Dịch vụ API YouTube – Chính sách dành cho nhà phát triển

Lưu ý: Việc tuân thủ Chính sách dành cho nhà phát triển của YouTube có hướng dẫn và ví dụ để giúp bạn đảm bảo rằng ứng dụng API của mình tuân thủ các phần cụ thể trong Điều khoảnChính sách của Dịch vụ API YouTube. Hướng dẫn này cung cấp thông tin chi tiết về cách YouTube thực thi một số khía cạnh nhất định của Điều khoản dịch vụ API nhưng hướng dẫn này không thay thế bất kỳ tài liệu hiện có nào.

Tài liệu này ("Chính sách dịch vụ API YouTube" hoặc "Chính sách") trình bày các chính sách mà bạn cần phải tuân thủ khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube trong dịch vụ, sản phẩm hoặc ứng dụng của bạn. Các Chính sách này giúp bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ API YouTube theo cách phù hợp với lợi ích của YouTube, đồng thời tôn trọng và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng nhà sáng tạo, người xem, chủ sở hữu quyền nội dung và nhà quảng cáo trên YouTube.

Ngoài việc định nghĩa các chính sách, tài liệu này giải thích một số nguyên tắc cơ bản mà YouTube đã tuân theo khi tạo các Chính sách này. Ngoài ra, tài liệu này còn đưa ra ví dụ minh hoạ cách áp dụng các Chính sách này trong thực tế.

Xin lưu ý rằng đây là tài liệu pháp lý và các Chính sách này là một thành phần của Thoả thuận, vì vậy, bạn phải tuân thủ các Chính sách này. YouTube giữ quyền thay đổi các Chính sách này và việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận mọi thay đổi đó. Các thay đổi về chính sách, chẳng hạn như thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube, sẽ được nêu trong Nhật ký sửa đổi Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể đăng ký theo dõi nguồn cấp dữ liệu RSS để nhận thông báo về các thay đổi đó trong nhật ký sửa đổi.

I. Thuật ngữ và văn phong

Đây là tài liệu pháp lý nêu rõ chính sách về các hành động được phép hoặc bị cấm. Do đó, tính năng này sử dụng một số thuật ngữ nhất định để cho biết cụ thể liệu bạn có thể làm gì đó hay không. Do đó, các thuật ngữ sau đây được dùng để giải thích các yêu cầu của bạn có liên quan đến các Chính sách này:

 1. Các thuật ngữ này phải và bắt buộc phải đề cập đến các yêu cầu tuyệt đối.
 2. Thuật ngữ không được dùng để chỉ một quy định cấm tuyệt đối.
 3. Các cụm từ nên, không nên, đề xuấtđược đề xuất cho biết rằng tuyên bố này mô tả một phương pháp chung hay nhất. Tuy các điều khoản này gợi ý một số hành động hoặc hành vi nhất định, nhưng chúng cũng xác nhận rằng bạn có thể quyết định theo một lộ trình khác dựa trên những khía cạnh cụ thể trong trường hợp sử dụng của bạn.
 4. Thuật ngữ có thể chỉ ra rằng một hành động là không bắt buộc và hoàn toàn do bạn quyết định, hoặc tuỳ thuộc vào bối cảnh sử dụng hành động đó, YouTube sẽ có toàn quyền quyết định.

Ngoài ra, phần Định nghĩa kết thúc tài liệu này sẽ xác định các thuật ngữ khác có ý nghĩa rất cụ thể khi được sử dụng trong tài liệu này. Để thuận tiện cho bạn, tài liệu này sử dụng kiểu đặc biệt cho những thuật ngữ đó để bạn có thể dễ dàng xác định chúng trong ngữ cảnh và liên kết đến định nghĩa của chúng.

II. Nguyên tắc phát triển phần mềm

Những nguyên tắc này là cơ sở của nhiều chính sách trong tài liệu này. Mặc dù các chính sách có thể không bao gồm mọi chính sách, nhưng nếu bạn vi phạm hoặc Ứng dụng API của bạn vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào trong số này, thì có thể bạn cũng vi phạm các điều khoản của Thoả thuận. Điều đó có nghĩa là nếu luật pháp địa phương yêu cầu bạn làm điều gì đó khác với những gì được nêu trong các chính sách này -- ví dụ: để lưu trữ dữ liệu trong một khoảng thời gian cụ thể -- thì bạn phải tuân thủ luật đó.

 1. Xây dựng và duy trì các ứng dụng chất lượng cao.

  Xây dựng những Ứng dụng API ổn định, dễ sử dụng và nhiều tính năng, mang lại giá trị bổ sung đáng kể cho hệ sinh thái và người dùng YouTube. Cập nhật kịp thời Ứng dụng API khi các tính năng được cung cấp trong Dịch vụ API YouTube thay đổi.

 2. Trung thực và minh bạch.

  Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các khía cạnh của Ứng dụng API và cách họ tương tác với người dùng cũng như YouTube. Để tuân thủ nguyên tắc này, hãy nêu rõ bạn là ai và Ứng dụng API của bạn làm gì. Không tham gia vào bất kỳ hoạt động lừa đảo hoặc thông báo nào liên quan đến danh tính của bạn, các phương pháp thu thập, lưu trữ, chia sẻ, sử dụng và xoá dữ liệu của bạn, những hành động mà Ứng dụng API của bạn thay mặt người dùng thực hiện hoặc bất cứ điều gì khác. Hãy trung thực và không gây hiểu lầm hoặc khiến người dùng nhầm lẫn theo cách bạn sử dụng và trình bày dữ liệu.

 3. Trao cho người dùng quyền kiểm soát.

  Dựa trên tầm quan trọng của tính minh bạch, nguyên tắc này quy định rằng người dùng phải được biết và đã chủ động đồng ý với các hành động mà Ứng dụng API thực hiện thay mặt cho họ. Điều này có nghĩa là người dùng biết và có quyền cuối cùng đối với mọi hành động mà Ứng dụng API thực hiện để chèn, chia sẻ, cập nhật hoặc xoá dữ liệu của họ. Điều này cũng có nghĩa là mỗi Ứng dụng API phải cung cấp một chính sách quyền riêng tư để thông báo rõ ràng cho người dùng về thông tin mà Ứng dụng API truy cập, thu thập, lưu trữ, chia sẻ và cách sử dụng khác.

 4. Tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

  Hãy đảm bảo rằng các chính sách và phương pháp thu thập, lưu trữ, sử dụng, bảo mật và xoá dữ liệu của bạn bảo vệ người dùng. Không cho phép truy cập hoặc sử dụng trái phép dữ liệu người dùng. Không lưu trữ dữ liệu người dùng vô thời hạn và đưa ra một quy trình rõ ràng, đơn giản để họ xoá dữ liệu mà bạn sở hữu. Cuối cùng, không được và không tìm cách, yêu cầu, thu thập hoặc lưu trữ thông tin đăng nhập YouTube của người dùng.

 5. Hãy là một công dân tốt.

  Không tạo Ứng dụng API khuyến khích hoặc cho phép mọi người lạm dụng, đe dọa hoặc quấy rối lẫn nhau. Không sử dụng, phân phối hoặc quảng bá vi-rút, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hoặc nội dung xấu khác. Đừng vi phạm pháp luật, khuyến khích hay tạo điều kiện cho người khác làm vậy. Hy vọng rằng đây là tất cả những điều bình thường.

III. Chính sách chung dành cho nhà phát triển

A. Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của ứng dụng API

 1. Ứng dụng API phải hiển thị một đường liên kết đến Điều khoản dịch vụ của YouTube (https://www.youtube.com/t/terms). Ngoài ra, họ cũng phải nêu rõ trong điều khoản sử dụng của mình. Khi sử dụng những Ứng dụng API đó, người dùng đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản dịch vụ của YouTube.

 2. Mỗi Ứng dụng API phải yêu cầu người dùng đồng ý với một chính sách quyền riêng tư trước khi người dùng có thể truy cập vào các tính năng và chức năng của Ứng dụng API. Chính sách quyền riêng tư phải:

  1. được hiển thị nổi bật và dễ dàng truy cập đối với người dùng mọi lúc,

  2. thông báo cho người dùng rằng Ứng dụng API sử dụng Dịch vụ API YouTube,

  3. tham chiếu và liên kết với Chính sách quyền riêng tư của Google tại http://www.google.com/policies/privacy,

  4. giải thích rõ ràng và đầy đủ cho người dùng về thông tin người dùng nào, bao gồm cả Dữ liệu API liên quan đến người dùng, Ứng dụng API truy cập, thu thập, lưu trữ và sử dụng theo cách khác,

  5. giải thích rõ ràng và đầy đủ về cách Ứng dụng API sử dụng, xử lý và chia sẻ thông tin người dùng được mô tả trong mục (III.A.2.e), bao gồm cả cách thông tin được chia sẻ với bên trong hoặc bên ngoài,

  6. nếu có, phải công bố rằng Ứng dụng API cho phép các bên thứ ba phân phát nội dung, bao gồm cả quảng cáo,

  7. sẽ tiết lộ rằng Ứng dụng API lưu trữ, truy cập hoặc thu thập (hoặc cho phép bên thứ ba thực hiện) thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp trên hoặc từ thiết bị của người dùng, bao gồm việc đặt, truy cập hoặc nhận dạng cookie hay công nghệ tương tự trên thiết bị hoặc trình duyệt của người dùng,

  8. nếu Ứng dụng API truy cập hoặc sử dụng Dữ liệu được cho phép, hãy giải thích rằng ngoài quy trình xoá dữ liệu được lưu trữ thông thường của Ứng dụng API, người dùng có thể thu hồi quyền truy cập của Ứng dụng API vào dữ liệu của họ qua trang cài đặt bảo mật của Google tại https://security.google.com/settings/security/permissions, và

  9. nếu Ứng dụng API sử dụng Dữ liệu được uỷ quyền, hãy giải thích cách người dùng có thể liên hệ với chủ sở hữu hoặc nhà phát triển Ứng dụng API khi có thắc mắc hoặc khiếu nại về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của Khách hàng.

B. Khả năng duy trì và ngừng sử dụng

 1. Ứng dụng API phải sử dụng các phiên bản mới nhất của Dịch vụ API YouTube. Điều này có nghĩa là bạn phải cập nhật được Ứng dụng API khi phiên bản mới hơn của Dịch vụ API YouTube được phát hành. Ứng dụng API không phải trang web (chẳng hạn như ứng dụng di động hoặc ứng dụng đã cài đặt) phải có khả năng cập nhật từ xa để sử dụng các phiên bản mới nhất của Dịch vụ API YouTube. Bạn phải cập nhật Ứng dụng API lên phiên bản mới nhất của Dịch vụ API YouTube trong một khoảng thời gian nhất định nếu YouTube yêu cầu tuỳ từng thời điểm (ví dụ: trong các bản cập nhật quan trọng).

 2. Khi YouTube có ý định thực hiện các thay đổi không tương thích ngược đối với Dịch vụ API YouTube, những thay đổi đó sẽ được ghi lại trong Nhật ký sửa đổi Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS cho nhật ký sửa đổi để nhận thông báo về những thay đổi đó.

 3. Bạn phải cập nhật ngay Ứng dụng API vẫn được sử dụng để sử dụng các phiên bản mới hơn của Dịch vụ API YouTube khi các phiên bản đó được phát hành.

 4. Bạn phải cập nhật các phiên bản không dùng nữa của Ứng dụng API để cho người dùng biết rõ rằng một số chức năng hoặc tính năng của Dịch vụ API YouTube có thể ngừng hoạt động do có trạng thái không dùng nữa của Ứng dụng API.

C. Triển khai các tính năng của YouTube

 1. Ứng dụng API cũng phải tuân thủ Yêu cầu về chức năng tối thiểu đối với các dịch vụ API của YouTube ("RMF"). Ngoài ra, Ứng dụng API không được đặt ra bất kỳ giới hạn nào cho chức năng của YouTube theo yêu cầu của RMF.

  Ví dụ: RMF nêu rõ rằng một Ứng dụng API cho phép người dùng tải video lên YouTube phải cho phép những người dùng đó đặt tiêu đề cho từng video đã tải lên. Trường tiêu đề video của YouTube có độ dài tối đa là 100 ký tự và Ứng dụng API không được đặt độ dài tối đa ngắn hơn cho trường đó.

 2. Mọi tính năng Ứng dụng API bắt đầu hành động của người dùng có liên quan đến tài nguyên YouTube phải:

  1. có thể được xác định một cách rõ ràng và rõ ràng là một hành động trên YouTube,
  2. khác biệt và không kết hợp với chức năng của Ứng dụng API, và
  3. do người dùng khởi tạo rõ ràng.

  Ví dụ về tài nguyên trên YouTube bao gồm video, kênh, danh sách phát, mục trong danh sách phát và kênh đăng ký. Ví dụ về các hành động bao gồm phát video, thích một video, thêm video vào danh sách phát và đăng ký kênh.

 3. Ứng dụng API thực hiện thao tác ghi có thể đề xuất giá trị tham số hoặc thuộc tính nhưng người dùng phải có quyền kiểm soát cuối cùng đối với dữ liệu sẽ được xuất bản lên Ứng dụng của YouTube. Tương tự, Ứng dụng API không được sửa đổi các giá trị do người dùng cung cấp trước khi gửi đến YouTube bằng cách cắt bớt, bổ sung hoặc thay đổi các giá trị đó, trừ phi người dùng đồng ý rõ ràng với những thay đổi đó.

  Ứng dụng API đề xuất giá trị cho các trường văn bản (như tiêu đề hoặc nội dung mô tả video) phải kết hợp các từ khoá có liên quan vào các giá trị đó. Ví dụ: một Ứng dụng API đề xuất rằng tiêu đề video không được tạo cùng một tiêu đề mặc định cho tất cả người dùng.

  Những ví dụ sau minh hoạ cách chính sách này áp dụng cho một ứng dụng API tải video lên YouTube:

  1. Ứng dụng API có thể đề xuất nội dung mô tả của video hoặc điền sẵn nội dung mô tả của video. Tuy nhiên, bạn không được thêm thông tin vào phần mô tả video sau khi video do người dùng gửi và trước khi video được gửi đi mà không có sự đồng ý trước của người dùng. Ví dụ: Ứng dụng API không được thêm ngày ghi, tên Ứng dụng API hoặc bất kỳ văn bản nào khác trừ phi người dùng đã đồng ý rõ ràng với những thay đổi đó.

  2. Ứng dụng API có thể cung cấp tuỳ chọn dịch tiêu đề video sang các ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, Ứng dụng API không được thêm bất kỳ bản dịch nào mà không có sự đồng ý của người dùng. Ngoài ra, nếu hành vi mặc định của Ứng dụng API là bật tuỳ chọn dịch tiêu đề video, thì ứng dụng đó phải trình bày rõ ràng cho người dùng cách dễ dàng để vô hiệu hoá hành vi đó.

 4. Ứng dụng API phải chỉ rõ cách sử dụng dữ liệu do người dùng cung cấp trên YouTube.

  Chính sách này đặc biệt áp dụng cho Ứng dụng API giao tiếp với nhiều dịch vụ và nền tảng vì có thể có sự khác biệt về chức năng hoặc nhãn giữa các dịch vụ và nền tảng đó.

  Ví dụ: Ứng dụng API cho phép người dùng thêm nhận xét về video trên nhiều nền tảng, bao gồm cả YouTube. Mỗi nền tảng sử dụng một tên riêng để đề cập đến văn bản bình luận. Vì vậy, nếu Ứng dụng API gắn nhãn trường "Phản hồi" trong biểu mẫu bình luận, thì ứng dụng này cần chỉ rõ rằng giá trị đó tương ứng với văn bản bình luận trên YouTube.

 5. Ứng dụng API sử dụng chức năng tìm kiếm do Dịch vụ API YouTube cung cấp không được sửa đổi hoặc thay thế văn bản, hình ảnh, thông tin hoặc nội dung khác của kết quả tìm kiếm mà các Dịch vụ đó trả về.

  Ví dụ: Ứng dụng API không được hợp nhất hoặc kết hợp lẫn nhau kết quả từ các nguồn không phải YouTube và hiển thị chúng dưới dạng kết quả tìm kiếm trên YouTube.

 6. Ứng dụng API không được giới hạn hoặc giảm chức năng của một tính năng trên YouTube trừ phi giới hạn đó là một khía cạnh cốt lõi (như mô tả trong các ví dụ dưới đây) của chính Ứng dụng API và tính năng đó của YouTube không theo yêu cầu của RMF ("Giới hạn đối với tính năng được cho phép").

  1. Ví dụ 1: Giới hạn được phép của tính năng

   Dịch vụ YouTube Data API cho phép người tải video lên cung cấp bản dịch cho tiêu đề video. Nói chung, một Ứng dụng API triển khai tính năng này phải cho phép người tải lên dịch tiêu đề video sang bất kỳ ngôn ngữ nào mà YouTube hỗ trợ. Tuy nhiên, một Ứng dụng API được thiết kế đặc biệt để dạy người dùng nói tiếng Pháp và cung cấp nhiều tính năng dành riêng cho bản dịch tiếng Pháp có thể chỉ nên cung cấp cho người dùng tuỳ chọn tải bản dịch tiêu đề video bằng tiếng Pháp lên.

  2. Ví dụ 2: Giới hạn đối với tính năng không được phép

   Ứng dụng API thứ hai hỗ trợ việc tải video lên YouTube và hai nền tảng khác, đồng thời tất cả các nền tảng đó đều cho phép người tải lên cung cấp bản dịch tiêu đề video. Tuy nhiên, mặc dù YouTube hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ, nhưng hai nền tảng còn lại đều hỗ trợ một nửa con số đó và cả ba nền tảng đều hỗ trợ 25 ngôn ngữ chung. Nếu Ứng dụng API chỉ hỗ trợ dịch 25 ngôn ngữ đó, thì đó là giới hạn tính năng không được cho phép vì nhóm tuỳ chọn ngôn ngữ giới hạn không phải là khía cạnh cốt lõi của Ứng dụng API. Thay vào đó, Ứng dụng API phải cung cấp đầy đủ các ngôn ngữ mà YouTube hỗ trợ.

 7. Ứng dụng API có giới hạn đối với tính năng được cho phép phải giải thích cho người dùng lý do mỗi giới hạn được áp dụng và làm rõ rằng YouTube không áp đặt giới hạn này. Trong nhiều trường hợp, có nhiều cách để Ứng dụng API có thể cung cấp thông tin đó và bạn nên chọn một phương thức thích hợp cho Ứng dụng API của mình. Trong nội dung giải thích này, Ứng dụng API phải cung cấp cơ chế để người dùng sử dụng toàn bộ tính năng (chẳng hạn như liên kết với YouTube Creator Studio hoặc cung cấp trình đơn có thể mở rộng trong Ứng dụng API).

  Trong ví dụ 1 ở trên, Ứng dụng API có thể giải thích rằng người tải video lên có thể thêm bản dịch cho các ngôn ngữ khác trong YouTube Creator Studio và cung cấp đường liên kết đến chức năng đó.

 8. Ứng dụng API cung cấp các tính năng có nguồn gốc từ nhiều dịch vụ và nền tảng phải cung cấp các tính năng tương đương trong phạm vi các nguồn đó nhằm giúp người dùng lựa chọn. Khi Ứng dụng API cung cấp các tính năng được hỗ trợ trên YouTube và trên các nền tảng khác, Ứng dụng API không được trình bày nhất quán các tính năng của YouTube theo cách có hại (ví dụ: bằng cách chỉ cung cấp các tính năng đó trên các nền tảng khác).

  Ví dụ: giả sử một Ứng dụng API cho phép người dùng tải video lên YouTube và 3 nền tảng khác, đồng thời tất cả các nền tảng đó đều hỗ trợ khả năng tải phụ đề lên. Nếu ứng dụng API cũng hỗ trợ tải phụ đề lên thì ứng dụng đó phải hỗ trợ tính năng đó cho YouTube.

D. Truy cập Dịch vụ API YouTube

 1. Thông tin đăng nhập API

  Để truy cập hoặc sử dụng một số Dịch vụ API YouTube, trước tiên, bạn phải dùng Google Developers Console (https://console.cloud.google.com/) để tạo Thông tin đăng nhập API cho Dự án API của bạn. Những thông tin đăng nhập đó cho phép Google và YouTube liên kết hoạt động API với một Dự án APIỨng dụng API cụ thể.

  Ngoài việc tạo Thông tin đăng nhập API, Developers Console có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin khác, chẳng hạn như thông tin nhận dạng hoặc thông tin liên hệ, trước khi bạn có thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube liên kết với những thông tin đăng nhập đó. YouTube giữ quyền yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube.

  Nếu bạn cần tạo Thông tin đăng nhập API để truy cập hoặc sử dụng một dịch vụ API YouTube cụ thể, tài liệu dành cho dịch vụ đó sẽ giải thích cách tạo những thông tin đăng nhập đó. Ví dụ: dịch vụ YouTube Data API, dịch vụ YouTube Reporting API, dịch vụ API YouTube Analyticsdịch vụ Android Player API đều là tất cả các bước ghi lại để tạo Thông tin xác thực API. Các bước đó thường khác nhau đôi chút giữa các dịch vụ API. Ví dụ:

  • Một số dịch vụ chỉ hỗ trợ các yêu cầu API được uỷ quyền, trong khi một số khác lại hỗ trợ các yêu cầu được uỷ quyền và không được uỷ quyền.

  • Các dịch vụ thường hỗ trợ nhiều phạm vi truy cập. Mỗi phạm vi chỉ định những tài nguyên mà một ứng dụng API có thể thay mặt người dùng truy xuất, chèn, cập nhật hoặc xoá. Phạm vi cho phép Ứng dụng API chỉ yêu cầu quyền truy cập vào tài nguyên mà họ cần, đồng thời phạm vi cũng cho phép người dùng kiểm soát lượng quyền truy cập mà họ cấp cho các Ứng dụng đó.

  Các chính sách sau đây cũng áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Dịch vụ API YouTube:

  1. Bạn không được che giấu hoặc trình bày sai danh tính của bản thân hoặc ứng dụng API khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube hay khi tạo Dự án API hoặc Thông tin xác thực API.

  2. Bạn chỉ được sử dụng Thông tin đăng nhập API được chỉ định cho bạn và cho Dự án API của bạn để truy cập vào Dịch vụ API YouTube. Tương tự, bạn không được dùng bất kỳ cách thức nào khác để che giấu hoặc trình bày sai về quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube của Ứng dụng API.

  3. Nếu Ứng dụng API của bạn cần tạo Thông tin đăng nhập API để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube, thì bạn phải tạo chính xác một (1) Dự án API cho Ứng dụng API đó. Những Thông tin đăng nhập API đó chỉ dành riêng cho Ứng dụng API được liên kết, nghĩa là bạn không được dùng một (1) Dự án API đó cho nhiều Ứng dụng API.

  4. Bạn có thể chia sẻ Thông tin xác thực API với những nhân viên hỗ trợ chỉ hoạt động thay mặt bạn và theo nghĩa vụ bảo mật bằng văn bản. Tuy nhiên, bạn không được chia sẻ hoặc tiết lộ Thông tin đăng nhập API cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, cho phép bất kỳ bên thứ ba nào khác truy cập hoặc sử dụng Thông tin đăng nhập API của bạn, hoặc nhúng Thông tin đăng nhập API của bạn trong dự án nguồn mở.

 2. Xác thực và uỷ quyền người dùng

  Xác thực và uỷ quyền đề cập đến quá trình người dùng tự nhận dạng và đồng ý cho phép Ứng dụng API truy cập vào dữ liệu cụ thể của người dùng. Một số Dịch vụ API YouTube không hỗ trợ quyền truy cập vào dữ liệu dành riêng cho người dùng, do đó không yêu cầu người dùng phải cho phép. Một số dịch vụ khác yêu cầu bạn cho phép một số yêu cầu hoặc dữ liệu, trong khi một số khác lại cần bạn cho phép trước khi thực hiện tất cả các yêu cầu. Ví dụ:

  • Dịch vụ API Trình phát IFrame của YouTube, cho phép bạn nhúng video vào một trang web, không yêu cầu phải được cấp phép vì người dùng không cần phải đăng nhập vào trang web YouTube để xem video.
  • Dịch vụ YouTube Data API cần được cho phép để thực hiện một số hành động. Ví dụ: một Ứng dụng API có thể tìm kiếm các video công khai nhưng không cần được người dùng cho phép để thực hiện việc đó. Tuy nhiên, một Ứng dụng API cần được người dùng cho phép để tải video lên kênh YouTube của người dùng đó.
  • Dịch vụ API YouTube Analytics và dịch vụ API Báo cáo của YouTube cần được cho phép thực hiện tất cả các hành động.

  1. Xác thực

   1. Ứng dụng API không được (và không được tìm cách) lấy, proxy, yêu cầu, thu thập, sửa đổi, lưu vào bộ nhớ đệm, lưu trữ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào mà người dùng cung cấp hoặc thông tin mà YouTube hiển thị cho người dùng trong quá trình xác thực, bao gồm cả thông tin đăng nhập tài khoản người dùng YouTube như tên người dùng và mật khẩu.

   2. Ứng dụng API phải có được sự đồng ý của người dùng theo luật hiện hành và chỉ yêu cầu quyền truy cập vào các phạm vi uỷ quyền mà họ đang sử dụng. Quyền truy cập mà một Ứng dụng API yêu cầu phải mang lại lợi ích trực tiếp và minh bạch cho người dùng của Ứng dụng đó. Đừng tìm cách đảm bảo quyền truy cập dữ liệu sẵn sàng cho tương lai bằng cách yêu cầu cấp những quyền giúp kích hoạt những tính năng mà bạn chưa xây dựng.

    Ví dụ: dịch vụ YouTube Data API hỗ trợ một phạm vi uỷ quyền cấp quyền đọc dữ liệu và một phạm vi khác cấp quyền đọc và ghi dữ liệu. Nếu người dùng đã cấp cho một Ứng dụng API quyền truy cập vào phạm vi đầu tiên, thì Ứng dụng API đó sẽ có thể truy xuất thông tin về kênh YouTube của người dùng hiện tại. Tuy nhiên, nếu người dùng đã cấp cho Ứng dụng API quyền truy cập vào phạm vi thứ hai, thì Ứng dụng API cũng có thể tải video lên kênh đó.

    Trong trường hợp này, một Ứng dụng API không hỗ trợ tải lên YouTube (hoặc các hành động dựa trên ghi khác) chỉ cần yêu cầu quyền truy cập vào phạm vi cấp phép đầu tiên. phạm vi này bị hạn chế nhiều hơn về các đặc quyền mà ứng dụng cấp. Ngay cả khi Ứng dụng API có ý định hỗ trợ các thao tác dựa trên hoạt động ghi, thì nhà phát triển vẫn không thể đảm bảo Ứng dụng API sẵn sàng cho tương lai bằng cách yêu cầu quyền truy cập vào phạm vi uỷ quyền để ghi dữ liệu trước khi Ứng dụng thực sự hỗ trợ các tính năng đòi hỏi phạm vi đó.

   3. Ứng dụng API nên yêu cầu quyền truy cập vào phạm vi uỷ quyền theo bối cảnh bất cứ khi nào có thể. Bằng việc yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu người dùng theo bối cảnh, thông qua việc uỷ quyền dần dần, Ứng dụng API giúp người dùng dễ dàng hiểu được lý do cần quyền truy cập vào dữ liệu đó.

  2. Nhận dạng và đại diện ứng dụng API

   1. Ứng dụng API phải xác định rõ ràng và chính xác cho người dùng biết pháp nhân hoặc sản phẩm đang yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu người dùng và lý do yêu cầu quyền truy cập đó;

   2. Ứng dụng API không được gây hiểu lầm cho người dùng khi yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu, để người dùng có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc có cấp quyền truy cập cho các Ứng dụng đó hay không. Người dùng phải dễ dàng hiểu được cả giá trị của việc cung cấp dữ liệu mà một Ứng dụng API yêu cầu quyền truy cập và hệ quả của việc chia sẻ dữ liệu đó.

   3. Ứng dụng API phải xác định rõ ràng và toàn diện cho người dùng mục đích mà họ truy cập và sử dụng dữ liệu người dùng. Ứng dụng API không được sử dụng dữ liệu người dùng cho mục đích phụ không công bố rõ ràng cho người dùng.

    Người dùng không nên ngạc nhiên khi biết rằng một Ứng dụng API chứa các tính năng, dịch vụ hoặc hành động ẩn không phù hợp với mục đích tiếp thị của Khách hàng.

  3. Thu hồi

   1. Mỗi Ứng dụng API phải cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng và được giải thích rõ ràng để người dùng có thể thu hồi sự đồng ý cho phép mà họ đã đưa ra cho Ứng dụng API để truy cập vào Dịch vụ API YouTube.

    Khi người dùng thu hồi sự đồng ý thông qua cơ chế này, Ứng dụng API phải lập trình để thu hồi mã thông báo đó ngay lập tức để thông báo về sự thay đổi về quyền cho Google. Ví dụ: một Ứng dụng API có thể dùng Thư viện ứng dụng API của Google để thu hồi mã thông báo.

    Ngoài ra, sau khi thu hồi sự đồng ý thông qua cơ chế này, bạn và Ứng dụng API của bạn phải xoá tất cả Dữ liệu được uỷ quyền đã được truy cập hoặc lưu trữ theo sự đồng ý đó. Quá trình xoá sẽ diễn ra sớm nhất có thể và phải diễn ra trong vòng 7 ngày kể từ khi thu hồi.

   2. Như đã nêu trong mục (III.A.2.i), mọi Ứng dụng API đều phải có trong Chính sách quyền riêng tư của mình một đường liên kết đến trang cài đặt bảo mật của Google (https://security.google.com/settings/security/permissions). Khi người dùng thu hồi sự đồng ý thông qua trang đó, bạn và Ứng dụng API cũng phải xoá tất cả Dữ liệu API liên quan đến người dùng được truy cập hoặc lưu trữ theo sự đồng ý đó. Để tuân thủ chính sách này, Ứng dụng API của bạn cần định kỳ xác nhận lại rằng mã thông báo uỷ quyền vẫn hợp lệ và xoá Dữ liệu API được liên kết với những người dùng có mã thông báo uỷ quyền không thể làm mới được.

    Dựa trên các yêu cầu quy định trong mục (III.E.4) về dữ liệu được lưu trữ, tất cả hoạt động xoá phải được thực hiện sớm nhất có thể và phải diễn ra trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ thời điểm thu hồi.

 3. Mức sử dụng và hạn mức

  YouTube có thể đặt ra các hạn mức và giới hạn sử dụng địa điểm để đảm bảo rằng Dịch vụ API YouTube được truy cập và sử dụng đúng mục đích, đồng thời bạn và các Ứng dụng API của bạn không làm giảm chất lượng dịch vụ hoặc giới hạn quyền truy cập của những người khác.

  Nếu Ứng dụng API đạt đến hạn mức cho một dịch vụ, bạn có thể đăng ký tăng hạn mức bằng cách hoàn tất một quy trình Kiểm tra mức độ tuân thủ API. Trong đó, bạn phải chỉ định trường hợp sử dụng cần được gia hạn. Nếu nhóm Dịch vụ API YouTube đã kiểm tra tài khoản của bạn trong 12 tháng qua và đánh dấu rằng bạn tuân thủ, thì bạn có thể đăng ký tăng hạn mức bổ sung.

  Nếu YouTube phê duyệt đơn đăng ký đó, bạn phải sử dụng hạn mức bổ sung chỉ được cấp cho trường hợp sử dụng đã được phê duyệt. Nếu trường hợp sử dụng của Ứng dụng API thay đổi thì để dùng bất kỳ hạn mức nào được phân bổ cho trường hợp sử dụng mới, bạn phải thông báo cho YouTube về sự thay đổi đó bằng cách gửi lại một Kiểm tra mức độ tuân thủ API và được phê duyệt đơn đăng ký.

  Nếu YouTube từ chối đơn đăng ký, bạn có thể gửi đơn khiếu nại.

 4. Không hoạt động

  YouTube giữ quyền vô hiệu hoá hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc hạn chế quyền sử dụng của bạn đối với những Dịch vụ API YouTube cụ thể nếu Dự án API của bạn không hoạt động trong 90 ngày liên tiếp. Ví dụ: YouTube có thể thu hồi Thông tin đăng nhập API của bạn hoặc giảm (hay loại bỏ) hạn mức Dự án API của bạn cho Dịch vụ API YouTube cụ thể. Nếu hạn mức của Ứng dụng API bị giảm hoặc loại bỏ, bạn có thể đăng ký lại để có hạn mức hoặc tăng hạn mức. YouTube sẽ xem xét đơn đăng ký đó dựa trên quyết định của YouTube về việc bạn dự kiến sử dụng Dịch vụ API YouTube.

 5. Thông tin liên hệ

  Phương thức chính để YouTube liên hệ với bạn về Dự án API hoặc Ứng dụng API là địa chỉ email được liên kết với Tài khoản Google mà bạn dùng để đăng nhập vào Google Developers Console. Bạn phải tuân thủ mọi thông báo mà YouTube gửi cho bạn về các vấn đề tuân thủ liên quan đến Ứng dụng API của bạn.

  Nếu người dùng Ứng dụng API có câu hỏi về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của bạn và bạn không có địa chỉ liên hệ trong chính sách quyền riêng tư của Ứng dụng API như đã thảo luận ở phần (A.2.i), thì YouTube có thể chia sẻ địa chỉ email chính của bạn với những người dùng đó.

 6. Hoạt động truy cập bị cấm

  Bạn không được phép truy cập hoặc tìm cách truy cập vào Dịch vụ API YouTube bằng bất kỳ phương tiện nào nếu Thông tin đăng nhập API của bạn bị tạm ngưng, bị thu hồi hay chấm dứt, hoặc nếu Tài khoản Google bạn dùng để tạo những thông tin đăng nhập đó bị tạm ngưng hay chấm dứt vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp đó, bạn không được truy cập hoặc tìm cách truy cập vào Dịch vụ API YouTube thông qua bất kỳ phương thức nào, bao gồm cả việc tạo hoặc sử dụng proxy để tạo Tài khoản Google mới, Thông tin đăng nhập API hoặc Dự án API.

 7. Dịch vụ không có giấy tờ

  Bạn không được sử dụng API không được ghi nhận khi chưa được cho phép rõ ràng. Bạn chỉ được truy cập vào dữ liệu của các dịch vụ API YouTube theo những cách thức được quy định trong tài liệu được uỷ quyền của dịch vụ API YouTube đó.

  Bạn không được sử dụng kỹ thuật đảo ngược các dịch vụ API YouTube không có tài liệu hoặc tìm cách lấy mã nguồn cơ bản của các dịch vụ API này.

E. Xử lý nội dung và dữ liệu trên YouTube

Ngoài những quyền và quyền được cấp trong mục này, bạn và Ứng dụng API không có quyền hoặc quyền khác đối với Dữ liệu API, bao gồm cả quyền đối với Dữ liệu API được lưu trữ tạm thời.

 1. Nội dung nghe nhìn

  Bạn và Ứng dụng API của bạn không được và không được khuyến khích, bật hoặc yêu cầu người khác:

  1. tải xuống, nhập, sao lưu, lưu vào bộ nhớ đệm hoặc lưu trữ bản sao của nội dung nghe nhìn trên YouTube mà không có sự phê duyệt trước bằng văn bản của YouTube,
  2. cung cấp nội dung để phát lại khi không có mạng, hoặc
  3. sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ API YouTube để tạo điều kiện hoặc cổ xuý hành vi vi phạm bản quyền hoặc khai thác tài liệu vi phạm bản quyền.
 2. Tổng hợp dữ liệu

  1. Không tổng hợp Dữ liệu API trừ phi bạn chỉ có thể tổng hợp Dữ liệu API liên quan đến các kênh YouTube thuộc cùng một chủ sở hữu nội dung mà YouTube công nhận theo(các) thoả thuận cấp phép nội dung giữa YouTube và chủ sở hữu nội dung đó. Chỉ chủ sở hữu nội dung đó mới có thể xem Dữ liệu API được tổng hợp như vậy.

  2. Đừng tổng hợp Dữ liệu API hoặc sử dụng Dữ liệu API hay Dịch vụ API YouTube để thu thập thông tin chi tiết về hoạt động sử dụng, doanh thu của YouTube hay bất kỳ khía cạnh nào khác trong hoạt động kinh doanh của YouTube.

   Ví dụ: giả sử hai chủ sở hữu nội dung khác nhau được YouTube công nhận đã uỷ quyền cho một Ứng dụng API thay mặt họ truy xuất Dữ liệu API cho chế độ xem tương ứng của họ. Ứng dụng API đó có thể tổng hợp riêng Dữ liệu API truy xuất được cho từng kênh của chủ sở hữu nội dung, miễn là việc tổng hợp đó của mỗi chủ sở hữu nội dung không cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động sử dụng YouTube, doanh thu hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của hoạt động kinh doanh trên YouTube. Ứng dụng API không được kết hợp Dữ liệu API từ nhiều chủ sở hữu nội dung.

 3. Sử dụng dữ liệu được uỷ quyền

  Các chính sách này liên quan đến việc bạn sử dụng Dữ liệu được cho phép. Các API này phù hợp với mọi Ứng dụng API ghi dữ liệu thông qua yêu cầu API hoặc truy xuất dữ liệu chỉ có thể truy cập được thông qua yêu cầu API được uỷ quyền hợp lệ. Ví dụ: các chính sách này áp dụng cho mọi Ứng dụng API cho phép người dùng tải video lên, truy xuất danh sách video đã tải lên của người dùng, tạo danh sách phát hoặc nhận xét về video.

  1. Ứng dụng API phải trung thực và minh bạch về các loại dữ liệu người dùng cũng như mục đích mà họ thu thập, lưu trữ, xoá, chia sẻ, bảo vệ và sử dụng dữ liệu đó.

  2. Ứng dụng API không được cho thấy hoặc cấp quyền truy cập vào Dữ liệu được cho phép cho bất kỳ ai khác ngoài người dùng hoặc tác nhân cấp phép được người dùng đó phê duyệt một cách rõ ràng.

  3. Ứng dụng API chỉ được truy cập, thu thập và sử dụng Dữ liệu được cho phép theo phạm vi của chính sách quyền riêng tư và sự đồng ý của người dùng theo Mục 2.

   Điều này có nghĩa là Ứng dụng API phải nhắc người dùng chấp nhận lại chính sách quyền riêng tư nếu Ứng dụng đó bắt đầu truy cập, thu thập hoặc sử dụng Dữ liệu API theo một cách hoặc cho những mục đích chưa được đề cập trong chính sách quyền riêng tư mà người dùng đã chấp nhận ban đầu.

  4. Ứng dụng API phải xác định rõ mọi hành động mà mình thực hiện để chèn, chia sẻ, cập nhật hoặc xoá dữ liệu hoặc nội dung thay mặt cho người dùng. Ngoài ra, người dùng phải thể hiện rõ sự đồng ý với những hành động đó trước khi thực thi thực tế.

  5. Ứng dụng API phải xác định rõ kênh YouTube hoặc chủ sở hữu nội dung liên kết với bất kỳ yêu cầu nào cần có sự cho phép của người dùng.

  6. Ứng dụng API phải xác định rõ ràng mọi chế độ cài đặt hiển thị nội dung sẽ do hành động được uỷ quyền của người dùng thiết lập hoặc sửa đổi. Ngoài ra, Ứng dụng API không được sửa đổi chế độ hiển thị nội dung hiện có trừ phi người dùng uỷ quyền đã hướng dẫn một cách rõ ràng cho Ứng dụng API làm như vậy.

   Ví dụ: Trong dịch vụ YouTube Data API, bạn có thể đặt trạng thái quyền riêng tư của video thành public, private hoặc unlisted. Nếu một Ứng dụng API hỗ trợ tải video lên, thì Ứng dụng phải cho thấy rõ lựa chọn để người dùng chọn một trong các giá trị đó. Tương tự, nếu một Ứng dụng API hỗ trợ chỉnh sửa siêu dữ liệu của video, thì Ứng dụng API không thể thay đổi trạng thái quyền riêng tư của video mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng.

 4. Làm mới, lưu trữ và hiển thị dữ liệu API

  Các nhà phát triển thường cần phải cân bằng các lợi ích của việc lưu trữ hoặc lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm, chẳng hạn như cải thiện hiệu suất hoặc mức sử dụng tài nguyên, với mong muốn luôn truy xuất được dữ liệu mới nhất, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Do đó, những chính sách sau đây giải thích các yêu cầu của bạn cũng như các lựa chọn của bạn liên quan đến việc lưu trữ, cập nhật và hiển thị Dữ liệu API của YouTube.

  1. Ứng dụng API có thể lưu trữ mã thông báo uỷ quyền trong khoảng thời gian cần thiết, miễn là các mã đó chỉ được dùng cho những mục đích phù hợp với sự đồng ý cụ thể của một người dùng đang hoạt động theo luật hiện hành.

  2. Ứng dụng API có thể lưu trữ các loại Dữ liệu được uỷ quyền sau đây khi cần thiết, miễn là dữ liệu đó được dùng cho các mục đích phù hợp với sự đồng ý cụ thể của người dùng đang hoạt động theo luật hiện hành:

   1. dữ liệu được truy xuất thông qua dịch vụ API YouTube Analytics,
   2. dữ liệu được cung cấp thông qua dịch vụ YouTube Reporting API, hoặc
   3. số liệu thống kê được cung cấp thông qua các dịch vụ khác của API YouTube, chẳng hạn như số lượt xem của một video, số kênh của người đăng ký hoặc số lượng video trong danh sách phát. (Tất cả những số liệu thống kê đó có thể được truy xuất thông qua dịch vụ YouTube Data API.)

   Xin lưu ý rằng mặc dù Ứng dụng API có thể lưu trữ dữ liệu này trong hơn 30 ngày, nhưng Ứng dụng khách này vẫn phải đảm bảo mỗi 30 ngày rằng mình vẫn được người dùng cho phép truy cập vào dữ liệu đó.

   Ví dụ: một Ứng dụng API có thể lưu trữ số lượt xem của một video trong hơn 30 ngày nhưng vẫn phải xác minh mỗi 30 ngày rằng quyền truy cập vào dữ liệu của người tải video lên chưa bị thu hồi. Ứng dụng API cũng phải xác minh mỗi 30 ngày để đảm bảo rằng video chưa bị xoá.

   Để rõ ràng, Ứng dụng API không được lưu trữ số liệu thống kê được truy xuất dưới dạng Dữ liệu không được uỷ quyền trong hơn 30 ngày. Ví dụ: Ứng dụng API không được lưu trữ số người đăng ký cho một kênh YouTube trong hơn 30 ngày nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu kênh.

  3. Ứng dụng API có thể lưu trữ tất cả các loại Dữ liệu được uỷ quyền khác không được nêu trong mục (III.E.4.b) chừng nào còn cần thiết cho mục đích về sự đồng ý cụ thể của người dùng đang hoạt động và không quá 30 ngày theo lịch. Sau 30 ngày theo lịch, ứng dụng API phải xóa hoặc làm mới dữ liệu đã lưu trữ.

  4. Ứng dụng API có thể tạm thời lưu trữ một lượng Dữ liệu không được uỷ quyền có giới hạn khi cần thiết cho mục đích của Ứng dụng API nhưng không quá 30 ngày theo lịch. Như trong phần (III.E.4.c) ngay trên, điều này có nghĩa là sau 30 ngày theo lịch, Ứng dụng API phải xoá hoặc làm mới dữ liệu đã lưu trữ.

  5. Trong mọi trường hợp, Ứng dụng API phải nỗ lực ở mức hợp lý để đảm bảo Dữ liệu API mà mình lưu trữ nhất quán với dữ liệu hiện có được cung cấp thông qua Dịch vụ API YouTube. Ví dụ: Ứng dụng API phải phản ánh các thay đổi về siêu dữ liệu và cập nhật số lượt xem nhanh nhất có thể.

  6. Ứng dụng API phải cho thấy Dữ liệu API mới nhất có trong bản trình bày dành cho người dùng, kể cả trong giao diện người dùng, mặc dù Ứng dụng API có thể cho thấy Dữ liệu API trong quá khứ miễn là dữ liệu đó được trình bày chính xác theo thời gian.

  7. Những Ứng dụng API truy cập hoặc sử dụng dữ liệu người dùng phải cung cấp phương thức để người dùng yêu cầu bạn xoá dữ liệu đã lưu trữ liên quan đến người dùng đó. Ví dụ: Ứng dụng API của bạn có thể hiển thị nút để xoá dữ liệu đã lưu trữ. Nếu người dùng đề nghị bạn xoá dữ liệu đó, thì bạn phải xoá dữ liệu đó càng sớm càng tốt và trong vòng 7 ngày theo lịch.

   Phương pháp xoá dữ liệu đã lưu trữ phải làm rõ rằng việc xoá dữ liệu do Ứng dụng API lưu trữ không hề ảnh hưởng đến dữ liệu do YouTube lưu trữ và để xoá dữ liệu trên YouTube, người dùng cần sử dụng Ứng dụng YouTube hoặc Ứng dụng API được uỷ quyền hỗ trợ khả năng xoá dữ liệu đó.

   Tương tự, Ứng dụng API phải tôn trọng mọi phương thức khác mà người dùng thể hiện ý định ngăn không cho các Ứng dụng đó truy cập vào dữ liệu người dùng liên quan đến người dùng đó. Ví dụ: nếu một người dùng xoá tài khoản của họ khỏi Ứng dụng API, thì bạn cũng phải xoá mọi dữ liệu người dùng mà bạn đã lưu trữ có liên quan đến người dùng đó càng sớm càng tốt và trong vòng 7 ngày theo lịch.

  8. Ứng dụng API không được (i) thay thế Dữ liệu API bằng dữ liệu tương tự, được tính toán độc lập, hoặc (ii) truy cập hay sử dụng Dữ liệu API để tạo dữ liệu/chỉ số mới hoặc phát sinh. Trong trường hợp Ứng dụng API cho thấy bất kỳ thông tin, dữ liệu hoặc chỉ số nào không dựa trên Dữ liệu API cùng với Dữ liệu API, thì Ứng dụng API phải cung cấp thông tin rõ ràng và nổi bật rằng những thông tin, dữ liệu và chỉ số đó không phải của YouTube và thuộc sản phẩm của chính bạn.

   Ví dụ: khi hiển thị số lượt thích của một video, Ứng dụng API phải sử dụng con số được trả về trong Dữ liệu API. Bạn không được thay thế một số khác để thể hiện lượt thích, chẳng hạn như số người dùng Ứng dụng API đã thích video. Tương tự, bạn không được phép sử dụng số lượt thích được trả về trong Dữ liệu API để tính toán các chỉ số khác, chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm của tổng số lượt thích được thực hiện thông qua Ứng dụng API hoặc điểm số có tính đến lượt thích, tổng số lượt xem hoặc bất kỳ Dữ liệu API nào khác. Tuy nhiên, bạn được phép hiển thị số lượt thích được thực hiện thông qua Ứng dụng API miễn là số đó hiển thị cùng với tổng số lượt thích được trả về trong Dữ liệu API và miễn là Ứng dụng API thông báo rõ ràng rằng Ứng dụng API tính toán chỉ số bổ sung độc lập với Dữ liệu API của YouTube.

  9. Khi tải, Ứng dụng API sẽ thu thập và chia sẻ một số dữ liệu cơ bản của người dùng với YouTube thông qua trình phát được nhúng của YouTube để hiển thị hình thu nhỏ và tiêu đề của video, xác định khả năng phát và các giới hạn về nội dung, cũng như để xử lý các trường hợp lừa đảo và sử dụng sai mục đích. Dữ liệu bổ sung được Ứng dụng API thu thập và chia sẻ khi bạn phát video để tuỳ chỉnh trình phát trên Ứng dụng API của bạn cũng như các trang web và ứng dụng của bên thứ ba. Hãy nhớ rằng nếu bạn bật tính năng Tự động phát, thì quá trình phát sẽ diễn ra mà người dùng không cần tương tác với trình phát. Do đó, việc thu thập và chia sẻ dữ liệu phát sẽ diễn ra khi trang tải. Bạn có thể giới hạn dữ liệu được chia sẻ với YouTube trước khi người dùng tương tác với trình phát được nhúng của YouTube bằng cách đặt tính năng Tự động phát thành false. Như đã nêu trong Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube, bạn và các Ứng dụng API của bạn phải tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm cả các luật và quy định về quyền riêng tư.

  10. Ứng dụng API phải tra cứu trạng thái Dành cho trẻ em của từng video trên YouTube mà video đó nhúng trên trang web hoặc ứng dụng bằng cách làm theo hướng dẫn trong hướng dẫn này. Đối với mỗi video được chỉ định là Dành cho trẻ em, Ứng dụng API phải tắt tính năng theo dõi và đảm bảo rằng mọi hoạt động thu thập dữ liệu liên quan đến trình phát đó tuân thủ(các) luật hiện hành, bao gồm cả Luật về quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) của Hoa Kỳ và Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của YouTube để biết thêm thông tin về cách xác định nội dung là Dành cho trẻ em.

 5. Bảo mật

  Bạn và Ứng dụng API của bạn phải:

  1. duy trì các biện pháp kiểm soát thích hợp về mặt quản trị, tổ chức, kỹ thuật và vật lý để đảm bảo quyền riêng tư, sự an toàn và tính bảo mật cho dữ liệu người dùng cũng như Dữ liệu API;
  2. chỉ sử dụng mã hoá truyền tải theo tiêu chuẩn của ngành;
  3. bảo vệ Dữ liệu API và mọi dữ liệu khác được dùng trong Ứng dụng API khỏi hành vi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.
 6. Dùng để vét

 7. Bạn và Ứng dụng API không được khuyến khích, bật hoặc yêu cầu người khác trực tiếp hoặc gián tiếp thu thập Ứng dụng YouTube hoặc Ứng dụng của Google hay thu thập dữ liệu hoặc nội dung cóp nhặt trên YouTube. Các công cụ tìm kiếm công khai chỉ có thể thu thập dữ liệu theo tệp robots.txt của YouTube hoặc theo sự cho phép bằng văn bản của YouTube từ trước.

F. Trải nghiệm Người dùng

 1. Giao diện trên YouTube

  Trải nghiệm người dùng đổi mới và thiết kế giao diện người dùng là một trong những đóng góp giá trị nhất mà Ứng dụng API có thể đóng góp cho cộng đồng YouTube. Tuy vậy, các nhà thiết kế và kỹ sư của YouTube đã cân nhắc rất nhiều khi thiết kế Ứng dụng YouTube nhằm đảm bảo những Ứng dụng đó mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

  Xét đến cả hai điểm trên, Ứng dụng API của bạn không được thay đổi hoặc can thiệp vào giao diện người dùng trong Ứng dụng của YouTube, trừ phi bạn đã được YouTube phê duyệt trước bằng văn bản. Bạn có thể yêu cầu phê duyệt tại biểu mẫu này.

 2. Xây dựng thương hiệu

  1. Mọi trang hoặc tính năng Ứng dụng API hiển thị nội dung trên YouTube (bao gồm nhưng không giới hạn ở kết quả tìm kiếm, video trên YouTube, kênh, danh sách phát, hình thu nhỏ và trình phát YouTube) đều phải cho người xem thấy rõ rằng YouTube chính là nguồn của nội dung có liên quan bằng cách hiển thị Đặc điểm thương hiệu YouTube theo các yêu cầu dưới đây và Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của YouTube (https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines).

   Trong một số trường hợp, Ứng dụng API có thể cần hiển thị Đặc điểm thương hiệu YouTube bên cạnh nhiều thành phần nội dung riêng lẻ để người xem có thể thấy rõ thông tin ghi công. Ví dụ: một Ứng dụng API hiển thị kết quả tìm kiếm từ YouTube và từ các nguồn khác trên cùng một trang cần xác định rõ ràng YouTube là nguồn của duy nhất các kết quả tìm kiếm từ YouTube, bao gồm cả văn bản, hình ảnh và thông tin khác liên quan đến kết quả tìm kiếm trên YouTube. Ứng dụng API không thể cung cấp một tập hợp phân bổ chung cho tất cả các kết quả tìm kiếm từ nhiều nguồn.

  2. Nội dung không bắt nguồn từ YouTube không được xuất hiện theo cách cho thấy rằng nội dung đó bắt nguồn từ YouTube hoặc theo cách có thể gây nhầm lẫn về nguồn gốc của nội dung đó.

  3. Bạn và Ứng dụng API không được khuyến khích, cho phép hoặc yêu cầu người khác trực tiếp hay gián tiếp can thiệp hoặc che khuất bất kỳ thông tin ghi công nào do YouTube cung cấp, bao gồm cả thông tin ghi nhận tác giả được cung cấp qua hoặc hiển thị trong trình phát YouTube được nhúng. Ứng dụng API của bạn phải hiển thị các Đặc điểm thương hiệu trên YouTube thích hợp và mọi thông tin ghi nhận tác giả khác do YouTube cung cấp trên tất cả các loại thiết bị.

 3. Tính toàn vẹn của quá trình phát

  Tính toàn vẹn của nội dung phát là khả năng xác định và đo lường cách phân phát nội dung và quảng cáo, cách bắt đầu và triển khai quá trình phát video, cũng như cách người dùng tương tác với các tính năng của YouTube trong Ứng dụng API. Tính toàn vẹn của nội dung phát là yếu tố quan trọng đối với nền tảng YouTube, vì điều này giúp bảo vệ lợi ích của nhà sáng tạo, bao gồm cả khả năng kiếm tiền từ nội dung và phát triển cộng đồng khán giả.

  YouTube tin rằng tính toàn vẹn của nội dung phát lại tùy thuộc vào việc người dùng chọn xem video và Ứng dụng API bị cấm đưa ra các biện pháp khuyến khích để xem video như sau:

  1. Ứng dụng API không được tính phí người dùng để xem nội dung trong trình phát YouTube được nhúng.

  2. Ứng dụng API không được kiểm soát quyền truy cập vào video bằng cách yêu cầu người dùng thực hiện hành động nào khác ngoài việc nhấp vào nút phát để xem hoặc tiếp tục phát nội dung nghe nhìn trên YouTube. Ví dụ: Ứng dụng API không được yêu cầu người dùng đăng ký kênh hoặc thích video để tiếp tục xem nội dung nghe nhìn trên YouTube.

   Để cho rõ ràng, nếu chức năng thông thường của Ứng dụng API yêu cầu một thao tác nhất định không dành riêng cho Dịch vụ API YouTube, chẳng hạn như đăng nhập hoặc xác minh độ tuổi, thì chức năng đó được cho phép.

  3. Ứng dụng API không được ưu đãi, tặng thưởng hoặc trả thù lao khác cho người dùng vì họ tương tác với Ứng dụng YouTube (trực tiếp hoặc gián tiếp) bằng cách thực hiện các hành động như xem nội dung, thích nội dung, chia sẻ nội dung, đăng ký kênh, thêm bình luận. Ví dụ: Ứng dụng API không được cung cấp các tính năng hoặc dịch vụ đổi lượt xem video lấy phí hoặc đổi lượt xem video để đổi lấy các hành động khác có liên quan đến YouTube hoặc không liên quan đến YouTube.

G. Phân phối và sử dụng cho mục đích thương mại

Bạn có thể phân phối hoặc bán Ứng dụng API tuân theo các quy định hạn chế được quy định trong tiểu mục "Các hành động bị cấm" dưới đây và dĩ nhiên là theo các điều khoản khác trong Thoả thuận.

Ngoài ra, bạn có thể phân phối và hiển thị nội dung nghe nhìn trên YouTube và siêu dữ liệu đi kèm cho người dùng thông qua Ứng dụng API của bạn, miễn là những Khách hàng đó tuân thủ Thoả thuận và cụ thể là không tham gia bất kỳ hành động bị cấm nào được nêu ngay bên dưới.

 1. Các hành động bị cấm

  Đối với các chính sách cụ thể trong danh sách sau đây, vốn cần có sự phê duyệt trước bằng văn bản của YouTube, thì bạn có thể yêu cầu phê duyệt tại biểu mẫu này.

  Bạn và Ứng dụng API của bạn không được và không được khuyến khích, bật hoặc yêu cầu người khác:

  1. bán, mua, cho thuê, cho mượn, truyền tải, phân phối lại hoặc cấp phép thứ cấp tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ API YouTube, bao gồm cả nội dung nghe nhìn trên YouTube;

  2. bán Dịch vụ API YouTube hoặc bán quyền sử dụng bất kỳ thành phần nào của Dịch vụ API YouTube, trừ phi bạn có được sự phê duyệt trước bằng văn bản của YouTube;

  3. bán quảng cáo, nội dung được tài trợ hoặc chương trình khuyến mãi được đặt trên hoặc trong nội dung nghe nhìn trên YouTube hoặc trình phát YouTube mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của YouTube; hoặc

  4. bán quảng cáo, nội dung được tài trợ hoặc quảng cáo trên bất kỳ trang hoặc màn hình nào có chứa Dữ liệu API YouTube, trừ phi dữ liệu, nội dung hoặc tài liệu khác không lấy từ YouTube xuất hiện trên cùng một trang và cung cấp đủ giá trị độc lập để xác minh việc bán hàng đó nếu Dữ liệu API YouTube bị xoá.

 2. Hành động được phép

  Tất cả các trường hợp sử dụng thương mại sau đây đều được cho phép, tuỳ thuộc vào việc bạn và Khách hàng API của Bạn tuân thủ tất cả các điều khoản khác trong Thoả thuận, bao gồm cả các hành động bị cấm được nêu chi tiết trong phần trước:

  1. Bán ứng dụng API;

  2. Quảng bá doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nghệ thuật của chính bạn bằng cách tải nội dung nghe nhìn nguyên gốc lên YouTube hoặc duy trì(các) kênh trên YouTube;

  3. Phát triển Ứng dụng API hỗ trợ quảng cáo (như blog hoặc trang web bật quảng cáo) sử dụng Dịch vụ API YouTube tuân thủ mọi điều khoản khác của Thoả thuận, bao gồm cả các quy định hạn chế nêu trong mục III.G.1.d;

  4. Sử dụng thương hiệu của riêng bạn trong Ứng dụng API miễn là thương hiệu đó tuân thủ Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của YouTube và không ảnh hưởng đến việc phát nội dung nghe nhìn trên YouTube hoặc bất kỳ Đặc điểm thương hiệu nào của YouTube;

  5. Bán hoặc phân phối các thiết bị có chứa hoặc chạy Ứng dụng API;

H. Giám sát và kiểm tra

YouTube giữ quyền khảo sát, giám sát và/hoặc kiểm tra quyền truy cập hoặc quyền sử dụng Dịch vụ API YouTube của bạn để đảm bảo chất lượng, cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của YouTube, cũng như xác minh rằng bạn tuân thủ Thoả thuận. Để đạt được mục tiêu đó, YouTube có thể khảo sát người dùng Ứng dụng API của bạn.

Bạn và những người đại diện cho bạn phải:

 1. không được can thiệp vào các hoạt động khảo sát, giám sát hoặc kiểm tra như vậy;
 2. không được che khuất hoặc che giấu YouTube về quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube; và
 3. theo yêu cầu và trong khung thời gian nêu trong yêu cầu đó, hãy cung cấp cho YouTube(các) tài khoản cần thiết để truy cập tất cả tính năng hoặc chức năng của(các) phiên bản hiện tại, đang trong quá trình sản xuất của Ứng dụng API. Nhờ đó, YouTube có thể xem xét những Ứng dụng API đó về việc tuân thủ Thoả thuận.

YouTube có thể sử dụng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào để khắc phục tình trạng không tuân thủ các điều khoản này.

I. Quy định cấm khác

Các chính sách trong mục này xác định những hành động bổ sung mà Ứng dụng API không được làm. Những hành động trái với các chính sách này sẽ gây hại cho YouTube, cho cộng đồng YouTube nói chung hoặc cho các cá nhân hoặc nhóm người trong cộng đồng đó. Các chính sách này tập trung vào nhu cầu mà bạn và ứng dụng API của bạn đối xử với các thành viên trong cộng đồng YouTube một cách trung thực và tôn trọng, đồng thời yêu cầu bạn tôn trọng tính toàn vẹn của các dịch vụ, nội dung và lợi ích trên YouTube.

Bạn và Ứng dụng API của bạn không được và không được khuyến khích, bật hoặc yêu cầu người khác:

 1. sử dụng Dịch vụ API YouTube để tạo, cung cấp hoặc làm dịch vụ thay thế cho hoặc tương tự về căn bản cho bất kỳ ứng dụng YouTube nào. Ứng dụng API không được bắt chước hay tái tạo trải nghiệm người dùng cốt lõi của YouTube bằng cách tái tạo các tính năng hoặc quy trình xử lý, trừ phi các ứng dụng đó thêm giá trị hoặc chức năng độc lập đáng kể giúp cải thiện hoạt động tương tác của người dùng với YouTube. Ví dụ: Ứng dụng API không được tạo lại trải nghiệm duyệt xem từ bất kỳ Ứng dụng YouTube nào mà không thêm giá trị độc lập đáng kể vào quy trình đó.

 2. sử dụng Dịch vụ API YouTube sai mục đích hoặc tham gia vào hành vi sai trái liên quan đến các Dịch vụ đó. Ví dụ: Bạn không được tự động hoá hoặc kích hoạt lượt xem, video tải lên, bình luận, lượt thích, không thích hoặc các hành động khác khi chưa có sự đồng ý cụ thể và rõ ràng của người dùng;

 3. can thiệp hoặc tìm cách can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào vào hoạt động bình thường của bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ API YouTube, Ứng dụng YouTube hoặc Ứng dụng của Google, bao gồm cả việc can thiệp hoặc làm gián đoạn máy chủ hoặc mạng cung cấp các Dịch vụ hoặc Ứng dụng đó;

 4. sửa đổi, can thiệp, thay thế hoặc tắt bất kỳ chức năng, dữ liệu hoặc nội dung nào được cung cấp trong hoặc liên quan đến Dịch vụ API YouTube. Ví dụ: bạn không được xoá, làm mờ, thay đổi hoặc vô hiệu hoá bất kỳ đường liên kết nào xuất hiện trong trình phát YouTube hoặc trong Dữ liệu API.

 5. sửa đổi, can thiệp, thay thế hoặc chặn quảng cáo do YouTube hay Dịch vụ API YouTube đặt hoặc phân phát, bao gồm trong Dữ liệu API, nội dung nghe nhìn trên YouTube hoặc trình phát YouTube;

 6. sửa đổi, xây dựng hoặc chặn bất kỳ phần hay chức năng nào của trình phát YouTube;

 7. tách biệt, tách biệt hoặc sửa đổi các thành phần âm thanh hoặc video của bất kỳ nội dung nghe nhìn nào được cung cấp thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ API YouTube. Ví dụ: Bạn không được áp dụng các bản âm thanh thay thế cho video;

 8. quảng bá riêng các thành phần âm thanh hoặc video của bất kỳ nội dung nghe nhìn nào trên YouTube được cung cấp dưới dạng một phần hoặc cùng với Dịch vụ API YouTube;

 9. tạo, đưa vào hoặc quảng bá các tính năng phát nội dung (bao gồm cả các thành phần âm thanh hoặc video) trên trình phát trong nền, nghĩa là một trình phát không xuất hiện trên trang, thẻ hoặc màn hình mà người dùng đang xem;

 10. ảnh hưởng xấu đến chức năng hoặc hoạt động của bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ API YouTube, Ứng dụng YouTube hoặc Ứng dụng của Google, bao gồm cả những hành động can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ API YouTube hay máy chủ hay mạng cung cấp các Dịch vụ đó;

 11. gây nhầm lẫn, lừa gạt, lừa đảo, gây hiểu lầm, xuyên tạc, phỉ báng, lợi dụng, đeo bám, đe dọa, gửi nội dung rác, gây bất ngờ hoặc quấy rối bất cứ ai;

 12. giới thiệu hoặc tìm cách đưa vi-rút, sâu máy tính, lỗi, trojan, phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc các nội dung có tính chất phá hoại khác đến Các dịch vụ API YouTube, Ứng dụng YouTube, Ứng dụng của Google hoặc YouTube cho người dùng YouTube cũng như các thiết bị mà họ sử dụng để truy cập vào các dịch vụ và tài sản đó;

 13. tránh né, can thiệp hoặc hiển thị không hiệu quả bất kỳ hạn chế địa lý nào, bao gồm cả các hạn chế dựa trên địa chỉ IP do YouTube hoặc Dịch vụ API YouTube áp đặt;

 14. sử dụng công nghệ bất kỳ ngoài Dịch vụ API YouTube để truy cập hoặc truy xuất Dữ liệu API, bao gồm cả việc truy cập vào bất kỳ phần nào của nội dung nghe nhìn trên YouTube;

 15. cung cấp dịch vụ API cho phép người dùng truy cập vào bất kỳ dữ liệu hoặc chức năng nào do Dịch vụ API YouTube cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;

 16. sửa đổi, dịch, tạo sản phẩm phái sinh, sử dụng kỹ thuật đảo ngược hoặc tìm cách trích xuất mã nguồn cơ sở từ Dịch vụ API YouTube bất kỳ hoặc từ bất kỳ phần mềm nào có liên quan đến các Dịch vụ đó;

 17. sử dụng Dịch vụ API YouTube cho bất kỳ mục đích hoặc hoạt động nào mà việc sử dụng hoặc lỗi của các Dịch vụ đó có thể dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân hoặc hủy hoại môi trường, chẳng hạn như trong vận hành cơ sở hạt nhân, hệ thống kiểm soát không lưu hoặc hệ thống trợ sinh;

 18. vi phạm bản quyền hoặc khai thác tài liệu vi phạm bản quyền;

 19. tham gia, quảng bá hoặc hỗ trợ cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp;

 20. tạo, hiển thị, quảng bá hoặc hỗ trợ các tin nhắn hoặc quảng cáo thương mại gây phiền toái; hoặc

 21. đặt trình phát YouTube trong một dòng iframe phân cấp hoặc lồng nhau nhằm tránh né các chính sách của YouTube hoặc làm rối nguồn sử dụng.

J. Ứng dụng API Hướng đến trẻ em

 1. Nếu Ứng dụng API của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) nhắm mục tiêu hoặc tự hướng đến trẻ em (theo quy định trong(các) luật hiện hành, bao gồm cả Chính sách của Hoa Kỳ về quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Liên minh Châu Âu) (gọi là "Ứng dụng API hướng tới trẻ em"), thì bạn và Ứng dụng API hướng tới trẻ em phải:

  1. đảm bảo rằng Ứng dụng API Hướng đến trẻ em của bạn, bao gồm cả quyền truy cập và sử dụng các Dịch vụ API YouTube, luôn tuân thủ COPPA, GDPR và mọi luật hoặc quy định hiện hành khác;

  2. thông báo cho Google về tính chất hướng tới trẻ em của Ứng dụng API Hướng đến trẻ em bằng các công cụ được cung cấp tại đây. Mỗi Ứng dụng API Hướng đến trẻ em được thông báo cho Google bằng các công cụ như vậy hoặc được gọi là "Ứng dụng API hướng đến trẻ em đã biết"; và

  3. không được sử dụng quảng cáo được cá nhân hoá (bao gồm cả hoạt động tái tiếp thị) để nhắm đến hoạt động trước đây hoặc hiện tại của bất kỳ người dùng nào của Ứng dụng API Hướng đến trẻ em.

  1. Dành cho bạn và ứng dụng API hướng đến trẻ em. Bạn và Ứng dụng API Hướng đến trẻ em sẽ không và không được tìm cách thực hiện bất kỳ hành động dựa trên nội dung ghi nào của Dịch vụ API YouTube đến các trang web, ứng dụng, dịch vụ hoặc sản phẩm của YouTube thông qua Ứng dụng API Hướng đến trẻ em.

  2. Bất kể Mục III.D.1.c (Thông tin xác thực API) nêu trên yêu cầu chỉ một (1) Dự án API cho mỗi Ứng dụng API, bạn có thể tải video của mình lên(các) kênh YouTube chính thức của riêng mình thông qua Dịch vụ API Dữ liệu YouTube (không phải qua Ứng dụng API Hướng đến trẻ em hay Ứng dụng API của bất kỳ ai khác) bằng cách tạo một Dự án API mới ("Tải dự án lên").

   1. Để tải video của chính bạn lên (các) kênh YouTube chính thức của mình thông qua Dịch vụ API dữ liệu YouTube, bạn phải (A) tạo một (1) Dự án API mới bằng Google Developers Console (https://console.developers.google.com/) ("Tải dự án lên") trước khi tải lên, (B) thêm mfk110 làm tiền tố trong Mã con của Dự án tải lên không phải của ứng dụng con và

   2. Chỉ bạn mới có thể sử dụng Dự án tải lên và bạn chỉ được sử dụng Dự án tải lên để tải video của mình lên(các) kênh YouTube chính thức của mình thông qua Dịch vụ API dữ liệu YouTube từ Ứng dụng API không hướng đến trẻ em (không phải từ Ứng dụng API Hướng đến trẻ em hay Ứng dụng API của bất kỳ ai khác). Nếu bạn đang tải một video Dành cho trẻ em lên qua Dịch vụ API dữ liệu của YouTube từ ứng dụng API không hướng đến trẻ em (không phải từ ứng dụng API hướng đến trẻ em hay ứng dụng API của bất kỳ người nào khác), bạn phải chỉ định giá trị "true" cho tham số của Dịch vụ API dữ liệu YouTube dành cho trẻ em. Hãy xem ở đây để biết thêm thông tin về cách xác định xem nội dung có phải là Dành cho trẻ em hay không.

  3. Đối với bạn và người dùng của ứng dụng API hướng đến trẻ em. Bạn và Ứng dụng API Hướng đến trẻ em không được bật, khuyến khích hoặc yêu cầu người dùng Ứng dụng API Hướng đến trẻ em thực hiện các thao tác dựa trên nội dung ghi đối với Dịch vụ API YouTube (chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở việc tải nội dung lên, nhận xét và tạo/chia sẻ danh sách phát). Các thao tác dựa trên nội dung ghi trong Dịch vụ API YouTube do người dùng của Ứng dụng API hướng đến trẻ em đã biết sẽ không được triển khai trên các trang web, ứng dụng, dịch vụ và sản phẩm của YouTube. Điều này có nghĩa là bất kể Mục 9.1 (Thông báo bắt buộc) của Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube, người dùng Ứng dụng API của bạn có thể tải nội dung lên kênh YouTube của họ hoặc(các) kênh YouTube của bạn, nội dung tải lên từ người dùng Ứng dụng API Hướng đến trẻ em đã biết sẽ không được triển khai trên các trang web, ứng dụng, dịch vụ và sản phẩm của YouTube.

 2. Bạn và ứng dụng API của bạn có quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube có thể bị YouTube tạm ngưng hoặc chấm dứt do không tuân thủ Điều khoản dịch vụ và Chính sách của Dịch vụ API YouTube, bao gồm cả việc không tuân thủ Mục III.J này.

I.K. Báo cáo tình trạng không tuân thủ

Nếu phát hiện người nào đó truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube theo cách không tuân thủ các chính sách này hoặc bất kỳ phần nào khác trong Thoả thuận, thì bạn có thể liên hệ với nhóm Dịch vụ API YouTube để báo cáo vấn đề này lên cấp trên bằng biểu mẫu này.

IV. Định nghĩa

"Thoả thuận" là tài liệu pháp lý được định nghĩa và dẫn chiếu tại Mục 2 (Thoả thuận) của Điều khoản dịch vụ trong các Dịch vụ API YouTube, hiện có tại https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service.

"Ứng dụng API" nghĩa là trang web hoặc ứng dụng phần mềm (bao gồm cả ứng dụng dành cho thiết bị di động) do bạn phát triển để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube.

"Thông tin đăng nhập API" là thông tin đăng nhập do YouTube hoặc Google chỉ định qua Google Developer Console mà mỗi Dự án API xác thực để truy cập và sử dụng Dịch vụ API YouTube.

"Dữ liệu API" được định nghĩa trong định nghĩa của "Dịch vụ API YouTube" ở phần sau của phần Định nghĩa.

"Dự án API" nghĩa là dự án được tạo trong Google Developer Console cần thiết cho(các) Ứng dụng API truy cập và sử dụng Dịch vụ API YouTube.

"Dữ liệu được uỷ quyền" là Dữ liệu API mà người dùng đang hoạt động cho phép rõ ràng một Ứng dụng API truy cập hoặc sử dụng thông qua Thông tin xác thực người dùng.

"Ứng dụng của Google" nghĩa là các trang web, ứng dụng, dịch vụ, sản phẩm, trang và các sản phẩm khác của Google.

"Dữ liệu không được cho phép" là Dữ liệu APIứng dụng API có thể truy cập mà không cần Thông tin xác thực người dùng.

"Điều khoản dịch vụ" là Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube hiện có tại https://developers.google.com/youtube/terms/api-services-terms-of-service.

"Thông tin đăng nhập của người dùng" là thông tin đăng nhập được cấp cho người dùng mà người dùng có thể xác thực để cho phép(các) Ứng dụng API thay mặt họ thực hiện các thao tác cần được cho phép.

"Dịch vụ API YouTube" là (i) các dịch vụ API YouTube (ví dụ: Dịch vụ API Dữ liệu YouTube và dịch vụ API Báo cáo YouTube) do YouTube cung cấp bao gồm các dịch vụ API YouTube được cung cấp trên Trang web dành cho nhà phát triển YouTube (như định nghĩa bên dưới), (ii) tài liệu, thông tin, tài liệu, mã mẫu và phần mềm (bao gồm mọi hướng dẫn lập trình mà con người có thể đọc được) liên quan đến các dịch vụ API YouTube được cung cấp trên https://developers.google.com/youtube hoặc do YouTube cung cấp, (iii) dữ liệu, nội dung (bao gồm cả nội dung nghe nhìn và API được chỉ định cho API và các "API được chỉ định cho bạn (trong API hoặc nội dung nghe nhìn) được cung cấp cho Ứng dụng API ở trên

"Ứng dụng YouTube" nghĩa là các trang web, ứng dụng, dịch vụ, sản phẩm, trang và các sản phẩm khác của YouTube, bao gồm https://www.youtube.com, m.youtube.com, các ứng dụng dành cho thiết bị di động như ứng dụng YouTube Gaming, v.v. nhưng ngoại trừ Dịch vụ API YouTube.

"Đặc điểm thương hiệu YouTube" là tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm thương hiệu riêng biệt khác của YouTube.