Tuân thủ Chính sách dành cho nhà phát triển của YouTube

Nếu sử dụng dịch vụ API của YouTube, bạn phải tuân thủ:

Là nhà phát triển, bạn phải tự làm quen với các chính sách này. Bài viết này cung cấp các ví dụ giúp làm rõ thêm về các chính sách cụ thể và trả lời một số câu hỏi thường gặp.

Sau khi xem lại bài viết này và các chính sách được liên kết ở trên, bạn không chắc chắn liệu dịch vụ của mình có được phép hay không, vui lòng đăng ký Kiểm tra tuân thủ API và bao gồm một bản tóm tắt rõ ràng đề cập đến bất kỳ người dùng cuối nào trong biểu mẫu kiểm tra.

Tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

Điều này có nghĩa là: Không vi phạm quyền riêng tư của người dùng, thu thập dữ liệu người dùng hoặc sử dụng API để giám sát người dùng. Ứng dụng của bạn phải có chính sách quyền riêng tư để bảo vệ người dùng và tuân thủ chính sách quyền riêng tư của Google. Sau khi người dùng cho phép bạn truy cập hoặc lưu trữ dữ liệu của họ, người dùng đó phải tiếp tục có quyền kiểm soát những gì xảy ra với dữ liệu đó. Bạn cần giúp người dùng dễ dàng yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân của họ. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Ví dụ

Không sử dụng API của YouTube để:

 • Thu thập, theo dõi, suy luận, suy luận hoặc lưu trữ thông tin có thể dùng để xác định người dùng khi họ chưa đồng ý. Ví dụ bao gồm (đây không phải là danh sách đầy đủ):
  • Tên đầy đủ hoặc tên người dùng
  • Mật khẩu
  • Dữ liệu nhận dạng khuôn mặt
  • Thông tin liên hệ, bao gồm email hoặc số điện thoại
  • Hoạt động trực tuyến như nhật ký duyệt web
   • Ví dụ: Sử dụng API của YouTube để tạo một ứng dụng theo dõi nhật ký xem, vị trí hoặc thói quen duyệt web của người dùng mà họ không biết hoặc không đồng ý.
  • Thu thập, theo dõi, suy luận, suy luận hoặc lưu trữ thông tin sau đây về người dùng khi chưa có sự đồng ý của họ. Ví dụ: (đây chưa phải là danh sách đầy đủ):
   • Thông tin y tế
   • Bản dạng giới
   • Khuynh hướng tính dục
   • Liên kết chính trị
   • Sáp nhập hoặc tín ngưỡng tôn giáo
   • Chủng tộc hoặc dân tộc
   • Tình trạng nhập cư
   • Tình trạng tài chính
   • Lịch sử hình sự
   • Thành viên hoặc tổ chức công đoàn
  • Tạo điều kiện giám sát – ví dụ: theo dõi vị trí, nhật ký duyệt web hoặc các hoạt động trực tuyến khác mà không có sự đồng ý của trẻ.
  • Hạn chế, lọc hoặc cấm người dùng truy cập vào nội dung trên YouTube mà họ không biết hoặc không đồng ý.
  • Cho phép mọi bên thứ ba trái phép truy cập, sử dụng hoặc tải mọi dữ liệu được lưu ý ở đây xuống.
  • Lưu trữ thông tin của người dùng vô thời hạn. Nếu người dùng yêu cầu bạn xoá dữ liệu của họ hoặc nếu bạn không xác minh được họ uỷ quyền, bạn phải làm như vậy trong vòng 30 ngày.
  • Sử dụng, yêu cầu hoặc lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng (tên người dùng và mật khẩu)

Chỉ cung cấp các chỉ số có trên dịch vụ API của YouTube.

Điều này có nghĩa là: Đừng sử dụng API của YouTube để cung cấp các chỉ số hoặc dữ liệu dẫn xuất được tính toán độc lập hoặc thay thế hoặc cung cấp dữ liệu mới không có trong các dịch vụ API của YouTube. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Ví dụ

Không sử dụng API của YouTube để:

 • Hiển thị các chỉ số thay thế các chỉ số do các dịch vụ API của YouTube cung cấp.
 • Hiển thị các chỉ số phản ánh không chính xác các chỉ số do dịch vụ API của YouTube cung cấp.
 • Kết hợp dữ liệu từ API của YouTube với dữ liệu từ các nguồn khác. Nếu cung cấp dữ liệu bắt nguồn từ các nguồn khác ngoài API của YouTube cùng với dữ liệu mà bạn nhận được từ API của YouTube, bạn phải thông báo rõ ràng cho người dùng.
  • Ví dụ: Cung cấp chỉ số "tương tác của người dùng" bao gồm mức độ tương tác từ YouTube kết hợp với các nền tảng khác.
 • Hiển thị dữ liệu từ YouTube bên cạnh dữ liệu từ các nền tảng khác mà không làm rõ sự khác biệt giữa các loại dữ liệu và nguồn dữ liệu.
 • Biên dịch hoặc tổng hợp dữ liệu API được uỷ quyền trừ phi bạn đang cho phép chủ sở hữu kênh hoặc một trong những người đại diện được uỷ quyền của họ xem dữ liệu API đã biên dịch.
 • Tìm hiểu thông tin chi tiết về số người dùng, số video tải lên, thời gian xem, hiệu suất tài chính hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của YouTube.
 • Đưa ra mọi tuyên bố về việc video hoặc kênh có an toàn hoặc phù hợp để xem hoặc quảng cáo hay không.
 • Ước tính thời gian xem hoặc phạm vi tiếp cận người dùng riêng biệt của một kênh hoặc video.
 • Ước tính số lượt xem có trả tiền, số lượt xem được tài trợ hoặc CPM quảng cáo trung bình của một video.
 • Ước tính đối tượng chung sở thích, thông tin nhân khẩu học hoặc thành phần đối tượng của một kênh hoặc video.
 • Suy luận hoặc ước tính danh mục/loại nội dung của một video hoặc kênh; bạn chỉ có thể sử dụng loại nội dung do API YouTube trả về.
 • Ước tính trạng thái kiếm tiền của video hoặc kênh, hoặc đưa ra thông báo xác nhận quyền sở hữu đối với việc một video hoặc kênh có thể kiếm tiền hay không.
 • Hợp nhất hoặc kết hợp dữ liệu API YouTube với mọi dữ liệu khác.
 • Trả về thông tin như tổng số lượt xem video và cung cấp số liệu khác với số liệu do API YouTube cung cấp.
 • Suy luận hoặc dự đoán hiệu quả tài chính của một kênh YouTube.
 • Xây dựng hiệu suất kênh bằng cách xếp hạng hoặc theo dõi số lượt xem giữa nhiều kênh hoặc nhìn chung là thách thức các đối thủ nhà sáng tạo.
 • Ước tính mức độ hài lòng hoặc không hài lòng của người xem với một kênh YouTube cụ thể.
 • Tính toán và chỉ định "điểm số" tùy chỉnh cho các kênh dựa trên mức trung bình hoặc tỷ lệ được tính toán độc lập – ví dụ: số lượt xem trung bình, số lượt nhận xét hoặc mức độ phù hợp tổng thể của thương hiệu.

Các chỉ số được chấp nhận

Chỉ số được chấp nhận là những chỉ số chỉ sử dụng dữ liệu API YouTube và kết hợp chúng thông qua các phép tính toán học đơn giản (kết hợp các số liệu đó thông qua phép cộng, phép trừ, giá trị trung bình, phép nhân, phép chia). Các chỉ số này không được kết hợp bất kỳ nguồn dữ liệu bên ngoài nào khác. Điều này cho phép chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu được biểu thị là chính xác.

Ví dụ

 • Số lượt xem trung bình hằng ngày trong một tháng
 • Thời lượng video trung bình
 • Số người đăng ký có thêm hoặc mất đi
 • Số người đăng ký mới trung bình trong một tháng
 • Tổng số lượt xem trong một nhóm video/kênh
 • Các video/kênh được xem nhiều nhất, sắp xếp theo lượt xem, lượt thích/không thích, người đăng ký
 • Biểu đồ thể hiện các chỉ số thô bằng hình ảnh, ví dụ: số lượt xem, số người đăng ký, số lượt thích/không thích

Dịch vụ API của bạn phải phản ánh trải nghiệm tiêu chuẩn của người dùng trên YouTube.

Ý nghĩa: Bất kỳ dịch vụ nào sử dụng API YouTube đều không thể giảm hoặc xoá các tính năng là một phần của trải nghiệm người dùng tiêu chuẩn trên YouTube, chẳng hạn như phụ đề, các nút điều chỉnh âm lượng, v.v. Bạn có thể xem thêm tại đây.

Ví dụ

Không sử dụng API của YouTube để:

 • Sửa đổi, thêm hoặc chặn chức năng phát tiêu chuẩn của trình phát video YouTube. Một số ví dụ bao gồm:
  • Chặn một đường liên kết thường xuất hiện trong trình phát của YouTube để không xuất hiện trong ứng dụng của bạn.
  • Việc tắt hoặc chặn các đường liên kết đến Video có liên quan xuất hiện sau khi video hoàn tất.
  • Xoá hoặc thay đổi siêu dữ liệu của video. Nhìn chung, siêu dữ liệu video như hình thu nhỏ và tiêu đề phải hiển thị với người xem và không thể sửa đổi. Không được thay đổi hình thu nhỏ video.
   • Lưu ý: Chúng tôi chấp nhận các nút phát tuỳ chỉnh trên hình thu nhỏ của YouTube. Tuy nhiên, người dùng phải nhấn vào nút này để phát.
  • Các đường liên kết phải mở trong ứng dụng YouTube mỗi khi ứng dụng đó có trên thiết bị của người dùng hoặc nếu chưa cài đặt, thông qua trình duyệt web của hệ thống.
  • Chặn các tính năng tiêu chuẩn của trình phát YouTube (như bánh xe cài đặt) xuất hiện trong dịch vụ API.
  • Ghi đè trình kết xuất dành riêng cho nền tảng của trình phát video trên YouTube.
   • Ví dụ: Giao diện người dùng được tối ưu hoá cho thiết bị di động phải xuất hiện trên các ứng dụng và thiết bị di động.
  • Hạn chế quảng cáo phát trong dịch vụ API khi quảng cáo phát trong YouTube hoặc trong video nhúng.
  • Lưu ý: Bạn có thể sử dụng lớp phủ để thu thập sự đồng ý của người dùng hoặc chế độ phát (ví dụ: tắt tiếng, toàn màn hình, phát, tạm dừng, v.v.) miễn là các lớp phủ đó không xung đột với các thành phần trên giao diện người dùng của trình phát YouTube.
 • Hạn chế khả năng của YouTube trong việc xác minh nơi phát video.
  • Ví dụ: Trong trường hợp ứng dụng dành cho thiết bị di động sử dụng WebView để lưu trữ trình phát trên web SDK IFrame YouTube, không thể hiện chính xác tên ứng dụng của bạn (ví dụ: com.company.appname) dưới dạng tiêu đề Tham chiếu HTTP.
  • Ví dụ: Việc can thiệp vào các thông tin khác về bối cảnh phát cần thiết để xác minh chế độ xem (bao gồm cả cookie) đang được gửi đến YouTube.
   • Đối với các nhà phát triển nhạy cảm về quyền riêng tư nhận thấy điều này cần thiết, bạn có thể chấp nhận luồng người dùng đồng ý với liên kết đến Chính sách quyền riêng tư của Google.
 • Áp dụng bất kỳ hạn chế nào hoặc chặn quyền truy cập vào người dùng đang xem video. Nếu người dùng phải làm gì đó ngoài việc nhấp vào nút phát, thì rất có khả năng bạn đang vi phạm chính sách này. Ví dụ như:
  • Ví dụ: Hạn chế quyền truy cập vào một video bằng cách yêu cầu người dùng hoàn tất khảo sát, tải ứng dụng xuống, đăng ký kênh, chia sẻ video trên nền tảng mạng xã hội, để lại nhận xét hoặc thực hiện thao tác nào đó ngoài việc nhấp vào nút "Phát" để xem một video mà họ chọn xem.
 • Khuyến khích, tặng thưởng, ép buộc hoặc đề nghị trả thù lao cho người dùng để họ xem một video. Quyết định xem một video của người dùng cần phải là lựa chọn của chính họ.
  • Ví dụ: Cung cấp cơ hội nhận giải thưởng hoặc cung cấp bồi thường tài chính để người dùng xem video thông qua dịch vụ API của bạn.
 • Chặn, sửa đổi hoặc thay thế các quảng cáo phát thông qua dịch vụ YouTube API.
 • Cho phép người dùng tải video xuống để phát khi không có mạng bên ngoài trải nghiệm YouTube Premium.
 • Cho phép người dùng tải xuống hoặc tách riêng các bản âm thanh hoặc cho phép người dùng sửa đổi các phần âm thanh hoặc video của video.
  • Ví dụ: Sử dụng API của YouTube để tách biệt hoặc tách biệt các thành phần video hoặc âm thanh khỏi video. Dịch vụ này có thể bao gồm dịch vụ API cung cấp các tệp âm thanh mp3 xuất hiện trong một video và tự quảng bá trong ngữ cảnh đó.
 • Cho phép phát trong nền của trình phát video trên YouTube.
  • Ví dụ: Sử dụng API của YouTube để cho phép video phát ngay cả khi cửa sổ dịch vụ API bị đóng hoặc thu nhỏ.

Dịch vụ API của bạn phải thêm đủ giá trị độc lập.

Điều này có nghĩa là: Đừng sử dụng API của chúng tôi để tạo lại YouTube (ví dụ: không sao chép, bắt chước, sửa đổi hoặc giảm các tính năng tiêu chuẩn của YouTube). Nếu bắt chước trải nghiệm người dùng trên YouTube, thì dịch vụ API của bạn phải thêm đủ giá trị độc lập. Giá trị độc lập có nghĩa là việc cung cấp cho người dùng chức năng bổ sung không có sẵn qua API YouTube hiện nay hoặc không có sẵn tại thời điểm yêu cầu truy cập API, đồng thời tuân thủ TOS của YouTube. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Ví dụ

Nếu dịch vụ API của bạn bắt chước bất kỳ trải nghiệm người dùng nào trên YouTube, thì người dùng cần có lý do để tiếp tục tương tác hoặc sử dụng dịch vụ API đó khi bạn loại bỏ những gì bạn nhận được bằng cách truy cập vào các dịch vụ API của YouTube. Bạn cũng không thể tính phí mọi người đối với các dịch vụ được cung cấp miễn phí trên YouTube.

 • Ví dụ về nội dung được phép: Công cụ tìm kiếm liệt kê các video trên YouTube cùng với các video có sẵn trên các nền tảng khác, đồng thời phân biệt rõ ràng những video trên YouTube là một ví dụ điển hình về dịch vụ API cung cấp giá trị độc lập.
 • Ví dụ về nội dung được phép: Dịch vụ API cung cấp dịch vụ tạo phụ đề video cho người khiếm thính trên YouTube là một ví dụ điển hình về việc cung cấp giá trị độc lập.
 • Không sử dụng API của YouTube để tạo trang web hoặc ứng dụng hoặc hiển thị kết quả tìm kiếm video khiến người dùng khó phân biệt giữa trang web hoặc ứng dụng của bạn và trang web hoặc ứng dụng do YouTube tạo.
  • Ví dụ: Sử dụng API của YouTube để tổng hợp hàng loạt video nhúng, tạo một bản sao giống hệt của YouTube. Nếu người dùng có thể nhầm lẫn trang web của bạn với YouTube, thì rất có khả năng trang web đó vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Không cho phép người dùng vi phạm các quy định hạn chế trên YouTube hoặc vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.

Điều này có nghĩa là: Bạn không thể thiết kế dịch vụ được thiết kế đặc biệt để cho phép bạn hoặc người dùng của bạn né tránh những quy định hạn chế của YouTube đối với các kênh trên kênh của họ. Dịch vụ API của bạn cũng không được cho phép người dùng thực hiện các hoạt động vi phạm nguyên tắc cộng đồng, Điều khoản dịch vụ hoặc Chương trình Đối tác YouTube của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng API của YouTube để cho phép người dùng tải video lên, thì bạn phải yêu cầu họ chứng nhận rằng nội dung của họ tuân thủ nguyên tắc cộng đồng. Video có thể bị gỡ bỏ nếu bị phát hiện vi phạm. Dịch vụ của bạn cũng có thể bị phạt nếu khuyến khích hoặc kích động hành vi vi phạm. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Không phân tán quyền truy cập API trên nhiều dự án hoặc các dự án không xác định.

Điều này có nghĩa là: Bạn không thể tạo nhiều ứng dụng/trang web hoặc tạo nhiều dự án Google Cloud để sử dụng trên nhiều ứng dụng/trang web nhằm đạt được hạn mức API cao hơn (còn gọi là "phân đoạn") cho một dịch vụ hoặc trường hợp sử dụng API duy nhất. "Trường hợp sử dụng" được định nghĩa là một tập hợp nhất quán các bản phân tích, tính năng hoặc hành động được thực hiện thông qua một dịch vụ. Các yêu cầu tăng hạn mức API phải tuân theo quy trình chuẩn của chúng tôi. Nhóm nhà phát triển của ứng dụng được phép có các khoá API riêng cho môi trường phát triển, kiểm thử và phát triển. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại đây.

Ví dụ

 • Đừng tạo nhiều dự án Google Cloud cho cùng một dịch vụ API hoặc trường hợp sử dụng để cố gắng đạt được hạn mức API cao hơn so với hạn mức mà dự án của bạn được chỉ định.
 • Bạn có thể có một Dự án API riêng cho từng trường hợp sử dụng dịch vụ API. Ví dụ:
  • Một dự án API cho ứng dụng iOS, một Dự án API riêng cho ứng dụng Android.
  • Một dự án API cho máy chủ sản xuất, một dự án cho máy chủ phát triển.
  • Một dự án API cho dịch vụ API mà người dùng nhìn thấy, một dự án API cho hoạt động phân tích hệ thống nội bộ.