื่อสร้างการสมัครใช้บริการ แหล่งข้อมูลของ Google Workspace

ภาพแสดงวิธีที่ Google Workspace Events API นำส่งเหตุการณ์
ภาพที่ 1 ตัวอย่างวิธีที่ Google Workspace Events API ส่งเหตุการณ์ไปยัง แอป Chat

ในตัวอย่างต่อไปนี้ วิธีที่ Google Workspace Events API ส่งกิจกรรมไปยังแอป Google Chat ผ่านการสมัครใช้บริการมีดังนี้

 1. แอป Chat จะสมัครใช้บริการพื้นที่ใน Chat
 2. พื้นที่ใน Chat มีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการโพสต์ข้อความใหม่ในพื้นที่ทำงาน
 3. Chat จะส่งกิจกรรมไปยังหัวข้อใน Google Cloud Pub/Sub ซึ่งทำหน้าที่เป็นปลายทางการแจ้งเตือนสำหรับการสมัครใช้บริการ เหตุการณ์ดังกล่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น สำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับข้อความใหม่ กิจกรรมจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากร Message ที่สร้างขึ้น
 4. แอป Chat จะประมวลผลข้อความ Google Cloud Pub/Sub ที่มีเหตุการณ์ แล้วดำเนินการหากจำเป็น

คำศัพท์ที่สำคัญ

ต่อไปนี้คือรายการคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ใน Google Workspace Events API

กิจกรรมของ Google Workspace

การเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล Google Workspace ระบบจะจัดรูปแบบเหตุการณ์โดยใช้ข้อกําหนด CloudEvents และอาจเป็นเหตุการณ์การสมัครใช้บริการหรือเหตุการณ์ตลอดอายุการใช้งานก็ได้

เหตุการณ์การสมัครใช้บริการ
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร Google Workspace ที่คุณกําลังตรวจสอบ เช่น ข้อความใหม่ในพื้นที่ใน Google Chat คุณระบุได้ว่าต้องการรับรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อโครงสร้างของกิจกรรมใน Google Workspace
เหตุการณ์ในวงจร
กิจกรรมเกี่ยวกับการสมัครใช้บริการ Google Workspace เหตุการณ์ในวงจรจะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาและสถานะของการสมัครใช้บริการ เพื่อให้คุณหลีกเลี่ยงเหตุการณ์การสมัครใช้บริการที่หายไป โดยค่าเริ่มต้น การสมัครใช้บริการจะได้รับ เหตุการณ์ในวงจรเสมอ โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อเหตุการณ์ในวงจรสำหรับการสมัครใช้บริการ Google Workspace
การสมัครใช้บริการ Google Workspace

เอนทิตีที่มีชื่อซึ่งตรวจสอบทรัพยากรจากแอปพลิเคชัน Google Workspace การสมัครใช้บริการจะแสดงด้วยทรัพยากร Subscription การสมัครใช้บริการจะมีรายละเอียดดังนี้

ทรัพยากรเป้าหมาย
แหล่งข้อมูล Google Workspace ที่ต้องการตรวจสอบ ทรัพยากรนี้จะแสดงในช่อง targetResource ของการสมัครใช้บริการ Google Workspace การสมัครใช้บริการแต่ละรายการ ตรวจสอบทรัพยากรได้ 1 รายการเท่านั้น หากต้องการดูทรัพยากรของ Google Workspace ที่ Google Workspace Events API รองรับ โปรดดูหัวข้อเหตุการณ์ของ Google Workspace ที่รองรับ
ประเภทเหตุการณ์
ประเภทการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนสำหรับทรัพยากรเป้าหมาย เช่น หากสมัครใช้บริการพื้นที่ใน Google Chat คุณเลือกได้ว่าจะรับเหตุการณ์เกี่ยวกับพื้นที่ทำงานและทรัพยากรย่อยของพื้นที่ทำงาน เช่น การเป็นสมาชิกและข้อความ
ปลายทางการแจ้งเตือน
ปลายทางที่การสมัครใช้บริการ Google Workspace รับเหตุการณ์ Google Workspace Events API รองรับหัวข้อ Google Cloud Pub/Sub เป็นปลายทางการแจ้งเตือน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Google Cloud Pub/Sub ได้ในเอกสารประกอบเกี่ยวกับ Google Cloud Pub/Sub
ตัวเลือกเพย์โหลด
ข้อมูลเหตุการณ์ที่คุณต้องการรับเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีการเปลี่ยนแปลง

เหตุการณ์ของ Google Workspace ที่รองรับ

เหตุการณ์ที่แอปรับเหตุการณ์ได้จะขึ้นอยู่กับทรัพยากรเป้าหมายของการสมัครใช้บริการ ตารางต่อไปนี้แสดงเหตุการณ์ที่รองรับสำหรับทรัพยากรเป้าหมายที่เป็นไปได้แต่ละรายการ

ทรัพยากรเป้าหมาย รูปแบบ เหตุการณ์ที่รองรับ ข้อจำกัด (หากมี)
Google Chat
พื้นที่ใน Google Chat

วิธีสมัครใช้บริการพื้นที่ทำงานที่ต้องการ

//chat.googleapis.com/spaces/SPACE_ID

วิธีสมัครใช้บริการพื้นที่ทำงานทั้งหมดที่ผู้ใช้เป็นสมาชิก

//chat.googleapis.com/spaces/-

 • ข้อความ
 • การเป็นสมาชิก
 • รีแอ็กชัน
 • Space

โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อสมัครใช้บริการกิจกรรมใน Google Chat
ผู้ใช้ Google Chat ที่ให้สิทธิ์การสมัครใช้บริการจะต้องเป็นสมาชิกของพื้นที่ทำงานผ่านบัญชี Google Workspace หรือ Google ของตน
ผู้ใช้ Google Chat //cloudidentity.googleapis.com/users/USER_ID
 • การเป็นสมาชิก

โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อสมัครใช้บริการกิจกรรมใน Google Chat

การสมัครใช้บริการจะได้รับเฉพาะเหตุการณ์เกี่ยวกับผู้ใช้ที่ให้สิทธิ์การสมัครใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้ให้สิทธิ์การสมัครใช้บริการในนามของผู้ใช้รายอื่นไม่ได้

Google Meet
พื้นที่ประชุมใน Google Meet //meet.googleapis.com/spaces/SPACE_ID
 • การประชุม
 • เซสชันผู้เข้าร่วม
 • การบันทึก
 • ข้อความถอดเสียง

โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อสมัครรับข้อมูลกิจกรรมของ Google Meet
ผู้ใช้ Google Meet //cloudidentity.googleapis.com/users/USER_ID
 • การประชุม
 • เซสชันผู้เข้าร่วม
 • การบันทึก
 • ข้อความถอดเสียง

โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อสมัครรับข้อมูลกิจกรรมของ Google Meet

การสมัครใช้บริการจะได้รับเหตุการณ์เกี่ยวกับพื้นที่การประชุมที่ผู้ใช้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เจ้าของพื้นที่การประชุม
 • ผู้จัดกิจกรรมใน Google ปฏิทินที่เชื่อมโยงกับพื้นที่การประชุม

โครงสร้างของกิจกรรมใน Google Workspace

เหตุการณ์ของ Google Workspace เป็นไปตามข้อกำหนด Cloud Events ซึ่งเป็นวิธีการอธิบายข้อมูลเหตุการณ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เหตุการณ์ Google Workspace ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายโครงสร้างของแอตทริบิวต์และข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ Google Workspace

แอตทริบิวต์ CloudEvent

เหตุการณ์ใน Google Workspace จะมีแอตทริบิวต์ CloudEvents ที่จำเป็นดังต่อไปนี้

แอตทริบิวต์ คำอธิบาย ตัวอย่าง

datacontenttype

ประเภทข้อมูลที่ส่งผ่านในเหตุการณ์

application/json

id

ตัวระบุสำหรับ CloudEvent

spaces/AAAABBBBBBB/spaceEvents/ABCDEFGHIJKLMNO

source

แหล่งที่มาของเหตุการณ์ สำหรับกิจกรรม Google Workspace นี่คือชื่อแหล่งข้อมูลแบบเต็มของการสมัครใช้บริการ //workspaceevents.googleapis.com/subscriptions/chat-spaces-abcdefg

specversion

เวอร์ชันข้อมูลจำเพาะของ CloudEvents ที่ใช้สำหรับเหตุการณ์นี้

1.0

subject

ทรัพยากร Google Workspace ที่เกิดเหตุการณ์

//chat.googleapis.com/spaces/AAAABBBBBBB

time

การประทับเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์ในรูปแบบ RFC 3339

2023-09-07T21:37:36.260127Z

type

ประเภทเหตุการณ์ของ Google Workspace

google.workspace.chat.message.v1.created

ข้อมูลเหตุการณ์

ข้อมูลเหตุการณ์คือเพย์โหลดที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรเป้าหมายของการสมัครใช้บริการ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรย่อยของทรัพยากรเป้าหมาย ในการสมัครใช้บริการ คุณระบุได้ว่าต้องการให้เพย์โหลดมีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลง หรือแค่ชื่อของทรัพยากรที่มีการเปลี่ยนแปลง

เช่น หากสมัครใช้บริการพื้นที่ใน Chat คุณจะได้รับเหตุการณ์เกี่ยวกับข้อความใหม่ในพื้นที่ทำงานนั้น สำหรับเหตุการณ์เกี่ยวกับข้อความใหม่ ข้อมูลเหตุการณ์จะมีเพย์โหลดที่มีทรัพยากร Chat spaces.message ที่สร้างขึ้น

เมื่อสร้างการสมัครใช้บริการ คุณจะระบุจำนวนข้อมูลทรัพยากรที่รวมอยู่ในเหตุการณ์ที่แอปได้รับ ดังนี้

 • รวมข้อมูลทรัพยากร: มีช่องของทรัพยากรที่มีการเปลี่ยนแปลงบางช่องหรือทุกช่อง หากคุณเลือกที่จะรวมข้อมูลทรัพยากร ระยะเวลาการสมัครใช้บริการจะจำกัดอยู่ที่ 4 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมงหากคุณใช้การมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมน
 • ยกเว้นข้อมูลทรัพยากร: มีเฉพาะชื่อของทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาการสมัครใช้บริการสูงสุด 7 วัน หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ ให้ค้นหาทรัพยากรโดยใช้ชื่อทรัพยากร

ตัวเลือกสำหรับข้อมูลเหตุการณ์เหล่านี้จะแสดงในช่อง payloadOptions ของการสมัครใช้บริการ

เหตุการณ์เป็นข้อความ Google Cloud Pub/Sub

การสมัครใช้บริการ Google Workspace Events API จะใช้หัวข้อ Google Cloud Pub/Sub เป็นปลายทางการแจ้งเตือนที่รับเหตุการณ์ Google Workspace ระบบจะเข้ารหัสเหตุการณ์เป็นข้อความ Google Cloud Pub/Sub แอปของคุณประมวลผลข้อความ Google Cloud Pub/Sub เพื่อดำเนินการหรือตอบกลับเหตุการณ์ได้

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงข้อความ Google Cloud Pub/Sub ซึ่งมีเหตุการณ์เกี่ยวกับข้อความที่อัปเดตในพื้นที่ใน Chat

 {
  "message":
  {
    "attributes":
    {
      "ce-datacontenttype": "application/json",
      "ce-id": "spaces/SPACE_ID/spaceEvents/SPACE_EVENT_ID",
      "ce-source": "//workspaceevents.googleapis.com/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID",
      "ce-specversion": "1.0",
      "ce-subject": "//chat.googleapis.com/spaces/SPACE_ID",
      "ce-time": "2023-09-07T21:37:53.274191Z",
      "ce-type": "google.workspace.chat.message.v1.updated"
    },
    "data": "EVENT_DATA",
    "messageId": "PUBSUB_MESSAGE_ID",
    "orderingKey": "//workspaceevents.googleapis.com/subscriptions/SUBSCRIPTION_ID",
    "publishTime": "2023-09-07T21:37:53.713Z"
  }
}

โปรดทราบช่องต่อไปนี้

 • attributes: แอตทริบิวต์สำหรับ CloudEvent ซึ่งรวมถึงประเภทเหตุการณ์ ในกรณีนี้ เหตุการณ์จะเกี่ยวกับข้อความที่อัปเดตในพื้นที่ทำงาน
 • data: ข้อมูลเหตุการณ์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากร spaces.message ที่อัปเดตแล้ว ซึ่งอยู่ในรูปแบบสตริงที่เข้ารหัส Base64
 • messageId: ตัวระบุสำหรับข้อความ Google Cloud Pub/Sub

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีระบุ CloudEvents ในข้อความ Google Cloud Pub/Sub ได้ที่การเชื่อมโยงโปรโตคอลของ Google Cloud Pub/Sub สำหรับ CloudEvents