Omówienie interfejsu Contact Delegation API

Interfejs Contact Delegation API pozwala administratorom przekazywać dostęp do kontaktów innego użytkownika (osoby przekazującej dostęp) innemu użytkownikowi. Jest to tzw. delegat. Interfejs Contact Delegation API może na przykład zezwolić administratorowi na delegowanie kontaktów kadry kierowniczej asystentem administracyjnym, aby mógł on rezerwować spotkania w kalendarzu.

Więcej informacji o przekazywaniu dostępu do kontaktów znajdziesz w artykule Zarządzanie osobami z przekazanym dostępem do kontaktów.