Tổng quan về API di chuyển nhóm

API Di chuyển nhóm quản lý việc di chuyển email được chia sẻ từ các thư mục công khai và danh sách phân phối sang bản lưu trữ thảo luận của Google Groups. API Di chuyển nhóm cho phép bạn lưu trữ email của nhóm trên đám mây và cung cấp thư đó cho máy chủ. Tất cả thành viên trong nhóm có quyền truy cập vào kho lưu trữ của nhóm đều có thể xem các tin nhắn đã di chuyển, nhưng email sẽ không được gửi đến từng thành viên trong nhóm.

API Di chuyển Groups dùng để di chuyển các email được chia sẻ sang Google Groups. Để biết thông tin về cách di chuyển hoặc đồng bộ hoá email từ một ứng dụng tuỳ chỉnh cụ thể sang Gmail, hãy xem API Gmail. Để biết thông tin cụ thể về cách di chuyển ứng dụng tuỳ chỉnh sang Google Workspace, hãy xem ma trận sản phẩm cho các công cụ di chuyển của Google Workspace.

Nếu một nhóm bị tạm ngưng, chưa được tạo hoặc có quyền chỉ có thể đọc, thì API Di chuyển nhóm sẽ trả về lỗi. Để biết thêm thông tin về cách xác định và khắc phục những lỗi này, hãy xem API Thư mục, API Cài đặt nhómCác cách tạo nhóm.