Proces sprawdzania aplikacji i wymagania dotyczące Google Workspace Marketplace

Zanim opublikujesz aplikację w Google Workspace Marketplace, Google sprawdzi ją i jej stronę pod kątem zgodności z naszymi wytycznymi dotyczącymi wyglądu, treści i stylu.

Gdy Google sprawdzi Twoją aplikację, otrzymasz e-maila z informacją, czy wymaga ona dopracowania, czy też została zatwierdzona.

 • Jeśli aplikacja wymaga wykonania dodatkowych czynności, otrzymasz dokument z opinią zawierający szczegółowe informacje o tym, co wymaga ulepszenia. Rozwiąż problemy i ponownie prześlij aplikację do sprawdzenia.
 • Jeśli zespół sprawdzający zatwierdzi Twoją aplikację, zostanie ona automatycznie opublikowana i otrzymasz e-maila z powiadomieniem.

Zanim prześlesz aplikację do sprawdzenia, upewnij się, że jest gotowa do opublikowania. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przygotowanie do procesu publikowania.

Czas trwania sprawdzania

Zwykle zajmuje to kilka dni. Czas potrzebny na to sprawdzenie zależy od tych czynników:

 • Ile aplikacji przesłano ostatnio
 • Ile dodatkowego nakładu pracy potrzebuje Twoja aplikacja

Najczęstsze powody niezaklasyfikowania aplikacji do sprawdzenia

Weryfikacja OAuth:

 • Niepoprawna konfiguracja ekranu zgody OAuth. Na przykład typ użytkownika jest ustawiony na Wewnętrzny lub stan publikowania jest ustawiony na Testowanie.
 • Aplikacja nie przeszła weryfikacji OAuth.

Problemy z informacjami o aplikacji:

 • Niewłaściwe użycie znaków towarowych Google w nazwie, logo lub opisie aplikacji. Wskazówki znajdziesz we wskazówkach dotyczących promowania marki w Google Workspace Marketplace.
 • Linki nie działają lub prowadzą do nieprawidłowych informacji. Na przykład link do polityki prywatności może prowadzić do strony pomocy dla deweloperów.
 • Zrzuty ekranu i obrazy są niskiej jakości lub nie odzwierciedlają dokładnie funkcji aplikacji.

Gotowość aplikacji:

 • Aplikacja jest nadal testowana i nie jest jeszcze gotowa do publicznego użytku.
 • Aplikacja zawiera błędy lub nie jest w pełni funkcjonalna.

Kryteria oceny

Przed przesłaniem aplikacji do sprawdzenia upewnij się, że spełnia ona wszystkie wymagania i jest zgodna z zasadami programu Google Workspace Marketplace.

Wymagania dla wszystkich aplikacji

Aby śledzić wstępną weryfikację, możesz użyć pól wyboru.

Kategoria Kryteria
Nazwa aplikacji
 • Nie ma innych stron aplikacji o tej samej nazwie.
 • Nazwa nie zawiera numeru wersji.
 • Nazwa jest zgodna z nazwą na ekranie zgody OAuth.
 • Nazwa nie jest niejasna ani zbyt ogólna.
 • Nazwa może mieć maksymalnie 50 znaków.
 • (Zalecane) Wielkość liter w nazwie jest rozróżniana.
 • (Zalecane) Nazwa nie zawiera znaków interpunkcyjnych, zwłaszcza w nawiasach.
Informacje o programistach
 • Nazwa dewelopera i witryna dewelopera dokładnie podają istotne informacje o deweloperze i prowadzą do nich.
 • Ze względu na przepisy dotyczące ochrony konsumentów konsumenci z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) muszą być informowani, czy sprzedawca w Google Workspace Marketplace jest przedsiębiorcą czy nieprzedsiębiorcą:
  • Przedsiębiorca – osoba, która działa w celach związanych z handlem, firmą, rzemiosłem lub zawodem albo w imieniu przedsiębiorcy lub w jego imieniu.
  • Osoba niebędąca przedsiębiorcą – osoba niebędąca przedsiębiorcą (konsumentem) to osoba, która działa w celach niezawodowych.

  Jeśli nie określono inaczej, na stronie z informacjami o aplikacji pojawi się komunikat „Stan przedsiębiorcy nieokreślony”.

Opis aplikacji
 • Wszystkie podane linki działają i prowadzą do prawidłowych informacji. Na przykład link do polityki prywatności prowadzi do strony z jej opisem.
 • Jeśli aplikacja wchodzi w interakcję z usługą innej firmy, opis zawiera opis tego, co robi ta usługa i w jaki sposób aplikacja wchodzi z nią w interakcję, oraz opcjonalnie zawiera link do odpowiedniej witryny.
 • Krótkie i szczegółowe opisy są zrozumiałe.
 • Krótkie i szczegółowe opisy nie są identyczne.
 • (Zalecane) Informacje o cenach są kompletne i dokładne.
 • (Zalecane) Pełny zestaw atrybutów w poszczególnych językach (nazwa, krótki opis i szczegółowy opis) są prawidłowo zdefiniowane bez niezgodności języka.
Funkcjonalność
 • Nie ma żadnych oczywistych błędów, a wszystkie działania, w tym przypadki skrajne, są w pełni funkcjonalne. Czasy wczytywania są zarządzane za pomocą wskaźników wczytywania.
 • Aplikacja w jasny sposób prezentuje interakcje z interfejsami API Google.
 • Aplikacja udostępnia nowe lub rozszerzone funkcje, które nie są takie same jak funkcje dostępne już w usługach Google.
 • Aplikacja nie służy do celów reklamowych ani do rozsyłania spamu.
 • Aplikacja jest w pełni funkcjonalna i nie jest przeznaczona do celów testowych – nie jest jeszcze w trakcie opracowywania.
 • Jeśli aplikacja działa z funkcjami dostępnymi dla użytkowników lub użytkowników wersji płatnej, zespół Google ds. weryfikacji otrzymuje konto testowe w systemie dewelopera.
Interfejs użytkownika
 • Aplikacja (w tym jej nazwa) nie używa zasobów marki, znaków towarowych ani treści z elementami marki Google. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi marki w Google Workspace Marketplace.
 • Autoryzacja i zalogowanie się wymagają tylko raz. Aplikacja używa logowania jednokrotnego jednym kliknięciem lub w idealnej sytuacji.
 • Gdy administrator przyzna w domenie uprawnienia do zakresów OAuth 2.0, poszczególni użytkownicy nie zostaną ponownie poproszeni o przyznanie uprawnień zakresu.
 • Użytkownicy nie muszą podawać danych logowania po zalogowaniu się na konto Google. Aby uzyskać dostęp, muszą oni kliknąć przycisk „Zaloguj się przez Google”.
 • Etykiety przycisków, pozycje menu, tytuły i inne elementy aplikacji mają zastosowanie spójne, oczywiste i zrozumiałe. Na przykład etykiety zamiast „Tak” lub „Nie” odnoszą się do nazw działań, takich jak Usuń lub Anuluj.
 • Jeśli logowanie jest wymagane, funkcja wylogowywania działa prawidłowo. Tokeny są unieważniane, a logowanie można zacząć od początku.
 • W przypadku działań zawsze są wyświetlane opinie, np. potwierdzenia lub komunikaty o błędach.
 • Nie ma uszkodzonych linków do zdjęć ani niewyraźnych obrazów.
Grafika
 • Ikony mają odpowiedni rozmiar, są kwadratowe i mają przezroczyste tło. Patrz Zasoby graficzne.
 • Ikona prawidłowo odzwierciedla nazwę lub funkcję aplikacji.
 • Ikona jest kolorowa (nie pokazuje się w skali szarości).
 • Ikona nie zawiera znaków towarowych Google.
 • Zrzuty ekranu i obrazy nie są rozmyte, trudne do odczytania ani nieodpowiednie. dokładnie przedstawiają aplikację;
 • (Zalecane) Zrzuty ekranu wyraźnie pokazują, jak używać aplikacji i do czego służy.
OAuth
 • Aplikacja przeszła weryfikację OAuth, używa najwęższych dostępnych zakresów OAuth i wszystkie zakresy prawidłowo integrują się z interfejsami API usług Google.

Dodatkowe wymagania dotyczące określonych integracji aplikacji

Wybierz integracje aplikacji uwzględnione w informacjach o aplikacji, aby wyświetlić odpowiednie kryteria oceny. Klikaj nazwy kolumn, aby sortować kryteria, np. według kategorii.

Aby śledzić wstępną weryfikację, możesz użyć pól wyboru.

Integracja aplikacji Kategoria Kryteria
Aplikacja Google Chat Nazwa
 • Przyciski do komunikowania się z aplikacją są dostępne z opisu.
 • Nazwa aplikacji zaczyna się od A–Z (wielkie litery) lub 0–9. Nie może zaczynać się od symbolu.
Aplikacja Google Chat Interfejs użytkownika
 • Aplikacja wysyła wiadomość powitalną bez pytania za każdym razem, gdy użytkownik rozpocznie czat lub doda aplikację do pokoju. Wiadomość powitalna różni się od polecenia „Pomoc”. Więcej informacji znajdziesz w artykule o wysyłaniu wiadomości na karcie głównej aplikacji.
 • Aplikacja obsługuje polecenie „Pomoc” i pomaga użytkownikom rozpocząć korzystanie z aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Reagowanie na polecenia po ukośniku.
 • Aplikacja zawsze odpowiada, gdy jest wypowiadana w pokoju lub na bezpośrednim czacie.
 • Wiadomości są poprawne pod względem pisowni, użycia wielkich liter, interpunkcji i gramatyki. Wiadomości nie zawierają złośliwych, obraźliwych ani obraźliwych treści.
 • Wiadomości mają jasne, zwięzłe i spójne formatowanie tekstu i kart zgodne z wymaganiami Google.
 • Jeśli odpowiedź trwa dłużej niż 2 sekundy, aplikacja wysyła komunikat wyjaśniający opóźnienie.
 • Aplikacje, które wysyłają powiadomienia, umożliwiają użytkownikom wyłączenie powiadomień.
 • Użytkownicy mogą dodać aplikację do pokoju przy użyciu @wzmianki.
 • Użytkownicy mogą usunąć aplikację z pokoju za pomocą menu Wyświetl użytkownika.
 • Aplikacja informuje użytkownika o wszystkim, co jest potrzebne, aby z niej korzystać.
 • Format kart używany w aplikacji spełnia wymagania Google. Zobacz Tworzenie kart interaktywnych.
 • Aplikacja jest dostępna po kliknięciu opcji Znajdź aplikacje w menu Google Chat.
 • Zewnętrzne adresy URL, z którymi aplikacja wchodzi w interakcje, nie należą do środowiska testowego ani programistycznego.
 • @Wzmianka jest wymagana w każdej wiadomości skierowanej do aplikacji w pokojach. Tylko w ten sposób aplikacja będzie wiedzieć, że musi odpowiedzieć.
 • Jeśli aplikacja Google Chat wyświetla podgląd linków z domeny innej firmy:
  • Podgląd linków zawiera istotne, uzupełniające informacje związane z przekazem użytkownika. Na przykład wyświetlenie podglądu linku do umowy sprzedażowej spowoduje dodanie informacji o koncie, kwocie i etapach.
  • Deweloper jest powiązany z domeną, której podgląd wyświetlano.

  Więcej informacji znajdziesz w sekcji Podgląd linków.

 • (Zalecane) Aby umożliwić administratorom Workspace instalowanie Twojej aplikacji w imieniu użytkowników w organizacji, musi ona mieć możliwość odbierania i wysyłania wiadomości na czacie.
Aplikacja Google Chat Grafika
 • Aplikacja ma rozpoznawalny i wyraźny awatar.
Aplikacja Dysk Google Funkcjonalność
 • Aplikacja nie korzysta z rozszerzeń do przeglądarki Chrome, aby bezpośrednio manipulować kodem HTML Dysku.
 • Jeśli Twoja aplikacja używa zakresów wrażliwych lub zakresów z ograniczeniami, musi przejść weryfikację OAuth. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak przesłać prośbę o weryfikację.
 • Jeśli Twoja aplikacja używa zakresów z ograniczeniami, musi też przejść ocenę zabezpieczeń. Zobacz, dlaczego potrzebna jest ocena bezpieczeństwa.
Aplikacja Dysk Google Interfejs użytkownika
 • Jeśli aplikacja przechowuje pliki na Dysku, pozwala użytkownikom wybrać folder lub tworzy i wykorzystuje folder określonej aplikacji. Dane konfiguracji można przechowywać w folderze Dane aplikacji. Aplikacja nie wykonuje zrzutu plików do folderu Mój dysk użytkownika.
 • Aplikacja przechowuje na Dysku tylko pliki powiązane z udokumentowanymi funkcjami aplikacji.
Dodatek do edytora Funkcjonalność
 • Dodatek zawiera oczekiwane i wymagane działania, a także zapewnia wszystkie narzędzia niezbędne do ukończenia przepływu pracy. Na przykład:
  • Jeśli dodatek stosuje styl do całego dokumentu, udostępnia opcję zastosowania stylu tylko do zaznaczonego tekstu.
  • Jeśli dodatek przesyła dane z arkusza kalkulacyjnego do pliku danych usługi internetowej, zawiera link do tego pliku danych, który ułatwia nawigację.
  • Jeśli dodatek wymaga, aby użytkownik miał konto, udostępnia linki lub informacje ułatwiające jego utworzenie.
 • Dodatek zawiera pozycje menu na karcie Dodatki.
 • Nawet jeśli dodatek to tylko funkcje niestandardowe, musi zawierać odpowiednią dokumentację.
 • Dodatek prawidłowo używa właściwości onInstall() i onOpen() do wypełnienia menu. Pozycje menu są wypełniane przy pierwszej instalacji dodatku i przy otwarciu innego pliku. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Autoryzacja dodatku Edytor.
 • Tryby autoryzacji są prawidłowo skonfigurowane. Zobacz Tryby autoryzacji.
Dodatek do edytora Interfejs użytkownika
 • Dodatek zawiera wszystkie informacje niezbędne do zrozumienia usługi i sposobu jej używania.
 • Kod dodatku nie używa nadmiarowych bibliotek, ponieważ biblioteki mogą powodować zmniejszenie wydajności dodatku.
 • W miarę możliwości unika się błędów, a jeśli nie, odbywa się to prawidłowo:
  • Komunikaty o błędach wyświetlają się w oknie dialogowym, a nie w alercie JavaScriptu ani na domyślnym czerwonym pasku. W prosty sposób informują o problemie i o tym, co użytkownik musi zrobić, aby go rozwiązać.
  • Jeśli to możliwe, jeśli użytkownik robi coś niewłaściwie, wyświetla się przycisk, który rozwiązuje problem.
  • Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po stylu dodatków.
 • Linki do stron zewnętrznych otwierają się w nowych oknach i są prawidłowe.
 • Dodatek jest intuicyjny i dobrze zaprojektowany. Oznacza to, że:
  • Widać, co i jak należy zrobić.
  • Dodatek jest przystępny i łatwy do zrozumienia. Nie używaj terminów technicznych ani żargonu.
  • Przepływy pracy są przejrzyste i ułatwiane w jak największym stopniu.
  • Użytkownik i jego treści są maksymalnie bezpieczne.
 • Dodatek jest zgodny z przewodnikiem po stylu interfejsu dotyczącym dodatków do edytora i korzysta z pakietu CSS dla dodatków do edytora.
 • Dodatek wykorzystuje tylko jedno działanie główne w kolorze niebieskim na każdy wyświetlacz.
 • Dodatek wyświetla jedno okno naraz. Nie nakłada się na siebie lub ma otwartych wiele okien jednocześnie.
 • Interfejs dodatku wpasowuje się w przydzielone miejsca:
  • Tekst i etykiety nie są ucięte po znaku „...”
  • Użytkownik nie musi zbyt wiele przewijać w pionie.
  • Szerokość treści nie przekracza 300 p, przez co nie zawiera poziomego paska przewijania.
 • Dodatek wymaga potwierdzenia lub wyświetla ostrzeżenia w przypadku wszystkich działań związanych z danymi poufnymi. Jeśli na przykład dodatek ma zastąpić całą zawartość arkusza kalkulacyjnego, użytkownik zobaczy ostrzeżenie i potwierdza działanie, zanim to nastąpi.

  Możesz uniknąć tego wymogu, zmieniając projekt. Jeśli na przykład dodatek do Arkuszy Google importuje dane, istnieje ryzyko zastąpienia istniejącej treści. Możesz usunąć ryzyko, tworząc arkusz na dane jako działanie domyślne.

 • Podczas wczytywania działania użytkownicy nie mogą wielokrotnie wywoływać działań. Na przykład podczas wczytywania działania przyciski są wyłączone lub ukryte.
Dodatek do Google Workspace Nazwa

Dodatki do Kalendarza

 • Jeśli dodatek używa calendar.name lub common.name, nazwa w pliku manifestu jest taka sama jak nazwa podana w informacjach o aplikacji.
 • Jeśli dodatek używa calendar.conferenceSolution, nazwa rozwiązania do obsługi konferencji nie zawiera „Kalendarza Google”.
 • (Zalecane) Jeśli dodatek używa calendar.conferenceSolution, nazwa rozwiązania konferencyjnego nie może być dłuższa niż 30 znaków.
Dodatek do Google Workspace Funkcjonalność
 • Dodatek korzysta z odpowiednich widżetów do działania. Użyj na przykład przełącznika, by wybrać wartość logiczną.

Dodatki do Kalendarza

 • Kalendarze pomocnicze i przekazywanie dostępu są obsługiwane, a jeśli nie są obsługiwane, zarządzane w sposób płynny. Na przykład utworzenie konferencji nie zakończy się niepowodzeniem, jeśli użytkownik podczas tworzenia wydarzenia wybierze inny kalendarz, do którego ma uprawnienia do edycji.
 • Wydarzenia cykliczne działają prawidłowo.
 • Jeśli dodatek używa calendar.conferenceSolution, udostępniane jest co najmniej 1 rozwiązanie do obsługi konferencji.
 • Jeśli dodatek udostępnia rozwiązania do prowadzenia rozmów wideo, używane są odpowiednie pola danych rozmowy. Na przykład linki do rozmów wideo, numery telefonów, linki SIP, kody dostępu i inne obsługiwane atrybuty korzystają z pól uporządkowanych danych i nie są wymienione w polu uwag.
 • Jeśli dodatek udostępnia rozwiązania do prowadzenia rozmów wideo, edytuje tylko szczegóły rozmowy wideo, a nie inne pola wydarzenia.
 • Jeśli dodatek udostępnia rozwiązania do obsługi rozmów wideo, utworzenie rozmowy wideo zajmie mniej niż 5 sekund.

Dodatki do Gmaila

Jeśli dodatek używa UrlFetchApp lub OpenLinkUrl:

 • Adres URL jest prawidłowy.
 • Adres URL używa protokołu HTTPS, a nie HTTP.
 • Określono pełną domenę.
 • Ścieżka nie jest pusta. Na przykład zapis https://altostrat/ jest prawidłowy, ale https://altostrat już nie.
 • W tym kraju (UrlFetchApp) nie można używać symboli wieloznacznych.
Dodatek do Google Workspace Interfejs użytkownika
 • Dodatek ma stronę główną. Jeśli dodatek do Google Workspace jest przekonwertowanym dodatkiem do Gmaila, zostanie zastosowana domyślna strona główna.
 • Karta dodatku działa prawidłowo. Na przykład nie ma zduplikowanych kart. odpowiednio działają przyciski Wstecz, Odśwież i Zaktualizuj.
 • Gdy użytkownik autoryzuje dodatek, wyświetla dostosowaną kartę strony głównej, na której powitanie użytkownika zawiera przycisk logowania (w razie potrzeby), logo i krótki opis dodatku.
  • Jeśli przycisk logowania się uruchomi, wyświetli się dostosowana strona logowania od dostawcy zewnętrznego z wyraźną informacją, że istnieje usługa innej firmy działająca poza Google Workspace.
 • Interfejs dodatku wpasowuje się w przydzielone miejsca:
  • Tekst i etykiety nie są ucinane znakiem „...”
  • Użytkownik nie musi wiele przewijać w pionie.
  • Szerokość treści nie przekracza 300 p, przez co nie zawiera poziomego paska przewijania.
 • Kod dodatku nie wykorzystuje zbyt wielu bibliotek, ponieważ mogą one obniżać wydajność dodatku.

Dodatki do Kalendarza

 • Jeśli dodatek udostępnia rozwiązania do prowadzenia rozmów wideo, utworzone rozmowy są prawidłowe i wyświetlają się prawidłowo na stronie innej firmy do prowadzenia rozmów wideo.

Dodatki do Dokumentów

Jeśli dodatek wyświetla podgląd linków z domeny innej firmy (elementy inteligentne):

 • Podgląd linków daje użytkownikowi dostęp do istotnych, dodatkowych informacji. Na przykład wyświetlenie podglądu linku do umowy sprzedażowej spowoduje dodanie informacji o koncie, kwocie i etapach.
 • Deweloper jest powiązany z domeną, której podgląd wyświetlano.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o wyświetlaniu podglądu linków za pomocą elementów inteligentnych.

Dodatki do Dysku

 • Jeśli aplikacja przechowuje pliki na Dysku, pozwala użytkownikom wybrać folder lub tworzy i wykorzystuje folder określonej aplikacji. Dane konfiguracji można przechowywać w folderze Dane aplikacji. Aplikacja nie wykonuje zrzutu plików do folderu Mój dysk użytkownika.
 • Dodatek przechowuje na Dysku tylko te pliki, które są powiązane z udokumentowanymi funkcjami dodatku.

Dodatki do Gmaila

 • Dodatek nie wspomina o rozszerzeniach do przeglądarki Chrome ani nie podaje do nich linków bez uzasadnienia.
 • Menu Więcej działań zawiera działania uniwersalne, które działają prawidłowo. takich jak Wyloguj się, Informacje, Pomoc itp.
Dodatek do Google Workspace Grafika

Dodatki do Kalendarza

 • Logo rozwiązania do obsługi rozmów wideo to publiczny adres URL. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Dodawanie logo rozwiązań do obsługi konferencji.
 • Jeśli dodatek używa calendar.conferenceSolution, logo rozwiązania do obsługi konferencji jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi calendar.logoUrl. Zobacz Zasób manifestu Kalendarza.
 • Jeśli dodatek używa właściwości calendar.logoUrl lub common.logoUrl, logo jest identyczne z ikoną podaną w informacjach o aplikacji.
 • Jeśli dodatek używa calendar.logoUrl lub common.logoUrl, adres URL logo zaczyna się tak: https://lh3.googleusercontent.com/
Dodatek do Google Workspace OAuth

Dodatki do Dysku

 • (Zalecane) Jeśli chcesz otrzymywać ograniczone metadane, dodatek zawiera zakres drive.addons.metadata.readonly.
Aplikacja internetowa Funkcjonalność
 • Adres URL uniwersalnej nawigacji wskazuje aplikację internetową. Prosta strona internetowa, która nie ma żadnych funkcji, nie jest uznawana za aplikację internetową.