Method: users.undelete

Przywraca usunięte konto użytkownika.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/undelete

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userKey

string

Stały identyfikator użytkownika

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu UserUndelete.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, będzie to ogólna odpowiedź HTTP, której format jest zdefiniowany przez metodę.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.

UserUndelete

Zapis JSON
{
  "orgUnitPath": string
}
Pola
orgUnitPath

string

Jednostka organizacyjna użytkownika