Bắt đầu

Để sử dụng API Quản lý máy in Chrome, bạn cần bật API này và tạo thông tin xác thực OAuth 2.0 của ứng dụng. Sau đó, quản trị viên Chrome cần cấp cho tập lệnh của bạn quyền truy cập vào tài khoản cần thiết để quản lý máy in. Quản trị viên có thể tuỳ ý chặn hoặc tin cậy các ứng dụng được phát triển để quản lý máy in cho tài khoản của họ.

Hãy làm theo các bước bên dưới để thiết lập mọi thứ cần thiết cho quyền truy cập API. Những hướng dẫn này giả định rằng bạn đã có một ứng dụng đã được thiết lập màn hình xin phép bằng OAuth và đã thiết lập tài khoản dịch vụ. Nếu chưa, hãy xem phần Định cấu hình sự đồng ý của OAuthTạo tài khoản dịch vụ trước khi tiếp tục.

Bật API và tạo thông tin xác thực

 1. Bật API. API mà bạn đang bật là "SDK quản trị".
 2. Tạo thông tin xác thực OAuth 2.0 cho tài khoản dịch vụ. Lưu trữ tệp JSON đã tải xuống ở một vị trí an toàn.

Bật quyền truy cập vào tài khoản dịch vụ

Trước khi sử dụng, tài khoản dịch vụ của bạn cần được cấp các đặc quyền quản trị phù hợp. Việc này phải do quản trị viên thực hiện cho khách hàng liên kết với máy in hoặc máy chủ máy in mà tài khoản dịch vụ quản lý.

Lựa chọn 1: Bật tính năng uỷ quyền trên toàn miền cho tài khoản dịch vụ

Việc uỷ quyền trên toàn miền cho phép tài khoản dịch vụ nhập vai một quản trị viên có đặc quyền thích hợp để quản lý máy in và máy chủ máy in.

Bật tính năng uỷ quyền trên toàn miền

Phạm vi OAuth bạn cần cho bước này là https://www.googleapis.com/auth/admin.chrome.printers.

Cách 2: Cấp đặc quyền của vai trò quản trị viên cho tài khoản dịch vụ

Nếu muốn giới hạn đặc quyền của tài khoản dịch vụ trên miền, bạn có thể chỉ định vai trò cho tài khoản đó với các đặc quyền để chỉ quản lý máy in. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng các vai trò để kiểm soát quyền truy cập, hãy xem bài viết Quản lý vai trò.

 1. Là quản trị viên, hãy đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
 2. Ở trên cùng bên trái của trang, hãy nhấp vào > Tài khoản > Vai trò quản trị viên.
 3. Chọn một vai trò hiện có với đặc quyền bên dưới hoặc tạo vai trò mới và thêm đặc quyền này:

  Services > ChromeOS > Settings > Manage Printers

 4. Chỉ định vai trò này cho địa chỉ email của tài khoản dịch vụ.

Chặn hoặc tin cậy một ứng dụng quản lý máy in

Các ứng dụng được tin cậy theo mặc định, nhưng quản trị viên cũng có thể chọn chặn hoặc tin tưởng các ứng dụng cụ thể cho tài khoản của họ.

 1. Là quản trị viên, hãy đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn > Bảo mật > Quyền truy cập và kiểm soát dữ liệu > Kiểm soát API.
 3. Trong phần "Kiểm soát quyền truy cập của ứng dụng", hãy nhấp vào Quản lý quyền truy cập của ứng dụng bên thứ ba.
 4. Trong phần "Ứng dụng đã kết nối":
  • Nếu bạn không thấy ứng dụng trong danh sách, hãy nhấp vào Định cấu hình ứng dụng mới. Sau đó, làm theo hướng dẫn trên màn hình.
  • Nếu bạn thấy ứng dụng được liệt kê, hãy nhấp vào tên ứng dụng. Sau đó, chọn bị chặn hoặc đáng tin cậy trong "Quyền truy cập vào ứng dụng" rồi nhấp vào Lưu.