Method: users.makeAdmin

nadaje użytkownikowi uprawnienia superadministratora.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/makeAdmin

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userKey

string

Identyfikuje użytkownika w żądaniu do interfejsu API. Może to być podstawowy adres e-mail użytkownika, alias adresu e-mail lub unikalny identyfikator użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu UserMakeAdmin.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, będzie to ogólna odpowiedź HTTP, której format jest zdefiniowany przez metodę.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.

UserMakeAdmin

Zapis JSON
{
  "status": boolean
}
Pola
status

boolean

Wskazuje stan administratora użytkownika.